Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16

Thread: Poczet władców i prezydentów państw - Azja

 1. #11
  Mage of the Lesser Tower
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Płońsk
  Posts
  264
  MONGOLIA – MONGGOL

  REPUBLIKA MONGOLSKA – MONGGOL UŁUS
  TRADYCJA PAŃSTWOWA: od XIII.w.,
  NIEPODLEGŁOŚĆ: 11.VII.1921,
  POTWIERDZENIE NIEPODLEGŁOŚCI: 5.I.1946


  od 1961 – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), 1962-1991 – Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG).

  XII-XIII.w. ZJEDNOCZENIE PLEMION MONGOLSKICH
  1206-1368 WIELKI CHANAT
  1206-1227 DYNASTIA CZYNGIZYDÓW
  1206-1227 CZYNGIS CHAN
  1227 PODZIAŁ PAŃSTWA NA UŁUS ÖGÖDEJA, UŁUS CZAGATAJA I ZŁOTĄ ORDĘ
  1227-1338 UŁUS CZAGATAJA
  1227-1368 UŁUS ÖGÖDEJA
  1227-1502 ZŁOTA ORDA
  1227-1338 DYNASTIA CZYNGIZYDÓW W UŁUSIE CZAGATAJA
  1227-1368 DYNASTIA CZYNGIZYDÓW W UŁUSIE ÖGÖDEJA
  1227-1407 DYNASTIA CZYNGIZYDÓW W ZŁOTEJ ORDZIE
  1227-1229 BEZKRÓLEWIE W UŁUSIE ÖGÖDEJA
  1227-1242 CZAGATAJ /chan Ułusu Czagataja/
  1227-1255 BATU /chan Złotej Ordy/
  1229-1241 ÖGÖDEJ /chan Ułusu Ogodeja/
  1241-1246 BEZKRÓLEWIE W UŁUSIE ÖGÖDEJA
  1242-1246 KARA HÜLAGÜ /chan Ułusu Czagataja/
  1246-1248 GÜJÜK /chan Ułusu Ogodeja/
  1248-1251 BEZKRÓLEWIE W UŁUSIE ÖGÖDEJA
  1246-1252 JESÜ MÖNGKE /chan Ułusu Czagataja/
  1251-1259 MÖNGKE /chan Ułusu Ogodeja/
  1252 KARA HÜLAGÜ /po raz drugi /chan Ułusu Czagataja//
  1252-1261 ORKYNA CHATUN /chan Ułusu Czagataja/
  1255-1256 SARTAK /chan Złotej Ordy/
  1256-1257 ULAGCZY /chan Złotej Ordy/
  1256-1343 ILCHANAT HULAGIDÓW
  1256-1343 DYNASTIA CZYNGIZYDÓW
  1256-1265 HÜLAGÜ /ilchan Hulagidów/
  1257-1267 BERKE /chan Złotej Ordy/
  1260-1294 KUBILAJ /chan Ułusu Ogodeja/
  1261-1266 ALUGU /chan Ułusu Czagataja/
  1265-1282 ABAKA /ilchan Hulagidów/
  1266 MUBARAK SZAH /chan Ułusu Czagataja/
  1266-1271 BARAK /chan Ułusu Czagataja/
  1267-1280 MÖNGKE TEMÜR /chan Złotej Ordy/
  1271-1272 NEGÜBEJ /chan Ułusu Czagataja/
  1272-1291 BUKA TEMÜR /chan Ułusu Czagataja/
  1279-1368 UNIA PERSONALNA UŁUSU ÖGÖDEJA Z CHINAMI
  1280-1287 TÖDE MÖNGKE /chan Złotej Ordy/
  1282-1284 TEGÜDER /ilchan Hulagidów/
  1284-1291 ARGUN /ilchan Hulagidów/
  1287-1291 TÖLE BUKA /chan Złotej Ordy/
  1291-1306 DUWA /chan Ułusu Czagataja/
  1291-1312 TOKTE /chan Złotej Ordy/
  1291-1295 GAJCHATU /ilchan Hulagidów/
  1294-1307 TEMÜR /chan Ułusu Ogodeja/
  1295 BAJDU /ilchan Hulagidów/
  1295-1304 GAZAN /ilchan Hulagidów/
  1304-1316 ÖLDŻEJTÜ /ilchan Hulagidów/
  1306-1308 KÖNCZEK /chan Ułusu Czagataja/
  1307-1311 KAJSZAN /chan Ułusu Ogodeja/
  1308-1309 TALIKU /chan Ułusu Czagataja/
  1309 KEBEK /chan Ułusu Czagataja/
  1309-1318 ESEN BUKA /chan Ułusu Czagataja/
  1311-1320 AJURBARWADA /chan Ułusu Ogodeja/
  1312-1341 ÖZBEG /chan Złotej Ordy/
  1316-1335 ABU SAID /ilchan Hulagidów/
  1318-1326 KEBEK /po raz drugi /chan Ułusu Czagataja//
  1320-1323 SZIDEBALA /chan Ułusu Ogodeja/
  1323-1328 JESÜN TEMÜR /chan Ułusu Ogodeja/
  1326 ELDŻIGIDEJ /chan Ułusu Czagataja/
  1326 DUNA TEMÜR /chan Ułusu Czagataja/
  1326-1334 TARMASZIRIN /chan Ułusu Czagataja/
  1328-1329 TOK TEMÜR /chan Ułusu Ogodeja/
  1329 KOSZILA /chan Ułusu Ogodeja/
  1329-1332 TOK TEMÜR /po raz drugi /chan Ułusu Ogodeja//
  1332 IRINDŻIBAL /chan Ułusu Ogodeja/
  1333-1368 TOGON TEMÜR /chan Ułusu Ogodeja/
  1334 BUZAN /chan Ułusu Czagataja/
  1334-1338 CZANGSZI /chan Ułusu Czagataja/
  1335-1336 ARPA /ilchan Hulagidów/
  1336-1337 MUSA /współrządca /ilchan Hulagidów//
  1336-1337 MOHAMMAD /współrządca /ilchan Hulagidów//
  1337-1338 MOHAMMAD /ilchan Hulagidów/
  XIV.w. UPADEK UŁUSU CZAGATAJA
  1338-1339 SATI BEG /ilchan Hulagidów/
  1339-1340 DŻAHAN TEMÜR /współrządca /ilchan Hulagidów//
  1339-1340 SULEJMAN /współrządca /ilchan Hulagidów//
  1340-1343 SULEJMAN /ilchan Hulagidów/
  1341-1342 TYNY BEG /chan Złotej Ordy/
  1342-1357 DŻANY BEG /chan Złotej Ordy/
  XIV.w. UPADEK ILCHANATU HULAGIDÓW
  1357-1359 BERDI BEG /chan Złotej Ordy/
  1359-1360 KULPA /chan Złotej Ordy/
  1360 NEWRUN /chan Złotej Ordy/
  1360-1361 CHIDR /chan Złotej Ordy/
  1361-1364 TEMÜR KODŻA /chan Złotej Ordy/
  1364-1374 WOJNA DOMOWA W ZŁOTEJ ORDZIE
  1368-1921 ZALEŻNOŚĆ UŁUSU ÖGÖDEJA OD CHIN
  1374-1375 URUS /chan Złotej Ordy/
  1375 TUKTAKIJA /chan Złotej Ordy/
  1375-1377 TEMÜR MELIK /chan Złotej Ordy/
  1377-1395 TOKTAMISZ /chan Złotej Ordy/
  1395-1401 TEMÜR KUTLUG /chan Złotej Ordy/
  1401-1407 SZADI BEG /chan Złotej Ordy/
  1419-1424 ULUGH MOHAMMAD /chan Złotej Ordy/
  1424-1428 DAULAT BERDI /chan Złotej Ordy/
  1428-1433 ULUGH MOHAMMAD /po raz drugi /chan Złotej Ordy//
  1433-1465 SAID AHMAD I /chan Złotej Ordy/
  1465-1481 AHMAD /chan Złotej Ordy/
  1481-1502 SAID AHMAD II /chan Złotej Ordy/
  XVI.w. ROZPAD ZŁOTEJ ORDY
  XVII.w. ROZPOWSZECHNIENIE SIĘ LAMAIZMU (BUDDYZMU TYBETAŃSKIEGO)
  1911 MONGOLIA ZEWNĘTRZNA
  1911 zwierzchnik kościoła lamaickiego (bogdo-gegen)
  1911-1921 AUTONOMIA W RAMACH CHIN
  1918-1920 INTERWENCJA CHIN (GRUPA MILITARYSTYCZNA Z ANFU)
  1920-1921 INTERWENCJA ROSYJSKICH WOJSK BIAŁOGWARDYJSKICH
  1921 CHANAT
  1921 ROMAN NICOLAUS UNGERN VON STERNBERG /książę i chan/
  1921 WOJNA DOMOWA
  1921-1924 TYMCZASOWY RZĄD LUDOWY
  1921 SZAGDARDŻAW /premier/
  1921-1923 DOGSOMYN BODO /premier/
  1923-1924 BALINGIJN CERENDORDŻ /premier/
  1924-1992 REPUBLIKA LUDOWA
  1924 BALINGIJN CERENDORDŻ BEYSE /prezydent tymczasowy/
  1924-1928 BALINGIJN CERENDORDŻ BEYSE /premier/
  1924 NAVAANDORIJN JADAMBAA /prezydent/
  1924-1927 PELDŻIDIJN GENDUN /prezydent/
  1927-1929 JAMTSANGIJN DAMDINSÜREN /prezydent/
  1928-1932 CHORŁOGIJN CZOJBAŁSAN /premier/
  1929-1930 CHORŁOGIJN CZOJBAŁSAN /prezydent/
  1930-1932 LOSOLYN LAAGAN /prezydent/
  1932-1936 PELDŻIDIJN GENDUN /premier/
  1932-1936 AGDANBUUGIJN AMAR /prezydent/
  1936-1938 AGDANBUUGIJN AMAR /premier/
  1936-1939 DANSRABILEGIJN DOGSOM /prezydent/
  1939-1952 CHORŁOGIJN CZOJBAŁSAN /premier/
  1939 INCYDENT Z JAPONIĄ NAD CHAŁCHYN-GOŁ
  1940-1953 GONCHIGIJN BUMTSEND /prezydent/
  1952-1974 JUMDŻAGIJN CEDENBAŁ /premier/
  1953-1954 SUHBAATARIJN YANJMAA /prezydent tymczasowy/
  1954-1972 JAMTSARANGIJN SAMBUU /prezydent/
  1972 CAGAANLAMIJN DÜGERSÜREN /prezydent tymczasowy/
  1972-1974 SONOMIJN LUVSAN /prezydent tymczasowy/
  1974-1984 JUMDŻAGIJN CEDENBAŁ /przewodniczący Prezydium Wielkiego Churału/
  1984 NIAMIJN JAGVARAL /tymczasowy przewodniczący Prezydium Wielkiego Churału/
  1984-1990 DŻAMBYN BATMÖNCH /przewodniczący Prezydium Wielkiego Churału/
  1990-1992 PUNSALMAAGIJN OCZIRBAT /prezydent/
  1992- REPUBLIKA
  1992-1997 PUNSALMAAGIJN OCZIRBAT /prezydent/
  1997-2005 NACAGIJN BAGABANDI /prezydent/
  2005-2009 NAMBARIJN ENKHBAYAR /prezydent/
  2009- CACHIAGIJN ELBEGDORŻ /prezydent/

  MYANMAR – MJANMA-PJI

  ZWIĄZEK MYANMAR – PJI TAWNGSU MJANMA NAINGNGAN
  TRADYCJA PAŃSTWOWA: od 1044,
  PRZYWRÓCENIE NIEPODLEGŁOŚCI: 4.I.1948


  od 1948 – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), od 1995 – Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

  /wybór władców/
  IX.w. NAPŁYW BIRMANÓW
  849 ZAŁOŻENIE PAGAN PRZEZ PYINBJĘ
  1044-1287 KRÓLESTWO PAGAN (I PAŃSTWO BIRMAŃSKIE)
  1044-1077 ANAWRATHA
  1077-1084 WOJNA DOMOWA
  1081-1112 KYANZITTHA
  1112-1167 ALAUNGSITHU
  1167-1170 NARATHU
  1170-1173 NARASINHA
  1174-1210 NARAPATHISITHU
  1210-1234 NANTOMYA
  1234-1250 KYSAW
  1251-1254 UZAW
  1254-1287 NARATHIHAPATE
  1287 NAJAZD MONGOLSKI
  XIII.w. PODZIAŁ PAGAN (BIRMY) NA AWA, PEGU, TAUNGU I ARAKAN
  XIII.w.-1552 KRÓLESTWO PEGU
  XIII.w.-1605 KRÓLESTWO AWA
  XIII.w.-1605 KRÓLESTWO TAUNGU
  XIII.w.-1784 KRÓLESTWO ARAKAN
  1385-1423 RAZADARIT /król Pegu/
  1401-1422 MINHKAUNG I /król Awa/
  1404-1434 NARAMEIKHLA /król Arakanu/
  1417-1421 SAWLUTPINKAYA /król Taungu/
  1421-1436 SAWLUTTHINKAYA /król Taungu/
  1422-1426 THIHATHU /król Awa/
  1423-1426 BINNYA DAMMAYAZA /król Pegu/
  1426-1427 MINHLANGE /król Awa/
  1426-1446 BINNYA RAN /król Pegu/
  1427-1428 KALEKYETAUNGNYO /król Awa/
  1428-1440 MOHNYININTHADO /król Awa/
  1434-1459 ALI CHAN /król Arakanu/
  1436-1437 UZANA /król Taungu/
  1437-1442 MINSANU /król Taungu/
  1440-1443 MINREKYAWSWA /król Awa/
  1442-1445 TAYAPAYA /król Taungu/
  1443-1469 NARAPATI /król Awa/
  1445-1451 MINHKAUNGNHE /król Taungu/
  1446-1450 BINNYA WARU /król Pegu/
  1450-1453 BINNYA KYAN /król Pegu/
  1451-1470 ZALAHTINYAN /król Taungu/
  1453-1472 MAWDAW /król Pegu/
  1459-1482 KALIMA SZAH /król Arakanu/
  1469-1481 THIHATHURA /król Awa/
  1470-1481 SITHUKYAWHTIN /król Taungu/
  1472-1492 SHIN SAWBU /król Pegu/
  1481-1486 SITHUNGE /król Taungu/
  1481-1502 MINHKAUNG II /król Awa/
  1482-1492 DAWLIYA /król Arakanu/
  1486-1530 MINKYINYO /król Taungu/
  1492-1494 BASAWNYO /król Arakanu/
  1492-1526 DIMMAZEDI /król Pegu/
  1494-1495 YANAUNG /król Arakanu/
  1495-1501 SALINGATHU /król Arakanu/
  1501-1523 MINYAZA /król Arakanu/
  1502-1527 SHWENANKYAWSHIN /król Awa/
  1523-1525 KASABADI /król Arakanu/
  1525-1526 MINSAW O /król Arakanu/
  1526-1531 THATASA /król Arakanu/
  1526-1539 TAKAYUTPI /król Pegu/
  1527-1543 THOHANBWA /król Awa/
  1530-1550 TAUNGU TABINSWETH /król Taungu/
  1531-1553 MINBIN /król Arakanu/
  1539-1550 OKUPACJA PEGU PRZEZ AWA
  1543-1546 HKANMAING /król Awa/
  1546-1552 MOBYE NARAPATI /król Awa/
  1550-1551 SMIM SAWHTUT /król Pegu/
  1550-1581 BAYINNAUNG /król Taungu/
  1551-1552 SMIM HTAW /król Pegu/
  1552-1555 SITHUKYAWHTIN /król Awa/
  1552 PODBÓJ PEGU PRZEZ AWA
  1553-1555 DIKHA /król Arakanu/
  1555-1564 SAWLA /król Arakanu/
  1555-1584 KYAWHTIN /król Awa/
  1564-1571 MINSETYA /król Arakanu/
  1571-1593 MINPALAUNG /król Arakanu/
  1581-1599 NANDA BAYIN /król Taungu/
  1584-1594 KYAWZWA /król Awa/
  1593-1612 SALIM SZAH /król Arakanu/
  1594-1605 NYAUNGYANMIN /król Awa/
  1599-1605 HTIN /król Taungu/
  1605 ZJEDNOCZENIE AWA I TAUNGU (ZJEDNOCZENIE BIRMY)
  1605-1752 KRÓLESTWO BIRMY (II PAŃSTWO BIRMAŃSKIE)
  1605-1628 ANAUKPETLUN
  1612-1622 HUSAJN SZAH /król Arakanu/
  1622-1638 THIRITHUDAMMA /król Arakanu/
  1628-1629 MINREDEIPPA
  1629-1647 THALUN
  1638-1639 MINSANI /król Arakanu/
  1639-1645 NARAPATIKYI /król Arakanu/
  1645-1652 THADO /król Arakanu/
  1647-1661 PINDALE
  1652-1684 SANDATHUDAMMA /król Arakanu/
  1661-1672 PYE
  1672-1673 NARAWARA
  1673-1698 MINREKYAWDIN
  1684-1685 THIRITHURIYA /król Arakanu/
  1685-1692 WARADHAMMARAZA /król Arakanu/
  1692-1694 MUNITHUDHAMMARAZA /król Arakanu/
  1694-1696 SANDATHURIYADHAMMA /król Arakanu/
  1696-1697 NAWRAHTAZAW /król Arakanu/
  1697-1698 KALAMANDAT /król Arakanu/
  1698-1700 NARADIPATI I /król Arakanu/
  1698-1714 SANE
  1700-1706 SANDAWIMALA I /król Arakanu/
  1706-1710 SANDATHURIYA I /król Arakanu/
  1710-1731 SANDAWIZAYA I /król Arakanu/
  1714-1733 TANINGANWE
  1731-1734 SANDATHURIYA II /król Arakanu/
  1733-1752 MAHADAMMAYAZA-DIPATI
  1734-1735 NARADIPATI II /król Arakanu/
  1735-1737 NARAPAWARA /król Arakanu/
  1737 SANDAWIZAYA II
  1737-1738 KATYA /król Arakanu/
  1738-1742 MADARIT /król Arakanu/
  1742-1761 NARA-APAYA /król Arakanu/
  1752-1885 KRÓLESTWO BIRMY (III PAŃSTWO BIRMAŃSKIE)
  1752-1760 ALAUNGPAYA
  1753 ZAŁOŻENIE RANGUNU
  1760-1763 NAUNGDAWGYI
  1761-1764 THIRITHU /król Arakanu/
  1763-1776 HSINBYUSHIN
  1764-1773 APAYA /król Arakanu/
  1773-1777 SANDATHUMANA /król Arakanu/
  1776-1782 SINGU
  1777-1778 SANDAWIMALA II /król Arakanu/
  1778-1782 SANDADITHA /król Arakanu/
  1782 MAUNG MAUNG
  1782-1784 THAMADA /król Arakanu/
  1782-1819 BODAWPAYA
  1784 PODBÓJ ARAKAN PRZEZ BIRMĘ
  1819-1837 BAGYIDAW
  1824-1826 WOJNA BIRMAŃSKO-BRYTYJSKA
  1837-1846 THARRAWADDY
  1846-1853 PAGAN
  1852 WOJNA BIRMAŃSKO-BRYTYJSKA
  1853-1878 MINDON
  1878-1885 THIBAW
  1885-1937 W SKŁADZIE INDII BRYTYJSKICH (POWSTANIE NARODOWE: 1930-1932)
  1937-1942 W SKŁADZIE WIELKIEJ BRYTANII
  1942-1945 OKUPACJA BIRMY PRZEZ JAPONIĘ (rząd marionetkowy w Rangunie 1942-1945: AUNG SAN, U NU)
  1945-1948 W SKŁADZIE WIELKIEJ BRYTANII
  1948- ZWIĄZEK BIRMAŃSKI (OD 1989 ZWIĄZEK MYANMAR)
  1948-1952 SAO SHWE THAIK
  1948-1956 U NU /premier/
  1949- WOJNA DOMOWA
  1952-1957 BA U
  1956-1957 U BA SWE /premier/
  1957-1958 U NU /premier/
  1957-1962 MAHN WIN MAUNG
  1958-1960 NE WIN /premier/
  1960-1962 U NU /premier/
  1962 WOJSKOWY ZAMACH STANU
  1962-1974 NE WIN /przewodniczący Rady Rewolucyjnej/
  1974-1981 NE WIN /przewodniczący Rady Stanu/
  1981-1988 SAN YU /przewodniczący Rady Stanu/
  1988-1992 SHWE MAUNG /przewodniczący Rady Stanu/
  1992- THAN SHWE /przewodniczący Rady Stanu/

  NEPAL

  FEDERALNA DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA NEPALU –SAMGHIYA LOKATANTRIK GANATANTRA NEPAL
  TRADYCJA PAŃSTWOWA: od II.w. p. n. e., PRZYWRÓCENIE NIEPODLEGŁOŚCI: 1923


  od 1955 – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), od 1985 – Południowoazjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SAARC).

  /wybór władców/
  XIV.w. p. n. e. LEGENDARNA DYNASTIA GOPALA
  XIV-VIII.w. p. n. e. LEGENDARNA DYNASTIA MAHISAPALA
  VIII.w. p. n. e.- V.w. n. e. LEGENDARNA DYNASTIA KIRATÓW
  III-II.w. p. n. e. W SKŁADZIE IMPERIUM MAURJÓW
  III.w. p. n. e. STHUNKO
  185 p. n. e.-XIV.w. n. e. KRÓLESTWO
  VII-XII.w. n. e. ZALEŻNOŚĆ OD TYBETU
  400-750 DYNASTIA LIĆĆHAWICH
  464-505 MANADEWA I
  605-621 AMŚURWAMA
  VII.w. ROZBICIE DZIELNICOWE
  942-1008 GUNAKAMADEWA
  1043-1082 DYNASTIA THAKURÓW Z NUWAKOT
  1082-1200 DYNASTIA THAKURÓW Z PATANU
  1200-1769 DYNASTIA MALLA
  1200-1382 I LINIA MALLA
  XIII.w. ARI MALLA
  XIV.w. PODZIAŁ NEPALU NA KILKA MAŁYCH PAŃSTW
  1382 ZJEDNOCZENIE NEPALU
  1382-XV.w. KRÓLESTWO
  1382-1769 II LINIA MALLA
  1382-1395 DŻAJASTITIA MALLA
  XV.w. YAKSHA MALLA
  XV.w. PODZIAŁ NEPALU NA KRÓLESTWA KATHMANDU, BHATGAON, BANEPA I PATAN
  1768-1769 PRZEWRÓT POLITYCZNY GURKHÓW
  1769 ZJEDNOCZENIE NEPALU
  1769-2008 KRÓLESTWO
  1769-2008 DYNASTIA SZAH
  1769-1775 PRITHNI NARAJAN SZAH
  1775-1777 PRATAP SINGH
  1777-1799 RANA BAHADUR
  1788-1792 WOJNA Z CHINAMI I TYBETEM
  1799-1816 GIRWAN DŻUDDHA
  1814-1816 WOJNA Z WIELKĄ BRYTANIĄ
  1816-1923 ZALEŻNOŚĆ OD WIELKIEJ BRYTANII
  1816-1847 RAJENDRA
  1846 PRZEWRÓT PAŁACOWY JUNGA BAHADURA
  1847-1881 SURENDRA
  1881-1911 PRITHWI
  1911-1950 TRIBHUWAN
  1950-1951 GYANENDRA I
  1950-1951 POWSTANIE LUDOWE
  1951-1955 TRIBHUWAN /po raz drugi/
  1955-1972 MAHENDRA
  1972-2001 BIRENDRA
  1996- WALKA ZE ZBROJNYM RUCHEM MAOISTÓW
  2001 TRAGEDIA PAŁACOWA
  2001 DIPENDRA
  2001-2008 GYANENDRA II
  2008- DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA FEDERALNA
  2008 GIRIJA PRASAD KOIRALA /prezydent tymczasowy/
  2008- RAM BARAN YADAV
  Autor książki "Almanach dat 1799-1918", Warszawa 2007.

 2. #12
  Mage of the Lesser Tower
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Płońsk
  Posts
  264
  OMAN – UMÁN

  SUŁTANAT OMANU – SALTANAT UMÁN
  TRADYCJA PAŃSTWOWA: od VIII.w., PRZYWRÓCENIE NIEPODLEGŁOŚCI: 1971


  od 1971 – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), od 1971 – Liga Państw Arabskich (LPA), od 1971 – Arabski Fundusz Rozwoju Ekonomicznego i Społecznego (AFESD), od 1981 – Rada Współpracy Zatoki Perskiej (GCC).

  /wybór władców/
  VIII.w.-1749 IMAMAT
  VIII.w.-1749 władza obieralnych imamów ibadyckich
  1749-1954 SUŁTANAT MASKATU
  1749- DYNASTIA BU SAIDI
  1749-1783 AHMAD
  1783-1789 SAID I
  1789-1792 HAMID
  1792-1804 SULTAN
  XIX.w.-1954 PODZIAŁ OMANU NA SUŁTANAT MASKATU I IMAMAT OMANU
  1804-1806 BADR
  1806-1811 SALIM I /współrządca/
  1806-1811 SAID II WIELKI /współrządca/
  1811-1856 SAID II WIELKI
  1856-1865 SUWAJNI
  1865-1868 SALIM II
  1868-1871 AZZAN
  1871-1888 TURKI
  1888-1913 FAJSAL
  1913-1932 TAJMUR
  1913-1970 PROTEKTORAT WIELKIEJ BRYTANII
  1932-1954 SAID III
  1954 ANEKSJA IMAMATU OMANU PRZEZ SUŁTANAT MASKATU – ZJEDNOCZENIE OMANU
  1954- SUŁTANAT
  1954-1970 SAID III
  1965-1976 WOJNA DOMOWA
  1970- KABUS

  PAKISTAN

  ISLAMSKA REPUBLIKA PAKISTANU – ISLAMI DŻUMHURIJA PAKISTAN
  NIEPODLEGŁOŚĆ: 15.VIII.1947


  1947-1949 – Brytyjska Wspólnota Narodów (Commonwealth), od 1947 – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), 1949-1972 – Wspólnota Narodów (Commonwealth),1954-1972 – Organizacja Paktu Południowo-Wschodniej Azji (SEATO), 1955-1959 – Pakt Bagdadzki, 1959-1979 – Pakt Centralny (CENTO), od 1985 – Południowoazjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SAARC).

  1858-1947 W SKŁADZIE INDII BRYTYJSKICH
  1947-1956 DOMINIUM
  1947-1949 KONFLIKT W KASZMIRZE – WOJNA Z INDIAMI
  1947-1948 MOHAMMAD ALI JINNAH /gubernator/
  1948-1951 KHWAJA NAZIMUDDIN /gubernator/
  1950-1951 LIAQUAT ALI KHAN /premier/
  1951-1955 GHULAM MOHAMMAD /gubernator/
  1956-1973 REPUBLIKA FEDERACYJNA (ZWIĄZKOWA)
  1956-1958 ISKANDER MIRZA
  1958-1968 MOHAMMAD AYUB KHAN
  1965 WOJNA Z INDIAMI
  1969-1971 MOHAMMAD YAHYA KHAN
  1971 WOJNA Z INDIAMI – UTRATA PAKISTANU WSCH. (BANGLADESZU)
  1971-1973 ZULFIKAR ALI BHUTTO
  1973- ISLAMSKA REPUBLIKA FEDERACYJNA (ZWIĄZKOWA)
  1973-1978 ELAHI FAZAL CHAUDHRY
  1977 WOJSKOWY ZAMACH STANU
  1978-1988 MOHAMMAD ZIA UL-HAQ
  1988-1993 GHULAM ISHAK KHAN
  1993-1998 FARUK AHMAD LEGHARI
  1998-2001 MOHAMMAD RAFIK TARAR
  1999 WOJNA Z INDIAMI
  1999 WOJSKOWY ZAMACH STANU
  2001-2008 PERVEZ MUSHARRAF
  2007 KRYZYS POLITYCZNY
  27.XII.2007 ŚMIERĆ BENAZIR BHUTTO W ZAMACHU
  2008 MOHAMMAD MIAN SOOMRO /prezydent tymczasowy/
  2008- ASIF ALI ZARDARI

  SINGAPUR – SINGAPORE – SINGAPURA

  REPUBLIKA SINGAPURU – REPUBLIC OF SINGAPORE – MAJULAH SINGAPURA
  AUTONOMIA: 1959-1965, NIEPODLEGŁOŚĆ: 9.VIII.1965


  od 1965 – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), od 1965 – Wspólnota Narodów (Commonwealth), od 1967 – Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), od 1989 – Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC).

  VIII-XIII.w. W SKŁADZIE KRÓLESTWA ŚRIWIDŻAJA
  XIV.w. ZALEŻNOŚĆ OD SYJAMU
  XIV.w.-1511 W SKŁADZIE SUŁTANATU MALAKKI
  XVI-XVII.w. RYWALIZACJA HOLENDERSKO-PORTUGALSKA O MALAJE
  1511-1824 W SKŁADZIE SUŁTANATU DJOHOR
  1819 BRYTYJSKA FAKTORIA W SINGAPURZE
  1824-1942 W SKŁADZIE WIELKIEJ BRYTANII (STRAJKI: 1928, 1936)
  1942-1945 OKUPACJA SINGAPURU PRZEZ JAPONIĘ
  1948-1959 W SKŁADZIE WIELKIEJ BRYTANII
  1948-1960 STAN WYJĄTKOWY NA MALAJACH W ZWIĄZKU Z POWSTANIEM KOMUNISTYCZNYM
  1959-1963 AUTONOMIA W RAMACH WIELKIEJ BRYTANII
  1959-1963 LEE KUAN YEW /premier/
  1963-1965 W SKŁADZIE FEDERACJI MALAJSKIEJ
  1963-1965 LEE KUAN YEW /premier stanowy/
  1965- REPUBLIKA
  1965-1970 INCHE YUSUF BIN ISHAK /prezydent/
  1965-1990 LEE KUAN YEW /premier/
  1970-1981 BENJAMIN HENRY SHOARES /prezydent/
  1981-1985 CHENGARA VEETIL DEVAN NAIR /prezydent/
  1985-1993 WEE KIM WEE /prezydent/
  1990-2004 GOH CHOK TONG /premier/
  1993-1999 ONG TENG CHEONG /prezydent/
  1999- SELLAPAN RAMA NATHAN /prezydent/
  2004- LEE HSIEN LOONG /premier/
  Autor książki "Almanach dat 1799-1918", Warszawa 2007.

 3. #13
  Mage of the Lesser Tower
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Płońsk
  Posts
  264
  SRI LANKA – SRÍ LAŃKA – ILAŃKAI

  DEMOKRATYCZNO-SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA SRI LANKI – SRÍ LAŃKA PRAJATANTRIKA SAMAJAVADI JANARAJAYA – ILAŃ-KAIS SAŃANAYKA SOSALIŚAK KUTIYARASA
  TRADYCJA PAŃSTWOWA: VI.w. p. n. e.-1815 n. e., PRZYWRÓCENIE NIEPODLEGŁOŚCI: 4.II.1948


  1948-1949 – Brytyjska Wspólnota Narodów (Commonwealth), od 1949 – Wspólnota Narodów (Commonwealth), od 1955 – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), od 1985 – Południowoazjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SAARC).

  VI-V.w. p. n. e. NAPŁYW SYNGALEZÓW (SINHALA)
  VI.w. p. n. e.-1815 n. e. PAŃSTWO SYNGALESKIE (SINHALA)
  543-103 p. n. e. DYNASTIA WIDŹAJA
  543-505 p. n. e. WIDŹAJA
  504-473 p. n. e. PANDUWASUDEWA
  473-454 p. n. e. ABHAJA
  454-367 p. n. e. PANDUKABHAYA
  367-307 p. n. e. MUTASIWA
  307-267 p. n. e. DEWANAMPIJA TISSA
  267-257 p. n. e. UTTIJA
  257-247 p. n. e. MAHASIWA
  247-237 p. n. e. SURA TISSA
  237-215 p. n. e. GUTTIKA /współrządca/
  237-215 p. n. e. SENA /współrządca/
  215-205 p. n. e. ASELA
  205-161 p. n. e. ELARA
  III.w. p. n. e. PRZYJĘCIE BUDDYZMU JAKO RELIGII PAŃSTWOWEJ
  161-137 p. n. e. DUTTHAGAMANI ABHAJA
  137-119 p. n. e. SADDHA TISSA
  II.w. p. n. e. NAJAZD TAMILÓW
  103 p. n. e. WATTAGAMANI ABHAJA
  II.w. p. n. e. NAJAZD TAMILÓW
  103-89 p. n. e. DYNASTIA TAMILÓW
  II-I.w. p. n. e. PULAHATTHA
  I.w. p. n. e. BAHIJA
  I.w. p. n. e. PANAJAMARA
  I.w. p. n. e. PILAJAMARA
  I.w. p. n. e. DATHIKA
  89 p. n. e.- 67 n. e. DYNASTIA WIDŹAJA
  89-77 p. n. e. WATTAGAMANI ABHAJA /po raz drugi/
  77-63 p. n. e. MAHAĆULI MAHATISSA
  63-51 p. n. e. ĆORANAGA
  51-48 p. n. e. TISSA
  48 p. n. e. SIWA I
  48 p. n. e. WATUKA
  48 p. n. e. DARUBHATIKA TISSA
  48 p. n. e. NILIJA
  48-44 p. n. e. ANULA
  44-22 p. n. e. KUTAKANNA TISSA
  22 p. n. e.-
  7 n. e. BHATIKA ABHAJA
  7-19 MAHADATHIKA MAHANAGA
  19-29 AMANDAGAMANI ABHAJA
  29-32 KANIRADŹANU TISSA
  32-33 ĆULABHAJA
  33 SIWALI
  33-43 ILANAGA
  43-52 ĆANDAMUKHA SIWA
  52-60 JASALALAKA TISSA
  60-67 SABHA (SUBHA)
  67-429 I DYNASTIA LAMBAKANNÓW
  67-111 WASABHA
  I.w. n. e. ZAJĘCIE PŁN. CZĘŚCI WYSPY PRZEZ TAMILÓW
  111-114 WANKANASIKATISSA
  114-136 GADŹABAHU
  136-143 MAHALLAKANAGA
  143-167 BHATIKA TISSA
  167-186 KANITTHA TISSA
  186-187 KHUDŹDŹANAGA
  187-189 KUŃĆANAGA
  189-209 SIRINAGA I
  209-231 WOHARIKA TISSA
  231-240 ABHAYANAGA
  240-242 SIRINAGA II
  242-243 WIDŹAJAKUMARA
  243-247 SANGHATISSA I
  247-249 SIRISANGHABODHI
  249-262 GOTHABHAJA (MEGHAWANNA ABHAJA)
  263-273 DŹETTHATISSA I
  274-301 MAHASENA
  301-328 SIRIMEGHAWANNA
  328-337 DŹETTHATISSA II
  337-365 BUDDHADASA
  365-406 UPATISSA I
  406-428 MAHANAMA
  428 ĆHATTAGAHAKA DŹANTU
  428-429 MITTASENA
  429-455 DYNASTIA PANDJÓW
  429-434 PANDU
  434-437 PARINDA
  437-452 KHUDDA PARINDA
  452 TIRITARA
  452-455 DATHIJA
  455 PITHIJA
  455-684 DYNASTIA MORIJÓW
  455-473 DHATUSENA
  473-491 KASSAPA I
  491-508 MOGGALANA I
  508-516 KUMARA DHATUSENA
  516-517 KITTISENA
  517 SIWA II
  517-518 UPATISSA II
  518-531 SILAKALA (AMBASAMANERA)
  531 DATHAPABHUTI
  531-551 MOGGALANA II
  551-569 KITTISIRIMEGHA
  569-571 MAHANAGA
  571-604 AGGABODHI I
  604-614 AGGABODHI II
  614 SANGHATISSA II
  614-619 MOGGALANA III
  619-628 SILAMEGHAWANNA
  628 AGGABODHI III
  628 DŹETTHATISSA III
  629-639 AGGABODHI III /po raz drugi/
  639-650 DATHOPATISSA
  650-659 KASSAPA II
  659 DAPPULA I
  659-667 HATTHADATHA I
  667-683 AGGABODHI IV
  683-684 DATIJA
  684 HATTHADATHA II
  684-1029 II DYNASTIA LAMBAKANNÓW
  684-718 MANAWAMMA
  718-724 AGGABODHI V
  724-730 KASSAPA III
  730-733 MAHINDA I
  733-772 AGGABODHI VI
  772-777 AGGABODHI VII
  777-797 MAHINDA II
  797-801 UDAJA I
  801-804 MAHINDA III
  804-815 AGGABODHI VIII
  815-831 DAPPULA II
  831-833 AGGABODHI IX
  833-853 SENA I
  IX.w. NAJAZD TAMILÓW
  853-887 SENA II
  887-898 UDAJA II
  898-914 KASSAPA IV
  914-923 KASSAPA V
  923-924 DAPPULA III
  924-935 DAPPULA IV
  935-938 UDAJA III
  938-946 SENA III
  946-954 UDAJA IV
  954-956 SENA IV
  956-972 MAHINDA IV
  972-982 SENA V
  982-1029 MAHINDA V
  1029-1055 DYNASTIA ĆOLÓW
  1029-1040 KASSAPA VI
  1040-1042 MAHALANA KITTI
  1042-1043 WIKRAMA PANDU
  1043-1046 DŹAGATIPALA
  1046-1048 PARAKRAMA PANDU
  1048-1054 LOKA (LOKESWARA)
  1054-1055 KASSAPA VII
  1055-1187 II DYNASTIA LAMBAKANNÓW
  1055-1110 WIDŹAJABAHU I
  1110-1111 DŹAJABAHU I
  1111-1132 WIKKAMABAHU I
  1132-1153 GADŹABAHU I
  1153-1186 PARAKKAMABAHU I WIELKI
  XII.w. ZJEDNOCZENIE CEJLONU
  1186-1187 WIDŹAJABAHU II
  1187-1236 DYNASTIA KALINGÓW
  1187-1196 NISSANKA MALLA
  1196 WIKKAMABAHU II
  1196-1197 ĆODAGANGA
  1197-1200 LILAWATI
  1200-1202 SAHASSAMALLA
  1202-1208 KALJANAWATI
  1208-1209 DHAMMASOKA
  1209 ANIKANGA
  1209-1210 LILAWATI /po raz drugi/
  1210-1211 LOKESWARA
  1211-1212 LILAWATI /po raz trzeci/
  1212-1215 PARAKKAMAPANDU
  1215-1246 SEGARADŻASEKERAN I MAGHA
  XIII.w. NAJAZDY TAMILÓW, MALAJÓW I MUZUŁMANÓW Z INDII
  XIII.w. PODZIAŁ CEJLONU NA KILKA KSIĘSTW FEUDALNYCH (WŁADZA DYNASTII SYNGALESKIEJ WOKÓŁ KOTTE I KANDY DO 1815)
  1220-1234 WIDŹAJABAHU III /król Dambadenija/
  1234-1267 PARAKKAMABAHU II /król Dambadenija/
  1246-1256 PARARADŻASEKARAN I /król Dżafny/
  1256-1279 SEGARADŻASEKARAN II /król Dżafny/
  1267-1270 WIDŹAJABAHU IV /król Dambadenija/
  1272-1285 BHUWANAIKABAHU I /król Yapahuwa/
  1279-1302 PARARADŻASEKARAN II /król Dżafny/
  1287-1293 PARAKKAMABAHU III /król Polonnaruwa/
  1293-1302 BHUWANAIKABAHU II /król Kurunagala/
  1302-1325 SEGARADŻASEKARAN III /król Dżafny/
  1302-1326 PARAKKAMABAHU IV /król Kurunagala/
  1325-1348 PARARADŻASEKARAN III /król Dżafny/
  1326-1335 BHUWANAIKABAHU III /król Kurunagala/
  1335-1341 WIDŹAJABAHU V /król Kurunagala/
  1341-1353 BHUWANAIKABAHU IV /król Kurunagala/
  1344-1359 PARAKKAMABAHU V /król Dedigamy/
  1348-1371 SEGARADŻASEKARAN IV /król Dżafny/
  1357-1374 WIKKAMABAHU III /król Gampoli/
  1371-1380 PARARADŻASEKARAN IV /król Dżafny/
  1374-1408 BHUWANAIKABAHU V /król Gampoli/
  1380-1410 SEGARADŻASEKARAN V /król Dżafny/
  1392-1397 VEERABAHU II /król Raigamy/
  1397-1410 VEERALANKESZWARA /król Raigamy/
  1410-1440 PARARADŻASEKARAN V /król Dżafny/
  1412-1467 PARAKKAMABAHU VI /król Kotte/
  1440-1446 PARARADŻASEKARAN V /król Dżafny, współrządca/
  1440-1446 KANGASURIYA SINGAI ARYAN /król Dżafny, współrządca/
  1446-1450 KANGASURIYA SINGAI ARYAN /król Dżafny/
  1450-1467 KUMARAYA /król Kotte/
  1467-1470 DŹAJABAHU II /król Kotte/
  1467-1478 KANGASURIYA SINGAI ARYAN /król Dżafny, po raz drugi/
  1470-1480 BHUWANAIKABAHU VI /król Kotte, po raz drugi, wcześniej p. n. Kumaraya/
  1478-1519 PARARADŻASEKARAN VI /król Dżafny/
  1480-1484 PARAKKAMABAHU VII /król Kotte/
  1484-1508 PARAKKAMABAHU VIII /król Kotte/
  1508-1551 BHUWANAIKABAHU VII /król Kotte/
  1517-1638 ZAJĘCIE ZACH. WYBRZEŻA CEJLONU PRZEZ PORTUGALIĘ
  1519-1560 SEGARADŻASEKARAN VI /król Dżafny/
  1521-1581 MAYADUNNE /król Sitawaka/
  1551-1597 DOM JOĂO DHARMAPALA /król Kotte/
  1561-1565 PARARADŻASEKARAN VII /król Dżafny/
  1565-1570 KURUNCHI WANIYYAR /król-uzurpator Dżafny/
  1570-1572 SEGARADŻASEKARAN VII /król Dżafny/
  1572-1591 PARARADŻASEKARAN VIII /król Dżafny/
  1581-1593 RADŻASIMHA I /król Sitawaka/
  1590-1591 DON FILIP /król Kandy/
  1591-1604 WIMALA DHARMA SURYA I /król Kandy/
  1591-1615 PARARADŻASEKARAN IX /król Dżafny/
  1604-1629 SENARAT /król Kandy/
  1615-1617 ARAKESARI /regent Dżafny/
  1617-1620 SANKILI KUMARAN /król Dżafny/
  1629-1687 RADŻASIMHA II /król Kandy/
  1638-1796 WIĘKSZA CZĘŚĆ CEJLONU W SKŁADZIE HOLANDII
  1687-1707 WIMALA DHARMA SURYA II /król Kandy/
  1707-1815 DYNASTIA MADURAJ NAYAK W KANDY
  1707-1739 NARENDRA SINHA /król Kandy/
  1739-1747 WIDŻAJA RADŻASIMHA /król Kandy/
  1747-1781 KIRTISRI /król Kandy/
  1781-1798 RADŻADHIRARADŻASIMHA /król Kandy/
  1796-1948 W SKŁADZIE WIELKIEJ BRYTANII (POWSTANIA NARODOWE: 1798, 1818, 1848)
  1798-1815 SRI WIKRAMA RAJASIMHA /król Kandy/
  1948-1972 DOMINIUM CEJLONU
  1948-1952 DON STEPHEN SENANAYAKE /premier/
  1952-1953 DUDLEY SHELTON SENANAYAKE /premier/
  1953-1956 JOHN LIONEL KOTALAWELA /premier/
  1956-1959 SOLOMON WEST RIDGEWAY DIAS BANDARANAIKE /premier/
  1959-1960 VIJAYANANDA DAHANAYAKE /premier/
  1960 DUDLEY SHELTON SENANAYAKE /premier/
  1960-1965 SIRIMAVO RATWATTE DIAS BANDARANAIKE /premier/
  1965-1970 DUDLEY SHELTON SENANAYAKE /premier/
  1970-1977 SIRIMAVO RATWATTE DIAS BANDARANAIKE /premier/
  1971 POWSTANIE LUDOWE
  1972-1978 REPUBLIKA SOCJALISTYCZNA
  1972-1978 WILLIAM GOPALLAWA
  1978- REPUBLIKA DEMOKRATYCZNO-SOCJALISTYCZNA
  1978-1989 JUNIUS RICHARD JAYAWARDENE
  1983-2009 WOJNA DOMOWA
  1989-1993 RANASINGHE PREMADASA
  1993-1994 DINGIRI BANDA WIJETUNGE /prezydent tymczasowy/
  1994-2005 CHANDRIKA BANDARANAIKE KUMARATUNGA
  2005- MAHINDA RAJAPAKSE

  SYRIA – AS-SURIJA

  ARABSKA REPUBLIKA SYRII –
  AL-DŻUMHURIJA AL-ARABIJA AS-SURIJA
  NIEPODLEGŁOŚĆ: 1920, 27.IX.1943


  od 1945 – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), od 1945 – Liga Państw Arabskich (LPA), od 1968 – Arabski Fundusz Rozwoju Ekonomicznego i Społecznego (AFESD), od 1968 – Organizacja Państw Arabskich Eksportujących Ropę Naftową (OAPEC).

  III tysiąclecie p. n. e. W SKŁADZIE FENICJI
  XVII-XVI.w. p. n. e. W SKŁADZIE MITANNI
  XVI-XI.w. p. n. e. W SKŁADZIE PAŃSTWA HETYTÓW
  XV.w. p. n. e. W SKŁADZIE EGIPTU
  XI.w. p. n. e. W SKŁADZIE ASYRII
  XI-VII.w. p. n. e. ZALEŻNOŚĆ OD ASYRII
  VII-VI.w. p. n. e. W SKŁADZIE MEDII
  VI.w. p. n. e. W SKŁADZIE BABILONII
  VI.w.-332 p. n. e. W SKŁADZIE PERSJI
  332-301 p. n. e. W SKŁADZIE PAŃSTWA ALEKSANDRA WIELKIEGO
  301-64 p. n. e. W SKŁADZIE PAŃSTWA SELEUCYDÓW
  64 p. n. e.- 395 n. e. W SKŁADZIE IMPERIUM RZYMSKIEGO
  395-635 W SKŁADZIE BIZANCJUM
  635-XI.w. W SKŁADZIE PAŃSTW ARABSKICH
  XI.w. W SKŁADZIE PAŃSTWA TURKÓW SELDŻUCKICH
  1098-1289 W SKŁADZIE PAŃSTW KRZYŻOWCÓW
  1289-1516 W SKŁADZIE PAŃSTWA MAMELUKÓW
  1516-1918 W SKŁADZIE TURCJI
  1918-1920 OKUPACJA FRANCUSKO-BRYTYJSKA
  1918 ALI RIDA BASHA AR-RIKABI
  1918-1920 FAJSAL
  1920 KRÓLESTWO WIELKIEJ SYRII (SYRIA + LIBAN + PALESTYNA)
  1920 FAJSAL
  1920-1943 TERYTORIUM MANDATOWE FRANCJI
  1922-1925 SUBHI BAY BARAKAT AL-KHALIDI /głowa państwa/
  1926 FRANÇOIS PIERRE-ALYPE /głowa państwa/
  1926-1928 DAMAD-I SHARIYARI AHMAD NAMI BAY /głowa państwa/
  1928-1931 SHAYKH TAJ AD-DIN AL-HASANI /głowa państwa/
  1932-1936 MOHAMMAD ALI BAY AL-ABID /głowa państwa/
  1936-1939 HASHIM AL-ATASSI
  1939-1941 BAHJ AD-DIN AL-KHATIB /prezydent tymczasowy/
  1941 KHALID AL-AZM /prezydent tymczasowy/
  1941-1943 SHAYKH TAJ AD-DIN AL-HASANI
  1943 JAMIL AL-ULSHI
  1943 ATA BAY AL-AJJUBI /głowa państwa/
  1943-1958 REPUBLIKA ARABSKA
  1943-1949 SZUKRI AL-KUWATLI
  1948-1949 I WOJNA IZRAELSKO-ARABSKA
  1949 3 WOJSKOWE ZAMACHY STANU
  1949 HUSAJN AZ-ZAIM /premier/
  1949 SAMI AL-HINNANI /premier/
  1949-1951 HASHIM AL-ATASSI /głowa państwa/
  1951-1953 FAWZI AS-SILU /głowa państwa/
  1953-1954 ADIB ASZ-SZISZAKLI
  1954-1955 HASHIM AL-ATASSI
  1955-1958 SHUKRI AL-KUWATLI
  1956 II WOJNA IZRAELSKO-ARABSKA
  1958-1961 ZJEDNOCZONA REPUBLIKA ARABSKA (EGIPT + SYRIA)
  1958-1961 GAMAL ABDEL NASER
  1961- REPUBLIKA ARABSKA
  1961 MAAMUN AL-KUZBARI /prezydent tymczasowy/
  1961 IZZAT AN-NUSS /prezydent tymczasowy/
  1961-1963 NAZIM AL-KUDSI
  1963 WOJSKOWY ZAMACH STANU
  1963 LOUAI AL-ATASSI /przewodniczący Narodowej Rady Rewolucyjnej/
  1963-1966 AMIN AL-HAFEZ /przewodniczący Rady Prezydenckiej/
  1963-1964 FEDERACJA Z EGIPTEM I IRAKIEM
  1966 WOJSKOWY ZAMACH STANU
  1966-1970 NUR AD-DIN AL-ATASSI /głowa państwa/
  1967 III WOJNA IZRAELSKO-ARABSKA (WOJNA SZEŚCIODNIOWA – UTRATA WZGÓRZ GOLAN)
  1970 WOJSKOWY ZAMACH STANU
  1970-1971 AHMAD EL-CHATIB /głowa państwa/
  1971-2000 HAFEZ AL-ASAD
  1971 NIEDOSZŁA DO SKUTKU FEDERACJA REPUBLIK ARABSKICH (EGIPT + SYRIA + LIBIA)
  1973 IV WOJNA IZRAELSKO-ARABSKA (YOM KIPUR)
  1976-2005 INTERWENCJA W LIBANIE
  1982 REBELIA ANTYRZĄDOWA W HAMA
  2000 ABDUL-HALIM KHADDAM /prezydent tymczasowy/
  2000- BASZAR AL-ASAD

  TADŻYKISTAN – TOCIKISTON

  REPUBLIKA TADŻYKISTANU – CUMHURII TOCIKISTON
  SUWERENNOŚĆ: 24.VIII.1991, NIEPODLEGŁOŚĆ: 9.IX.1991


  od 1991 – Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), od 1992 – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), od 2000 – Związek Celny z Białorusią, Rosją, Kazachstanem i Kirgistanem.

  VII.w.-1221 W SKŁADZIE PAŃSTW ARABSKICH
  1221-XIV.w. W SKŁADZIE PAŃSTW MONGOLSKICH
  XIV-XV.w. W SKŁADZIE IMPERIUM TIMURA
  XV-XVI.w. W SKŁADZIE CHORASANU
  XVI.w.-1868 W SKŁADZIE CHANATU BUCHARY
  1868-1918 CZĘŚĆ TADŻYKISTANU W SKŁADZIE ROSJI, CZĘŚĆ JAKO PROTEKTORAT ROSJI
  1918-1923 WOJNA DOMOWA
  1918-1924 W SKŁADZIE TURKIESTAŃSKIEJ AUTONOMICZNEJ SOCJALISTYCZNEJ REPUBLIKI RAD WCHODZĄCEJ W SKŁAD ROSJI RADZIECKIEJ (OD 1922 ZSRR)
  1924-1929 AUTONOMICZNA SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA RAD W SKŁADZIE UZBECKIEJ SOCJALISTYCZNEJ REPUBLIKI RAD WCHODZĄCEJ DO ZSRR
  1929-1991 SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA RAD W SKŁADZIE ZSRR
  1991- REPUBLIKA
  1991-1992 RACHMAN NABIJEW
  1992-1997 WOJNA DOMOWA
  1992- EMOMALI RACHMONOW (RACHMON)
  Autor książki "Almanach dat 1799-1918", Warszawa 2007.

 4. #14
  Mage of the Lesser Tower
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Płońsk
  Posts
  264
  TAJLANDIA – PRATHET THAJ

  KRÓLESTWO TAJLANDII – RATCHA ANAK THAJ
  TRADYCJA PAŃSTWOWA: od XII.w.


  1919-1946 – Liga Narodów (LN), od 1946 – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), 1954-1977 – Organizacja Paktu Południowo-Wschodniej Azji (SEATO), od 1967 – Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), od 1989 – Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC).

  X-XII.w. NAPŁYW PLEMION THAJ
  1249-1419 KRÓLESTWO SUKHOTHAJ
  1249-1419 DYNASTIA SUKHOTHAJ
  1249-1257 SI INDRATHIT
  1257-1277 BAN MUANG
  1277-1298 RAMA KAMHENG
  1298-1347 LOETHAI
  1347 NGUANAMTHON
  1347-1374 TAMARADŻA I
  1374-1399 TAMARADŻA II
  1399-1419 TAMARADŻA III
  1350-1782 KRÓLESTWO AJUTTHAJA
  1350-1370 DYNASTIA UTHONG
  1350-1369 RAMA THIBODI I
  1370-1388 DYNASTIA SUPHANNAPHUM
  1370-1388 BOROMARADŻA I
  1388 THONG CHAN
  1388-1409 DYNASTIA UTHONG
  1388-1395 RAMESUAN
  1395-1409 RAMA THIBODI II
  1409-1569 DYNASTIA SUPHANNAPHUM
  1409-1424 INTARADŻA I
  1424-1448 BOROMARADŻA II
  1448-1488 BOROMO TRIALOKANAT
  1488-1491 BOROMARADŻA III
  1491-1529 RAMA THIBODI III
  1529-1534 BOROMARADŻA IV
  1534-1535 RATSADA
  1535-1546 PRADŻAJ
  1546-1548 KEO FA
  1548-1549 KHUN WORAWONGSA
  1549-1569 MAHA CZAKKRAPAT
  1569 MAHN
  1569-1629 DYNASTIA SUKHOTHAJ
  1569-1590 MAHA TAMARADŻA I
  1590-1605 NARESUEN
  1605-1620 EKATOTSARAT
  1620-1628 SONGTHAM INTARADŻA II
  1628-1629 DŻETTATIRAT
  1629 ATIJAWANG
  1629-1688 DYNASTIA PRASAT TANG
  1629-1656 PRASAT TANG /uzurpacja/
  1656 CZAO FA DŻAJ
  1656 SRI SUTAMARADŻA
  1656-1688 NARAJ
  1688-1767 DYNASTIA BAN PHLU LUANG
  1688-1703 PRA PETRADŻA
  1703-1709 PRACZAO SUA
  1709-1733 TAJ SRA PUMINTARADŻA
  1733-1758 BOROMAKOT MADŻA TAMARADŻA II
  1758 UTUMPON
  1758-1767 EKATAT BOROMARADŻA V
  1767 NAJAZD BIRMY – ZNISZCZENIE AJUTTHAJI
  1767-1782 PHYA TAKSIN
  1782- KRÓLESTWO (1856-1939 I 1946-1949 KRÓLESTWO SYJAMU)
  1782- DYNASTIA CHAKKRI
  1782-1809 RAMA I (CHAOPHRAYA CHAKKRI)
  1809-1824 RAMA II (ITSARASUNTHON)
  1824-1851 RAMA III (CHETSADABODIN)
  1851-1868 RAMA IV (MAHA MONGKUT)
  1868-1910 RAMA V (CHULALONGKORN)
  1910-1925 RAMA VI (VAJIRAVUDH)
  1925-1935 RAMA VII (PRAJADHIPOK)
  1932 BEZKRWAWY ZAMACH STANU – PRZEKSZTAŁCENIE KRAJU W MONARCHIĘ KONSTYTUCYJNĄ
  1935-1946 RAMA VIII (ANAND MAHIDOL)
  1946- RAMA IX (BHUMIBOL ADULYADEJ)

  TAJWAN – T’AI-WAN

  REPUBLIKA CHIŃSKA – TA CHUNG-HUA MIN-KUO
  KONTYNUACJA OGŁOSZONEJ 1.I.1912 W PEKINIE REPUBLIKI CHIŃSKIEJ, FAKTYCZNIE OD 1949


  od 1991 – Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC).

  IX.w. NAPŁYW CHIŃCZYKÓW
  1624-1662 W SKŁADZIE HOLANDII
  1662-1683 niezamieszkany
  1683-1895 W SKŁADZIE CHIN
  1895-1945 W SKŁADZIE JAPONII
  1945-1949 W SKŁADZIE CHIN
  1949- REPUBLIKA CHIŃSKA
  prezydenci premierzy
  1949 HO YING-CHIN /premier/
  1949-1950 YEN HSI-SHAN /premier/
  1949-1950 LI TSUNG-YEN /prezydent tymczasowy/
  1950-1954 CHEN CHENG /premier/
  1950-1975 CHANG KAJ-SZEK /prezydent/
  1954-1958 YU HUNG-CHUN /premier/
  1958-1963 CHEN CHENG /premier/
  1963-1972 YEN CHIA-KAN /premier/
  1972-1978 CHANG CHING-KUO /premier/
  1975-1978 YEN CHIA-KAN /prezydent/
  1978-1984 SUN YUN-SUAN /premier/
  1978-1988 CHANG CHING-KUO /prezydent/
  1984-1989 YU KUO-HWA /premier/
  1988-2000 LEE TENG-HUI /prezydent/
  1989-1990 LEE HUAN /premier/
  1990-1993 HAN PEI-TSUN /premier/
  1993-1997 LIEN HAN /premier/
  1997-2000 VINCENT SIEW /premier/
  2000 TANG FEI /premier/
  2000-2002 CHANG CHUN-HSIUNG /premier/
  2000-2008 CHEN SHUI-BIAN /prezydent/
  2002-2005 YU SHYI-KUN /premier/
  2005-2006 FRANK CHANG-TING HSIEH /premier/
  2006-2007 SU TSENG-CHANG /premier/
  2007-2008 CHANG CHUN-HSIUNG /premier/
  2008- MA YING-JEOU /prezydent/
  2008- LIU CHAO-SHIUAN /premier/

  TIMOR WSCHODNI – TIMOR-LESTE

  DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA TIMORU WSCHODNIEGO – REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE –
  TIMOR LORO SA’E
  TERYTORIUM POWIERNICZE: 1999-2002, NIEPODLEGŁOŚĆ: 30.V.2002


  od 2002 – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).

  1610-1975 W SKŁADZIE PORTUGALII
  1975-1999 W SKŁADZIE INDONEZJI
  1999-2002 TERYTORIUM POWIERNICZE ONZ
  2002- REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
  2002-2007 JOSÉ ALEXANDRE (KAY RALA) „XANANA” GUSMĂO
  2006- CHAOS SPOŁECZNY
  2007- JOSÉ RAMOS HORTA
  Autor książki "Almanach dat 1799-1918", Warszawa 2007.

 5. #15
  Mage of the Lesser Tower
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Płońsk
  Posts
  264
  TURCJA – TÜRKIYE

  REPUBLIKA TURECKA – TÜRKIYE CUMHURIYETI
  TRADYCJA PAŃSTWOWA: od 1280


  1932-1946 – Liga Narodów (LN), 1934-1941 – Ententa Bałkańska, 1937-1945 - Pakt Przednioazjatycki, od 1945 – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), od 1949 – Rada Europy, od 1952 – Pakt Północnoatlantycki (NATO), 1953-1974 – Organizacja Paktu Bałkańskiego, 1955-1959 – Pakt Bagdadzki, 1959-1979 – Pakt Centralny (CENTO), od 1961 – Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD), 1975-1994 – Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), od 1994 – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

  XII.w. NAPŁYW TURKÓW OGUZYJSKICH (ERTOGRUL)
  1280-1922 SUŁTANAT (IMPERIUM OSMAŃSKIE)
  1280-1922 DYNASTIA OSMANLI
  1280-1324 OSMAN I
  1324-1362 ORCHAN
  1362-1389 MURAD I
  1389-1402 BAJAZYT I BŁYSKAWICA
  1396 ZWYCIĘSTWO POD NIKOPOLIS
  1402-1409 SULEJMAN CZELEBI
  1402-1413 WOJNA DOMOWA
  1409-1413 MUSA
  1413-1421 MEHMED I ZAPAŚNIK
  1421-1451 MURAD II
  1444 ZWYCIĘSTWO POD WARNĄ
  1451-1481 MEHMED II FATIH (ZDOBYWCA)
  1453 ZDOBYCIE KONSTANTYNOPOLA
  1481-1512 BAJAZYT II ŚWIĘTY
  1512-1520 SELIM I GROŹNY
  1517 PODBÓJ PAŃSTWA MAMELUKÓW
  1520-1566 SULEJMAN I KANUNI (WSPANIAŁY)
  1526 ZWYCIĘSTWO POD MOHACZEM
  1529 I NIEUDANE OBLĘŻENIE WIEDNIA
  1566-1574 SELIM II OPOJ (PIJAK)
  1571 KLĘSKA POD LEPANTO
  1574-1595 MURAD III
  1595-1603 MEHMED III
  1603-1617 AHMAD I
  1617-1618 MUSTAFA I DELI
  1618-1622 OSMAN II
  1622-1623 MUSTAFA I DELI /po raz drugi/
  1623-1640 MURAD IV
  1640-1648 IBRAHIM I DELI
  1648-1687 MEHMED IV
  1683 II NIEUDANE OBLĘŻENIE WIEDNIA
  1687-1691 SULEJMAN II
  1691-1695 AHMAD II
  1695-1703 MUSTAFA II
  1703-1730 AHMAD III
  1730-1754 MAHMUD I
  1754-1757 OSMAN III
  1757-1774 MUSTAFA III
  1774-1789 ABDÜLHAMID I
  1789-1807 SELIM III
  1807-1808 MUSTAFA IV
  1808-1839 MAHMUD II
  1839-1861 ABDÜLMEDŻID
  1839-1870 OKRES TANZYMATU (REFORM)
  1861-1876 ABDÜLAZIZ
  1876 MURAD V
  1876-1909 ABDÜLHAMID II AS-SAFFAH (KRWAWY)
  1909 REWOLUCJA MŁODOTURECKA
  1909-1918 MEHMED V RESHAD
  1911-1912 WOJNA Z WŁOCHAMI
  1912-1913 WOJNY BAŁKAŃSKIE
  1918-1922 MEHMED VI VAHIDEDDIN
  1920 MUSTAFA KEMAL PAŞA /premier/
  1920-1922 MUSTAFA FEVZI (ÇAKMAK) /premier/
  1919-1922 WOJNA Z GRECJĄ
  1922-1923 HÜSEYIN RAUF /premier/
  1923- REPUBLIKA
  1923 ALI FETHI /premier/
  1923-1924 MUSTAFA ISMET /premier/
  1923-1938 MUSTAFA KEMAL PAŞA (ATATÜRK) /prezydent/
  1924-1925 ALI FETHI (OKYAR) /premier/
  1925-1937 ISMET INÖNÜ /premier/
  1937-1939 CELÂL BAYAR /premier/
  1938-1950 ISMET INÖNÜ /prezydent/
  1939-1942 REFIK SAYDAM /premier/
  1942-1946 ŞÜKRÜ SARAÇOGLU /premier/
  1946-1947 RECEP PEKER /premier/
  1947-1949 HASAN SAKA /premier/
  1949-1950 ŞEMSETTIN GÜNALTAY /premier/
  1950-1960 ADNAN MENDERES /premier/
  1950-1960 CELÂL BAYAR /prezydent/
  1960 WOJSKOWY ZAMACH STANU
  1960-1961 CEMAL GÜRSEL /przewodniczący Komitetu Jedności Narodowej/
  1960-1961 CEMAL GÜRSEL /premier/
  1961-1965 ISMET INÖNÜ /premier/
  1961-1966 CEMAL GÜRSEL /prezydent/
  1965 SUAT HAYRI ÜRGÜPLÜ /premier/
  1965-1971 SÜLEYMAN DEMIREL /premier/
  1966-1973 CEVDET SUNAY /prezydent/
  1971-1972 NIHAT ERIM /premier/
  1972-1973 FERIT MELEN /premier/
  1973 NAIM TALŰ /premier/
  1973-1980 FAHRI KORUTÜRK /prezydent/
  1974 BÜLENT EÇEVIT /premier/
  1974-1975 SADI IRMAK /premier/
  1975-1977 SÜLEYMAN DEMIREL /premier/
  1977 BÜLENT EÇEVIT /premier/
  1977 SÜLEYMAN DEMIREL /premier/
  1978-1979 BÜLENT EÇEVIT /premier/
  1979-1980 SÜLEYMAN DEMIREL /premier/
  1980 CAGLAYANGI IHSAN /prezydent/
  1980 WOJSKOWY ZAMACH STANU
  1980-1983 BÜLENT ULUSU /premier/
  1980-1989 KENAN EVREN /prezydent/
  1983-1989 TURGUT ÖZAL /premier/
  1989-1991 YĎLDĎRĎM AKBULUT /premier/
  1989-1993 TURGUT ÖZAL /prezydent/
  1991 MESUT YILMAZ /premier/
  1991-1993 SÜLEYMAN DEMIREL /premier/
  1993-1995 TANSU PENBE ÇILLER /premier/
  1993-2000 SÜLEYMAN DEMIREL /prezydent/
  1996 MESUT YILMAZ /premier/
  1996-1997 NECMETTIN ERBAKAN /premier/
  1997-1998 MESUT YILMAZ /premier/
  1999-2002 BÜLENT EÇEVIT /premier/
  2000-2007 AHMAD NECDET SEZER /prezydent/
  2002-2003 ABDULLAH GÜL /premier/
  2003- RECCEP TAYYIP ERDOĞAN /premier/
  2007- ABDULLAH GÜL /prezydent/

  TURKMENISTAN

  REPUBLIKA TURKMENISTANU – TURKMENISTAN
  SUWERENNOŚĆ: 22.VIII.1991, NIEPODLEGŁOŚĆ: 27.X.1991


  1991-2005 – Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), 1991-1994 – Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), od 1992 – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), od 1994 – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

  VI.w. NAPŁYW PLEMION TURECKICH
  VII-XIII.w. CZĘŚĆ TURKMENISTANU W SKŁADZIE PAŃSTW ARABSKICH
  1219-1221 NAJAZD MONGOLSKI
  XIII-XIV.w. CZĘŚĆ TURKMENISTANU W SKŁADZIE ZŁOTEJ ORDY
  XIV-XVI.w. CZĘŚĆ TURKMENISTANU W SKŁADZIE IMPERIUM TIMURA
  XIV-XIX.w. CZĘŚĆ TURKMENISTANU W SKŁADZIE PERSJI
  XIV-XIX.w. CZĘŚĆ TURKMENISTANU W SKŁADZIE CHANATU CHIWY I BUCHARY
  XIX.w.-1918 W SKŁADZIE ROSJI
  1918-1924 W SKŁADZIE TURKIESTAŃSKIEJ AUTONOMICZNEJ SOCJALISTYCZNEJ REPUBLIKI RAD WCHODZĄCEJ W SKŁAD ROSJI RADZIECKIEJ (OD 1922 ZSRR)
  1924-1991 SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA RAD W SKŁADZIE ZSRR
  1990-2006 SAPARMURAD NIJAZOW (TURKMENBASZI) /prezydent-dyktator/
  1991- REPUBLIKA
  2006-2007 GURBANGUŁY BERDIMUHAMMEDOW /prezydent tymczasowy/
  2007- GURBANGUŁY BERDIMUHAMMEDOW

  UZBEKISTAN – UZBEKISTON

  REPUBLIKA UZBEKISTANU – UZBEKISTON ZUMHURIJATI
  TRADYCJA PAŃSTWOWA: 1370-1507, XVI.w.-1920, SUWERENNOŚĆ: 20.VI.1990, NIEPODLEGŁOŚĆ: 31.VIII.1991


  od 1991 – Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), 1991-1994 – Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), od 1992 – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), od 1994 – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

  /bez władców Chanatu Buchary, Chiwy i Kokandy/
  V-III.w. p. n. e. ZALEŻNOŚĆ OD PERSJI
  I.w. p. n. e.- IV.w. n. e. W SKŁADZIE PAŃSTWA KUSZANÓW
  IV.w. NAJAZD HEFTALITÓW
  VII-IX.w. W SKŁADZIE PAŃSTW ARABSKICH
  IX-XIV.w. W SKŁADZIE PAŃSTWA SAMANIDÓW
  1370-1507 IMPERIUM TIMURA
  1370-1507 DYNASTIA TIMURYDÓW
  1370-1405 TIMUR CHROMY (TAMERLAN, TIMUR-LENK)
  1405-1447 SZACHRUCH
  1447-1449 UŁUG BEG
  1449-1450 ABD AL-LATIF
  1450-1457 ABDULLAH MIRZA
  1457-1469 ABU SAID
  1469-1474 WOJNA DOMOWA
  1474-1494 AHMAD
  1494-1495 MAHMUD
  1495 MASUD
  1495-1497 BAJ SUNKUR
  1497-1499 ZAHIR AD-DIN MOHAMMAD (BABER)
  1499-1500 ALI
  1500-1507 ZAHIR AD-DIN MOHAMMAD (BABER) /po raz drugi/
  1507 NAJAZD UZBEKÓW – LIKWIDACJA IMPERIUM TIMURA
  XVI.w.-1920 CHANATY UZBECKIE: BUCHARA I CHIWA
  XVIII-XIX.w. WYODRĘBNIENIE SIĘ CHANATU KOKANDZKIEGO Z CHANATU BUCHARY
  1868-1918 PROTEKTORAT ROSJI NAD CHANATEM CHIWY
  1873-1918 PROTEKTORAT ROSJI NAD CHANATEM BUCHARY I KOKANDY
  1918-1920 W SKŁADZIE TURKIESTAŃSKIEJ AUTONOMICZNEJ SOCJALISTYCZNEJ REPUBLIKI RAD WCHODZĄCEJ W SKŁAD ROSJI RADZIECKIEJ
  1918-1919 WOJNA DOMOWA
  1920-1923 CHOREZMIJSKA LUDOWA REPUBLIKA RAD I BUCHARSKA LUDOWA REPUBLIKA RAD W SKŁADZIE ROSJI RADZIECKIEJ (OD 1922 ZSRR)
  1923-1924 CHOREZMIJSKA SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA RAD I BUCHARSKA SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA RAD W SKŁADZIE ZSRR
  1924 ZJEDNOCZENIE CHOREZMU (CHIWY) I BUCHARY
  1924-1991 SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA RAD W SKŁADZIE ZSRR
  1936 WŁĄCZENIE KARAKAŁPACJI
  1991- REPUBLIKA
  1991- ISLAM ABDUGANIJEWICZ KARIMOW
  2005 REBELIA ANTYRZĄDOWA (PROISLAMSKA) W ANDIŻANIE
  Autor książki "Almanach dat 1799-1918", Warszawa 2007.

 6. #16
  Mage of the Lesser Tower
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Płońsk
  Posts
  264
  WIETNAM – VIET-NAM

  SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA WIETNAMU – CÔNG-HOA-XA-HÔI-CHÜNGHIA VIET-NAM
  TRADYCJA PAŃSTWOWA: III tysiąclecie p. n. e., 257-214 p. n. e., 208-111 p. n. e., 40-43 n. e., 544-602, 906-1406, 1418-1945, PRZYWRÓCENIE NIEPODLEGŁOŚCI: 2.IX.1945


  1949-1954 – Unia Francuska (UF), od 1976 – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), 1978-1991 – Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), od 1995 – Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), od 1998 – Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku (APEC).

  /bez władców Królestwa Bac Bo/
  III tysiąclecie p. n. e. KRÓLESTWO BAC BO
  VII-I.w. p. n. e. NAPŁYW PLEMION LAC VIET
  257-214 p. n. e. KRÓLESTWO VAN LANG
  257-214 p. n. e. DYNASTIA HUNG
  257-214 p. n. e. THUC
  214-208 p. n. e. W SKŁADZIE CHIN
  208-111 p. n. e. KRÓLESTWO AU LAC
  208-111 p. n. e. DYNASTIA TRIEU
  208-137 p. n. e. TRIEU VU VUONG
  136-124 p. n. e. TRIEU VAN VUONG
  124-112 p. n. e. TRIEU MINH VUONG
  112 p. n. e. TRIEU AI VUONG
  111 p. n. e. TRIEU DUONG VUONG
  111 p. n. e.- 40 n. e. W SKŁADZIE CHIN
  40-43 POWSTANIE ANTYCHIŃSKIE (TRUNG TRAC, TRUNG NHI)
  40-43 TRUNG TRAC (TRUONG VUONG)
  43-544 W SKŁADZIE CHIN
  544-602 KRÓLESTWO VAN XUAN
  544-602 DYNASTIE LY I TRIEU
  544-548 LY NAM DE (LY BON)
  549-555 LY DAO LANG VUONG /współrządca/
  549-555 TRIEU VIET VUONG /współrządca/
  555-570 TRIEU VIET VUONG
  571-602 LY NAM DE
  602-906 W SKŁADZIE CHIN
  906-939 AUTONOMIA W SKŁADZIE CHIN
  906-907 KHUC THUA DU
  907-917 KHUC HAO
  917-923 KHUC THUA MY
  931-936 DUONG DINH NGHE
  939-1406 KRÓLESTWO NGO QUYEN
  939-965 DYNASTIA NGO
  939-944 NGO VUONG
  945-950 DUONG BINH VUONG
  950-951 NGO NAM TAN VUONG
  951-959 NGO NAM TAN VUONG /współrządca/
  951-959 NGO THIEU SACH VUONG /współrządca/
  959-965 NGO NAM TAN VUONG
  965-968 BEZKRÓLEWIE
  968-982 DYNASTIA DINH
  968-979 DINH THIEU HOANG
  979-980 DINH PHE DE
  982-1010 DYNASTIA TIEN LE
  982-1005 LE DAI HANH HOANG DE
  1005 LE LONG VIET /współrządca/
  1005 LE TRUNG TON /współrządca/
  1005-1010 LE NGOA TRIEU
  1010-1225 DYNASTIA LY
  1010-1028 THAI TO
  1028-1054 THAI TONG
  1054-1072 THANH TONG
  1072-1127 NHAN TONG
  1128-1138 THAN TONG
  1138-1175 ANH TONG
  1175-1210 CAO TONG
  1211-1224 HUE TONG
  1224-1225 CHIEU HOANG
  XIII.w. TRZY NAJAZDY MONGOLSKIE
  1225-1400 DYNASTIA TRAN
  1226-1258 THAI TONG
  1258-1278 THANH TONG
  1278-1293 NHAN TONG
  1293-1314 ANH TONG
  1314-1329 MINH TONG
  1329-1341 HIEU TONG
  1341-1369 DU TONG
  1369-1370 władca nieznany z imienia
  1370-1372 NGHE TONG
  1373-1377 DUE TONG
  1377-1388 władca nieznany z imienia
  1388-1398 THUAN TONG
  1398-1400 władca nieznany z imienia
  1400-1406 HO QUI LY /uzurpacja/
  1406-1418 W SKŁADZIE CHIN
  1418-1802 KRÓLESTWO DAI VIET (DA VIET)
  1418-1527 DYNASTIA LE
  1418-1433 LE LOI
  1433-1442 LE THAI TONG
  1442-1459 LE NHAN TONG
  1459-1460 LE NGHI DAN
  1460-1497 LE THANH TONG
  1475 PODZIAŁ WIETNAMU
  1475-1802 DYNASTIA NGUYEN
  1475-1500 NGUYEN DUC TRUONG /król Annamu/
  1497-1504 LE HIEN TONG
  1500-1513 NGUYEN VAN LANG /król Annamu/
  1504 LE TUC TONG
  1504-1510 LE UY MUC
  1510-1516 LE TRUONG DUC
  1513-1518 NGUYEN HOANG DU /król Annamu/
  1516-1522 LE CHIEU TONG
  1518-1545 NGUYEN KIM /król Annamu/
  1522-1527 LE CUNG HOANG
  1527-1533 DYNASTIA MAC
  1527-1529 MAC DANG DUNG
  1529-1533 MAC DANG DOANH
  1533-1786 DYNASTIA LE
  1533-1548 LE TRANG TONG
  1545-1613 NGUYEN HOANG /król Annamu/
  1548-1556 LE TRUNG TONG
  1556-1573 LE ANH TONG
  1573-1599 LE THE TONG
  1599-1619 LE KINH TONG
  1613-1635 NGUYEN PHUC NGUYEN /król Annamu/
  1619-1643 LE THAN TONG
  1635-1648 NGUYEN PHUC LAN /król Annamu/
  1643-1649 LE CHAN TONG
  1648-1687 NGUYEN PHUC TAN /król Annamu/
  1649-1662 LE THAN TONG /po raz drugi/
  1662-1671 LE HUYEN TONG
  1672-1675 LE GIA TONG
  1675-1705 LE HI TONG
  1687-1691 NGUYEN PHUC TRAN /król Annamu/
  1691-1725 NGUYEN PHUC-CHU I /król Annamu/
  1705-1729 LE DUC TONG
  1725-1738 NGUYEN PHUC-CHU II /król Annamu/
  1729-1732 LE DUY PHUONG
  1732-1735 LE THUAN TONG
  1735-1740 LE Y TONG
  1738-1765 NGUYEN PHUC-KHOAT /król Annamu/
  1740-1786 LE HIEN TONG
  1765-1777 NGUYEN PHUC-THUAN /król Annamu/
  1771-1802 POWSTANIE 3 BRACI TAY SON
  1777-1802 NGUYEN PHUC ANH /król Annamu/
  1786-1802 DYNASTIA TAY SON
  1786-1788 NGUYEN NHAC
  1788-1792 NGUYEN HUE
  1792-1802 NGUYEN QUANG TOAN
  1802 ZJEDNOCZENIE WIETNAMU
  1802-1945 CESARSTWO ANNAMU
  1802-1945 DYNASTIA NGUYEN
  1802-1820 GIA LONG
  1820-1841 MINH MANG
  1841-1847 THIĘU TRI
  1847-1883 TU DÚC
  1867-1949 PROTEKTORAT FRANCJI NAD KOCHINCHINĄ
  1883 DUC DÚC
  1883 HIĘP HOÁ
  1883-1884 KIĘN PHÚC
  1883-1941 PROTEKTORAT FRANCJI NAD ANNAMEM I TONKINEM (POWSTANIA NARODOWE: 1930 (GARNIZONOWE W YEN BAI I CHŁOPSKIE W NGHE AN))
  1884-1885 HÁM NGHI
  1885-1889 DÔNG KHÁNH
  1889-1907 THÂNH THÁI
  1907-1916 DUY TÂN
  1916-1925 KHAI DINH
  1926-1945 BAO DAI
  1941-1945 OKUPACJA WIETNAMU PRZEZ JAPONIĘ
  1945-1949 REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
  1945-1946 HO CHI MINH /premier/
  1946-1949 HO CHI MINH
  1946-1949 AUTONOMICZNA REPUBLIKA KOCHINCHINY NA PŁD. WIETNAMU PROKLAMOWANA PRZEZ FRANCJĘ
  1946-1954 WOJNA INDOCHIŃSKA
  1949 PODZIAŁ WIETNAMU
  1949-1975 DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA WIETNAMU (PŁN.) I PAŃSTWO WIETNAMSKIE (PŁD.)
  1949-1955 BAO DAI /szef państwa Wietnam Płd./
  1949-1969 HO CHI MINH /prezydent Wietnamu Płn./
  1955-1963 NGO DINH DIEM /prezydent Wietnamu Płd./
  1963 WOJSKOWY ZAMACH STANU W WIETNAMIE PŁD.
  1963 Wojskowa Rada Rewolucyjna w Wietnamie Płd.
  1963-1964 DUONG VAN MINH /prezydent Wietnamu Płd./
  1964-1973 WOJNA DOMOWA (WIETNAMSKA)
  1964 NGUYEN KHANH /premier Wietnamu Płd./
  1964 NGUYEN KHANH /prezydent Wietnamu Płd./
  1964 Tymczasowa Rada Przywódcza w Wietnamie Płd.
  1964 Wyższa Rada Narodowa w Wietnamie Płd.
  1964-1967 PHANH KHAC SUN /prezydent Wietnamu Płd./
  1967-1975 NGUYEN VAN THIEU /prezydent Wietnamu Płd./
  1969-1980 TON DUC THANG /prezydent Wietnamu Płn./
  1975 ZJEDNOCZENIE WIETNAMU
  1976- REPUBLIKA SOCJALISTYCZNA
  1980-1981 NGUYEN HUN THO
  1981-1987 TRUONG CHINH
  1987-1992 VO CHI CONG
  1992-1997 LE DUC ANH
  1997-2006 TRAN DUC LUONG
  2006- NGUYEN MINH TRIET

  ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE (Z.E.A.) – AL-AMARAT AL-ARABIJA AL-MUTTAHIDA

  FEDERACJA ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH – ITTIHAD AL-AMARAT AL-ARABIJA AL-MUTTAHIDA
  AUTONOMIA: 1968-1971, NIEPODLEGŁOŚĆ: 2.XII.1971


  od 1967 – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), od 1971 – Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), od 1971 – Liga Państw Arabskich (LPA), od 1971 – Arabski Fundusz Rozwoju Ekonomicznego i Społecznego (AFESD), od 1971 – Organizacja Państw Arabskich Eksportujących Ropę Naftową (OAPEC), od 1981 – Rada Współpracy Zatoki Perskiej (GCC).

  XVI.w. POD KONTROLĄ PORTUGALII
  XVII-XIX.w. POD KONTROLĄ WIELKIEJ BRYTANII
  1892-1971 PROTEKTORAT WIELKIEJ BRYTANII POD NAZWĄ OMAN TRAKTATOWY (DO 1968)
  1968-1971 FEDERACJA EMIRATÓW ARABSKICH (ABU ZABI, AJMAN, DUBAJ, AL-FUDŻAJRA, BAHRAJN, RA’S AL-CHAJMA, SZARDŻA, UMM AL-KAJWAJN, KATAR)
  1971- FEDERACJA ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH (ABU ZABI, AJMAN, DUBAJ, AL-FUDŻAJRA, SZARDŻA, UMM AL-KAJWAJN)
  1971-2004 emir Abu Zabi ZAID IBN SULTAN AN-NAHAYAN /prezydent/
  1972 PRZYŁĄCZENIE SIĘ RA’S AL-CHAJMA DO FEDERACJI Z.E.A.
  2004- emir Abu Zabi CHALIFA IBN ZAID AN-NAHAYAN /prezydent/
  Autor książki "Almanach dat 1799-1918", Warszawa 2007.

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Similar Threads

 1. Poczet władców i prezydentów państw - Ameryka Płd.
  By Aux_Teergois in forum Forum - Historia (PL)
  Replies: 4
  Last Post: 01-28-2010, 07:25 PM
 2. Poczet władców i prezydentów państw - Ameryka Płn.
  By Aux_Teergois in forum Forum - Historia (PL)
  Replies: 7
  Last Post: 01-28-2010, 07:00 PM
 3. Poczet władców i prezydentów państw - Afryka
  By Aux_Teergois in forum Forum - Historia (PL)
  Replies: 17
  Last Post: 01-28-2010, 06:05 PM
 4. Poczet władców i prezydentów państw - Europa
  By Aux_Teergois in forum Forum - Historia (PL)
  Replies: 18
  Last Post: 01-28-2010, 06:02 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
footer