TYROL

XI.w.-1665 HRABSTWO
XI.w.-1363 DYNASTIA TYROLSKA
XI.w. ALBERT I
1055-1101 ALBERT II
1101-1165 ALBERT III
1165-1180 BERTOLD I
1180-1181 BERTOLD II
1180-1181 HENRYK I /współrządca/
1181-1190 HENRYK I
1190-1253 ALBERT IV
1253-1258 MEINHARD I
1258-1295 MEINHARD II
1295-1310 OTTO
1310-1335 HENRYK II
1335 MAŁGORZATA
1335-1341 DYNASTIA LUKSEMBURGÓW
1335-1341 JAN HENRYK /współrządca/
1335-1341 MAŁGORZATA /współrządczyni/
1341-1363 DYNASTIA WITTELSBACHÓW
1341-1361 LUDWIK /współrządca/
1341-1361 MAŁGORZATA /współrządczyni/
1361-1363 MEINHARD III /współrządca/
1361-1363 MAŁGORZATA /współrządczyni/
1363-1805 DYNASTIA HABSBURGÓW
1363-1365 RUDOLF IV DER STIFTER (ZAŁOŻYCIEL)
1365-1386 LEOPOLD III
1386-1395 ALBERT III /współregent/
1386-1395 WILHELM /współregent/
1395-1406 WILHELM /regent/
1402-1439 FRYDERYK IV
1439-1490 ZYGMUNT
1490-1519 MAKSYMILIAN I /król i cesarz rzymski/
1519-1521 KAROL I /król i cesarz rzymski/
1521-1556 KAROL I /współrządca, król i cesarz rzymski/
1521-1556 FERDYNAND I /współrządca, król i cesarz rzymski /
1556-1564 FERDYNAND I /król i cesarz rzymski/
1564-1595 FERDYNAND II
1595-1602 RUDOLF II
1602-1618 MAKSYMILIAN III
1619-1632 LEOPOLD V
1632-1662 FERDYNAND KAROL
1662-1665 ZYGMUNT FRANCISZEK
1665 WŁĄCZENIE TYROLU DO DZIEDZICZNYCH POSIADŁOŚCI HABSBURGÓW
1665-1705 LEOPOLD I /król i cesarz rzymski/
1705-1711 JÓZEF I /król i cesarz rzymski/
1711-1740 KAROL II (VI) /król i cesarz rzymski/
1740-1765 FRANCISZEK STEFAN /współrządca, król i cesarz rzymski/
1740-1765 MARIA TERESA /współrządczyni/
1765-1780 MARIA TERESA
1780-1805 LINIA HABSBURSKO-LOTARYŃSKA
1780-1790 JÓZEF II /król i cesarz rzymski/
1790-1792 LEOPOLD II /król i cesarz rzymski/
1792-1804 FRANCISZEK II /król i cesarz rzymski do 1806/
1805-1809 W SKŁADZIE BAWARII (POWSTANIE NARODOWE: 1809-1810 (ANDREAS HOFER))
1809-1814 PODZIAŁ TERYTORIUM TYROLU MIĘDZY BAWARIĘ, ITALIĘ I FRANCUSKIE PROWINCJE ILIRYJSKIE
1814-1918 LINIA HABSBURSKO-LOTARYŃSKA
1814-1835 FRANCISZEK II (I)
1835-1848 FERDYNAND I
1848-1916 FRANCISZEK JÓZEF I
1914-1918 I WOJNA ŚWIATOWA
1916-1918 KAROL I
od 1918 PŁN. TYROL (Z INNSBRUCKIEM) W SKŁADZIE AUSTRII
od 1919 PŁD. TYROL (TRYDENT-GÓRNA ADYGA) W SKŁADZIE WŁOCH

URARTU

860-856 p. n. e. KRÓLESTWO
860-856 p. n. e. I DYNASTIA
860-856 p. n. e. ARAMA
856-855 p. n. e. W SKŁADZIE ASYRII
855-590 p. n. e. KRÓLESTWO
855-730 p. n. e. I DYNASTIA
855-844 p. n. e. ARAMA
844-834 p. n. e. LUTIPRI
834-828 p. n. e. SARDURI I
828-806 p. n. e. ISZPUINI
806-790 p. n. e. MENUA ZDOBYWCA
790-760 p. n. e. ARGISTI I
760-730 p. n. e. SARDURI II
760 p. n. e. EKSPANSJA URARTU – ZDOBYCIE ALEPPO
730-590 p. n. e. II DYNASTIA
730-714 p. n. e. RUSA II
714-680 p. n. e. ARGISTI II
680-639 p. n. e. RUSA II /po raz drugi/
639-635 p. n. e. SARDURI III
635-629 p. n. e. ERIMENA
629-615 p. n. e. RUSA III
615-598 p. n. e. SARDURI IV
598-590 p. n. e. RUSA IV
590 p. n. e. UPADEK PAŃSTWA WSKUTEK NAJAZDU SCYTÓW, MEDÓW I PERSJI

URBINO

774-1226 W SKŁADZIE PAŃSTWA KOŚCIELNEGO
1226-1285 AUTONOMICZNE HRABSTWO
1226-1285 DYNASTIA MONTEFELTRO
1226-1241 BUONCONTE
1241-1253 MONTEFELTRARO
1253-1285 GUIDO I
1285-1294 W SKŁADZIE PAŃSTWA KOŚCIELNEGO
1294-1322 AUTONOMICZNE HRABSTWO
1294-1322 DYNASTIA MONTEFELTRO
1294-1296 GUIDO I /po raz drugi/
1296-1322 FRYDERYK I
1322-1324 W SKŁADZIE PAŃSTWA KOŚCIELNEGO
1324-1369 AUTONOMICZNE HRABSTWO
1324-1369 DYNASTIA MONTEFELTRO
1324-1360 GUIDO II NOLFO
1360-1363 FRYDERYK II
1363-1369 ANTONI
1369-1375 W SKŁADZIE PAŃSTWA KOŚCIELNEGO
1375-1443 AUTONOMICZNE HRABSTWO
1375-1502 DYNASTIA MONTEFELTRO
1375-1404 ANTONI
1404-1443 GUIDANTONIO
1443-1631 AUTONOMICZNE KSIĘSTWO
1443-1444 ODDANTONIO
1444-1482 FRYDERYK III
1482-1502 GUIDOBALDO I
1502-1503 DYNASTIA BORGIA
1502-1503 CEZAR
1503-1508 DYNASTIA MONTEFELTRO
1503-1508 GUIDOBALDO I /po raz drugi/
1508-1631 DYNASTIA DELLA ROVERE
1508-1538 FRANCISZEK MARIA I
1538-1574 GUIDOBALDO II
1575-1621 FRANCISZEK MARIA II
1621-1623 FRYDERYK UBALDO
1623-1625 FRANCISZEK MARIA II /po raz drugi/
1625-1631 Rządy regencyjne
1631-1860 W SKŁADZIE PAŃSTWA KOŚCIELNEGO
1860-1861 W SKŁADZIE SARDYNII-PIEMONTU
1861 ZJEDNOCZENIE WŁOCH