LP. //PAŃSTWO, TERYTORIUM (DAWNE NAZWY I OKRES ICH UŻYWANIA) //PRZYNALEŻNOŚĆ TERYTORIALNA (w przypadku miast oraz terytoriów obecna przynależność państwowa) //PRZYNALEŻNOŚĆ KOLONIALNA

1. Azory Portugalia Posiadłość Portugalii od 1431
2. Gibraltar Wielka Brytania Posiadłość Wielkiej Brytanii 1704-1830, dominium Wielkiej Brytanii od 1830
3. Guernsey (Wyspy Normandzkie) Wielka Brytania Posiadłość Anglii (Wielkiej Brytanii) od 1066 (autonomia)
4. Islandia 1262-1944 (całość terytorium Islandii) Posiadłość Norwegii 1262-1397, posiadłość Danii 1397-1944
5. Jan Mayen Norwegia Posiadłość Norwegii od 1920
6. Jersey (Wyspy Normandzkie) Wielka Brytania Posiadłość Anglii (Wielkiej Brytanii) od 1066 (autonomia)
7. Madera Portugalia Posiadłość Portugalii od 1419
8. Malta 1530-1964 (całość terytorium Malty + Gozo, Kemmuna, Kemmunett, Filfla) W składzie Zakonu Joannitów 1530-1798, okupacja Francji 1798-1800, okupacja Wielkiej Brytanii 1800-1802, w składzie Zakonu Joannitów 1802-1815, kolonia Wielkiej Brytanii 1815-1921, samorząd lokalny 1921-1933, kolonia Wielkiej Brytanii 1933-1939, samorząd lokalny 1939-1947, autonomia 1947-1958, kolonia Wielkiej Brytanii 1958-1962, autonomia tzw. Państwo Maltańskie 1962-1964
9. Svalbard (Spitsbergen) Norwegia Posiadłość Norwegii od 1920
10. Wyspa Man Wielka Brytania Posiadłość Anglii (Wielkiej Brytanii) od XIV.w. (autonomia)
11. Wyspy Jońskie Grecja Posiadłość Francji 1797-1799, niezależna Republika Heptanezu pod zwierzchnictwem Rosji i Turcji 1800-1807, posiadłość Francji 1807-1809, okupacja Wielkiej Brytanii 1809-1814, protektorat Wielkiej Brytanii 1815-1864
12. Wyspy Owcze Dania Posiadłość Norwegii 1035-1536, posiadłość Danii 1536-1948, autonomia wewnętrzna od 1948