DATY MIEJSCA ZWYCIĘZCY PRZEGRANI

1479 r.p.n.e. Megiddo Egipt Mitanni
1285 r.p.n.e. Kadesz Egipt Hetyci
853 r.p.n.e. Karkar Asyria Syria, Palestyna
701 r.p.n.e. Elteke Judea Asyria
612 r.p.n.e. Niniwa Persja, Media, Babilonia Asyria
609 r.p.n.e. Megiddo Egipt (NECHO II) Judea (JOZJASZ)
605 r.p.n.e. Karkemisz Persja, Media, Babilonia (NABUCHODONOZOR II) Asyria, Egipt (ASSURUBALIT, NECHO II)
585 r.p.n.e. Rz. Halis nierozstrzygnięta między Persją a Lidią
539 r.p.n.e. Opis Media, Persja Babilonia
535 r.p.n.e. Alalia Etruskowie, Kartagina Grecy
504 r.p.n.e. Aricja Latynowie Wojska tyrana PORSENNY
494 r.p.n.e. Milet Grecy Persja
490 r.p.n.e. Maraton Grecy (MILTIADES MŁODSZY) Persja (DATYS, ARTAFERNES)
480 r.p.n.e. Przyl. Artemizjon Persja Grecy
480 r.p.n.e. Termopile Persja Grecy (LEONIDAS)
23.IX.480 r. p.n.e. Salamina Grecy (TEMISTOKLES) Persja (KSERKSES I)
480 r.p.n.e. Himera Syrakuzy (GELON) Kartagina
479 r.p.n.e. Plateje Grecy (ARYSTYDES, PAUZANIASZ) Persja (MARDONIOS)
479 r.p.n.e. Przyl. Mykale Grecy Persja
474 r.p.n.e. Kyme Grecy Etruskowie
466 r.p.n.e. Rz. Eurymedon Grecy (KIMON) Persja
449 r.p.n.e. Salamina cypryjska Grecy Persja
433 r.p.n.e. W-y Sybota Ateny Sparta
431-427 r. p.n.e. Teby Sparta Teby
429 r.p.n.e. Patrai Ateny Sparta
429 r.p.n.e. Stratos Ateny Sparta
429 r.p.n.e. Potideja Sparta Ateny
429 r.p.n.e. Spartakos Sparta Ateny
426 r.p.n.e. Idomene Ateny Sparta
426 r.p.n.e. Olpai Ateny Sparta
426 r.p.n.e. Naupaktos Ateny Sparta
425 r.p.n.e. Sfakteria Ateny (KLEON) Sparta
424 r.p.n.e. Delion Sparta Ateny
422 r.p.n.e. Amfipolis Sparta (BRAZYDAS) Ateny (KLEON)
418 r.p.n.e. Mantineja Sparta Ateny
414-413 r. p.n.e. Syrakuzy Sparta Ateny (ALKIBIADES)
413 r.p.n.e. Rz. Assinaros Sparta Ateny (ALKIBIADES)
411 r.p.n.e. Abydos Ateny Sparta
411 r.p.n.e. Przyl. Kynossema Ateny Sparta
410 r.p.n.e. Kyzikos Sparta Ateny
406 r.p.n.e. W-y Arginuzy Ateny Sparta
405 r.p.n.e. Rz. Ajgospotamoi Sparta (LIZANDER) Ateny (KONON)
401 r.p.n.e. Kunaksa Armia perska (CYRUS MŁODSZY), Grecy Armia perska (ARTAKSERKSES II MNEMON)
395 r.p.n.e. Haliartos Teby Sparta (LIZANDER)
394 r.p.n.e. Knidos Ateny Sparta
394 r.p.n.e. Koroneja Sparta Ateny, Korynt, Teby, Argos
371 r.p.n.e. Leuktra Teby (EPAMINONDAS, PELOPIDAS) Sparta
(KLEOMBROTOS)
367 r.p.n.e. Naksos Ateny Sparta
364 r.p.n.e. Kynoskefalai Teby (PELOPIDAS) Feraj
362 r.p.n.e. Mantineja Teby (EPAMINONDAS) Sparta
338 r.p.n.e. Cheroneja Macedonia (FILIP II, ALEKSANDER) Ateny, Teby
334 r.p.n.e. Rz. Granik Macedonia (ALEKSANDER) Persja
333 r.p.n.e. Issos Macedonia (ALEKSANDER) Persja (DARIUSZ III KODOMANOS)
331 r.p.n.e. Gaugamela Macedonia (ALEKSANDER) Persja (DARIUSZ III KODOMANOS)
326 r.p.n.e. Rz. Hydaspes Macedonia (ALEKSANDER) Pendżab
321 r.p.n.e. Wąwóz Kaudium Samnici Rzym
301 r.p.n.e. Ipsos Państwo Seleukidów (SELEUKOS I NIKATOR) Wojska ANTYGONA JEDNOOKIEGO
295 r.p.n.e. Sentinum Rzym Galowie, Samnici, Umbrowie
283 r.p.n.e. Jez. Wadymońskie Rzym Galowie, Etruskowie
281 r.p.n.e. Kuropedion Państwo Seleukidów (SELEUKOS I NIKATOR) Państwo Lizymacha (LIZYMACH)
280 r.p.n.e. Herakleja Epir (PYRRUS) Rzym
279 r.p.n.e. Ausculum Epir (PYRRUS) Rzym
275 r.p.n.e. Benewent Rzym Epir (PYRRUS)
260 r.p.n.e. W-y Liparyjskie Kartagina Rzym
260 r.p.n.e. Mylae Rzym (DUILIUSZ) Kartagina
256 r.p.n.e. Lilybaeum Rzym Kartagina
256 r.p.n.e. Przyl. Eknomos Rzym Kartagina
250 r.p.n.e. Drepanum Kartagina Rzym
242 r.p.n.e. W-y Egadzkie Rzym Kartagina
222 r.p.n.e. Sellazja Macedonia, Związek Achajski Sparta (KLEOMENES III)
222 r.p.n.e. Klastidium Rzym Galowie
218 r.p.n.e. Rz. Ticinus Kartagina (HANNIBAL) Rzym
218 r.p.n.e. Rz. Trebbia Kartagina (HANNIBAL) Rzym
217 r.p.n.e. Jez. Trazymeńskie Kartagina (HANNIBAL) Rzym
216 r.p.n.e. Kanny Kartagina (HANNIBAL) Rzym (PAULUS)
216 r.p.n.e. Kapua Kartagina (HANNIBAL) Rzym
212 r.p.n.e. Tarent Kartagina Rzym
211 r.p.n.e. Kapua Rzym Kartagina
208 r.p.n.e. Baecula Rzym (SCYPIO STARSZY) Kartagina
207 r.p.n.e. Ilipa Rzym (SCYPIO STARSZY) Kartagina
207 r.p.n.e. Rz. Metaurus Rzym Kartagina (HAZDRUBAL)
206 r.p.n.e. Tarent Rzym Kartagina
202 r.p.n.e. Zama Rzym (SCYPIO STARSZY), Numidia Kartagina (HANNIBAL)
197 r.p.n.e. Kynoskefalai Rzym Macedonia
191 r.p.n.e. Termopile Rzym Państwo Seleucydów
190 r.p.n.e. Magnezja Rzym (BRACIA SCYPIO) Państwo Seleucydów
171 r.p.n.e. Pataliputra Kalinga Magadha
168 r.p.n.e. Pydna Rzym Macedonia
148-146 r. p.n.e. Kartagina Rzym Kartagina
146 r.p.n.e. Leukopetra Rzym Sparta, Korynt, Teby, Chalkis, Messenia
133 r.p.n.e. Numancja Rzym (SCYPIO MŁODSZY) Celtyberowie
132 r.p.n.e. Tauromenion Rzym Siły niewolników (EUNUS)
121 r.p.n.e. Sinkiang Chiny (HO CÜ-PING) Hunowie
113 r.p.n.e. Noreja Cymbrowie, Teutonowie (BOJARYKS) Rzym
109 r.p.n.e. Rz. Methul Rzym (METELLUS) Numidia (JUGURTA)
105 r.p.n.e. Arausio Cymbrowie, Teutonowie (BOJARYKS) Rzym
102 r.p.n.e. Aquae Sextiae Rzym (GAJUSZ MARIUSZ) Teutonowie
101 r.p.n.e. Vercellae Rzym (GAJUSZ MARIUSZ) Cymbrowie (BOJARYKS)
100 r.p.n.e. Triokala Rzym Siły niewolników (SALWIUSZ)
86 r.p.n.e. Cheroneja Rzym (SULLA) Pont
(MITRYDATES VI EUROPATOR)
86 r.p.n.e. Orchomenos Rzym (SULLA) Pont (MITRYDATES VI EUROPATOR)
73 r.p.n.e. Wezuwiusz Siły niewolników (SPARTAKUS) Rzym
72 r.p.n.e. Garganus Siły niewolników (SPARTAKUS) Rzym
72 r.p.n.e. Mutina Siły niewolników (SPARTAKUS) Rzym
71 r.p.n.e. Brundyzjum Rzym (MAREK KRASSUS) Siły niewolników (SPARTAKUS)
71 r.p.n.e. Kapua Rzym Siły niewolników
69 r.p.n.e. Tigranocerta Rzym Armenia (TIGRANES I WIELKI)
63 r.p.n.e. Pistoria Rzym (CYCERON) Wojska KATYLINY
53 r.p.n.e. Carrhae Partia Rzym (MAREK KRASSUS)
52 r.p.n.e. Gergowia Galowie Rzym (GAJUSZ JULIUSZ CEZAR)
52 r.p.n.e. Alezja Rzym (GAJUSZ JULIUSZ CEZAR) Galowie (WERCYNGE-TORYKS)
48 r.p.n.e. Farsalos Rzym (GAJUSZ JULIUSZ CEZAR) Wojska POMPEJUSZA
47 r.p.n.e. Zela Rzym (GAJUSZ JULIUSZ CEZAR) Pont (FARNACES)
46 r.p.n.e. Thapsus Rzym (GAJUSZ JULIUSZ CEZAR) Numidia (JUBA), wojska synów POMPEJUSZA
45 r.p.n.e. Munda Rzym (GAJUSZ JULIUSZ CEZAR) Wojska synów POMPEJUSZA
42 r.p.n.e. Filippi Rzym (OKTAWIAN, MAREK ANTONIUSZ, MAREK EMILIUSZ LEPIDUS) Armia republikańska (BRUTUS, KASJUSZ)
36 r.p.n.e. Mylae Rzym (OKTAWIAN) Wojska SEKSTUSA POMPEJUSZA
2.IX.31 r. p.n.e. Przyl. Akcjum Rzym (OKTAWIAN) Egipt, siły MARKA ANTONIUSZA (KLEOPATRA VII)
9 r.n.e. Las Teutoburski Germanie (ARMINIUSZ) Rzym (WARUS)
14.IV.69 r. Bedriakum Armia rzymska WITELIUSZA Armia rzymska OTHONA
X.69 r. Bedriakum Armia rzymska WESPAZJANA Armia rzymska WITELIUSZA
88 r. Żelazne Wrota Rzym Dakowie (DECEBAL)
106 r. Sarmizegetusa Rzym Dakowie (DECEBAL)
116 r. Ktezyfon Rzym Partia
167 r. Akwileja Rzym Kwadowie, Jazygowie, Markomanowie
193 r. Cyzykos Armia rzymska SEPTYMIUSZA SEWERA Armia rzymska PESCENNIUSZA NIGRA
I.194 r. Kius Armia rzymska SEPTYMIUSZA SEWERA Armia rzymska PESCENNIUSZA NIGRA
IX.194 r. Issos Armia rzymska SEPTYMIUSZA SEWERA Armia rzymska PESCENNIUSZA NIGRA
195 r. Bizancjum Armia rzymska SEPTYMIUSZA SEWERA Zwolennicy PESCENNIUSZA NIGRA
19.II. 197 r. Lugdunum Armia rzymska SEPTYMIUSZA SEWERA Armia rzymska KLODIUSZA ALBINA
197 r. Babilon Rzym (SEPTYMIUSZ SEWER) Partia
197 r. Seleucja Rzym (SEPTYMIUSZ SEWER) Partia
197 r. Ktezyfon Rzym (SEPTYMIUSZ SEWER) Partia
8.VI. 218 r. Antiochia Armia rzymska HELIOGABALA Armia rzymska DIADUMENIANA i MAKRYNUSA
III.238 r. Kartagina Armia rzymska namiestnika Numidii Armia rzymska GORDIANA I i GORDIANA II
IX.249 r. Werona Armia rzymska DECJUSZA Armia rzymska FILIPA ARABA
250 r. Novae Rzym Karpowie, Goci
250 r. Nikopolis Rzym Karpowie, Goci
250 r. Beroja Karpowie, Goci Rzym
VI.251 r. Abrittus Karpowie, Goci Rzym (DECJUSZ, HERENNIUSZ)
256 r. Barbalissos Persja Rzym
258 r. Mediolan Rzym (GALIEN) Alamanowie
259 r. Edessa Persja (SZAPUR I) Rzym (WALERIAN)
268 r. Ateny Rzym Goci
268 r. Rz. Nestus Rzym Goci
268 r. Rz. Adda Armia rzymska (GALIEN) Siły uzurpatora ACYLIUSZA AUREOLUSA
268 r. Jez. Garda Rzym Alamanowie
269 r. Naissus Rzym (KLAUDIUSZ II) Goci, Herulowie
270 r. Placencja Jutungowie, Markomanowie, Alamanowie Rzym
270 r. Ticinum Rzym Jutungowie, Markomanowie, Alamanowie
271 r. Antiochia Rzym (AURELIAN) Palmyra
(WABALAT, ZENOBIA)
271 r. Dafne Rzym (AURELIAN) Palmyra
(WABALAT, ZENOBIA)
271 r. Homs Rzym (AURELIAN) Palmyra
(WABALAT, ZENOBIA)
271-272 r. Palmyra Rzym (AURELIAN) Palmyra
(WABALAT, ZENOBIA)
273 r. Catalaunum Rzym Siły uzurpatorów (DOMICJAN, URBANUS, TETRYKUS)
283 r. Seleucja Rzym (KARUS) Persja
283 r. Ktezyfon Rzym (KARUS) Persja
285 r. Rz. Margus Siły uzurpatora DIOKLESA Armia rzymska KARYNUSA
28.X. 312 r. Most Mulwijski Armia rzymska KONSTANTYNA I Armia rzymska MAKSENCJUSZA
30.IV. 313 r. Campus Ergenus Armia rzymska LICYNIUSZA Armia rzymska MAKSYMINA DAI
8.X. 314 r. Rz. Sawa i Dunaj Armia rzymska KONSTANTYNA I Armia rzymska LICYNIUSZA
3.VII. 324 r. Adrianopol Armia rzymska KONSTANTYNA I Armia rzymska LICYNIUSZA
IX.324 r. Chryzopolis Armia rzymska KONSTANTYNA I Armia rzymska LICYNIUSZA
IV.340 r. Akwileja Armia rzymska KONSTANSA Armia rzymska KONSTANTYNA II
350 r. Nisibis Rzym Persja
28.IX. 351 r. Mursa Armia rzymska KONSTANCJUSZA II Armia rzymska MAGNENCJUSZA
VI.353 r. Dolina Izery Armia rzymska KONSTANCJUSZA II Armia rzymska MAGNENCJUSZA
VIII.357 r. Argentorate Rzym Alamanowie
359 r. Amida Persja Rzym
363 r. Anata Rzym (JULIAN) Persja
363 r. Pirysabora Rzym (JULIAN) Persja
363 r. Maozamalcha Rzym (JULIAN) Persja
363 r. Rz. Tygrys Rzym (JULIAN) Persja
366 r. Nakolea Armia rzymska WALENSA Siły uzurpatora PROKOPIUSZA
377 r. Marcjanopol Wizygoci (FRYTYGERN) Rzym
9.VIII. 378 r. Adrianopol Wizygoci (FRYTYGERN) Rzym (WALENS)
386 r. Tomis Rzym (PROMOTUS) Ostrogoci
388 r. Rz. Sawa Rzym (ARBOGAST, RYCHOMERES) Goci
388 r. Rz. Drawa Rzym (PROMOTUS, TYMAZJUSZ) Goci
6.IX. 394 r. Frygidus Armia rzymska TEODOZJUSZA II Siły uzurpatora EUGENIUSZA
402 r. Mediolan Rzym Wizygoci
6.IV. 402 r. Polencja Rzym (STYLICHON) Wizygoci
402 r. Werona Rzym Wizygoci
406 r. Florencja Rzym Ostrogoci (RADAGAJS)
407 r. Trewir Swebowie, Wandalowie, Alamanowie, Alanowie, Burgundowie Rzym
24-26.VIII. 410 r. Rzym Wizygoci (ALARYK) Rzym
413 r. Oriculum Rzym (MARYNUS) Siły uzurpatora HERAKLIANA
430 r. Kartagina Wandalowie (GENZERYK) Konstantynopol
432 r. Rimini Armia rzymska BONIFACJUSZA Armia rzymska AECJUSZA
435 r. Tolosa Wizygoci Rzym (LITORIUSZ)
440 r. Palermo Rzym Wandalowie
14.VI. 451 r. Orlean Rzym (AECJUSZ), Wizygoci (TEODERYK I) Hunowie (ATTYLA)
VI.451 r. Pola Katalaunijskie Rzym (AECJUSZ), Wizygoci (TEODERYK I) Hunowie (ATTYLA)
2-16.VI. 455 r. Rzym Wandalowie (GENZERYK) Rzym
456 r. Agrigentum Rzym (RYCYMER) Wandalowie
456 r. Korsyka Rzym (RYCYMER) Wandalowie
5.X. 456 r. Asturyka Wizygoci (TEODERYK II) Swebowie
17.X. 456 r. Placencja Armia rzymska (RYCYMER, MAJORIAN) Armia rzymska (AWITUS)
457 r. Kolonia Frankowie Rzym
458 r. Lugdunum Burgundowie Rzym
459 r. Lugdunum Rzym Burgundowie
462 r. Orlean Rzym (EGIDIUSZ) Wizygoci
463 r. Bergamo Rzym (RYCYMER) Alanowie
468 r. Rz. Loara Rzym (PAWEŁ) Wizygoci
470 r. Rz. Rodan Wizygoci (EURYK) Rzym
472 r. Rz. Tyber Burgundowie (GUNDOBAD) Ostrogoci (WIDYMER)
472 r. Rzym Burgundowie (GUNDOBAD) Rzym
476 r. Ticinum Wojska ODOAKRA Armia rzymska ORESTESA