/z pominięciem zamachów na samozwańczych cesarzy rzymskich/

DATA MIEJSCE OFIARA SKUTEK SPRAWCA

461 p. n. e. ATENY reformator ateński EFIALTES udany opozycja ateńska
404 p. n. e. AZJA MNIEJSZA wódz ateński ALKIBIADES udany Spartanie
403 p. n. e. ATENY tyran Aten KRITIASZ udany opozycja ateńska
334 p. n. e. MACEDONIA król Macedonii FILIP II udany opozycja macedońska
330 p. n. e. PERSJA król Persji DARIUSZ III KODOMANOS udany BESSOS satrapa Baktrii
321 p. n. e. BABILON, PAŃSTWO ALEKSANDRA WIELKIEGO chiliarcha PERDIKKAS udany opozycja babilońska
281 p. n. e. PAŃSTWO SELEUCYDÓW król Państwa Seleucydów SELEUKOS I NIKATOR udany opozycja seleucka
241 p. n. e. SPARTA król Sparty AGIS IV udany opozycja spartańska
180 p. n. e. PAŃSTWO MAURJÓW król Państwa Maurjów BRIHADRATHA udany PUSZJAMITRA uzurpator
132 p. n. e. RZYM trybun TYBERIUSZ GRAKCHUS udany opozycja rzymska
91 p. n. e. RZYM trybun MAREK LIWIUSZ DRUZUS udany opozycja rzymska
15.III.44 p. n. e. RZYM dyktator Rzymu GAJUSZ JULIUSZ CEZAR udany najbliżsi przyjaciele CEZARA m.in. BRUTUS
23 CHINY władca Chin WANG MANG udany buntownicy
24.I.41 RZYM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski KALIGULA wraz z żoną CEZONIĄ i córką udany żołnierze
14.X.54 SINUESSA, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski KLAUDIUSZ udany prawd. AGRYPINA MŁODSZA
55 RZYM, IMPERIUM RZYMSKIE pretendent do tronu cesarskiego BRYTANIK udany otruty na polecenie NERONA
III.59 MISENUM, IMPERIUM RZYMSKIE matka cesarza NERONA, AGRYPINA MŁODSZA udany żołnierze (na polecenie NERONA)
15.I.69 RZYM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski GALBA udany żołnierze
21.XII.69 RZYM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski WITELIUSZ udany wzburzony tłum
18.IX.96 RZYM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski DOMICJAN udany dworzanie
31.XII.192 RZYM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski KOMMODUS udany NARCYZ atleta (z inspiracji EMILIUSZA LETUSA, prefekta pretorianów)
28.III.193 RZYM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski PERTYNAKS udany żołnierze
1.VI.193 RZYM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski DYDIUSZ JULIAN udany żołnierze
26.II.212 RZYM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski GETA udany żołnierze
8.IV.217 CARRHAE, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski KARAKALLA udany MARCJALIS żołnierz
V.218 IMPERIUM RZYMSKIE współwładca cesarza MAKRYNUSA, syn DIADUMENIAN udany żołnierze
8.VI.218 IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski MAKRYNUS udany żołnierz
11.III.222 RZYM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski HELIOGABAL wraz z matką udany żołnierze
21.III.235 MOGUNCJA, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski ALEKSANDER SEWER udany żołnierze
238 okolice Rzymu, IMPERIUM RZYMSKIE cesarze rzymscy MAKSYMIN TRAK, WERUS udany żołnierze
238 RZYM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarze rzymscy PUPIEN, BALBIN udany żołnierze
X.249 WERONA, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski FILIP udany żołnierze
VIII.253 INTERAMNA, IMPERIUM RZYMSKIE cesarze rzymscy TREBONIAN GALLUS, WOLUZJAN udany żołnierze
X.253 SPOLECJUM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski EMILIAN udany żołnierze
VI.268 MEDIOLANUM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski GALIEN wraz z żoną udany żołnierze (z inspiracji HERAKLIANA, prefekta pretorium)
275 CENOFRURIUM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski AURELIAN udany żołnierze (z inspiracji MNESTEUSZA, sekretarza cesarskiego)
276 TARS, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski FLORIAN udany żołnierze
282 SIRMIUM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski PROBUS udany żołnierze
284 AZJA MNIEJSZA, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski NUMERIAN udany b.d.
285 okolice rzeki Margus, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski KARYNUS udany żołnierze
22.VIII.408 RAWENNA, IMPERIUM RZYMSKIE główny wódz rzymski STYLICHON wraz z żoną i kapłanem udany żołnierze cesarza rzymskiego HONORIUSZA
VIII.415 TOLOSA, KRÓLESTWO WIZYGOTÓW król Wizygotów ATAULF udany niewolnik
415 TOLOSA, KRÓLESTWO WIZYGOTÓW król Wizygotów SYGERYK udany opozycja wizygocka
425 AKWILEJA, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski JAN udany żołnierze
430 RAWENNA, IMPERIUM RZYMSKIE naczelnik wojsk rzymskich FELIKS udany żołnierze AECJUSZA
445 PAŃSTWO HUNÓW współrządca Hunów BLEDA udany ATTYLA brat współrządca
453 TOLOSA, KRÓLESTWO WIZYGOTÓW król Wizygotów TORYSMUND udany bracia
22.IX.454 RZYM, IMPERIUM RZYMSKIE dowódca wojsk rzymskich AECJUSZ oraz prefekt pretorium BOECJUSZ udany WALENTYNIAN III cesarz rzymski, HERAKLIUSZ sługa cesarza, inni dworzanie
16.III.455 RZYM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski WALENTYNIAN III udany OPTYLA, TRAUSTYLA dawni żołnierze wodza AECJUSZA
31.V.455 RZYM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski PETRONIUSZ MAKSYMUS udany wzburzony tłum
7.VIII.461 DERTONA, IMPERIUM RZYMSKIE były cesarz rzymski MAJORIAN udany RYCYMER rzymski wódz naczelny
466 TOLOSA, KRÓLESTWO WIZYGOTÓW król Wizygotów TEODERYK II udany EURYK uzurpator
468 SYCYLIA, IMPERIUM RZYMSKIE dowódca wojsk rzymskich MARCELLINUS udany b.d.
11.VII.472 RZYM, IMPERIUM RZYMSKIE cesarz rzymski ANTEMIUSZ udany GUNDOBAD królewicz burgundzki
9.V.480 DALMACJA były cesarz rzymski JULIUSZ NEPOS udany 2 ludzi ze służby
572 PAŃSTWO LONGOBARDÓW król Longobardów ALBOIN udany wódz longobardzki (z inspiracji ROZAMUNDY, żony ALBOINA)
575 AUSTRAZJA (KRÓLESTWO FRANKÓW) książę Austrazji SIGIBERT I udany prawd. z inspiracji FREDEGUNDY, żony CHILPERYKA I, księcia Neustrii
584 NEUSTRIA (KRÓLESTWO FRANKÓW) książę Neustrii CHILPERYK I udany b.d.
602 BIZANCJUM cesarz Bizancjum MAURYCJUSZ udany FOKAS żołnierz
613 KRÓLESTWO FRANKÓW regentka Austrazji BRUNHILDA udany dziki koń (na polecenie CHLOTARA II, króla Franków)
628 PERSJA szach Persji CHOSROES II udany opozycja perska
661 KALIFAT ARABSKI kalif arabski ALI udany opozycja arabska
668 SYRAKUZY, BIZANCJUM cesarz Bizancjum KONSTANS II udany opozycja bizantyjska
711 KONSTANTYNOPOL, BIZANCJUM cesarz Bizancjum JUSTYNIAN II RHINOTHMETOS udany BARDANES wielmoża
750 DAMASZEK, KALIFAT DAMASCEŃSKI kalif damasceński MARWAN II udany Abbasydzi
867 KONSTANTYNOPOL, BIZANCJUM cesarz Bizancjum MICHAŁ III METYSTES udany opozycja bizantyjska
882 RZYM, PAŃSTWO KOŚCIELNE papież JAN VIII udany opozycja papieska
897 RZYM, PAŃSTWO KOŚCIELNE papież STEFAN VI udany opozycja papieska
928 RZYM, PAŃSTWO KOŚCIELNE papież JAN X udany Toskańczycy
931 RZYM, PAŃSTWO KOŚCIELNE papież STEFAN VII udany Toskańczycy
935 RZYM, PAŃSTWO KOŚCIELNE papież JAN XI udany buntownicy
935 CZECHY książę Czech WACŁAW I ŚWIĘTY udany spiskowcy (z inspiracji brata BOLESŁAWA)
945 RUŚ KIJOWSKA wielki książę kijowski IGOR udany Drewlanie
974 RZYM, PAŃSTWO KOŚCIELNE papież BENEDYKT VI udany KRESCENCJUSZ wielmoża
978 CORFE CASTLE, ANGLIA królewicz EDWARD udany dworzanin (z inspiracji ELFRIDY, królowej- wdowy)
997 PAŃSTWO PRUSÓW biskup Pragi WOJCIECH udany Prusowie
997 SZKOCJA król Szkocji KONSTANTYN III udany KENNETH uzurpator
1005 SZKOCJA król Szkocji KENNETH III udany MALCOLM (II) uzurpator
1015 BUŁGARIA car Państwa Zachodnio-bułgarskiego GABRIEL RADOMIR udany IWAN WŁADYSŁAW królewicz
1032 POLSKA książę Polski BEZPRYM udany opozycja polska
1040 SZKOCJA król Szkocji DUNCAN I udany MAKBET uzurpator
1057 SZKOCJA król Szkocji MAKBET udany MALCOLM (III) królewicz
1058 SZKOCJA król Szkocji LULACH udany MALCOLM (III) królewicz
10.VII.1086 ODENSE, DANIA król Danii KANUT IV udany buntownicy
1092 PAŃSTWO TURKÓW SELDŻUCKICH wezyr seldżucki NIZAM AM-MULK udany Asasyni
1093 KSIĘSTWO OBODRZYCÓW książę Obodrzyców KRUT udany opozycja obodrzycka
1093 SZKOCJA król Szkocji MALCOLM III CANMORE udany b.d.
2.VIII.1100 NEW FOREST, ANGLIA król Anglii WILHELM II RUDY udany lord WALTER TIREL
1100 CZECHY książę Czech BRZETYSŁAW II udany opozycja czeska
1129 TRYPOLIS, HRABSTWO TRYPOLISU hrabia Trypolisu RAJMUND udany Asasyni
29.XII.1170 CANTERBURY, ANGLIA arcybiskup Canterbury THOMAS BECKET udany REGINALD FITZURSE, WILLIAM DE TRACY, HUGO DE MORVILLE, RICHARD LE BRITO rycerze królewscy (z inspiracji HENRYKA II, króla Anglii)
1174 WŁODZIMIERZ n/KLAŹMĄ, RUŚ KIJOWSKA wielki książę włodzimierski ANDRZEJ BOGOLUBSKI udany bojarzy
28.IV.1192 TYR, KRÓLESTWO JEROZOLIMSKIE krzyżowiec KONRAD Z MONTFERRATU udany Asasyni
1196 BUŁGARIA car Bułgarii ASEN I udany opozycja bułgarska
1206 INDIE przywódca Turków Seldżuckich MOHAMMAD GHORI udany Asasyni
1207 SALONIKI, CESARSTWO NICEI car Bułgarii KALOJAN udany b.d.
1208 NIEMCY król Niemiec FILIP SZWABSKI udany opozycja niemiecka
9.IX.1238 OXFORDSHIRE, ANGLIA król Anglii HENRYK III nieudany osoba chora psychicznie (z inspiracji WILLIAMA MARSHA)
1250 DANIA król Danii ERYK IV PORADLNY udany spiskowcy z inspiracji ABLA
1252 DANIA król Danii ABEL udany HANS Z PELVORMU kołodziej
1258 BAGDAD, KALIFAT BAGDADZKI kalif bagdadzki AL-MUSTASIM udany Mongołowie
29.V.1259 KOPENHAGA, DANIA król Danii KRZYSZTOF I udany prawd. opat ARNFAST
1263 LITWA król Litwy MENDOG udany książęta dzielnicowi
1270 TYR, KRÓLESTWO JEROZOLIMSKIE senior Toronu i Tyru FILIP Z MONTFORT udany Asasyn (z inspiracji BAJBARSA, sułtana Mameluków)
1272 TYR, KRÓLESTWO JEROZOLIMSKIE następca tronu Anglii EDWARD nieudany Asasyn (z inspiracji BAJBARSA, sułtana Mameluków)
22.XI.1286 DANIA król Danii ERYK V udany dworzanie
8.II.1296 ROGOŹNO WLKP., POLSKA król Polski PRZEMYSŁ II udany JAKUB KASZUBA (z inspiracji Brandenburgii)
1303 ANAGNI, PAŃSTWO KOŚCIELNE papież BONIFACY VIII nieudany opozycja papieska
4.VIII.1306 OŁOMUNIEC, CZECHY król Czech i Polski WACŁAW III udany KONRAD Z DOTENSTEINU niemiecki żołnierz najemny
1.V.1308 okolice rzeki Reuss, SZWAJCARIA król Niemiec ALBRECHT I udany JAN HABSBURG wraz z trzema spiskowcami
1325 RUŚ KIJOWSKA książę moskiewski JERZY udany DYMITR II GROŹNY, wielki książę suzdalski
21.IX.1327 zamek BERKELEY, ANGLIA król Anglii EDWARD II PLANTAGENET udany strażnicy więzienni
1355 QUINTA DAS LAGRIMAS, PORTUGALIA żona następcy tronu Portugalii PIOTRA, INES DE CASTRO udany 3 skrytobójcy (z inspiracji ALFONSA IV, króla Portugalii)
23.III.1369 MONTIEL, KASTYLIA (HISZPANIA) król Kastylii PEDRO I OKRUTNY udany HENRYK II TRASTAMARE, późniejszy król Kastylii
22.V.1382 MURO, NEAPOL królowa Neapolu JOANNA udany na polecenie KAROLA III Z DURAZZO
1382 LITWA współrządca Litwy KIEJSTUT udany z inspiracji JAGIEŁŁY
II.1386 WYSZEHRAD, WĘGRY król Neapolu, Sycylii i Węgier KAROL III Z DURAZZO udany otruty z inspiracji ELŻBIETY BOŚNIACZKI
1399/1400 ANGLIA król Anglii RYSZARD II PLANTAGENET udany z inspiracji HENRYKA IV LANCASTER
23.XI.1407 PARYŻ, FRANCJA książę Orleanu LUDWIK udany z inspiracji JANA BEZ TRWOGI
1418 PARYŻ, FRANCJA hr. BERNARD ARMAGNAC udany Burgundczycy, Anglicy
1419 MONTEREAU, FRANCJA książę Burgundii JAN BEZ TRWOGI udany zwolennicy delfina KAROLA
20.II.1437 PERTH, SZKOCJA król Szkocji JAKUB I udany spiskowcy (z inspiracji WALTERA hr. ATHOLL)
1449 IMPERIUM TIMURA chan Imperium Timura UŁUG-BEG udany ABD AL-LATIF, konkurent do władzy
V.1471 ANGLIA książę Walii EDWARD LANCASTER udany JERZY książę CLARENCE oraz książę GLOUCESTER, bracia EDWARDA IV YORKA
1483 LONDYN, ANGLIA król Anglii EDWARD V wraz z bratem RYSZARDEM udany prawd. MILES FORREST i JOHN DIGHTON (z inspiracji RYSZARDA III LANCASTER)
11.VI.1488 okolice STIRLING, SZKOCJA król Szkocji JAKUB III udany Lord GRAY
7.XII.1492 BARCELONA, ARAGONIA (HISZPANIA) król Aragonii FERDYNAND nieudany osoba chora psychicznie
1563 ORLEAN, FRANCJA książę FRANÇOIS DE GUISE udany protestanci
10.II.1567 KIRK O’FIELD, SZKOCJA HENRYK STUART lord DARNLEY, drugi mąż MARII STUART udany JAMES HEPBURN earl of BOTHWELL
24.VIII.1572 PARYŻ, FRANCJA admirał GASPARD DE COLIGNY udany opozycja katolicka
XI.1581 ROSJA następca tronu Rosji IWAN wraz z małżonką udany IWAN IV GROŹNY car Rosji
18.III.1582 AMSTERDAM, HOLANDIA stathouder Holandii WILHELM ORAŃSKI nieudany b.d.
10.VII.1584 AMSTERDAM, HOLANDIA stathouder Holandii WILHELM ORAŃSKI udany BALTAZAR GÉRARD protestant (z inspiracji Hiszpanii)
23.XII.1588 BLOIS, FRANCJA książęta HENRYK i KAROL DE GUISE udany gwardziści (z inspiracji króla Francji, HENRYKA III)
2.VIII.1589 SAINT-CLOUD, FRANCJA król Francji HENRYK III udany JACQUES CLEMENT mnich
27.XII.1594 PARYŻ, FRANCJA król Francji HENRYK IV nieudany JEAN CHASTEL niedoszły jezuita
1605 MOSKWA, ROSJA car Rosji FIODOR II udany opozycja rosyjska
17.V.1606 MOSKWA, ROSJA car Rosji DYMITR SAMOZWANIEC I udany opozycja rosyjska
14.V.1610 PARYŻ, FRANCJA król Francji HENRYK IV udany FRANÇOIS RAVAILLAC były nauczyciel
XII.1610 KAŁUGA, ROSJA car Rosji DYMITR SAMOZWANIEC II udany opozycja
1622 STAMBUŁ, TURCJA sułtan Turcji OSMAN II udany janczarowie
1628 ANGLIA GEORGE VILLIERS książę BUCKINGHAM udany opozycja angielska
1634 EGER, WĘGRY dowódca wojsk habsburskich ALBRECHT VON WALLENSTEIN udany zamachowcy nasłani przez Habsburgów
1696 LONDYN, ANGLIA król Anglii WILHELM III ORAŃSKI udarem-niony jakobici
24.VI.1718 MOSKWA, ROSJA następca tronu Rosji królewicz ALEKSY udany (po uprzednim powrocie królewicza do Rosji) z inspiracji cara Rosji PIOTRA I
1.X.1730 STAMBUŁ, TURCJA wielki wezyr Turcji udany powstańcy
21.XI.1730 STAMBUŁ, TURCJA 18 przywódców powstania „czerwonych turbanów” m.in. PATRON HALIL udany z inspiracji sułtana Turcji MAHMUDA I
1742 SZLISSELBURG, ROSJA były car Rosji IWAN VI udany strażnik więzienny
VI.1747 PERSJA szach Persji NADIR-SZACH udany opozycja perska
5.I.1757 WERSAL, FRANCJA król Francji LUDWIK XV nieudany ROBERT-FRANÇOIS DAMIENS służący
3.IX.1758 LIZBONA, PORTUGALIA król Portugalii JÓZEF I nieudany 3 zamachowcy z inspiracji księcia Aveiro JOSÉ DE MASCARENHAS
6.VII.1762 ROPSZA, ROSJA były car Rosji PIOTR III udany oficerowie gwardii
2.VIII.1786 LONDYN, WIELKA BRYTANIA król Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. JERZY III nieudany MARGARET NICHOLSON osoba chora psychicznie
16.III.1792 SZTOKHOLM, SZWECJA król Szwecji GUSTAW III udany JACOB JOHAN ANCKARSTRÖM oficer
13.VII.1793 PARYŻ, FRANCJA jeden z przywódców Rewolucji Francuskiej JEAN-PAUL MARAT udany MARIE ANNE CHARLOTTE DE CORDAY D’ARMONT monarchistka
15.V.1800 LONDYN, WIELKA BRYTANIA król Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. JERZY III nieudany JAMES HADFIELD zdymisjonowany wojskowy
24.XII.1800 PARYŻ, FRANCJA I konsul Francji NAPOLEON BONAPARTE nieudany GEORGES CADOUDAL Bretończyk
11.II.1801 SANKT PETERSBURG, ROSJA car Rosji PAWEŁ udany bezpośrednio: 5 pijanych spiskowców pośrednio: PŁATON ZUBOW, hrabia LEON BENNIGSEN, prawd. syn cara ALEKSANDER
1803 FRANCJA były gubernator generalny Haiti FRANÇOIS DOMINIQUE TOUSSAINT-LOUVERTURE udany b.d.
21.III.1804 VINCENNES k/PARYŻA, FRANCJA książę LUDWIK D’ENGHIEN BOURBON udany (po uprzednim porwaniu) z rozkazu NAPOLEONA BONAPARTE
1806 HAITI cesarz Haiti JAKUB udany opozycja haitańska
1808 TURCJA wielki wezyr Turcji MUSTAFA BAJRAKTAR udany b.d.
31.V.1810 LONDYN,WIELKA BRYTANIA następca tronu Wielkiej Brytanii ERNEST AUGUST książę Cumberland nieudany JOSEPH SELLIS kamerdyner
20.VI.1810 SZTOKHOLM, SZWECJA wielki marszałek dworu hrabia AXEL FERSEN udany wzburzony tłum
11.V.1812 LONDYN, WIELKA BRYTANIA premier Wielkiej Brytanii
SPENCER PERCEVAL udany osoba chora psychicznie
1817 SERBIA przywódca powstańców serbskich JERZY CZARNY (KARA DJORDJE) udany brat przyrodni MIŁOSZA OBRENOVICIA, jednego z wodzów powstańców
23.III.1819 MANNHEIM, pisarz niemiecki AUGUST VON KOTZEBUE udany KARL LUDWIG SAND student
1820 PARYŻ, FRANCJA następca tronu Francji KAROL FERDYNAND książę Berry udany robotnik-republikanin
1828 KOLUMBIA prezydent Kolumbii SIMÓN BOLÍVAR nieudany opozycja
11.II.1829 TEHERAN, PERSJA poseł rosyjski w Persji ALEKSANDER GRIBOJEDOW udany wzburzony tłum
1830 EKWADOR były prezydent Boliwii ANTONIO JOSE DE SUCRÉ Y DE ALCALÁ udany b.d.
1831 GRECJA prezydent Grecji JOANNIS hrabia CAPO D’ISTRIA (KAPODISTRIAS) udany opozycja grecka
19.XI.1832 PARYŻ, FRANCJA król Francji LUDWIK FILIP nieudany republikanin
30.I.1835 WASZYNGTON, USA prezydent USA ANDREW JACKSON nieudany b.d.
28.VII.1835 PARYŻ, FRANCJA król Francji LUDWIK FILIP nieudany GIUSEPPE FIESCHI Korsykanin, PIERRE MOREY, THÉODORE PÉPIN, VICTOR BOIREAU republikanie
1836 PARYŻ, FRANCJA król Francji LUDWIK FILIP nieudany republikanie
1836 PARYŻ, FRANCJA król Francji LUDWIK FILIP nieudany republikanie
10.VI.1840 LONDYN, WIELKA BRYTANIA królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. WIKTORIA nieudany EDWARD OXFORD osoba chora psychicznie
1841 AFGANISTAN gubernator brytyjski BURNES udany powstańcy
29.V.1842 LONDYN, WIELKA BRYTANIA królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. WIKTORIA nieudany JOHN FRANCIS stolarz
30.V.1842 LONDYN, WIELKA BRYTANIA królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. WIKTORIA nieudany JOHN FRANCIS stolarz
2.VI.1842 LONDYN, WIELKA BRYTANIA królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. WIKTORIA nieudany JOHN WILLIAM BEAN kaleka
1842 AFGANISTAN emir Afganistanu SZUDŻA-SZACH udany powstańcy
1844 BERLIN, PRUSY król Prus FRYDERYK WILHELM IV nieudany b.d.
V.1847 MADRYT, HISZPANIA królowa Hiszpanii IZABELA II nieudany anarchista hiszpański
19.V.1849 LONDYN, WIELKA BRYTANIA królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. WIKTORIA nieudany WILLIAM HAMILTON bezrobotny Irlandczyk
IX.1849 NEAPOL, KRÓLESTWO OBOJGA SYCYLII król Obojga Sycylii FERDYNAND II nieudany anarchista włoski
27.VI.1850 LONDYN, WIELKA BRYTANIA królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. WIKTORIA nieudany ROBERT PATE emerytowany oficer
1851 TEHERAN, PERSJA wielki wezyr Persji MIRZA TAKI-CHAN udany opozycja perska
II.1852 MADRYT, HISZPANIA królowa Hiszpanii IZABELA II nieudany MARTIN MERINO ksiądz
VIII.1852 TEHERAN, PERSJA szach Persji NASIR AD-DIN nieudany babici
II.1853 WIEDEŃ, AUSTRIA cesarz Austrii FRANCISZEK JÓZEF I nieudany JANOS LEBÉNYI Węgier
1854 PARMA, KSIĘSTWO PARMY książę Parmy KAROL III udany konkurent do względów kochanki księcia
1855 PARYŻ, FRANCJA cesarz Francji NAPOLEON III nieudany anarchista włoski
1856 NEAPOL, KRÓLESTWO OBOJGA SYCYLII król Obojga Sycylii FERDYNAND II nieudany żołnierz
IV.1857 PARYŻ, FRANCJA cesarz Francji NAPOLEON III nieudany 3 Włochów
14.I.1858 PARYŻ, FRANCJA cesarz Francji NAPOLEON III nieudany FELICE ORSINI, GOMEZ, RUDIO anarchiści
5.VI.1858 INDIE przywódca powstańców w Audh MAULAWI AHMADULLA udany b.d.
14.IV.1865 WASZYNGTON, USA prezydent USA ABRAHAM LINCOLN udany JOHN WILKES BOOTH
1865 BOLIWIA były prezydent Boliwii MANUEL ISIDORO BELZÚ udany strona rządowa
4.IV.1866 SANKT PETERSBURG, ROSJA car Rosji ALEKSANDER II nieudany DYMITR KARAKOZOW student
6.VI.1867 PARYŻ, FRANCJA car Rosji ALEKSANDER II nieudany ANTONI BEREZOWSKI polski emigrant
12.III.1868 AUSTRALIA książę ALFRED z brytyjskiej rodziny królewskiej nieudany nacjonaliści irlandzcy tzw. fenianie
1868 BELGRAD, SERBIA książę Serbii MICHAŁ OBRENOVIĆ udany b.d.
1870 HISZPANIA regent Hiszpanii JUAN PRIM Y PRATS hr. VON REUSS mar. DE LOS CASTILLEJOS udany opozycja hiszpańska
1871 HISZPANIA król Hiszpanii AMADEUSZ nieudany opozycja hiszpańska
29.II.1872 LONDYN, WIELKA BRYTANIA królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. WIKTORIA nieudany ARTHUR O’CONNOR osoba chora psychicznie
1873 KIJÓW, ROSJA car Rosji ALEKSANDER II nieudany socjaliści rosyjscy
V.1878 BERLIN, NIEMCY cesarz Niemiec WILHELM I nieudany osoba chora psychicznie
2.VI.1878 BERLIN, NIEMCY cesarz Niemiec WILHELM I nieudany KARL NOBILING doktor filozofii
23.X.1878 MADRYT, HISZPANIA król Hiszpanii ALFONS XII nieudany anarchista hiszpański
17.XI.1878 NEAPOL, WŁOCHY król Włoch HUBERT I i premier Włoch BENEDETTO CAIROLI nieudany GIOVANNI PASSANANTE bezrobotny kucharz
1878 SANKT PETERSBURG, ROSJA komendant policji petersburskiej FIODOR TRIEPOW udany WIERA ZASULICZ socjalistka rosyjska
1878 PERU były prezydent Peru MANUEL PARDO udany b.d.
1879 SANKT PETERSBURG, ROSJA car Rosji ALEKSANDER II nieudany ALEKSANDER SOŁOWIOW socjalista rosyjski
5.II.1880 SANKT PETERSBURG, ROSJA car Rosji ALEKSANDER II nieudany STIEPAN CHAŁTURIN cieśla
1.III.1881 SANKT PETERSBURG, ROSJA car Rosji ALEKSANDER II nieudany MIKOŁAJ RYSAKOW socjalista rosyjski
1.III.1881 SANKT PETERSBURG, ROSJA car Rosji ALEKSANDER II udany IGNACY HRYNIEWIECKI socjalista polski
2.VII.1881 WASZYNGTON, USA prezydent USA JAMES ABRAM GARFIELD udany (18.IX. – śmierć prezydenta w wyniku ran) CHARLES GUITEAU osoba chora psychicznie
2.III.1882 WINDSOR, WIELKA BRYTANIA cesarzowa Indii królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. WIKTORIA nieudany RODERICK MCLEAN Szkot
6.V.1882 DUBLIN, WIELKA BRYTANIA gubernator Irlandii lord FREDERICK CAVENDISH i sekretarz THOMAS BURKE udany nacjonaliści irlandzcy tzw. fenianie
1887 ROSJA car Rosji ALEKSANDER III nieudany socjaliści rosyjscy
1887 ROSJA car Rosji ALEKSANDER III nieudany socjaliści rosyjscy
1887 ROSJA car Rosji ALEKSANDER III nieudany socjaliści rosyjscy
24.VI.1894 PARYŻ, FRANCJA prezydent Francji MARIE FRANÇOIS SADI CARNOT udany CASERIO anarchista włoski
8.X.1895 SEUL, KOREA królowa Korei MIN udany Japończycy
1895 SOFIA, BUŁGARIA premier Bułgarii STEFAN STAMBOŁOW udany prawd. spiskowcy z polecenia księcia FERDYNANDA
1896 TEHERAN, PERSJA szach Persji NASIR AD-DIN udany MIRZA REZA KERMANI panislamista
1896 AL-KUWAJT, KUWEJT emir Kuwejtu MOHAMMAD udany MUBARAK dostojnik kuwejcki
XI.1897 SZANTUNG, CHINY 2 niemieccy misjonarze udany Chińczycy
1897 RZYM,WŁOCHY król Włoch HUBERT I nieudany bezrobotny
1897 HISZPANIA premier Hiszpanii DON ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO udany anarchista włoski
10.IX.1898 TERRITET k/MONTREUX, SZWAJCARIA cesarzowa Austrii królowa Węgier ELŻBIETA (SISSI) udany LUIGI LUCCHENI anarchista włoski
1898 GRECJA król Grecji JERZY I nieudany anarchista grecki
1898 NIEMCY cesarz Niemiec WILHELM II nieudany anarchista niemiecki
1899 BELGRAD, SERBIA głównodowodzący armii serbskiej były król MILAN OBRENOVIĆ nieudany anarchista serbski prawd. wynajęty przez rosyjskie służby
4.IV.1900 BRUKSELA, BELGIA EDWARD książę Walii nieudany JEAN-BAPTISTE SIPIDO anarchista belgijski
20.VI.1900 PEKIN, CHINY ambasador Niemiec KLEMENS VON KETTELER udany powstańcy chińscy tzw. Bokserzy
29.VII.1900 MONZA, WŁOCHY król Włoch HUBERT I udany ANGELO BRESCI anarchista włoski
2.VIII.1900 PARYŻ, FRANCJA szach Persji MUZAFFAR AD-DIN nieudany FRANÇOIS SALSOU anarchista francuski
13.XI.1900 BERBERA, SOMALI BRYT. podkomisarz bryt. JENNER udany powstańcy somalijscy
II.1901 SANKT PETERSBURG, ROSJA minister oświaty publicznej Rosji NIKOŁAJ BOGOLEPOW udany socjalista rosyjski
6.III.1901 BREMA, NIEMCY cesarz Niemiec WILHELM II nieudany anarchista niemiecki
6.IX.1901 DETROIT, USA prezydent USA WILLIAM McKINLEY udany (14.IX. – śmierć prezydenta w wyniku ran) LEON CZOŁGOSZ anarchista rosyjski
15.IV.1902 SANKT PETERSBURG, ROSJA minister spraw wewnętrznych Rosji DYMITR SIPIAGIN udany STEFAN BAŁMASZOW socjalista rosyjski
15.XI.1902 BRUKSELA, BELGIA król Belgii LEOPOLD II nieudany RUBIN anarchista francuski
11.VI.1903 BELGRAD, SERBIA król Serbii ALEKSANDER, królowa Serbii DRAGA MASIN, premier Serbii, minister wojny Serbii, bracia królowej Serbii udany tzw. serbscy liberalni oficerowie pod wodzą DRAGUTINA DMITRIJEVICIA APISA
5.VIII.1903 MONASTYR, TURCJA poseł rosyjski udany żandarm turecki
10.VI.1904 BERNO, SZWAJCARIA poseł rosyjski nieudany anarchista rosyjski
16.VI.1904 HELSINKI, WIELKIE KSIĘSTWO FINLANDII (pod kontrolą ROSJI) generał-gubernator Wielkiego Księstwa Finlandii NIKOŁAJ BOBRIKOW udany EUGEN SCHAUMANN anarchista fiński
28.VII.1904 MOSKWA, ROSJA minister spraw wewnętrznych Rosji WIACZESŁAW PLEHWE udany JEGOR SAZANOW socjalista rosyjski
17.II.1905 MOSKWA,ROSJA gubernator Moskwy wielki książę SERGIUSZ udany IWAN KALAJEW socjalista rosyjski
26.III.1905 WARSZAWA, KRÓLESTWO POLSKIE (pod kontrolą ROSJI) oberpolicmajster Warszawy baron KAROL NOLKEN nieudany WINCENTY HALSKA socjalista polski
19.V.1905 WARSZAWA, KRÓLESTWO POLSKIE (pod kontrolą ROSJI) generał gubernator Warszawy KONSTANTY MAKSYMOWICZ nieudany socjalista polski
1.VI.1905 WARSZAWA, KRÓLESTWO POLSKIE (pod kontrolą ROSJI) generał-gubernator Warszawy KONSTANTY MAKSYMOWICZ nieudany socjalista polski
21.VII.1905 STAMBUŁ, TURCJA sułtan Turcji ABDÜLHAMID II nieudany opozycja turecka
1905 PARYŻ, FRANCJA król Hiszpanii ALFONS XIII nieudany anarchista francuski
7.IV.1906 SANKT PETERSBURG, ROSJA pop GIEORGIJ HAPON udany socjaliści rosyjscy
31.V.1906 MADRYT, HISZPANIA król Hiszpanii ALFONS XIII, królowa Hiszpanii WIKTORIA EUGENIA VON BATTENBERG nieudany MATTEO MORRAL anarchista hiszpański
18.VIII.1906 WARSZAWA, KRÓLESTWO POLSKIE (pod kontrolą ROSJI) generał-gubernator Warszawy GIEORGIJ SKAŁON nieudany WANDA KRAHELSKA, ZOFIA OWCZARKÓWNA, ALBERTYNA HELBERTÓWNA socjalistki polskie
25.VIII.1906 SANKT PETERSBURG, ROSJA premier Rosji PIOTR STOŁYPIN nieudany socjaliści rosyjscy
27.VIII.1906 WARSZAWA, KRÓLESTWO POLSKIE (pod kontrolą ROSJI) tymczasowy generał-gubernator Warszawy NIKOŁAJ WONLARLARSKI udany socjaliści polscy
11.III.1907 SOFIA, BUŁGARIA premier Bułgarii NIKOŁAJ PETKOW udany opozycja bułgarska
5.VII.1907 GUATEMALA, GWATEMALA prezydent Gwatemali, MANUEL ESTRADA CABRERA nieudany opozycja gwatemalska
1.II.1908 LIZBONA, PORTUGALIA król Portugalii KAROL I, następca tronu LUDWIK FILIP udany anarchiści portugalscy
28.II.1908 TEHERAN, PERSJA szach Persji MOHAMMAD ALI nieudany opozycja perska
4.VI.1908 PARYŻ, FRANCJA kapitan ALFRED DREYFUS nieudany b.d.
10.VI.1908 TYFLIS (TBILISI), ROSJA egzarcha Gruzji NIKON udany b.d.
10.X.1909 WARSZAWA, KRÓLESTWO POLSKIE (pod kontrolą ROSJI) generał carski LEW UTHOF nieudany socjaliści polscy
26.X.1909 HARBIN, JAPONIA były rezydent generalny w Korei książę HIROBUMI ITO udany AN CZUN GYN nacjonalista koreański
1910 SARAJEWO, AUSTRO-WĘGRY komendant Bośni i Hercegowiny gen. MARJAN VAREŠANIN udany BOGDAN ŻERAJIĆ student
17.I.1911 PARYŻ, FRANCJA premier Francji ARISTIDE BRIAND nieudany osoba chora psychicznie
14.IX.1911 KIJÓW, ROSJA premier Rosji PIOTR STOŁYPIN udany (18.IX. – śmierć premiera w wyniku ran) DMITRIJ BOGROW anarchista rosyjski
19.XI.1911 SANTO DOMINGO, DOMINIKANA prezydent Dominikany gen. RAMÓN CÁCERES udany opozycja dominikańska
16.I.1912 PEKIN, CHINY premier Chin JÜAN SZY-K’AI nieudany opozycja chińska
14.III.1912 RZYM, WŁOCHY król Włoch WIKTOR EMANUEL III nieudany ANTONIO DALBA anarchista włoski
12.XI.1912 MADRYT, HISZPANIA premier Hiszpanii JOSE CANALEJAS Y MENDEZ udany anarchista hiszpański
18.III.1913 SALONIKI, GRECJA król Grecji JERZY I udany ALEKSANDER SCHINAS osoba chora psychicznie
13.IV.1913 MADRYT, HISZPANIA król Hiszpanii ALFONS XIII nieudany anarchista hiszpański
12.VI.1913 STAMBUŁ, TURCJA wielki wezyr Turcji udany opozycja turecka
16.III.1914 PARYŻ, FRANCJA dyrektor gazety „Le Figaro” GASTON CALMETTE udany małżonka ministra finansów Francji pani CAILLAUX
13.VI.1914 SANKT PETERSBURG, ROSJA mnich-szarlatan GRIGORIJ RASPUTIN nieudany kobieta
28.VI.1914 SARAJEWO, AUSTRO-WĘGRY arcyksiążę następca tronu Austrii FRANCISZEK FERDYNAND, jego żona ZOFIA VON HOHENBERG hr. CHOTEK nieudany NEDIELKO ČABRINOVIĆ nacjonalista serbski
28.VI.1914 SARAJEWO, AUSTRO-WĘGRY arcyksiążę następca tronu Austrii FRANCISZEK FERDYNAND, jego żona ZOFIA VON HOHENBERG hr. CHOTEK udany GAVRILO PRINCIP nacjonalista serbski
31.VII.1914 PARYŻ, FRANCJA przywódca francuskich socjalistów JEAN LÉON JAURÉS udany RAOUL VILLAIN osoba chora psychicznie
16.V.1915 LIZBONA, PORTUGALIA premier Portugalii PINHEIRO CHAGAS udany opozycja portugalska
21.X.1916 WIEDEŃ, AUSTRO-WĘGRY premier Austrii KARL VON STÜRGKH udany FRIEDRICH ADLER socjalista austriacki
30.XII.1916 PIOTROGRÓD, ROSJA mnich-szarlatan GRIGORIJ RASPUTIN udany książę FELIKS JUSUPOW,
wielki książę DYMITR, deputowany PURYSZKIEWICZ
3.XII.1917 MOHYLEW, ROSJA wódz naczelny wojsk rosyjskich gen. NIKOŁAJ DUCHONIN udany rosyjski oddział bolszewicki pod dowództwem NIKOŁAJA KRYLENKO
13.VI.1918 PERM, ROSJA wielki książę MICHAŁ udany rewolucjoniści bolszewiccy
6.VII.1918 MOSKWA, ROSJA ambasador Niemiec WILHELM hr. VON MIRBACH- HARFF udany JAKUB
BLUMKIN, NIKOŁAJ ANDRIEJEW rewolucjoniści bolszewiccy
17.VII.1918 JEKATERYNBURG, ROSJA car Rosji MIKOŁAJ II, cesarzowa Rosji ALEKSANDRA, księżniczki: MARIA, OLGA, ANASTAZJA, TATIANA, następca tronu książę ALEKSY i 4 osoby dworu cesarskiego udany komisarze bolszewiccy: JUROWSKI, JERMAKOW, WAGANOW, MIEDWIEDIEW, NIKULIN oraz 7 jeńców austriackich i niemieckich służących w Czeka
18.VII.1918 AŁAPAJEWSK, ROSJA wielki książę SERGIUSZ, wielka księżna ELŻBIETA, książęta: JAN, KONSTANTYN, IGOR oraz 2 osoby dworu książęcego udany komisarz bolszewicki SAFAROW oraz jego oddział
30.VII.1918 KIJÓW, ROSJA dowódca wojsk niemieckich na Ukrainie gen. VON EICHHORN udany BORYS DOŃSKI socjalista rosyjski
30.VIII.1918 MOSKWA, ROSJA przywódca bolszewików WŁODZIMIERZ ILJICZ LENIN nieudany DORA (FANNY) KAPLAN socjalistka rosyjska
15.XII.1918 LIZBONA, PORTUGALIA prezydent Portugalii SIDONIO BERNARDINO PAIS udany opozycja portugalska
15.I.1919 BERLIN, NIEMCY niemieccy teoretycy i ideolodzy socjalizmu KARL LIEBKNECHT, RÓŻA LUKSEMBURG udany porucznik KURT VOGEL i inni żołnierze rządowego Freikorpsu
19.II.1919 PARYŻ, FRANCJA premier Francji GEORGES CLEMENCEAU nieudany LOUIS COTTIN anarchista francuski
19.XII.1919 ASHFOWE,IRLANDIA wicekról Irlandii JOHN DENTON lord FRENCH earl of YPRES nieudany organizacja irlandzka Sinn-Fein
21.V.1920 MEKSYK, MEKSYK prezydent Meksyku VENUSTIANO CARRANZA udany opozycja meksykańska
8.III.1921 MADRYT, HISZPANIA premier Hiszpanii EDUARDO DATO Y IRADIER udany anarchiści hiszpańscy
15.III.1921 BERLIN, NIEMCY były wielki wezyr Turcji, TALAAT PAŞA udany S.TAILIRIAN emigrant ormiański
26.VIII.1921 SCHWARZWALD, NIEMCY były minister finansów Niemiec MATTHIAS ERZBERGER udany dwóch członków prawicowej organizacji Consul
25.IX.1921 LWÓW, POLSKA Naczelnik Państwa Polskiego JÓZEF PIŁSUDSKI nieudany nacjonalista ukraiński
4.XI.1921 TOKIO, JAPONIA premier Japonii TAKASHI HARA udany NITTA MARESUKE członek prawicowej organizacji „Czarny Smok”
22.VI.1922 LONDYN, WIELKA BRYTANIA szef sztabu generalnego marsz. HENRY HUGUES WILSON udany organizacja irlandzka Sinn-Fein
24.VI.1922 BERLIN, NIEMCY minister spraw zagranicznych Niemiec WALTHER RATHENAU udany H.FISCHER, E.KERN nacjonaliści niemieccy
22.VIII.1922 DUBLIN, IRLANDIA premier Wolnego Państwa Irlandzkiego MICHAEL COLLINS udany Irlandzka Armia Republikańska
16.XII.1922 WARSZAWA, POLSKA prezydent Polski GABRIEL NARUTOWICZ udany ELIGIUSZ NIEWIADOMSKI osoba chora psychicznie
14.VI.1923 SŁAWOWICA, BUŁGARIA premier Bułgarii ALEKSANDYR STAMBOLIJSKI udany wojskowi
20.VII.1923 MEKSYK były przywódca powstańców chłopskich gen. PANCHO VILLA udany 6 zamachowców z inspiracji rodziny HERRERA
27.XII.1923 TOKIO, JAPONIA następca tronu Japonii książę HIROHITO nieudany TAISUKE NAMBA anarchista japoński
1.VI.1924 WIEDEŃ, AUSTRIA kanclerz Austrii IGNAZ SEIPEL nieudany opozycja austriacka
10.VI.1924 QUARTARELLA, WŁOCHY sekretarz generalny Włoskiej Partii Socjalistycznej GIACOMO MATTEOTTI udany faszyści włoscy
5.IX.1924 LWÓW, POLSKA prezydent Polski STANISŁAW WOJCIECHOWSKI nieudany nacjonalista ukraiński
14.IV.1925 wąwóz ARABAKONAK, BUŁGARIA car Bułgarii BORYS III nieudany anarchiści bułgarscy
14.IV.1925 SOFIA, BUŁGARIA gen. KOSTA GEORGIEW udany anarchiści bułgarscy
16.IV.1925 SOFIA, BUŁGARIA car Bułgarii BORYS III nieudany anarchiści bułgarscy
7.IV.1926 RZYM, WŁOCHY premier Włoch BENITO MUSSOLINI nieudany VIOLET GIBSON osoba chora psychicznie
26.V.1926 PARYŻ, FRANCJA były ataman Ukrainy SEMEN PETLURA udany żydowski emigrant z partii Shalom Shvartsbund
1.VIII.1926 BARCELONA, HISZPANIA premier Hiszpanii MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA nieudany opozycja hiszpańska
11.IX.1926 RZYM, WŁOCHY premier Włoch BENITO MUSSOLINI nieudany GINO LUCETTI anarchista włoski
31.X.1926 BOLONIA, WŁOCHY premier Włoch BENITO MUSSOLINI nieudany ANTEO ZAMBONI anarchista włoski
7.VI.1927 WARSZAWA, POLSKA poseł ZSRR PIOTR WOJKOW udany BORYS KOWERDA emigrant rosyjski
10.VII.1927 DUBLIN, IRLANDIA wiceprezydent Wolnego Państwa Irlandzkiego udany Irlandzka Armia Republikańska
12.IV.1928 MEDIOLAN, WŁOCHY król Włoch WIKTOR EMANUEL III nieudany anarchiści włoscy
4.V.1928 WARSZAWA, POLSKA prezes misji handlowej ZSRR ALEKSIEJ LIZARIEW nieudany emigrant rosyjski
7.VI.1928 most na rzece bLian-hon, CHINY dowódca północnej armii chińskiej marsz. CZANG TSO-LIN udany Japończycy
20.VI.1928 BELGRAD, KRÓLESTWO SERBÓW, CHORWATÓW I SŁOWEŃCÓW 2 posłów opozycji chorwackiej udany RACIĆ poseł partii rządzącej
17.VII.1928 MEKSYK, MEKSYK prezydent Meksyku ALVARO OBREGÓN udany katolik-mistyk
28.X.1928 PRAGA, CZECHOSŁOWACJA konsul Polski LUBACZEWSKI nieudany PASIUK członek Ukraińskiej Organizacji Wojskowej
24.X.1929 BRUKSELA, BELGIA książę Piemontu nieudany FERNANDO DE ROSA socjalista włoski
14.XI.1930 TOKIO, JAPONIA premier Japonii OSACHI HAMAGUCHI udany (26.VIII. 1931 – śmierć premiera w wyniku ran) członek prawicowej organizacji „Czarny Smok”
29.VIII.1931 TRUSKAWIEC, POLSKA wiceprezes Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem TADEUSZ HOŁÓWKO udany WASYL BIŁAS, DYMITR DANYŁYSZYN członkowie Ukraińskiej Organizacji Wojskowej
8.I.1932 TOKIO, JAPONIA cesarz Japonii HIROHITO nieudany Koreańczyk
29.IV.1932 SZANGHAJ, CHINY dowódca wojsk japońskich na froncie szanghajskim gen. YOSHINORI SHIRAKAWA udany Koreańczyk
6.V.1932 PARYŻ, FRANCJA prezydent Francji PAUL DOUMER udany (7.V. – śmierć prezydenta w wyniku ran) PAWEŁ GORGULOFF emigrant rosyjski
15.V.1932 TOKIO, JAPONIA premier Japonii TSUYOSHI INUKAI udany 18 członków organizacji „Sojusz Braterstwa Krwi” (5 poruczników, 13 kadetów)
15.II.1933 MIAMI, USA prezydent USA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT nieudany GIUSEPPE ZINGARA anarchista włoski
30.IV.1933 LIMA, PERU prezydent Peru LUIS SÁNCHEZ CERRO udany opozycja peruwiańska
3.X.1933 WIEDEŃ, AUSTRIA kanclerz Austrii ENGELBERT DOLLFUSS nieudany opozycja austriacka
21.X.1933 LWÓW, POLSKA sekretarz konsulatu ZSRR udany członkowie Ukraińskiej Organizacji Wojskowej
8.XI.1933 KABUL, AFGANISTAN król Afganistanu MOHAMMAD NADIR-SZAH udany opozycja afgańska
29.XII.1933 BUKARESZT, RUMUNIA premier Rumunii ION G.DUCA udany członkowie faszystowskiej organizacji „Żelazna Gwardia”
21.II.1934 MANAGUA, NIKARAGUA przywódca rebeliantów AUGUSTO CESAR SANDINO udany nikaraguańskie siły rządowe
15.VI.1934 WARSZAWA, POLSKA minister spraw wewnętrznych Polski BRONISŁAW PIERACKI udany członek Ukraińskiej Organizacji Wojskowej
30.VI.1934 MONACHIUM, NIEMCY szef SA ERNST RÖHM oraz całe kierownictwo tejże organizacji udany oddziały SS i Gestapo
25.VII.1934 WIEDEŃ, AUSTRIA kanclerz Austrii ENGELBERT DOLLFUSS udany profaszystowska opozycja austriacka
9.X.1934 MARSYLIA, FRANCJA król Jugosławii ALEKSANDER, minister spraw zagranicznych Francji
LOUIS BARTHOU udany członek Wewnętrznej Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej z inspiracji chorwackich ustaszy
1.XII.1934 LENINGRAD, ZSRR sekretarz Komitetu Centralnego WKP (b) w Leningradzie SIERGIEJ KIROW udany NIKOŁAJEW komunista z inspiracji NKWD
13.VII.1936 MADRYT, HISZPANIA przywódca partii monarchistycznej JOSÉ CALVO SOTEL udany republikańska opozycja hiszpańska
16.VII.1936 LONDYN, WIELKA BRYTANIA król Wielkiej Brytanii EDWARD VIII nieudany ANDREW MACMAHON szkocki dziennikarz
18.VII.1937 WARSZAWA, POLSKA szef Obozu Zjednoczenia Narodowego płk ADAM KOC nieudany opozycja polska
28.VII.1937 BELFAST, WIELKA BRYTANIA król Wielkiej Brytanii JERZY VI nieudany Irlandzka Armia Republikańska
12.VII.1938 JEROZOLIMA, PALESTYNA imam z meczetu Omara – szejk ABD NOUR EL-KHATIB udany opozycja żydowska
7.XI.1938 PARYŻ, FRANCJA sekretarz poselstwa Niemiec ERNST VON RATH udany HERSCHEL GRÜNSPAN żydowski emigrant
8.XI.1939 MONACHIUM, NIEMCY kanclerz i wódz III Rzeszy ADOLF HITLER nieudany GEORG ELSER niemiecki komunista
20.VIII.1940 COYOACA, MEKSYK radziecki teoretyk socjalizmu LEW TROCKI udany (21.VIII. – śmierć z powodu ran) RAMÓN MERCADER hiszpański komunista
24.II.1942 ANKARA, TURCJA ambasador Niemiec FRANZ VON PAPEN nieudany b.d.
27.V.1942 PRAGA, PROTEKTORAT CZECH I MORAW zastępca protektora Czech i Moraw REINHARD HEYDRICH udany (4.VI. – śmierć z powodu ran) sierżant JAN KUBISZ (czeski ruch oporu)
28.XI.1942 WARSZAWA, GENERALNE GUBERNA- TORSTWO przywódca Polskiej Partii Robotniczej MARCELI NOWOTKO udany BOLESŁAW MOŁOJEC polski komunista
24.XII.1942 ALGIER, FRANCJA-VICHY admirał JEAN FRANÇOIS DARLAN udany FERDINAND EUGČNE BONNIER DE LA CHAPELLE (francuski ruch oporu)
18.IV.1943 przestrzeń powietrzna nad BOUGAINVILLE w archipelagu WYSP SALOMONA admirał ISOROKU YAMAMOTO udany TOM LANPHIER, REX BARBER, BESBY HOLMES amerykańscy piloci myśliwców
4.VII.1943 GIBRALTAR, WIELKA BRYTANIA premier rządu polskiego na emigracji i Wódz Naczelny, generał WŁADYSŁAW SIKORSKI udany b.d.
1.II.1944 WARSZAWA, GENERALNE GUBERNA- TORSTWO szef SS i policji dystryktu warszawskiego, generał FRANZ KUTSCHERA udany polski ruch oporu (AK)
6.V.1944 WARSZAWA, GENERALNE GUBERNA- TORSTWO szef Gestapo w Warszawie, generał WALTER STAMM nieudany polski ruch oporu (AK)
20.VII.1944 GIERŁOŻ (WOLFSCHANZE), NIEMCY kanclerz i wódz III Rzeszy ADOLF HITLER nieudany pułkownik CLAUS SCHENK hrabia VON STAUFFENBERG
21.VII.1946 LA PAZ, BOLIWIA prezydent Boliwii GUALBERTO VILLARROEL LÓPEZ udany opozycja boliwijska
20.I.1948 DELHI, INDIE duchowy przywódca Hindusów MAHATMA GANDHI nieudany MADAN LAL PAHWA Hindus (uchodźca z Pendżabu)
30.I.1948 DELHI, INDIE duchowy przywódca Hindusów MAHATMA GANDHI udany NATHURAM GODSE Hindus
10.III.1948 PRAGA, CZECHO-SŁOWACJA minister spraw zagranicznych Czechosłowacji JAN MASARYK udany tajna policja
1.V.1948 ATENY, GRECJA minister sprawiedliwości Grecji CHRISTOS LADAS udany komuniści greccy
14.VII.1948 RZYM, WŁOCHY przywódca włoskich komunistów PALMIRO TOGLIATTI nieudany opozycja włoska
17.IX.1948 JEROZOLIMA, PALESTYNA mediator ONZ w Palestynie szwedzki hrabia FOLKE BERNADOTTE udany izraelski terrorysta
28.XII.1948 KAIR, EGIPT premier Egiptu NOKRAŞI PAŞA udany organizacja „Bracia Muzułmanie”
14.VIII.1949 DAMASZEK, SYRIA premier Syrii HUSAJN AZ-ZAIM, przewodniczący Rady BARAZI udany opozycja syryjska
19.VIII.1950 SERAING, BELGIA przywódca belgijskich komunistów JULIEN LAHAUT udany opozycja belgijska
1.XI.1950 WASZYNGTON, USA prezydent USA HARRY SPENCER TRUMAN nieudany 2 obywateli Puerto Rico
7.III.1951 TEHERAN, IRAN premier Iranu gen. ALI RAZMARA udany opozycja irańska
19.VII.1951 JEROZOLIMA, PALESTYNA król Jordanii ABDULLAH I IBN HUSAJN udany opozycja palestyńska
16.X.1951 KARACZI, PAKISTAN premier Pakistanu LIAQUAT ALI KHAN udany opozycja pakistańska
15.II.1952 TEHERAN, IRAN doradca premiera Iranu HOSNI FATEMI udany opozycja irańska
27.III.1952 MONACHIUM, RFN kanclerz RFN KONRAD ADENAUER nieudany opozycja niemiecka
5.XII.1952 TUNIS, TUNEZJA sekretarz generalny Powszechnego Związku Pracowników Tunezyjskich FERHAT HACHED udany organizacja „Czerwona Ręka”
15.IV.1953 BUENOS AIRES, ARGENTYNA prezydent Argentyny JUAN DOMINGO PERÓN nieudany opozycja argentyńska
5.III.1954 MARRAKESZ, MAROKO sułtan Maroka MOHAMMAD BEN ARAFA nieudany opozycja marokańska
29.X.1954 KAIR, EGIPT premier Egiptu GAMAL ABDEL NASER nieudany organizacja „Bracia Muzułmanie”
11.VI.1955 CASABLANCA, MAROKO dyrektor „Maroc-Presse” JACQUES LEMAIGRE-DUBREUIL udany b.d.
21.VIII.1956 MANAGUA, NIKARAGUA prezydent Nikaragui ANASTASIO SOMOZA GARCIA udany RIGOBERTO LÓPEZ PÉREZ opozycjonista
26.V.1957 COLOMBES, FRANCJA v-przewodniczący algierskiego Zgromadzenia Narodowego ALI SZEKKAL udany b.d.
15.VII.1958 BAGDAD, IRAK król Iraku FAJSAL II, następca tronu, premier Iraku NURI ES-SAID udany opozycja iracka
10.XI.1958 przestrzeń powietrzna nad Jordanią król Jordanii HUSAJN IBN TALAL nieudany samoloty Zjednoczonej Republiki Arabskiej (Egipt + Syria)
23.V.1959 PARYŻ, FRANCJA mecenas algierskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego AMOKRANE OULD AUDIA udany b.d.
26.IX.1959 KOLOMBO, CEJLON premier Cejlonu SOLOMON BANDARANAIKE udany opozycja cejlońska
15.X.1959 MONACHIUM, RFN lider ukraińskich emigrantów, STEPAN BANDERA udany BOGDAN STARZYŃSKI agent KGB
16.X.1959 PARYŻ, FRANCJA lider francuskiej opozycji FRANÇOIS MITTERRAND nieudany b.d.
14.VII.1960 TOKIO, JAPONIA premier Japonii NOBUSUKE KISHI nieudany FAISUKO ARAMAKI członek prawicowej organizacji „Czarny Smok”
11.X.1960 TOKIO, JAPONIA przywódca japońskiej partii socjalistycznej INEJIRO ASANUMA udany członek prawicowej organizacji „Czarny Smok”
3.XI.1960 GENEWA, SZWAJCARIA lider opozycji kameruńskiej FELIX MOUMČ udany b.d.
17.I.1961 ELISABETHVILLE, KONGO-LÉOPOLDVILLE były premier Konga-Léopoldville PATRICE LUMUMBA udany żołnierze wojsk Katangi
30.V.1961 SANTO DOMINGO (CIUDAD TRUJILLO), DOMINIKANA były prezydent-dyktator Dominikany RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA udany opozycja dominikańska
12.VIII.1961 FRANKFURT n/MENEM, RFN przywódca opozycji tunezyjskiej SALAH BEN YOUSSEF udany b.d.
8.IX.1961 CRANCEY, FRANCJA prezydent Francji CHARLES ANDRE DE GAULLE nieudany OAS
22.VIII.1962 PETIT-CLAMART, FRANCJA prezydent Francji CHARLES ANDRE DE GAULLE nieudany OAS
13.I.1963 LOME, TOGO prezydent Togo SYLVANUS OLYMPIO udany opozycja togijska
8.II.1963 BAGDAD, IRAK prezydent Iraku ABD AL-KARIM KASEM udany opozycja iracka
2.XI.1963 SAJGON, WIETNAM PŁD. prezydent Wietnamu Płd. NGO DINH DIEM wraz z bratem udany opozycja wietnamska
22.XI.1963 DALLAS, USA prezydent USA JOHN FITZGERALD KENNEDY udany oficjalnie: LEE HARVEY OSWALD amerykański komunista nieoficjalnie: SERGIO ARCACHA SMITH, MANUEL GARCIA GONZALEZ kubańscy emigranci
24.XI.1963 DALLAS, USA oficjalny zamachowiec z 22.XI. LEE HARVEY OSWALD udany JACK LEON RUBINSTEIN (JACK RUBY) właściciel nocnych klubów
21.II.1965 NOWY JORK, USA przywódca Murzynów Amerykańskich MALCOLM LITTLE (MALCOLM X) udany rasista
11.III.1965 ALABAMA, USA pastor JAMES REEB udany rasiści
10.IV.1965 TEHERAN, IRAN szach Iranu MOHAMMAD REZA PAHLAVI nieudany opozycja irańska
7.VIII.1966 CHICAGO, USA pastor MARTIN LUTHER KING nieudany rasiści
6.IX.1966 PRETORIA, RPA premier RPA HENDRIK VERWOERD udany nacjonaliści
8.X.1967 VALLEGRANDE, BOLIWIA rewolucjonista argentyński „CHE” GUEVARA udany żołnierze boliwijscy
4.IV.1968 MEMPHIS, USA pastor MARTIN LUTHER KING udany JAMES EARL RAY rasista
11.IV.1968 MONACHIUM, RFN przywódca Socjalistycznego Niemieckiego Związku Studentów RUDI DUTSCHKE nieudany malarz pokojowy
5.VI.1968 LOS ANGELES, USA senator i kandydat w wyborach prezydenckich w USA ROBERT KENNEDY udany oficjalnie: SIRHAN SIRHAN BISHARA Jordańczyk
nieoficjalnie: mężczyzna i kobieta (prawd. Meksykanie)
5.III.1969 SAJGON, WIETNAM PŁD. premier Wietnamu Płd. TRAN VAN HUONG nieudany opozycja wietnamska
5.IV.1970 GUATEMALA, GWATEMALA ambasador RFN w Gwatemali hrabia KARL MARIA VON SPRETI udany partyzanci
1.IX.1970 AMMAN, JORDANIA król Jordanii HUSAJN nieudany Palestyńczycy
14.IX.1970 LAEKEN, BELGIA działacz Frontu Frankofońskiego JACQUES GEORGIN udany 9 Flamandów
18.X.1970 FRANKFURT n/MENEM, RFN były przywódca algierskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego KRIM BELKACEM udany b.d.
10.VII.1971 RABAT, AROKO król Maroka HASAN II nieudany kadeci armii królewskiej
28.XI.1971 KAIR, EGIPT premier i min. obrony Jordanii WASFI ET-TELL udany palestyńska organizacja „Czarny Wrzesień”
12.XII.1971 BELFAST, IRLANDIA PŁN. senator JOHN BERHILL udany IRA
16.VIII.1972 przestrzeń powietrzna nad Marokiem król Maroka HASAN II nieudany spiskowcy w armii królewskiej
16.VIII.1972 RABAT, MAROKO król Maroka HASAN II nieudany spiskowcy w armii królewskiej
5.IX.1972 MONACHIUM, RFN 11 sportowców Izraela udany palestyńska organizacja „Czarny Wrzesień”
20.XII.1973 MADRYT, HISZPANIA premier Hiszpanii adm. LUIS CARRERO BLANCO udany ETA
20.III.1974 LONDYN, WIELKA BRYTANIA księżniczka ANNA nieudany IAN BALL osoba chora psychicznie
15.IV.1974 NIAMEY, NIGER prezydent Nigru HAMANI DIORI udany armia
19.VIII.1974 NIKOZJA, CYPR ambasador USA JOHN WILLIAM DAVIS udany b.d.
11.II.1975 ANTANANARIVO, MADAGASKAR prezydent Madagaskaru płk. RICHARD RADSIMANDRAVA udany armia
25.III.1975 RIJAD, ARABIA SAUDYJSKA król Arabii Saudyjskiej FAJSAL II udany emir FAJSAL BEN MUSSAED BEN AZIZ bratanek króla
13.IV.1975 NDJAMENA, CZAD prezydent Czadu NGARTA FRANÇOIS TOMBALBAYE udany armia
15.VIII.1975 DHAKA, BANGLADESZ prezydent Bangladeszu szejk MUJIBUR RAHMAN wraz z rodziną udany armia
5.IX.1975 SACRAMENTO, USA prezydent USA GERALD FORD nieudany LYNETTE FROMME 26-letnia kobieta
22.IX.1975 SAN FRANCISCO, USA prezydent USA GERALD FORD nieudany SARA MOORE gospodyni domowa
II.1976 LAGOS, NIGERIA przewodniczący Najwyższej Rady Wojskowej Nigerii gen. M.R. MOHAMMED udany armia
21.VII.1976 DUBLIN, IRLANDIA ambasador Wielkiej Brytanii CHRISTOPHER EWART-BIGGS udany IRA
2.XI.1976 PARYŻ, FRANCJA lider Frontu Narodowego JEAN-MARIE LE PEN nieudany b.d.
16.III.1977 BEJRUT, LIBAN przywódca libańskich Druzów KEMAL DŻUMBLATT udany opozycja chrześcijańska
18.III.1977 BRAZZAVILLE, KONGO prezydent Konga MARIEN NGOUABI udany armia
7.IV.1977 KARLSRUHE, RFN prokurator generalny RFN SIEGFRIED BUBACK udany RAF
29.VII.1977 RFN dyrektor Dresdner Bank JÜRGEN PONTO udany spiskowcy powołujący się na przynależność do RAF
11.X.1977 SANA,JEMEN PŁN. prezydent Jemenu Płn. IBRAHIM AL-HAMDI udany armia
19.X.1977 MILUZA, FRANCJA prezes Federalnego Związku Przemysłu Niemieckiego i Zjednoczenia Pracodawców HANS-MARTIN SCHLEYER udany (po uprzednim porwaniu) RAF
4.I.1978 LONDYN, WIELKA BRYTANIA przedstawiciel OWP w Wielkiej Brytanii SAID HAMMANI udany b.d.
10.I.1978 MANAGUA, NIKARAGUA lider opozycji PEDRO JOAQUIN CHAMORRO udany spiskowcy ze strony rządowej
27.IV.1978 KABUL, AFGANISTAN prezydent Afganistanu MOHAMMAD DAUD KHAN udany armia
9.V.1978 RZYM, WŁOCHY przywódca włoskiej chadecji ALDO MORO udany (po uprzednim porwaniu) organizacja „Czerwone Brygady”
15.VI.1978 AL-KUWAIT, KUWEJT dyrektor biura OWP ALI YASSIN udany b.d.
24.VI.1978 SANA, JEMEN PŁN. prezydent Jemenu Płn. AHMAD GHASZMI udany opozycja jemeńska
3.VIII.1978 PARYŻ, FRANCJA przedstawiciel OWP we Francji EZZEDINE KALAL udany 2 jordańscy studenci członkowie „Frontu Odmowy”
1978 MORONI, KOMORY premier Komorów ALI SEILIH udany armia
14.II.1979 KABUL, AFGANISTAN ambasador USA ADOLF DUBS udany afgańscy szyici
27.VIII.1979 ZAT. MULLAGHMORE, IRLANDIA lord LOUIS MOUNTBATTEN OF BURMA udany THOMAS MCMAHON członek IRA
16.IX.1979 KABUL, AFGANISTAN prezydent Afganistanu NUR MOHAMMAD TARAKI udany armia
24.X.1979 SEUL,KOREA PŁD. prezydent Korei Płd. PAK DZONG HYI udany szef tajnych służb Korei Płd.
18.XII.1979 TEHERAN, IRAN ajatollah MOFFATAH współpracownik ajatollaha CHOMEINIEGO udany b.d.
26.XII.1979 KABUL, AFGANISTAN prezydent Afganistanu HAFIZULLAH AMIN udany radzieccy komandosi
24.III.1980 SAN SALVADOR, SALWADOR arcybiskup San Salvador OSCAR ARNULFO ROMERO udany 4 żołnierzy
IV.1980 MONROVIA, LIBERIA prezydent Liberii WILLIAM RICHARD TOLBERT udany armia
17.IX.1980 PARAGWAJ były prezydent-dyktator Nikaragui ANASTASIO SOMOZA udany b.d.
8.XII.1980 NOWY JORK,USA były członek grupy The Beatles JOHN LENNON udany MARK CHAPMAN osoba chora psychicznie
30.III.1981 WASZYNGTON, USA prezydent USA RONALD REAGAN nieudany JOHN HINCKLEY
13.V.1981 RZYM, WŁOCHY papież JAN PAWEŁ II nieudany MEHMET ALI AGÇA terrorysta turecki
30.V.1981 DHAKA, BANGLADESZ prezydent Bangladeszu gen. ZIAUR RAHMAN udany armia
13.VI.1981 LONDYN, WIELKA BRYTANIA królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. ELŻBIETA II nieudany MARCUS SERJEANT
30.VIII.1981 TEHERAN, IRAN prezydent Iranu MOHAMMAD ALI RADŻAI wraz z premierem udany b.d.
19.IX.1981 NOUMEA, NOWA KALEDONIA sekretarz generalny Związku Kaledońskiego PIERRE DECLERQ udany b.d.
6.X.1981 KAIR,EGIPT prezydent Egiptu ANWAR ES-SADAT udany 3 żołnierzy
1981 RFN minister gospodarki Hesji HEINZ HERBERT KARRY udany RAF
3.V.1982 przestrzeń powietrzna nad Iranem minister spraw zagranicznych Algierii MOHAMMAD BEN YAHIA udany b.d.
12.V.1982 FATIMA, PORTUGALIA papież JAN PAWEŁ II nieudany ksiądz JUAN FERNANDEZ KROHN
3.IX.1982 PALERMO, WŁOCHY prefekt Palermo gen. CARLO ALBERTO DELLA CHIESA udany mafia
14.IX.1982 BEJRUT, LIBAN prezydent Libanu BESZIR DŻEMAJEL udany prawd. Palestyńczycy
10.IV.1983 ALBUFEIRA, PORTUGALIA szef komitetu wykonawczego OWP ISSAM SARTAOUI udany b.d.
21.VIII.1983 MANILA, FILIPINY przywódca opozycji BENIGNO AQUINO udany spiskowiec ze strony rządowej
13.IX.1983 AJACCIO, FRANCJA sekretarz generalny Górnej Korsyki P.J. MASSIMI udany nacjonaliści
9.X.1983 BIRMA prezydent Korei Płd. CZON DU HWAN nieudany b.d.
19.X.1984 POLSKA duszpasterz „Solidarności” ksiądz JERZY POPIEŁUSZKO udany (po uprzednim porwaniu) SB
31.X.1984 NEW DELHI, INDIE premier Indii INDIRA GANDHI udany 2 Sikhów z ochrony osobistej
1.II.1985 GAUTING, RFN szef koncernu zbrojeniowego ERNEST ZIMMERMAN udany RAF
10.II.1986 FLORENCJA, WŁOCHY były mer Florencji LANDO CONTI udany organizacja „Czerwone Brygady”
28.II.1986 SZTOKHOLM, SZWECJA premier Szwecji SVEN OLOF PALME udany b.d.
8.IX.1986 okolice SANTIAGO DE CHILE, CHILE prezydent Chile gen. AUGUSTO PINOCHET UGARTE nieudany opozycja chilijska
2.X.1986 NEW DELHI, INDIE premier Indii RAJIV GANDHI nieudany Sikh
X.1986 BONN, RFN dyrektor departamentu ministerstwa spraw zagr. GEROLD BRAUNMUHL udany RAF
1.VI.1987 TRYPOLIS, LIBAN premier Libanu RASZID KARAMI udany b.d.
15.X.1987 OUAGADOUGOU, BURKINA FASO prezydent Burkiny Faso THOMAS SANKARA udany armia
16.IV.1988 SIDI BUSAID k/TUNISU, TUNEZJA zastępca szefa OWP ABU DŻIHAD (CHALIL EL-WAZIR) udany prawd. izraelskie służby specjalne
17.VIII.1988 przestrzeń powietrzna nad Pakistanem prezydent Pakistanu gen. ZIA UL-HAQ udany opozycja pakistańska
18.VIII.1989 SANTAFE DE BOGOTA, KOLUMBIA kandydat na urząd prezydenta Kolumbii senator LUIS CARLOS GALAN udany mafia
1989 MORONI, KOMORY prezydent Komorów ABDEREINANE AHMAD ABDULLAH udany armia
30.XI.1989 RFN prezes Deutsche Bank ALFRED HERRHAUSEN udany RAF
25.IV.1990 KOLONIA, RFN premier kraju Saary OSCAR LAFONTAINE nieudany ADELHEID STREIDEL pielęgniarka
12.X.1990 NIEMCY minister spraw wewnętrznych Niemiec WOLFGANG SCHÄUBLE nieudany b.d.
14.I.1991 TUNIS, TUNEZJA 3 przywódcy OWP (w tym szef bezpieczeństwa ABU IJAD) udany b.d.
7.II.1991 LONDYN, WIELKA BRYTANIA premier Wielkiej Brytanii JOHN MAJOR nieudany IRA
IV.1991 BERLIN, NIEMCY szef Urzędu Powierniczego DETLER ROHWEDDER udany RAF
21.V.1991 SRIPERAMBUDUR k/MADRASU, INDIE były premier Indii RAJIV GANDHI udany prawd. organizacja „Tamilskie Tygrysy“
16.II.1992 LIBAN szef Hezbollahu szejk ABBAS AL-MUSAWI udany izraelskie służby specjalne
29.VI.1992 ANNABA, ALGIERIA prezydent Algierii MOHAMMAD BU DIJAF udany fundamentaliści islamscy
6.VII.1992 AS-SULEJMANIJA, IRAK żona prezydenta Francji DANIELLE MITTERRAND nieudany b.d.
19.VII.1992 PALERMO, WŁOCHY sędzia PAOLO BORSELLINO udany mafia
2.IX.1992 ANIN k/WARSZAWY, POLSKA były premier Polski PIOTR JAROSZEWICZ wraz z małżonką udany mordercy rabunkowi
3.X.1992 TBILISI, GRUZJA przewodniczący Rady Państwa EDUARD SZEWARDNADZE nieudany separatyści
8.I.1993 SARAJEWO, BOŚNIA I HERCEGOWINA wicepremier Bośni HAKIJA TURADŻLIĆ udany serbski żołnierz
10.IV.1993 JOHANNESBURG, RPA sekretarz generalny Komunistycznej Partii RPA CHRIS HANI udany JANUSZ WALUŚ polski emigrant
14.IV.1993 CANCUN, MEKSYK narkotykowy baron RAFAEL AGUILAR GUAJARDO udany b.d.
21.IV.1993 EGIPT minister informacji Egiptu SAFWAT EL-SHERIF nieudany fundamentaliści islamscy
1.V.1993 KOLOMBO, SRI LANKA prezydent Sri Lanki RENASINGHE PREMADASA udany organizacja „Tamilskie Tygrysy”
8.VI.1993 FRANCJA były funkcjonariusz policji Francji-Vichy oskarżony o zbrodnie wojenne RENE BOUSQUET udany b.d.
11.VI.1993 MEXICO CITY, MEKSYK arcybiskup JUAN POSADAS OCAMPO udany mafia
13.VII.1993 MOSKWA, ROSJA księżniczka ANNA nieudany b.d.
1.VIII.1993 okolice WŁADYKAUKAZU, ROSJA rosyjski namiestnik w Płn. Osetii i Inguszetii WIKTOR POLIANICZKA udany separatyści
21.VIII.1993 ALGIER, ALGIERIA były premier Algierii KASDI MERBAH udany fundamentaliści islamscy
21.X.1993 BUJUMBURA, BURUNDI prezydent Burundi MELCHIOR NDADAYE udany armia
25.XI.1993 KAIR, EGIPT premier Egiptu ATEF MOHAMMAD NAGIB SIDKI nieudany fundamentaliści islamscy
23.III.1994 TIJUANA, MEKSYK kandydat na urząd prezydenta Meksyku LUIS DONALD COLOSIO udany b.d.
6.IV.1994 przestrzeń powietrzna nad Rwandą prezydenci: Rwandy – JUVENAL HABYARIMANA i Burundi – CYPRIEN NTARYAMIRA udany b.d.
27.V.1994 GROZNY, CZECZENIA prezydent Czeczenii gen. DŻOHAR DUDAJEW nieudany rosyjskie służby specjalne
2.VII.1994 MEDELLIN, KOLUMBIA niefortunny strzelec samobójczego gola w meczu Kolumbia-USA ANDRES ESCOBAR udany HUMBERTO MUNOZ CASTRO kibic sportowy
X.1994 SRI LANKA przywódca opozycji GAMINI DISSANAYAKE udany prawd. organizacja „Tamilskie Tygrysy”
24.VI.1995 SACRAMENTO, USA były prezes Kalifornijskiego Przemysłu Leśnego GILBERT MURRAY udany TED KACZYNSKI „UNABOMBER” niebezpieczny maniak bombowy
29.VIII.1995 TBILISI, GRUZJA prezydent Gruzji EDUARD SZEWARDNADZE nieudany separatyści
3.X.1995 SKOPJE, MACEDONIA prezydent Macedonii KIRO GLIGOROV nieudany b.d.
26.X.1995 LA VALETTA, MALTA szef palestyńskiej organizacji Dżihad FATHI SZKAKI udany izraelskie służby specjalne
4.XI.1995 JEROZOLIMA, IZRAEL premier Izraela ICCHAK RABIN udany IGAL AMIR prawicowiec
21.IV.1996 GECZI-CZU, CZECZENIA prezydent Czeczenii gen. DŻOHAR DUDAJEW udany rosyjskie służby specjalne
13.X.1996 LAS VEGAS, USA amerykański muzyk, poeta, aktor i aktywista społeczny TUPAC AMARU SHAKUR udany b.d.
9.III.1997 LOS ANGELES, USA amerykański muzyk CHRISTOPHER WALLACE udany b.d.
15.VII.1997 MIAMI, USA słynny projektant mody GIANNI VERSACE udany szaleniec
9.II.1998 TBILISI, GRUZJA prezydent Gruzji EDUARD SZEWARDNADZE nieudany separatyści
4.V.1998 RZYM,WATYKAN dowódca Gwardii Szwajcarskiej ALOIS ESTERMANN wraz z żoną udany CEDRIC TORNAY kapral Gwardii Szwajcarskiej
25.VI.1998 WARSZAWA, POLSKA komendant główny policji w Polsce, gen. MAREK PAPAŁA udany b.d.
20.XI.1998 SANKT PETERSBURG, ROSJA posłanka do rosyjskiej Dumy GALINA STAROWOJTOWA udany b.d.
1998 GWATEMALA biskup JUAN GERARDI udany skrajna prawica
1998 GWATEMALA przywódca lewicowego Nowego Frontu Demokratycznego ROBERTO GONZÁLEZ udany skrajna prawica
III.1999 ASUNCION, PARAGWAJ wiceprezydent Paragwaju LUIS MARÍA ARGAŃA udany opozycja paragwajska
9.IV.1999 NIAMEY, NIGER prezydent Nigru IBRAHIM BARE MAINESSARA udany służba bezpieczeństwa
6.IX.1999 KAIR, EGIPT prezydent Egiptu MOHAMMAD HOSNI MUBARAK nieudany fundamentaliści islamscy
27.X.1999 EREWAŃ, ARMENIA premier Armenii WASGEN SARKISJAN udany nacjonaliści
7.II.2000 BELGRAD, JUGOSŁAWIA minister obrony Jugosławii P. BULATOVIĆ udany nacjonaliści
16.V.2000 BRUKSELA, BELGIA król Hiszpanii JUAN CARLOS i królowa ZOFIA nieudany b.d.
16.I.2001 KINSHASA, DEM. REP. KONGA prezydent Dem. Rep. Konga LAURENT KABILA udany spiskowcy w armii
III.2001 BANGKOK, TAJLANDIA premier Tajlandii THAKSIN SHINAWATRA nieudany opozycja tajlandzka
III.2001 STREFA GAZY, IZRAEL minister obrony Izraela BENJAMIN BEN ELIEZER nieudany Palestyńczycy
IV.2001 DUSZANBE, TADŻYKISTAN wiceminister spraw wewnętrznych Tadżykistanu HAGIB SANGINOW udany fundamentaliści islamscy
12.IV.2001 WARSZAWA, POLSKA były minister sportu RP JACEK DĘBSKI udany TADEUSZ MAZIUK płatny morderca
1.VI.2001 KATHMANDU, NEPAL król Nepalu BIRENDRA wraz z królową i 6 osobami z rodziny królewskiej udany Książę DIPENDRA następca tronu
17.X.2001 JEROZOLIMA, IZRAEL minister turystyki Izraela REHAWAM ZEEWI udany Palestyńczycy
II.2002 KABUL, AFGANISTAN minister lotnictwa Afganistanu ABDUL RAHMAN udany fundamentaliści islamscy
III.2002 CALI, KOLUMBIA arcybiskup Cali ISAIAS DUARTE udany lewicowi partyzanci
6.V.2002 ROTTERDAM, HOLANDIA przywódca opozycji PIM FORTUYN udany VOLKERT VAN DER GRAAF
6.VII.2002 KABUL, AFGANISTAN wiceprezydent Afganistanu HADJI ABDUL KADIR udany fundamentaliści islamscy
14.VII.2002 PARYŻ, FRANCJA prezydent Francji JACQUES CHIRAC nieudany MAXIME BRUNERIE
25.XI.2002 ASZCHABAD, TURKMENISTAN prezydent Turkmenistanu SAPARMURAD NIJAZOW nieudany opozycja turkmenistańska
II.2003 BELGRAD, SERBIA I CZARNOGÓRA premier Serbii ZORAN DJINDJIĆ nieudany nacjonaliści
12.III.2003 BELGRAD, SERBIA I CZARNOGÓRA premier Serbii ZORAN DJINDJIĆ udany ZVEDAN JOVANOVIĆ nacjonalista
29.VIII.2003 AN-NADJAF, IRAK duchowy przywódca szyitów MOHAMMAD BAKR AL-HAKIM udany fundamentaliści islamscy
10.IX.2003 SZTOKHOLM, SZWECJA minister spraw zagranicznych Szwecji ANNA LINDH udany osoba chora psychicznie
IX.2003 BAGDAD, IRAK członkini Irackiej Rady Rządzącej AKILA AL-HASZIMI udany fundamentaliści islamscy
13.II.2004 AD-DAUHA, KATAR były prezydent Czeczenii SELIM CHAN JANDARBIJEW udany rosyjskie służby specjalne
19.III.2004 TAIPEI, TAJWAN prezydent Tajwanu CHEN SHUI-BIEN wraz z wiceprezydentem nieudany b.d.
21.III.2004 HERAT, AFGANISTAN minister lotnictwa Afganistanu MIRWAIS SADDIK udany fundamentaliści islamscy
22.III.2004 STREFA GAZY, IZRAEL duchowy przywódca Hamasu szejk AHMAD YASSIN udany izraelskie służby specjalne
17.IV.2004 IZRAEL przywódca Hamasu ABD AL-AZIZ AL-RANTISI udany izraelskie służby specjalne
9.V.2004 GROZNY, CZECZENIA prezydent Czeczenii AHMAD KADYROW udany separatyści
1.XII.2004 BELGRAD, SERBIA I CZARNOGÓRA prezydent Serbii BORIS TADIĆ nieudany nacjonaliści
31.XII.2004 RZYM, WŁOCHY premier Włoch SILVIO BERLUSCONI nieudany antagonista
14.II.2005 BEJRUT, LIBAN były premier Libanu RAFIK AL-HARIRI udany syryjskie służby specjalne
8.III.2005 TOŁSTOJ-JURT, CZECZENIA były prezydent Czeczenii ASŁAN MASCHADOW udany wojska rosyjskie
15.III.2005 PRISZTINA, KOSOWO (SERBIA) prezydent Kosowa IBRAHIM RUGOVA nieudany b.d.
21.IV.2005 BAGDAD, IRAK premier Iraku IJAD ALLAWI nieudany terroryści islamscy
16.VIII.2005 TAIZE, FRANCJA brat ROGER ze wspólnoty ekumenicznej z Taize udany LUMINITA SOLCANU osoba chora psychicznie
7.X.2006 MOSKWA, ROSJA wpływowa dziennikarka rosyjska ANNA POLITKOWSKA udany b.d.
21.XI.2006 BEJRUT, LIBAN minister przemysłu Libanu PIERRE DŻEMAJEL udany b.d.
2.XI.2007 SRI LANKA przywódca tamilskich rebeliantów S.P. THAMILSELVAN udany siły wojskowe Sri Lanki
18.X.2007 KARACZI, PAKISTAN była premier Pakistanu, BENAZIR BHUTTO nieudany prawd. Al-Kaida
27.XII.2007 RAWALPINDI, PAKISTAN była premier Pakistanu, BENAZIR BHUTTO udany prawd. Al-Kaida
11.II.2008 DILI, TIMOR WSCH. prezydent Timoru Wsch., RAMOS HORTA i premier Timoru Wsch., XANANA GUSMAO nieudany opozycja
27.IV.2008 KABUL, AFGANISTAN prezydent Afganistanu, HAMID KARZAJnieudany Talibowie (Al-Kaida)
2.III.2009 BISSAU, GWINEA BISSAU prezydent JOAO BERNARDO VIEIRA udany żołnierze
22.VI.2009 okolice MAGAS, INGUSZETIA prezydent Inguszetii, JUNUS-BEK JEWKUROW nieudany b.d.