Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 25

Thread: Historia powszechna cz.6 /1945-1989/

 1. #1
  Mage of the Lesser Tower
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Płońsk
  Posts
  264

  Historia powszechna cz.6 /1945-1989/

  [center:620b99816b]DATY KLUCZOWE

  1949-UTWORZENIE NATO.

  1950-1953-WOJNA KOREAŃSKA.

  1953-ŚMIERĆ STALINA.

  1956-POWSTANIE WĘGIERSKIE.

  1957-TRAKTATY RZYMSKIE. SPUTNIK.

  1961-PIERWSZY CZŁOWIEK W KOSMOSIE. MUR BERLIŃSKI.

  1962-1965-SOBÓR WATYKAŃSKI II.

  1962-KRYZYS KUBAŃSKI.

  1963-ZAMACH W DALLAS.

  1964-1973-WOJNA WIETNAMSKA.

  1968-PRASKA WIOSNA.

  1969-PIERWSZY CZŁOWIEK NA KSIĘŻYCU.

  1978-PAPIEŻ ZZA „ŻELAZNEJ KURTYNY”.

  1979-1989-INTERWENCJA ZSRR W AFGANISTANIE.

  1980-1988-WOJNA IRACKO-IRAŃSKA.

  1981-1983-STAN WOJENNY W POLSCE.

  1986-„CHALLENGER”. CZARNOBYL.

  1989-„JESIEŃ LUDÓW” W EUROPIE.
  [/center:620b99816b]


  [center:620b99816b]SYMBOLICZNE ZDJĘCIE Z EPOKI


  Obrady ONZ[/center:620b99816b]


  1945 Napływ do Wietnamu wojsk brytyjskich (płd.) i chińskich (płn.) mających przyjąć kapitulację wojsk japońskich (IX.). Przedstawienie programu „Fair Deal” przez TRUMANA w USA (interwencjonizm państwa w dziedzinie gospodarki, redystrybucja dochodów, kontrola cen i płac, rozbudowa ubezpieczeń społecznych) – (6.IX.). Podział Korei wzdłuż 38 równoleżnika między USA i ZSRR (8.IX.). Poddanie się armii japońskiej w Chinach – kapitulacja w Nankinie (9.IX.). Przywrócenie wolności słowa i prasy przez władze amerykańskie w Japonii, skazanie QUISLINGA na śmierć za kolaborację w procesie w Norwegii (10.IX.). Fiasko konferencji londyńskiej w sprawie traktatów pokojowych z byłymi sojusznikami Niemiec (11.IX.). Zerwanie przez Polskę konkordatu z Watykanem, przybycie wojsk francuskich do Indochin (12.IX.). Żądanie ewakuacji wojsk brytyjskich i radzieckich z Iranu (13.IX.). Proces strażników SS z obozu w Bergen-Belsen w Lüneburgu (11 wyroków śmierci, 19 kar więzienia) – (17.IX.-17.XI.). Pozbawienie 200 tys. osób praw publicznych w Belgii (kara za kolaborację) – (19.IX.). Żądanie wycofania się oddziałów brytyjskich z Indii (GANDHI) – (20.IX.). Zamach stanu w Sajgonie, wyparcie władzy komunistów przez wojska francuskie (22-23.IX.). Żądanie wycofania się Brytyjczyków z Egiptu (NOKRAŞI PAŞA) – (23.IX.). Utworzenie Światowej Federacji Związków Zawodowych w Paryżu (25.IX.). Oświadczenie króla Belgii, LEOPOLDA III na temat pozostaniu na emigracji (30.IX.). Zamieszki w Palestynie, żądanie powstrzymania imigracji ze Wschodu do Niemiec przez aliancką Radę Kontroli (5.X.). Koniec szintoizmu jako religii państwowej w Japonii (7.X.). Egzekucja JOSEPHA DARNANDA, szefa policji Francji-Vichy (10.X.). Narzucenie reformy rolnej Japonii przez Amerykanów (11.X.). Pierwszy skok spadochronowy ze stratosfery (radziecki skoczek, WASYL ROMANIUK skacze z wysokości 13 108 m) – (14.X.). Stracenie LAVALA, byłego premiera Francji-Vichy (15.X.). Utworzenie FAO w Rzymie (Światowej Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa), podpisanie przez Polskę Karty Narodów Zjednoczonych z 26.VI. (16.X.). Tzw. marsz „descamisados” w Argentynie, wzrost notowań płk. JUANA PERÓNA (17.X.). Zwycięstwo komunistów w wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego we Francji (21.X.). Egzekucja QUISLINGA w Norwegii, kapitulacja wszystkich garnizonów japońskich w Azji Płd-Wsch. i na wyspach Oceanu Spokojnego, oficjalne przyjęcie Arabii Saudyjskiej do ONZ (24.X.). Zadłużenie Wielkiej Brytanii: 3 300 000 000 funtów szt. Dymisja prezydenta VARGASA w Brazylii (28.X.), JOSÉ LINHARES prezydentem tymczasowym (do 1946). Wzrost napięcia w Palestynie, protesty Egiptu, Syrii, Libanu i Iraku wobec masowej imigracji Żydów (31.X.). Przygotowania do nacjonalizacji kopalń, przemysłu lotniczego i transportu publicznego w Wielkiej Brytanii (1.XI.). Wybory parlamentarne: na Węgrzech zwycięstwo Partii Drobnych Rolników (59%) – premierem ZOLTAN TILDY (do 1946), w Jugosławii – sukces Frontu Narodowego TITO (90,4 % do Izby Federalnej, 80,6% do Izby Ludowej), w Bułgarii – triumf komunistycznego Frontu Ojczyźnianego (90%) – (XI.). Przekazanie władzy Zgromadzeniu Konstytucyjnemu przez DE GAULLE’A we Francji (6.XI.). Pierwszy światowy rekord prędkości ustanowiony przez samolot odrzutowy (osiągnięcie 975,67 km/h przez samolot Gloster „Meteor” pilota brytyjskiego WILSONA) – (7.XI.). Uznanie władzy komunistycznej HOXHY w Albanii przez ZSRR (10.XI.). DE GAULLE premierem Francji (do 1946) – (13.XI.). Początek procesu zbrodniarzy wojennych w Norymberdze (na ławie oskarżonych m.in. GÖRING, HESS, KEITEL, JODL, RIBBENTROP, ROSENBERG, SPEER) – (14.XI.). Odmowa przekazania ZSRR tajemnicy bomby atomowej przez USA, Wielką Brytanię i Kanadę (15.XI.). Utworzenie UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury) w Londynie przez przedstawicieli 44 państw (16.XI.). Kongres Narodowy Walonów w Belgii w Ličge (20.XI.). Powstanie Federacyjnej Republiki Jugosławii (29.XI.), TITO premierem (do 1953). Nacjonalizacja Banku Francji i innych 4 wielkich banków kredytowych (1.XII.). Zaginięcie 5 bombowców amerykańskich Grumman TBM-3 „Avenger” i amfibii „Martin Mariner PBM” nad Trójkątem Bermudzkim (27 ludzi) – (5.XII.). Nagrody Nobla (chemia – ARTTURI ILMARI VIRTANEN (Finlandia), fizyka – WOLFGANG PAULI (Szwajcaria), fizjologia i medycyna – sir ALEXANDER FLEMING, sir ERNST BORIS CHAIN, sir HOWARD WALTHER FLOREY (Wielka Brytania), literatura – GABRIELA MISTRAL (Chile), pokojowa – CORDELL HULL (USA)) – (10.XII.). Aresztowania 78 przemysłowców z Zagłębia Ruhry przez brytyjskie władze wojskowe oraz domaganie się przez USA, Australię i Wielką Brytanię – wydania przez Japonię 58 osób, oskarżonych o zbrodnie wojenne (XII.). Mediacja USA w chińskiej wojnie domowej między nacjonalistami a komunistami (gen. GEORGE MARSHALL) – (13.XII.). Konferencja moskiewska z udziałem min. spr. zagr. ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii (utworzenie Komisji dla Dalekiego Wschodu, sprawa odbudowy niepodległej Korei, powołanie Komisji do Spraw Energii Atomowej przy ONZ, procedura przygotowania układów pokojowych z Włochami, Rumunią, Węgrami i Finlandią) – (16-26.XII.). Prawo sądzenia zbrodniarzy wojennych przez wojskowych gubernatorów w Niemczech (20.XII.). Śmierć gen. PATTONA w wyniku wypadku samochodowego w Bawarii (21.XII.). Strata 2/3 wartości przez frank francuski, założenie organizacji „Care” w USA (cel – udzielanie pomocy państwom europejskim w zakresie dostaw żywności, odzieży oraz lekarstw) – (26.XII.). Fala zamachów terrorystycznych na brytyjskie obiekty wojskowe w Palestynie (organizacje żydowskie) – (XII.). Powstanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego – Waszyngton (27.XII.). Przywrócenie kartek na chleb we Francji (28.XII.). Umowa między Francją a Wielką Brytanią w sprawie wycofania wojsk z Libanu i Syrii (XII.). Rozgromienie czetników (zwolenników monarchii w Jugosławii) przez komunistów (TITO). Abp DAMASKINOS regentem Grecji (do 1946). ACHILLE VAN ACKER premierem Belgii (do 1946). BUHL premierem Danii (do 1947). EINAR GERHARDSEN premierem Norwegii (do 1951). SEAN THOMAS O’KELLY prezydentem Irlandii (do 1959). SUKARNO prezydentem Indonezji (do 1966). EDUARD VON STEIGER prezydentem Szwajcarii. BENEŠ prezydentem Czechosłowacji (do 1948). Krótkie rządy FRANCISA MICHAELA FORDE w Australii, JOSEPH BENEDICT CHIFLEY nowym premierem (do 1949). RÓMULO BETANCOURT prezydentem Wenezueli (do 1948). SALVADOR CASTAŃEDA CASTRO prezydentem Salwadoru (do 1948). JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO prezydentem Peru (do 1948). ENRIQUE JIMÉNEZ prezydentem Panamy (do 1948). Krótka władza DIÓGENESA GILA w Kolumbii, ALBERTO LLERAS CAMARGO nowym prezydentem (do 1946). JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO prezydentem Gwatemali (do 1951). Założenie Międzynarodowego Katolickiego Ruchu Pokoju „Pax Christi” w Brukseli. Zalegalizowanie Komunistycznej Partii Malajów przez władze brytyjskie. Walki partyzantki łotewskiej z wojskami radzieckimi (do 1952). Śmierć PAULA VALÉRY – poety francuskiego, STEFANA BANACHA – matematyka polskiego, ANTONA VON WEBERNA – kompozytora austriackiego, BÉLI BARTÓK – kompozytora węgierskiego.
  1946 Orędzie HIROHITO do Japończyków (potwierdzenie ludzkiego statusu cesarza i wyrzeknięcie się boskości – „Więzi między Nami i Naszym narodem nie powinny być opierane na fałszywej koncepcji, że cesarz jest boski i że Japończycy są rasą stojącą wyżej od innych ras i przeznaczoną do rządzenia światem”) – (1.I.). Upaństwowienie przemysłu w Polsce, kopalnie Zagłębia Saary pod przymusowym zarządem francuskim (3.I.). Uznanie niepodległości Mongolii przez Chiny (5.I.). Wysłanie echa fali radiowej z Ziemi na Księżyc (2,4 sek.), ogłoszenie końca walk nacjonalistów z ruchem komunistycznym w Chinach (CZANG KAJ-SZEK) – (10.I.). Belg, PAUL HENRI SPAAK pierwszym przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ, oficjalne powstanie Albańskiej Republiki Ludowej (11.I.), OMER NISHANI przewodniczącym Prezydium Zgromadzenia Narodowego Albanii (do 1953), władza w ręku premiera HOXHY (do 1954). Ustalenie miesięcznego limitu emigracji żydowskiej do Palestyny na 10,5 tys. osób przez rząd brytyjski (13.I.). Domaganie się przez francuskiego prokuratora generalnego w Norymberdze, FRANÇOISA DE MENTHONA, kary śmierci dla wszystkich nazistów odpowiedzialnych za rozwój zbrodni wojennych w Europie (17.I.). Odrzucenie przez rząd Belgii, sugestii króla LEOPOLDA III o poddaniu w referendum jego powrotu do kraju, utworzenie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego dla Dalekiego Wschodu w Tokio (19.I.). Oskarżenie ZSRR (ANDRIEJ GROMYKO) wobec Wielkiej Brytanii o mieszanie się jej w wewnętrzne sprawy Grecji i Indonezji, domaganie się przez Grecję (THEMISTOCLES SOPHOUPOLIS) i Indonezję (SULTAN SJAHIR) pozostawienia wojsk brytyjskich (21.I.). Proklamowanie Republiki Węgierskiej (30.I.), TILDY prezydentem (do 1948). Dymisja DE GAULLE’A we Francji na skutek różnic ze Zgromadzeniem Konstytucyjnym co do wprowadzenia silnej władzy prezydenckiej, FRANÇOIS GOUIN nowym premierem (I-VI.). Norweg HALVDAN TRYGVE LIE pierwszym sekretarzem generalnym ONZ (do 1953) – (1.II.). Akcja pacyfikacyjna wojsk francuskich w płd. Wietnamie (LECLERC) – (5.II.). Ogłoszenie nowego planu 5-letniego w ZSRR (9.II.). Koniec ustawy zakazującej strajków w Wielkiej Brytanii (13.II.). Początek przesiedleń ludności niemieckiej z terytorium Polski, dokonanie nacjonalizacji Banku Anglii (14.II.). Pierwsze radzieckie veto w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (protest przeciw francusko-brytyjskim negocjacjom dotyczącym pozostawienia wojsk w Libanie i Syrii), aresztowania 23 szpiegów ZSRR w Kanadzie spośród 1700 osób zamieszanych w dywersję (16.II.). Sukces komunistów w wyborach parlamentarnych w Belgii (17.II.). Początek wojny domowej na terenie płd. Mandżurii (18.II.). Przywrócenie 40-godzinnego tygodnia pracy we Francji, krwawe zamieszki w Egipcie (12 ofiar) – (21.II.). Atak terrorystów na brytyjską stację radarową na górze Karmel w Palestynie oraz zaatakowanie kwater policji w Hajfie i Tel-Awiwie, zamachy na lotniska brytyjskie – aresztowania 5 tys. Żydów (21-26.II.). Antybrytyjska demonstracja w Bombaju (300 tys. strajkujących) – (23.II.). JUAN DOMINGO PERÓN prezydentem Argentyny (do 1955) – (24.II.). Układ o utworzenie narodowej armii chińskiej obejmującej także siły komunistyczne (25.II.). KONRAD ADENAUER przewodniczącym CDU – Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec (26.II.). Zamknięcie granicy z Francją przez Hiszpanię (FRANCO), pokaz francuskiego filmu RENÉ CLÉMENTA „Bitwa o szyny” (27.II.). HO CHI MINH prezydentem Wietnamu (do 1969) – (2.III.). Dymisja MANNERHEIMA w Finlandii (3.III.), PAASIKIVI prezydentem (do 1956), MAUNO PEKKALA premierem (do 1948). Proces katów obozowych z Breendonck w Malines w Belgii, przemówienie CHURCHILLA na uniwersytecie w Fulton w USA – „Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek kontynentu. Poza tą linią znajdują się wszystkie stolice byłych państw środkowej i wschodniej Europy: Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia – wszystkie te sławne miasta i zamieszkująca wokół nich ludność leżą, że tak się wyrażę, w sferze sowieckiej i wszystkie, w takiej czy innej formie, podlegają nie tylko wpływom sowieckim, ale kontroli Moskwy w bardzo wysokim, niekiedy rosnącym stopniu. Rządy policyjne przenikają z Rosji” – początek „zimnej wojny” między blokiem państw zachodnich a ZSRR (5.III.). Opublikowanie książki „Dziennik Anny Frank” (III.). Uznanie Demokratycznej Republiki Wietnamu przez Francję (porozumienie HO CHI MINH-RAOUL SALAN, JEAN SAINTENY), prawo wprowadzenia oddziałów francuskich do płn. części kraju, związanie się Wolnego Państwa Wietnam z Francją (przystąpienie do Unii Francuskiej, udział w Federacji Indochińskiej) – (6.III.). Przybycie francuskiej floty do Hajfongu (8.III.). Spłonięcie brytyjskiego lotniskowca „Victorious” w Cevenport, tragedia w Burton Park (zawalenie się trybuny podczas meczu piłki nożnej – 38 ofiar) – (9.III.). Koniec strajku General Motors i General Electrics w USA, ujęcie gen. DRAŻE MIHAJLOVICIA, szefa partyzantki monarchistycznej w Jugosławii przez komunistów (13.III.). Obietnica przyznania niepodległości Indiom przez Wielką Brytanię (ATTLEE) – (15.III.). Zwolnienie algierskiego przywódcy ludowego, ABBASA z więzienia przez władze francuskie (16.III.). Spotkanie dowódców: Wietnamu (VO NGUYEN GIAP) i armii francuskiej w Indochinach (LECLERC) w Hajfongu (17.III.). Uznanie Martyniki, Gwadelupy, Gujany oraz Reunionu za francuskie departamenty (19.III.). Niepodległość Transjordanii, uznana przez Wielką Brytanię (22.III.). Afrykańska większość parlamentarna w brytyjskiej kolonii Złote Wybrzeże (29.III.). Zwycięstwo monarchistów w wyborach parlamentarnych w Grecji (31.III.). Fala strajków (400 tys. osób) w USA (1.IV.). Zniszczenie wybrzeży Aleutów, Alaski, USA i Hawajów przez tzw. wysoką falę (300 ofiar) – (2.IV.). Wybory parlamentarne w Japonii, zwycięstwo Partii Liberalnej (SHIGERU YOSHIBA) – (10.IV.). Ustawa nakazująca zamknięcie domów publicznych we Francji (13.IV.). Wycofanie się wojsk francuskich i brytyjskich z Syrii (17.IV.). Rozwiązanie się Ligi Narodów w Genewie – przekazanie wszystkich obowiązków i zobowiązań ONZ, uznanie nowego rządu TITO przez USA (18.IV.). Otwarcie konferencji wietnamsko-francuskiej w Dalat (19.IV.). Śmierć wybitnego brytyjskiego ekonomisty, JOHNA KEYNESA, połączenie się socjaldemokratów (SPD) i komunistów (KPD) w Socjalistyczną Partię Jedności (SED) w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec (WILHELM PIECK i OTTO GROTEWOHL) – (21.IV.). Dokonanie przez neofaszystów ekshumacji ciała MUSSOLINIEGO w Mediolanie (23.IV.). Desant wojsk francuskich w Vientiane w Laosie (24.IV.). Obrady konferencji 4 mocarstw (ZSRR, USA, Wielka Brytania, Francja) w Paryżu (problem podpisania traktatów pokojowych z byłymi sojusznikami Niemiec, żądanie rozbrojenia Niemiec na 25 lat przez USA, odrzucenie propozycji ZSRR o wspólną kontrolę Zagłębia Ruhry, przyłączenia Triestu do Jugosławii i radzieckiego mandatu nad Libią, porozumienie w sprawie przyłączenia Transylwanii (Siedmiogrodu) do Rumunii) – (25.IV.-16.V.). Początek procesu japońskich zbrodniarzy wojennych w Tokio (m.in. TOJO, HIROSHI OSHIMA, SHIGENORI TOGO) – (29.IV.). Zamieszki w Krakowie (3.V.). Zgoda Wielkiej Brytanii na całkowite opuszczenie terytorium Egiptu (7.V.). Koniec procesu obozowych katów z Breendonk w Belgii (16 wyroków śmierci, 4 dożywotniego więzienia) – (8.V.). HUBERT II królem Włoch (9.V.-2.VI.). Rozkaz nr 4 alianckiego dowództwa wojskowego w Niemczech: zniszczenie do 1.I.1947 wszystkich nazistowskich i militarystycznych pomników, rozwiązanie muzeów faszystowskich, usunięcie książek propagujących idee nazistowskie i militarystyczne; skazanie na śmierć 58 strażników z obozu koncentracyjnego w Mauthausen w Austrii, desant francuski w Luang Prabang w Laosie (13.V.). Wyrok śmierci w procesie ANTONESCU w Rumunii (17.V.). Konferencja w Clacton-on-Sea w Wielkiej Brytanii (wytworzenie podstaw nowej Międzynarodówki Socjalistycznej) – (18.V.). Nacjonalizacja kopalń węgla w Wielkiej Brytanii (20.V.). Wygrana wyborcza komunistów (KLEMENT GOTTWALD) w Czechosłowacji (40%) – (26.V.). Paraliż strajkowy w USA (28.V.). Egzekucja ANTONESCU w Rumunii (1.VI.). Zwycięstwo zwolenników republiki w referendum we Włoszech (2.VI.). Wyjazd HUBERTA II z Włoch, ALCIDE DE GASPERI tymczasowym szefem państwa włoskiego, orzeknięcie przez Sąd Najwyższy USA segregacji rasowej w autobusach za niezgodną z konstytucją (3.VI.). Proklamowanie Republiki Włoskiej (10.VI.). Wezwania SUKARNO w Indonezji do walki z Holendrami (VI.). Kryzys polityczny w Indiach Bryt. (fiasko utworzenia rządu przez Kongres, muzułmanów, Sikhów, chrześcijan, pariasów i Partów) – (16.VI.). Wyprodukowanie pierwszej płyty długogrającej (USA) przez RENE SNEPRAGERSA i PETERA GOLDENMARKA (21.VI.). GEORGES BIDAULT premierem Francji (26.VI-28.XI.). Wizyta HO CHI MINHA w Paryżu (26.VI.). ENRICO DE NICOLA prezydentem Włoch (do 1948). Sfałszowane przez komunistów referendum w Polsce na temat zniesienia Senatu, utrwalenia ustroju komunistycznego i uznania zachodniej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej (30.VI.). Film ORSONA WELLESA „Obywatel Kane”, utworzenie Wolnego Terytorium Triestu na mocy decyzji USA, ZSRR, Francji i Wielkiej Brytanii (podział na dwie strefy: A – miasto i port oddana pod administrację anglo-amerykańską, B – reszta Płw. Istria dla Jugosławii) – (3.VII.). Proklamowanie republiki na Filipinach – MANUEL ROXAS prezydentem (do 1948), pogrom ludności żydowskiej w Polsce (Kielce, 40 ofiar) – (4.VII.). Otwarcie konferencji francusko-wietnamskiej w sprawie statusu Kochinchiny (6.VII.). Kryzys rządowy w Belgii (9.VII.). Proces sądowy na 43 członkach SS, sprawców masakry w Malmedy (Belgia) – wszystkie wyroki śmierci (16.VII.). Egzekucja gen. MIHAJLOVICIA w Jugosławii, ofensywa sił komunistycznych w płn. Chinach (17.VII.). Zamach na prezydenta Boliwii, VILLAROELA w La Paz, krótka władza NÉSTORA GUILLÉNA, TOMÁS MONJE GUTIÉRREZ nowym prezydentem (do 1947), napięcie w Palestynie – zamach żydowski na hotel „Król Dawid” w Jerozolimie (76 ofiar) – (21.VII.). Podwodny wybuch amerykańskiej bomby atomowej na atolu Bikini w Oceanii (25.VII.). Oskarżenia USA wobec ZSRR o grabież Węgier (26.VII.). Ustawa o ubezpieczeniach społecznych w Wielkiej Brytanii (27.VII.). Konferencja pokojowa w Paryżu z udziałem ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Polski, Czechosłowacji, Jugosławii, Grecji, Norwegii, Belgii, Holandii, Australii, Indii Bryt., Nowej Zelandii, ZPA, Brazylii, Etiopii, Bułgarii, Finlandii, Rumunii, Węgier, Włoch i Chin (poparcie ZSRR dla roszczeń Bułgarii wobec Grecji (Tracja zachodnia – dostęp do Morza Egejskiego), ostry sprzeciw USA i Wielkiej Brytanii, negocjacje pokojowe z byłymi sojusznikami Niemiec) – (29.VII.-15.X.). Utworzenie linii lotniczych British Airways, utworzenie Komisji Energii Atomowej (1.VIII.). Stracenie gen. WŁASOWA w ZSRR (2.VIII.). CAMILLE HUYSMANS premierem Belgii (do 1947). Żądanie ZSRR wobec Turcji w sprawie kasacji konwencji z Montreux z 1936 r. i jej prawa do kontroli okrętów wojennych przepływających przez Bosfor i Dardanele, nota USA i Wielkiej Brytanii popierająca Turcję (7.VIII.). Zniesienie monarchii w Bułgarii (8.VIII.). Przedstawienie projektu ABBASA dotyczący powstania autonomicznej republiki Algierii w ramach Unii Francuskiej (9.VIII.). Powstrzymanie imigracji żydowskiej na teren Palestyny przez Brytyjczyków, uwięzienie opozycji na Cyprze (12.VIII.). Ustawa o nacjonalizacji lotnictwa cywilnego w Wielkiej Brytanii (14.VIII.). Krwawe starcia hindusów z muzułmanami w Indiach Bryt. w Kalkucie (19.VIII.). NEHRU szefem tymczasowego rządu w Indiach Bryt. (24.VIII.). Książka GEORGE’A ORWELLA „Folwark zwierzęcy” (VIII.). Referendum w Grecji w sprawie powrotu króla JERZEGO II do kraju – zwycięstwo monarchistów (1.IX.). Uchwalenie w USA ustawy zabraniającej rozpowszechniania jakichkolwiek informacji dotyczących energii jądrowej (2.IX.). Katastrofy lotnicze: w Danii (21 ofiar) – (3.IX.), we Francji (20 ofiar) – (4.IX.). Powołanie wspólnych dla stref amerykańskiej i brytyjskiej Niemiec centralnych ośrodków rządzenia: żywność oraz rolnictwo w Bad Kissinger, finanse we Frankfurcie n/Menem, transport w Bielefeld, komunikacja w Hamburgu (gubernatorzy brytyjskiej (BRIAN ROBERTSON) i amerykańskiej strefy (LUCIUS CLAY) – (5.IX.). Wystąpienie sekretarza stanu USA, JAMESA BYRNESA w Stuttgarcie (założenia polityki USA wobec Niemiec – propozycja istnienia małej armii do celów obronnych, zgoda na objęcie płn. części Prus Wschodnich przez ZSRR, zakwestionowanie zachodniej granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej, a także możliwości aneksji Zagłębia Saary przez Francję, sprawa kontroli Zagłębia Ruhry, reparacji wojennych nie przekraczających stanu możliwości Niemiec, domaganie się swobodnego przekraczania granicy stref) – (6.IX.). Odmowa uczestnictwa Żydów i Arabów w konferencji poświęconej Palestynie w Londynie (9.IX.). Pogorszenie się stosunków wietnamsko-francuskich, ofensywa Vięt Minhu (VO NGUYEN GIAP) w płd. części kraju (13.IX.-30.X.). Proklamowanie Bułgarskiej Republiki Ludowej (15.IX.). Odpowiedź MOŁOTOWA na wystąpienie BYRNESA w Stuttgarcie (zachodnie granice Polski ustalone prawomocnie w Poczdamie) – (16.IX.). Początek wojny domowej w Grecji między monarchistami a siłami komunistycznymi (trwała do 1949) – (17.IX.). Wycofanie się wojsk amerykańskich z Islandii, reforma rolna w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec, katastrofa lotnicza samolotu belgijskich linii lotniczych (45 ofiar) – (19.IX.). Pierwszy festiwal filmowy w Cannes (20.IX.). Powrót JERZEGO II do Grecji i jego władza (do 1947), uchwalenie konstytucji we Francji (początek IV Republiki (istniała do 1959), utworzenie Unii Francuskiej (3 grupy administracyjne: terytoriów bezpośrednio związanych z Francją – Gwadelupy, Gujany Fr., Martyniki, Reunionu, Algierii, Sahary oraz terytoriów zamorskich – Francuskiej Afryki Zachodniej, Francuskiej Afryki Równikowej, Komorów, Madagaskaru, Nowej Kaledonii, Polinezji Francuskiej; państw stowarzyszonych tj. Wietnamu, Kambodży, Laosu, Maroka i Tunezji; terytoriów stowarzyszonych – Kamerunu, Togo, organami Unii Francuskiej – Wysoka Rada (członkowie Unii), Prezydent, Zgromadzenie (w połowie z parlamentu francuskiego, w połowie z parlamentów członków Unii) – (28.IX.). Wyroki w głównym procesie zbrodniarzy wojennych w Norymberdze (cztery główne zarzuty spisku: 1. udział w spisku i przygotowaniach planu przeciwko pokojowi, 2. zbrodnie przeciw pokojowi, 3. zbrodnie wojenne, 4. zbrodnie przeciw ludzkości; główni oskarżyciele – Francja: CHAMPETIEN DE RIBES, USA: JACKSON, Wielka Brytania: SHOWCROSS, ZSRR: gen. RUDENKO; wyroki – ROSENBERG, VON RIBBENTROP, GÖRING, KEITEL (winni wszystkich 4 pkt. – kara śmierci, KONSTANTIN VON NEURATH (winny wszystkich 4 pkt. – 15 lat więzienia), DÖNITZ (winny 2 i 3 pkt. – 10 lat więzienia), FRANK, WILHELM FRICK, SEYSS-INQUART, JULIUS STREICHER, JODL (winni 2 i 4 pkt. – kara śmierci), FRITZ SAUCKEL, ERNST KALTENBRUNNER (winni 3 i 4 pkt. – kara śmierci), WALTHER FUNK (winny 2 i 4 pkt. – dożywocie), HESS (winny 1 i 2 pkt. – dożywocie), RAEDER (winny 1 i 3 pkt. – dożywocie), SPEER (winny 3 i 4 pkt. – 20 lat więzienia), BALDUR VON SCHIRACH (winny 4 pkt. – 20 lat więzienia), VON PAPEN, HANS FRITZSCHE i HJALMAR SCHACHT uniewinnieni; zaoczna kara śmierci dla BORMANNA, wyłączenie KRUPPA ze względu na stan zdrowia, uznanie za przestępcze: kierownictwo NSDAP, Gestapo, SD, SS, oddziały wojskowe SS, częściowe uznanie za przestępcze: naczelnego dowództwa Wehrmachtu i Sztabu Generalnego, rządu III Rzeszy, SA (indywidualna odpowiedzialność ich członków), veto ZSRR wobec uniewinnienia VON PAPENA, SCHACHTA i FRITZSCHE, brak zgody władz wojskowych na pobyt czy w strefie amerykańskiej czy brytyjskiej dla uniewinnionych, odrzucenie wszelkich próśb wszystkich oskarżonych o łaskę przez aliancką Radę Kontroli, a także próśb GÖRINGA, RAEDERA, JODLA i KEITLA o rozstrzelanie) – (1.X.). Żądanie USA wobec Wielkiej Brytanii o ponowne zezwolenie na imigrację ludności żydowskiej do Palestyny (4.X.). Proces 25 Murzynów w Tennessee w USA, oskarżonych o udział w zamieszkach rasowych (uniewinnienie 23 z nich) – (7.X.). Przyjęcie konstytucji we Francji w drodze referendum (13.X.). Samobójstwo GÖRINGA w celi więziennej, wykonanie pozostałych wyroków śmierci procesu zbrodniarzy wojennych w Norymberdze, propozycja rozejmu CZANG KAJ-SZEKA dla komunistów w Chinach (16.X.). Oskarżenie USA przez Arabię Saudyjską (nie dotrzymanie obietnic Arabom – kwestia imigracji żydowskiej do Palestyny) – (17.X.). Triumfalny powrót HO CHI MINHA do Hajfongu po udanej operacji wojsk wietnamskich (20.X.). Zwycięstwo Frontu Ojczyźnianego w kolejnych wyborach parlamentarnych w Bułgarii, przejęcie władzy przez komunistów (27.X.). Zawieszenie broni wietnamsko-francuskie w Indochinach (30.X.). Organizacja sił zbrojnych komunistów w Grecji (ELAS) pod wodzą MARKOSA VAFIADESA – powstanie Demokratycznej Armii Grecji, pomoc wojskowa ze strony Albanii, Jugosławii i Bułgarii, pomoc wojskowa dla greckich sił rządowych ze strony USA (X.). Kampania oczyszczania literatury radzieckiej z obcych wpływów tzw. żdanowszczyzna. Zmuszenie 3 mln Niemców Sudeckich do wyjazdu z Czechosłowacji i osiedlenia się w Niemczech lub Austrii (do końca 1946 r.). Wycofanie się wojsk radzieckich i brytyjskich z terytorium Iranu. Masowe strajki i demonstracje komunistyczne na Malajach. Likwidacja SMIERSZ w ZSRR, przemianowanie NKWD na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i NKGB na Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego. Ogłoszenie konstytucji w Japonii (cesarz – symbolem państwa i jedności narodu, naród japoński – podmiotem suwerennej władzy, likwidacja sił zbrojnych (jedynie porządkowe), wyrzeczenie się wojny jako środka rozwiązywania problemów międzynarodowych, dwuizbowy parlament: Izba Radców (Sangiin) i Izba Reprezentantów (Shugiin), uzyskanie przez kobiety praw wyborczych) – (3.XI.). Sesja Rady Ministrów Spraw Zagr. ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i Francji w Paryżu (rozmowy na temat ustalenia warunków pokojowych z byłymi sojusznikami Niemiec) – (3.XI.-12.XII.). Porozumienie paryskie w sprawie statusu Górnej Adygi (Tyrolu Płd.), przyznanie tego terytorium Włochom wraz z zapewnieniem Tyrolczykom samorządu i autonomii kulturalnej (5.XI.). Zwycięstwo komunistów w wyborach parlamentarnych we Francji (10.XI.). Napięcie w Indochinach między Wietnamczykami a Francuzami (XI.), protest HO CHI MINHA wobec utworzenia w Hajfongu francuskiego urzędu celnego (11.XI.). Zwrot Kambodży i Laosowi zabranych terytoriów przez Syjam w 1942 r. (17.XI.). Wygrana komunistów w wyborach parlamentarnych w Rumunii (19.XI.). WASIŁ KOŁAROW tymczasowym prezydentem Bułgarii (do 1947), DYMITROW premierem (do 1949) – (21.XI.). Strajk powszechny górników w USA (XI.). Incydent zbrojny wietnamsko-francuski w Hajfongu (20.XI.). Ostrzelanie Hajfongu przez francuski krążownik „Suffren” (6 tys. ofiar), zastrzelenie przez Arabów wysokiego komisarza brytyjskiego w Palestynie (wydanie zezwolenia na ponowną imigrację Żydów) – (23.XI.). Początek procesu JOHNA LEWISA, przywódcy komunistycznego w USA (25.XI.). Kryzys rządowy we Francji (28.XI.), BLUM premierem (do 1947). Żądanie USA wobec ONZ o wezwanie narodu hiszpańskiego do obalenia FRANCO (3.XII.). Nowy Jork siedzibą ONZ (5.XII.). Porażka konferencji w sprawie niepodległości Indii (sprawa mniejszości muzułmańskiej) – (6.XII.). Nagrody Nobla (chemia – (1/2) JAMES BATCHELLER SUMNER, (1/4) JOHN HOWARD NORTHROP, WENDELL MEREDITH STANLEY (USA), fizjologia lub medycyna – HERMANN JOSEPH MÜLLER (USA), fizyka – PERCY WILLIAMS BRIDGMAN (USA), pokojowa – (1/2) JOHN MOTT, EMILY BULEZ (USA), literatura – HERMANN HESSE (Szwajcaria)) – (10.XII.). Zalecenie ONZ o zerwanie stosunków dyplomatycznych z Hiszpanią (11.XII.). Memorandum opozycyjnej partii wobec komunistów w Polsce – PSL (MIKOŁAJCZYK) wobec ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii (zarzut dyskryminacji partii przez TRJN) – (18.XII.). Początek antyfrancuskiego powstania w Hajfongu (VO NGUYEN GIAP), wojna indochińska (do 1954) – (19.XII.). Duże trzęsienie ziemi w Japonii (śmierć 1068 osób) – (21.XII.). Operacja wojsk francuskich w Zagłębiu Saary – kordon celny (22.XII.). Koniec stacjonowania wojsk francuskich i brytyjskich w Libanie (24.XII.). Katastrofa lotnicza w Chinach (71 ofiar) – (25.XII.). Odmowa kandydowania na urząd prezydenta Francji przez DE GAULLE’A (27.XII.). Powrót francuskiego gen. LECLERCA do Wietnamu w nadziei rozwiązania konfliktu indochińskiego (28.XII.). Założenie partii neofaszystowskiej we Włoszech (Włoski Ruch Społeczny – MSI) – (30.XII.). I proces norymberski przeciw lekarzom oraz funkcjonariuszom hitlerowskiej „Ahnenerbe” i sztabu personalnego HIMMLERA w Norymberdze, oskarżonego o masowe uśmiercanie chorych, osób niedołężnych i niezdolnych do pracy tzw. eutanazja, dokonywanie przymusowej sterylizacji, eksperymentów medycznych; 7 kar śmierci, 5 dożywocia, 2 kary 20-lat więzienia, 1 kara 15 lat więzienia, 1 kara 10 lat więzienia, 7 uniewinnionych (XII.-VIII. 1947). II proces norymberski (kara dożywotniego więzienia dla feldm. MILCHA, generalnego inspektora Luftwaffe oskarżonego o udział w planowaniu i wykorzystywaniu pod przymusem pracy obywateli państw okupowanych, ich maltretowanie i mordowanie, deportacje na roboty i zmuszanie jeńców do pracy w przemyśle zbrojeniowym i pracach przyfrontowych) – (XII.-IV.1947). LOUIS JOSEPH BEEL premierem Holandii (do 1948). TAGE ERLANDER premierem Szwecji (do 1969). BISZAR CHALIL AL-CHUKRI prezydentem Libanu (do 1952). GABRIEL GONZÁLEZ prezydentem Chile (do 1952). MARIANO OSPINA PÉREZ prezydentem Kolumbii (do 1950). DUMARSAIS ESTIMÉ prezydentem Haiti (do 1950). ENRICO GASPAR DUTRA prezydentem Brazylii (do 1951). MIGUEL ALEMÁN VALDÉS prezydentem Meksyku (do 1952). DE GASPERI premierem Włoch (do 1953). RAMA IX (BHUMIBOL ADULYADEJ) królem Syjamu (Tajlandii) – (do dzisiaj). Przyjęcie Szwecji, Afganistanu, Islandii i Syjamu do ONZ. MÁTYÁS RÁKOSI I sekretarzem Komitetu Centralnego Węgierskiej Partii Pracujących (do 1956). Założenie Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy w Kopenhadze. Powstanie WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) w Genewie. Założenie UNICEF (Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom) w Nowym Jorku. Utworzenie Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej w Londynie. Początek działalności Międzynarodowej Organizacji Radia i Telewizji w Brukseli. Powstanie Międzynarodowego Związku Studentów w Pradze. Założenie Międzynarodowego Zrzeszenia Prawników Demokratów w Brukseli. Powstanie Zjednoczonej Organizacji Narodowej Malajów. Założenie niemieckiego dziennika „Die Welt”. Śmierć GERTRUDY STEIN – pisarki amerykańskiej, LASZLO MOHOLY NAGY – malarza węgierskiego, MANUELA DE FALLA – hiszpańskiego kompozytora, HERBERTA GEORGE’A WELLSA – angielskiego pisarza (Wojna światów, Wehikuł czasu), PAULA LANGEVINA – fizyka francuskiego.
  Autor książki "Almanach dat 1799-1918", Warszawa 2007.

 2. #2
  Mage of the Lesser Tower
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Płońsk
  Posts
  264
  1947 Połączenie się amerykańskiej i brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec – powstanie Bizonii (1.I.). Pierwszy numer tygodnika „Der Spiegel” w Niemczech (4.I.). GEORGE CATLETT MARSHALL sekretarzem stanu USA (do 1949) – (6.I.). Zamach terrorystyczny w Hajfie (5 ofiar) – (I.). Opuszczenie Indochin przez LECLERCA – nasilenie się konfliktu, prośba ZSRR do Norwegii o możliwość stacjonowania wojsk na Spitsbergenie (9.I.). Powstanie partii socjaldemokratycznej we Włoszech (GIUSEPPE SARAGAT) – (11.I.). VINCENT AURIOL prezydentem Francji (do 1954) – (16.I.). Sfałszowane wybory do parlamentu w Polsce – zwycięstwo Bloku Demokratycznego (80%), kontrolowanego przez komunistów (19.I.). Śmierć AL CAPONE, słynnego króla gangsterów w Miami w USA (25.I.). PAUL RAMADIER premierem Francji (I-XI.). Wyroki na dozorców SS w obozach w Natzweiler-Struthof (21 kar śmierci, 20 kar więzienia) i Ravensbrück (8 kar śmierci, 4 kary więzienia), kryzys rządowy we Włoszech (1.II.). BIERUT prezydentem Polski (do 1952), JÓZEF CYRANKIEWICZ premierem (do 1952) – (5,8.II.). Sprzeciw delegacji arabskiej w ONZ wobec rezolucji tworzącej Państwo Izrael (6.II.). Odrzucenie brytyjskiego planu podziału Palestyny przez Arabów i Żydów (7.II.). Podpisanie traktatów pokojowych z byłym sojusznikami Niemiec w Paryżu (Bułgaria: powrót do granic z 1.I.1941 r., zachowanie Dobrudży Płd., redukcja armii do 55 tys. żołnierzy, zakaz budowy fortyfikacji w pobliżu granicy z Grecją, wypłata odszkodowań dla Jugosławii i Grecji w kwocie 70 000 000 dolarów; Finlandia: powrót do granic z III. 1940 r., zrzeczenie się Petsamo (Pieczengi) na rzecz ZSRR, zgoda na wydzierżawienie na 50 lat bazy Porkkala-Udd, znaczna redukcja armii fińskiej, wypłata odszkodowań wojennych dla ZSRR w wysokości 300 000 000 dolarów; Rumunia: powrót do granic z 1.I.1938 r., odzyskanie Transylwanii (Siedmiogrodu) od Węgier, usankcjonowanie utraty Besarabii i Bukowiny Płn. na rzecz ZSRR oraz Dobrudży Płd. na rzecz Bułgarii, zmniejszenie stanu armii i wypłata odszkodowań wojennych; Węgry: powrót do granic z 1.I.1938 r., utrata Transylwanii (Siedmiogrodu) na rzecz Rumunii, Ukrainy Zakarpackiej na rzecz ZSRR, trzech wsi słowackich: Horvathjarfalu, Dunačsun i Orosvar i części Słowacji z Koszycami na rzecz Czechosłowacji, Baczki, Prekomurje i Medjumurje dla Jugosławii, ograniczenie liczebności armii i wypłata odszkodowań; Włochy: utrata na rzecz Francji – Briga, Tenda i Moncenisio, Dodekanezu na rzecz Grecji, Płw. Istria i wybrzeża dalmatyńskiego na rzecz Jugosławii, uznanie Wolnego Miasta Triest, protektorat brytyjski nad Libią i Somali, pełna niepodległość dla Etiopii (przyłączenie do niej Erytrei), odszkodowania dla Albanii, Etiopii, Grecji, Jugosławii, Grecji i ZSRR w wysokości 360 000 000 dolarów, ograniczenie armii do 250 tys. żołnierzy, zniszczenie fortyfikacji na granicy z Jugosławią i Francją (10.II.), zapowiedź wystąpienia o rewizję traktatu przez Włochy, Bułgarię, Rumunię i Węgry, manifestacje antyamerykańskie i antyjugosłowiańskie we Włoszech. Przedłużenie sojuszu USA i Kanady; upadek meteorytu na Syberii tzw. meteoryt sichotealiński (12.II.). Otrzymanie przez Francję 200 000 t zboża od USA (14.II.). Stłumienie ruchu oporu wietnamskiego w Hanoi przez wojska francuskie (19.II.). Ogłoszenie wycofania wojsk brytyjskich z Indii przez ATTLEE, lord MOUNTBATTEN wicekrólem Indii (20.II.). Fala aresztowań byłych nazistów w tzw. Bizonii pod zarzutem spiskowania (23.II.). Wzrost napięcia w Palestynie – nasilenie się zamachów: mesa brytyjskich oficerów w Jerozolimie (12 ofiar), liczne zamachy na wiele obiektów i jednostki brytyjskie w Tel Awiwie, ogłoszenie stanu wyjątkowego w kraju (1.III.). Ogłoszenie wyroku (kara śmierci) w procesie gubernatora dystryktu warszawskiego, LUDWIGA FISCHERA (3.III.). Zarzucenie USA monopolu na energię jądrową przez ZSRR (GROMYKO) – (5.III.). Sprzeciw CHURCHILLA wobec wycofania wojsk brytyjskich z Indii (6.III.). Konferencja min. spraw zagr. USA (MARSHALL), Wielkiej Brytanii (ERNEST BEVIN), ZSRR (MOŁOTOW) i Francji (BIDAULT) w Moskwie (przygotowanie traktatów pokojowych z Niemcami oraz Austrią, propozycja ZSRR w sprawie utworzenia centralnego rządu niemieckiego, propozycja brytyjska w sprawie utworzenia rządu tymczasowego i wyborów do niemieckiej Konstytuanty, fiasko rozmów z powodu odmiennych zdań i rozbieżności w kwestii interesów gospodarczych i politycznych (sprzeciw ZSRR wobec jednomyślnego podejmowania decyzji przez aliancką Radę Kontroli, krytyka połączonych stref gospodarczych, domaganie się udziału w kontroli Zagłębia Ruhry – przerwanie konferencji przez USA), zakończenie napięcia granicznego Polski z Czechosłowacją – układ o przyjaźni i pomocy wzajemnej w Warszawie (10.III.). Proces głównego kata Oświęcimia, RUDOLFA HÖSSA w Warszawie (11.III.-2.IV.). Wykluczenie komunistycznych ministrów z rządu we Włoszech, przemówienie TRUMANA w Kongresie (mowa o potrzebie udzielenia pomocy państwom zagrożonych ustrojem totalitarnym – tzw. doktryna TRUMANA „USA musi pomagać wolnym narodom, które przeciwstawiają się naciskowi uzbrojonych mniejszości lub pochodzącemu z zagranicy”, prośba do Kongresu o kwotę 400 000 000 dolarów dla Grecji i Turcji (zagrożenie ustrojem komunistycznym) i wysłanie grupy politycznych oraz wojskowych doradców) – (12.III.). Walki zbrojne między muzułmanami a siłami hindusów w Pendżabie (III.). SPAAK premierem Belgii (do 1949). Podpisanie przez Belgię, Holandię i Luksemburg tzw. protokołu uzupełniającego do konwencji celnej z 1944 r. (zniesienie opłat celnych w wymianie wzajemnej oraz wprowadzenie wspólnej taryfy celnej w stosunku do państw trzecich (14.III.). III proces norymberski (przeciw prawnikom hitlerowskim oskarżonym o współudział w przekształceniu niemieckiego wymiaru sprawiedliwości w narzędzie polityki władz III Rzeszy dla realizacji planów podboju i eksterminacji wielu narodów oraz własnych obywateli – przeciwników nazizmu; 4 kary dożywocia, 4 na 10 lat więzienia, 1 na 7 lat więzienia, 1 na 5 lat więzienia, 4 uniewinnieni, 1 oskarżony popełnił samobójstwo przed rozprawą, drugi wyłączony z procesu z powodu choroby) – (III-XII.). Uznanie de facto niepodległości Indonezji przez Holandię (25.III.). Demonstracje niepodległościowe i antyfrancuskie na Madagaskarze (29.III.). Przemówienie DE GAULLE’A w Bruneval (wrogość wobec rządów partii we Francji), starcia uliczne między muzułmanami a hindusami w Bombaju (30.III.). Śmierć króla Grecji – JERZEGO II (1.IV.), PAWEŁ nowym królem (do 1964). Powierzenie USA opieki nad wyspami na Pacyfiku (Palau (do 1994), Mikronezja (do 1990), Mariany Płn. (do 1990), Wyspy Marshalla (do 1990)) przez ONZ (terytoria powiernicze), kara śmierci dla kata Oświęcimia, HÖSSA w Warszawie (2.IV.). Faktyczna wojna religijna w Indiach, krwawe starcia w Kalkucie (111 ofiar) – (IV.). Stłumienie ruchów niepodległościowych na Madagaskarze przez wojska francuskie (80 tys. zabitych) – (12.IV.). Oficjalne utworzenie przez DE GAULLE’A, Zgromadzenia Narodu Francuskiego (RPF) w Strasbourgu, brytyjski statek pasażerski „Queen Elizabeth” na mieliźnie (14.IV.). Eksplozja statku „Grand-Camp” w porcie Texas City (ponad 550 ofiar) – (17.IV.). Egzekucja byłego przywódcy państwa słowackiego, ks. TISO w Czechosłowacji (18.IV.). Śmierć CHRYSTIANA X, króla Danii (20.IV.), FRYDERYK IX nowym królem (do 1972). Umowa Wielkiej Brytanii, Francji i USA w sprawie eksportu niemieckiego węgla z Zagłębia Ruhry (22.IV.). Wezwanie HO CHI MINHA do rozmów pokojowych z Francją (25.IV.). Pierwsze nadzwyczajne posiedzenie ONZ (sprawa Palestyny) – (28.IV.). IV proces norymberski (przeciw kierownikowi i wyższym oficerom SS z Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji SS, oskarżonym o utworzenie i funkcjonowanie obozów koncentracyjnych, masową likwidację więźniów, udział w eksperymentach medycznych, zmuszanie do niewolniczej pracy, grabież mienia; 4 kary śmierci, 3 dożywocia, 1 kara 25 lat więzienia, 1 kara 20 lat więzienia, 6 kar 10 lat więzienia, 3 uniewinnieni) – (IV-XII.). V proces norymberski (przeciw kierownikom koncernu stalowego Flicka, przedstawicielom niemieckiego ciężkiego przemysłu, oskarżonym o wykorzystywanie pracy niewolniczej deportowanych osób cywilnych, więźniów obozów koncentracyjnych, jeńców wojennych, grabież zakładów ciężkiego przemysłu w krajach okupowanych i udzielanie pomocy finansowej organizacji SS; 1 kara 7 lat więzienia, 1 kara 5 lat więzienia, 1 kara 2,5 roku więzienia, 3 uniewinnionych) – (IV-XII.). Wykluczenie komunistycznych ministrów z rządu francuskiego (RAMADIER) pod zarzutem rozbijania jedności głosowań w rządzie (2.V.). Rozwiązanie Demokratycznego Ruchu Rewolucji Malgaskiej przez władze francuskie na Madagaskarze (11.V.). Mianowanie gen. JUINA generalnym rezydentem Francji w Maroku (doprowadzenie do autonomii wewnętrznej kraju) – (13.V.). Fiasko propozycji Ligi Arabskiej (utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego) na forum ONZ, powołanie komisji ONZ ds. zbadania wydarzeń w Palestynie (18.V.). Początek konferencji państw kolonialnych: Francji, Wielkiej Brytanii i Belgii w celu uzgodnienia technicznych zasad współpracy na rzecz ludności Afryki Środkowej i Zachodniej, egzekucja przywódcy nacjonalistycznej sekty religijnej Hoa Hoa w Wietnamie, HUYH PHU-SO przez Vięt Minh (20.V.). Uchwalenie ustawy o bezpieczeństwie (National Security Act) w USA (utworzenie CIA – Central Intelligence Agency, koordynowanie działalności wszystkich amerykańskich służb wywiadowczych i dokonywanie analizy zebranych danych wywiadowczych na użytek prezydenta i innych instytucji władzy politycznej) – (25.V.). Zwolnienie ABD EL-KRIMA, byłego emira marokańskiego, przywódcy powstania w 1926 r. z więzienia na wyspie Reunion (31.V.). Nasilenie się walk wewnętrznych w Chinach między komunistami a nacjonalistami (do 1949). Krótkie istnienie Republiki Kurdyjskiej w Iranie, szybka jej likwidacja przez siły rządowe. Strajki i demonstracje przeciw Brytyjczykom na Malajach. Zawieszenie amerykańskiego kredytu dla Węgier (15 000 000 dolarów) – (2.VI.). Przedstawienie planu podziału Indii przez Wielką Brytanię (3.VI.). Aresztowanie szefa opozycyjnej Partii Ludowej w Bułgarii – NIKOLI PETKOWA, mowa MARSHALLA na Uniwersytecie Harvardzkim (udzielanie przez USA pomocy krajom europejskim w postaci dostaw towarowych i szerokiej oferty kredytowej na bardzo dogodnych warunkach w formie pożyczek bezzwrotnych i niskooprocentowanych pożyczek długoterminowych tzw. plan MARSHALLA) – (5.VI.). AUGUST ZALESKI prezydentem Polski na emigracji (do 1972). Początek wielkiej fali strajków we Francji (10.VI.). Zarzut USA wobec ZSRR o ciągłe mieszanie się w sprawy Węgier (11.VI.). Stworzenie nowej technologii fotograficznej – polaroid (DEWIN HERBERT LAND). Przyjęcie podziału Indii przez Indyjski Kongres Narodowy, odmowa na przyznanie autonomii państwu maharadżów (15.VI.). Zgoda Francji i Wielkiej Brytanii na plan MARSHALLA (17.VI.). Pierwszy lot z prędkością ponad 1000 km/h (osiągnięcie samolotem Lockheed „Shooting Star” przez pilota amerykańskiego BOYDA prędkości 1003,88 km/h) – (19.VI.). Wizyta EVITY PERÓN, małżonki prezydenta Argentyny – JUANA PERÓNA w Paryżu, uhonorowanie jej Legią Honorową, podpisanie umowy handlowej między Argentyną a Francją (23.VI.). Spłonięcie budynku ministerstwa szkolnictwa w Brukseli (10 ofiar) – (24.VI.). Obrady min. spraw zagr. Francji (BIDAULT), Wielkiej Brytanii (BEVIN) i ZSRR (MOŁOTOW) w Paryżu (poddanie planu MARSHALLA ostrej krytyce przez ZSRR – próba podporządkowania krajów Europy przez USA i utrata ich suwerenności ekonomicznej i narodowej w mniemaniu radzieckich przywódców) – (27.VI.-2.VII.). Wizyta EVITY PERÓN w Hiszpanii (VI.). Hawaje – częścią USA (30.VI.). Oficjalne zakończenie działalności UNRRA (31.VI.). Ogłoszenie mobilizacji powszechnej w Chinach przeciw siłom komunistycznym (1.VII.). 3-letni plan odbudowy w Polsce (do 1949). Odrzucenie planu MARSHALLA przez ZSRR i wskutek sugestii radzieckich przez Jugosławię, Bułgarię, Polskę, Czechosłowację, Rumunię, Węgry i Albanię (2.VII.). Uchwalenie ustawy przewidującej restaurację monarchii w Hiszpanii po odejściu lub śmierci FRANCO (4.VII.). Odrzucenie planu MARSHALLA przez Finlandię (kontrowersje). Tułaczka statku imigrantów żydowskich „President Warfield” – „Exodus” z Francji (Sete) do Palestyny (Hajfa), nie wpuszczenie 4530 Żydów na teren Palestyny, odesłanie ich z powrotem do Europy przez władze brytyjskie (10-18.VII.). Konferencja paryska w sprawie przyznania pomocy państwom przyjmującym plan MARSHALLA (Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy + USA i Kanada), ustalenie limitu pomocy finansowej na 17 000 000 000 dolarów (12.VII.). Uchwalenie Indian Independence Act w Wielkiej Brytanii (przyjęcie jednomyślnie ustawy o niepodległości Indii) – (VII.). Odmowa przez ZSRR udziału w konferencji pokojowej z Japonią (22.VII.). Rozwiązanie przez komunistyczny rząd Partii Chłopskiej w Rumunii (28.VII.). Ratyfikacja układu pokojowego z aliantami we Włoszech (31.VII.). VII proces norymberski (przeciw generałom Wehrmachtu działającym w płd-wsch. Europie (Albania, Grecja, Jugosławia) oraz w Norwegii oskarżonym o wydawanie lub przekazywanie zbrodniczych rozkazów rozstrzeliwania i wieszania zakładników, partyzantów i osób udzielających im schronienia, udział w eksterminacji narodów podbitych (odpowiedzialność zbiorowa), palenie wsi i zbrodnie na terenie Norwegii; 2 kary dożywocia, 2 kary 20 lat więzienia, 1 kara 15 lat więzienia, 1 kara 12 lat więzienia, 1 kara 10 lat więzienia, 1 kara 7 lat więzienia, 2 osoby uniewinnione, 1 popełniła samobójstwo przed rozprawą, druga osoba wyłączona z procesu z powodu choroby) – (VII.-II. 1948). VI proces norymberski (przeciw kierownikom koncernu chemicznego IG Farbenindustrie oskarżonym o wykorzystywanie pracy niewolniczej więźniów, osób cywilnych, jeńców wojennych, grabież fabryk chemicznych w okupowanych krajach; 2 kary 8 lat więzienia, 1 kara 7 lat więzienia, 2 kary 6 lat więzienia, 1 kara 5 lat więzienia, 1 kara 4 lat więzienia, 1 kara 3 lat więzienia, 3 kary 2 lat więzienia, 2 kary 2,5 roku więzienia, 10 osób uniewinnionych, 1 osoba wyłączona z procesu z powodu złego stanu zdrowia) – (VIII.-VII.1948). Przerwanie walk w Indonezji przez Holendrów i siły powstańców indonezyjskich wskutek apeli ONZ (2.VIII.). Fala strajków w Tunezji (VIII.). Uruchomienie pierwszego brytyjskiego reaktora atomowego (12.VIII.). Proklamacja niepodległości Indii i Pakistanu (15.VIII.), nadanie przez Wielką Brytanią tym dwóm państwom statusu dominium, Pakistan państwem złożonym z dwóch części: Pakistanu Zach. i Pakistanu Wsch. (Bengalu), NEHRU premierem Indii (do 1964), MOHAMMAD ALI JINNAH pierwszym gubernatorem Pakistanu (do 1948). Wyrok śmierci na przywódcę opozycji bułgarskiej – PETKOWA, utworzenie rewolucyjnego rządu w greckim Epirze przez komunistów (VAFIADIS) – (16.VIII.). Pierwsze targi handlowe w Hanowerze – Expo ’47 (18.VIII.-7.IX.). Koniec epopei pasażerów „Exodusu” (przewiezienie najbardziej opornych do Hamburga) – (22.VIII.). Śmierć słynnego hiszpańskiego torreadora, MANUELA RODRIGUEZA w Linares podczas corridy (29.VIII.). Otwarcie ośrodka jądrowego w Harwell w Wielkiej Brytanii (31.VIII.). Gwałtowne starcia między sikhami, hindusami a muzułmanami w Pendżabie i Pakistanie Wsch. (20 tys. ofiar) – (VIII.). Wezwanie wiernych do walki z wrogami Kościoła czyli komunistami (PIUS XII) – (7.IX.). Fala strajków we Włoszech (IX.). Propozycja wymiany ludności między Indiami a Pakistanem, by zakończyć walki hindusów z muzułmanami (NEHRU) – (13.IX.). IX proces norymberski (przeciw dowódcom SS grup specjalnych i ich pododdziałów (Einsatzgruppen der Sipo, Binsatzkommandos, Sonderkommandos, Teilkommandos) oskarżonych o masowe mordowanie ludności cywilnych, jeńców wojskowych, partyzantów oraz grabież mienia; 14 kar śmierci, 2 dożywocia, 3 kary 20 lat więzienia, 2 kary 10 lat więzienia, 1 kara 3 lat więzienia, śmierć jednego z oskarżonych przed rozprawą, drugiego w trakcie) – (IX.-VII.1948). Wejście w życie traktatów pokojowych z byłymi sojusznikami Niemiec podpisanymi w Paryżu (15.IX.). Ustanowienie nowego rekordu świata w jeździe samochodem (634,3 km/h) na słonym jeziorze Bonneville w stanie Utah w USA (16.IX.). Zamachy arabskie na ludność żydowską w Palestynie, ogłoszenie statutu Algierii (20.IX.). Pierwszy przelot nad Atlantykiem samolotu z zastosowanym automatycznym pilotem – „Skymaster C54” z Londynu na Nową Ziemię (22.IX.). Egzekucja PETKOWA w Bułgarii (23.IX.). Narada przedstawicieli 9 partii komunistycznych (ZSRR, Polska, Jugosławia, Włochy, Francja, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria) w Szklarskiej Porębie (utworzenie Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych tzw. Kominformu z siedzibą w Belgradzie, nowe narzędzie STALINA do centralizacji działań europejskiego ruchu komunistycznego w obliczu zimnej wojny) – (22-27.IX.). Gotowość Wielkiej Brytanii do wycofania swoich wojsk z Palestyny (26.IX.). Przemówienie DE GAULLE’A w Beaume-les-Dames (27.IX.). VIII proces norymberski (przeciw szefom i wyższym oficerom SS z Głównego Urzędu SS do Spraw Rasy i Osiedleń oraz pracownikom instytucji SS o pokrewnym zakresie działania oskarżonym o udział w ludobójstwie, wysiedlaniu, germanizacji i deportacji ludności państw okupowanych na roboty przymusowe; 1 kara dożywocia, 2 kary 25 lat więzienia, 1 kara 20 lat więzienia, 3 kary 15 lat więzienia, 1 kara 10 lat więzienia, 3 kary 2 lat i 10 miesięcy więzienia, 2 kary 2 lat i 8 miesięcy więzienia, 1 osoba uniewinniona) – (IX.-III.1948). Wybory w Zagłębiu Saary (83% ludności za powiązaniem gospodarczym z Francją) – (5.X.). Konflikt dyplomatyczny Chile z Jugosławią i Czechosłowacją (próba dokonania przez te państwa przewrotu komunistycznego, ujęcie 200 podejrzanych, ogłoszenie stanu wyjątkowego w wielu prowincjach), zerwanie stosunków dyplomatycznych z ZSRR przez Brazylię (określenie prezydenta Brazylii, DUTRY mianem faszysty przez organ partyjny ZSRR – „Prawda”), USA zwolennikiem podziału terenu Palestyny między Żydów a Arabów (11.X.). Desant wojsk francuskich w Cao Bang – Wietnam Płn. (13.X.). Osiągnięcie przez CHARLESA YEAGERA prędkości 1078 km/h w samolocie Bell XL w locie poziomym i przekroczenie po raz pierwszy granicy dźwięku (14.X.). Powodzie w Indiach (rejon Kalkuty) – (X.). Potajemne opuszczenie Polski przez głównego działacza opozycyjnego PSL, MIKOŁAJCZYKA (zagrożenie aresztowaniem i skazaniem na karę śmierci w pokazowym procesie) – (21.X.). Masakra hinduistów i chrześcijan w Barahula w Kaszmirze (22.X.). Kryzys polityczny na Płw. Indyjskim – aneksja Kaszmiru przez Indie, sprzeciw Pakistanu (26.X.), wojna indyjsko-pakistańska (do 1949), przerzut wojsk Indii do Kaszmiru drogą powietrzną (X.). Domaganie się przez gen. DE GAULLE’A rozwiązania się Zgromadzenia i zmiany konstytucji po sukcesie wyborczym jego partii (27.X.). Powstanie GATT – General Agreement on Tariffs and Trade (Układu ogólnego w sprawie ceł i handlu) na konferencji w Genewie (liberalizacja handlu zagranicznego i zniesienia ograniczeń handlowych, udział 23 państw) – (30.X.). Opuszczenie Węgier przez głównego działacza opozycyjnego – przywódcy Niezależnej Partii Węgier, ZOLTANA PFEIFFERA (zagrożenie aresztowaniem) – (XI.). Oświadczenie MOŁOTOWA mówiące o złamaniu monopolu USA na produkcję bomby atomowej przez ZSRR, trzęsienie ziemi w Chile (233 ofiary) – (6.XI.). Powstanie muzułmańskie w Kaszmirze (Karamula), zgoda USA na wygaśnięcie mandatu brytyjskiego nad Palestyną z dniem 31.V.1948 r., egzekucja 27 belgijskich kolaborantów w Dinan (10.XI.). Wyroki dożywotniego więzienia w pokazowym procesie dla przywódców Partii Chłopskiej w Rumunii, IONA MIHALACHE i JULIU MANIU, fiasko protestów Wielkiej Brytanii i USA (11.XI.). X proces norymberski (przeciw właścicielom oraz wysokim funkcjonariuszom zakładów Kruppa (ALFRED KRUPP VON BOHLEN UND HALBACH) oskarżonym o wykorzystywanie pracy przymusowej deportowanych do Rzeszy robotników z krajów okupowanych oraz grabież mienia; 3 kary 12 lat więzienia, 2 kary 10 lat więzienia, 2 kary 9 lat więzienia, 1 kara 7 lat więzienia, 2 kary 6 lat więzienia, 1 kara 2 lat i 10 miesięcy więzienia, jedna osoba uniewinniona) – (XI.-VII.1948). XI proces norymberski (przeciw ministrom i wysokim urzędnikom III Rzeszy oraz generałom SS oskarżonym o masową ekstradycję całych grup ludności, lincz zestrzelonych lotników alianckich, deportacje na roboty przymusowe oraz grabież mienia; 1 kara 25 lat więzienia, 2 kary 20 lat więzienia, 3 kary 15 lat więzienia, 2 kary 10 lat więzienia, 3 kary 7 lat więzienia, 1 kara 6 lat więzienia, 5 kar 5 lat więzienia, 1 kara 4 lat więzienia, 1 kara 3 lat i 10 miesięcy więzienia, 2 uniewinnionych) – (XI.-IV.1949). Protokół w sprawie zakazu handlu żywym towarem (12.XI.). Opuszczenie Palestyny przez pierwsze oddziały brytyjskie (16.XI.). Wykluczenie komunistów z rządu austriackiego, kryzys rządowy we Francji (19.XI.), ROBERT SCHUMAN nowym premierem Francji (do 1948). Rozwiązanie antykomunistycznych partii na Węgrzech (21.XI.). Zajęcie biur redakcji dzienników komunistycznych przez policję francuską w Paryżu (27.XI.). Zamysł ONZ w sprawie Palestyny: podział na część arabską (43%) i żydowską (56%), międzynarodowa administracja Jerozolimy (29.XI.). Demonstracja przeciwników USA, Francji i Żydów w Damaszku, uchwalenie ustawy o obronie republiki we Francji wobec fali strajków (powołanie 80 tys. rezerwistów) – (30.XI.). Nowy typ samochodu – landrover (napęd na wszystkie koła). Katastrofa kolejowa pod Arras we Francji (21 ofiar) – (3.XII.). Utworzenie Komitetu Wyzwolenia Maghrebu przez ABD EL-KRIMA w Egipcie, koniec fali strajków we Francji (9.XII.). Wezwanie MARSHALLA do ZSRR o zaprzestanie demontażu przedsiębiorstw w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec, nagrody Nobla (fizyka – sir EDWARD VICTOR APPLETON (Wielka Brytania), chemia – sir ROBERT ROBINSON (Wielka Brytania), fizjologia lub medycyna – (1/2) CARL FERDINAND i GERTY THERESA CORI (USA) oraz BERNARDO ALBERTO HOUSSAY (Argentyna), literatura – ANDRÉ GIDE (Francja), pokojowa – (1/2) organizacja kwakrów amerykańskich i brytyjskich) – (10.XII.). Zniesienie systemu kartkowego i reforma pieniężna w ZSRR (14.XII.). Nowa konstytucja w Chinach (23.XII.). Uchwalenie konstytucji we Włoszech (27.XII.). Śmierć WIKTORA EMANUELA III, byłego króla Włoch (28.XII.). Abdykacja króla MICHAŁA w Rumunii, proklamacja Rumuńskiej Republiki Ludowej (30.XII.). Przyjęcie Jemenu i Pakistanu do ONZ. HANS HEDTOFT-HANSEN premierem Danii (do 1950). ETTER prezydentem Szwajcarii. BÓR-KOMOROWSKI premierem Polski na emigracji (do 1949). Samoa Zach. (do 1962) i Nauru (do 1968) terytorium powierniczym ONZ. Przewrót wojskowy w Syjamie (gen. LUANG PIBBULSONGGRAM). FRANCO wodzem-regentem w Hiszpanii (do 1975). Autonomia Malty w ramach Wielkiej Brytanii (do 1962). Krótka władza TOMÁSA BARRETY w Urugwaju, LUIS BATTLE BERRES nowym prezydentem (do 1951). Krótka władza LEONARDO ARGÜELLO i BENJAMINA LACAYO SACASA w Nikaragui, VICTOR MANUEL ROMÁN REYES nowym prezydentem (do 1950). Karaczi stolicą Pakistanu (do 1959). Krótka władza CARLOSA MANCHENO i MARIANO SUÁREZA VEINTIMILLI w Ekwadorze, CARLOS JULIO AROSEMENA TOSA nowym prezydentem (do 1948). JOSÉ ENRIQUE HERTZOG GARAÍZABAL prezydentem Boliwii (do 1949). Uchodźcy polityczni: 4,9 mln do Indii z Pakistanu, 6,5 mln do Pakistanu z Indii, 700 tys. do Bengalu Wsch. z Indii, 2,4 mln do Indii z Bengalu Wsch. (do 1951). Wykaz pomocy w ramach UNRRA w dolarach: Albania – 27 200 000, Węgry – 4 500 000, Austria – 136 100 000, Dodekanez – 4 000 000, Czechosłowacja – 264 100 000, Białoruska SRR – 60 800 000, Finlandia – 2 500 000, Grecja – 350 500 000, San Marino – poniżej 100 000, Jugosławia – 420 500 000, Ukraińska SRR – 188 200 000, Włochy – 420 700 000, Polska – 481 200 000, Etiopia – 1 000 000, Chiny – 529 700 000, Korea – 1 000 000, Filipiny – 10 400 000, akcje specjalne – 33 300 000. Utworzenie Komisji Gospodarczo-Socjalnej Azji i Pacyfiku w Bangkoku. Powstanie Europejskiej Komisji Gospodarczej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej i Światowej Organizacji Meteorologicznej w Genewie. Powstanie Komisji Południowopacyficznej – SPC (USA, Wielka Brytania, Francja, Australia, Nowa Zelandia). MINCZO NEJCZEW przewodniczącym Rady Państwa w Bułgarii (do 1950). Wyprawa tratwą „Kon-Tiki” Norwega THORA HEYERDAHLA wraz z 5 towarzyszami z Callao w Peru do rafy Raroia w archipelagu Tuamotu w 101 dni (dowiedzenie możliwości migracji ludności epoki starożytnej z Ameryki Płd. do Polinezji). Powstanie Komitetu Międzynarodowych Konferencji Socjalistycznych (Międzynarodówki Socjalistycznej). Śmierć HENRY FORDA – amerykańskiego producenta samochodowego, WOLFGANGA BORCHERTA – dramaturga niemieckiego, ETTORE BUGATTI – włoskiego producenta samochodowego, PHILIPPA LENARDA – niemieckiego fizyka, PIERRE’A BONNARDA – francuskiego malarza, MAXA PLANCKA – niemieckiego fizyka, TRISTANA BERNARDA – pisarza francuskiego.
  Autor książki "Almanach dat 1799-1918", Warszawa 2007.

 3. #3
  Mage of the Lesser Tower
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Płońsk
  Posts
  264
  1948 Wejście w życie konwencji celnej Belgii, Holandii i Luksemburga (BENELUX) i układu GATT, nacjonalizacja brytyjskich kolei (1.I.). Zniszczenie hotelu „Semiramis” przez żydowską bojówkę Hagana w Jerozolimie, niepodległość Birmy i opuszczenie przez nią Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, U NU premierem (do 1956) – (4.I.). Kiepska sytuacja żywnościowa w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec (I.). Zgoda USA na rozszerzenie niemieckiej administracji w Bizonii (7.I.). Ogłoszenie równości białych i Murzynów wobec sądów w USA (12.I.). Narastanie fali antysemityzmu w ZSRR – zamordowanie dyrektora Państwowego Teatru Żydowskiego i przewodniczącego Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego – SOLOMONA MICHOELSA w Mińsku przez radziecką służbę bezpieczeństwa (13.I.). Zawieszenie broni między Holandią a Indonezją w Renville (objęcie Jawy i Sumatry przez Indonezję, reszta wysp do Holandii) – (17.I.). Opublikowanie nieznanych dotąd szerzej fragmentów tzw. paktu RIBBENTROP-MOŁOTOW mówiącego o rozgraniczeniu stref wpływów między Niemcami a ZSRR (21.I.). Krytyka planu federacji bałkańskiej DYMITROWA przez STALINA (28.I.). Cyklon na wyspie Reunion (setki ofiar) – (29.I.). Zamach na duchowego przywódcę Hindusów, GANDHIEGO w Delhi (NATHURAM GODSE) – (30.I.). Igrzyska V Olimpiady Zimowej w Sankt Moritz (hokej: Kanada, klasyfikacja medalowa: 1.Szwecja (4 złote, 3 srebrne, 3 brązowe, łącznie 10 medali), 1.Norwegia (4 złote, 3 srebrne, 3 brązowe, łącznie 10 medali), 3.Szwajcaria (3 złote, 4 srebrne, 3 brązowe, łącznie 10 medali)) – (30.I.-8.II.). XII proces norymberski (przeciw wysokim oficerom Wehrmachtu oskarżonym o mordowanie jeńców wojennych, zakładników, dużych grup ludności cywilnej, deportację na przymusowe roboty do Rzeszy i grabież mienia; jeden oskarżony popełnił samobójstwo, 2 kary dożywocia, 3 kary 20 lat więzienia, 2 kary 15 lat więzienia, 1 kara 8 lat więzienia, 1 kara 7 lat więzienia, 1 kara 5 lat więzienia, 1 kara 3 lat więzienia, 2 osoby uniewinnione) – (II-X.). 10-punktowe orędzie TRUMANA w sprawie zniesienia dyskryminacji rasowej w USA (2.II.). Proklamowanie niepodległości Cejlonu jako dominium, pozostanie w Brytyjskiej Wspólnocie Narodów, DUDLEY SHELTON SENANAYAKE premierem (do 1952) – (4.II.). Ponowne otwarcie granicy hiszpańsko-francuskiej (5.II.). Wynalezienie tranzystoru przez Amerykanów: WALTERA BRATTAIN’A, JOHNA BARDEEN’A i WALTERA SCHOCKLEY’A (II.). Porażka partii Fianna Fail (DE VALERA) w wyborach parlamentarnych w Irlandii (11.II.). Proklamowanie Republiki Ludowej Korei Północnej (KIM IR SEN) – (16.II.). Manifestacja lekarzy brytyjskich przeciw nacjonalizacji służby zdrowia (18.II.). Deklaracja Czechosłowacji, Jugosławii i Polski na temat przyszłości Niemiec (zagrożenie jednością państwa niemieckiego), powstanie Rumuńskiej Partii Robotniczej z fuzji partii komunistycznej i socjaldemokratycznej (19.II.). Konferencja USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii i Luksemburga w sprawie Niemiec w Londynie (uczestnictwo Beneluxu w niemieckiej polityce aliantów, stosunek Niemiec do planu MARSHALLA, niemiecka gospodarka w ramach gospodarki Europy Zach. i kontroli Zagłębia Ruhry, reparacje wojenne, tymczasowe regulacje terytorialne, sprzeciw ZSRR wobec postanowieniom obrad) – (23.II.-6.III.). Pierwszy festiwal jazzowy w Nicei, kryzys polityczny w Czechosłowacji – spór o politykę kadrową w min. spr. wewnętrznych (VACLAV NOSEK), dymisja 12 ministrów niekomunistycznych, fiasko próby odwołania gabinetu GOTTWALDA, przejęcie pełni władzy przez komunistów tzw. pucz lutowy (25.II.). Aresztowanie szefa delegacji Wietnamu, TRAN NGOC DANHA w Paryżu (29.II.). Spór MKOL (AVERY BRUNDAGE) z Norwegią o pozostawienie hokeja na lodzie jako dyscypliny olimpijskiej (III.). List PIUSA XII do biskupów niemieckich (krytyka wysiedleń ludności niemieckiej z zachodnich terenów Polski), wycofanie ostatnich oddziałów brytyjskich z Indii (1.III.). Wybuch walk w Indochinach między Vięt Minhem a siłami francuskimi (atak na konwój francuski Sajgon-Dalat, Równina Trzcin na płd-zach. od Sajgonu) – (2.III.). Sukces peronistów w wyborach parlamentarnych w Argentynie (7.III.). Zamordowanie min. spr. zagr. Czechosłowacji, JANA MASARYKA przez tajną policję w Pradze (10.III.). Ogłoszenie stanu wojennego w Nikaragui (13.III.). Podpisanie paktu o wzajemnej pomocy między Belgią, Holandią, Luksemburgiem a Francją i Wielką Brytanią w Brukseli (traktat obronny przeciw Niemcom, układ gospodarczy, wymiana handlowa i kulturalna) – (17.III.), chęć przystąpienia Włoch i Grecji do tego paktu. Porozumienie francusko-włoskie w Turynie w sprawie przyłączenia Wolnego Miasta Triest do Włoch (20.III.). Krytyka organizacji paktu brukselskiego w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec (OTTO NUSCHKE, GROTEWOHL) – (III.). Początek budowy tamy na Nilu w Asuanie, list radzieckich komunistów do komunistów jugosłowiańskich z zarzutami podwójnej gry wobec ZSRR, niedoceniania roli Armii Czerwonej w wyzwoleniu Jugosławii, ugodowości wobec mocarstw zachodnich i umacniania elementów kapitalistycznych na wsi (27.III.). Akty terroru w Palestynie, otoczenie Jerozolimy przez wojska arabskie, wysadzenie w powietrze brytyjskiego pociągu wojskowego przez organizacje żydowskie (26 ofiar), walki żydowsko-arabskie w Tel-Awiwie (III.). Reelekcja CZANG KAJ-SZEKA w Chinach (29.III.). Początek kontroli zachodnich pociągów wojskowych jadących do Berlina oraz dróg i kanałów łączących Berlin z zachodnimi strefami przez władze radzieckie, obietnica nadania Madagaskarowi statusu państwa stowarzyszonego przez Francję (31.III.). Przyjęcie tzw. planu MARSHALLA przez Kongres USA (3.IV.), rozdysponowanie kwot pieniężnych: kredyt na 4 300 000 000 dolarów na dostawę dóbr gospodarczych, 60 000 000 dolarów do dyspozycji funduszu NZ na rzecz dzieci, 275 000 000 dolarów na pomoc dla Grecji i Turcji, 338 000 000 dolarów dla Chin, 2 324 300 000 dolarów dla Wielkiej Brytanii, 1 130 800 000 dolarów dla Francji, 703 600 000 dolarów dla Włoch, 599 600 000 dolarów dla Holandii, 549 400 000 dolarów dla Niemiec w tym Bizonia – 43 400 000 dolarów, Zagłębie Saary – 15 600 000 dolarów, strefa francuska – 96 400 000 dolarów, 185 600 000 dolarów dla Austrii). Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Finlandią a ZSRR (wspólna obrona na wypadek agresji ze strony Niemiec, wspólne konsultacje, obietnica Finlandii do niebrania udziału w sojuszach antyradzieckich) – (6.IV.). Fuzja skandynawskich linii lotniczych – utworzenie SAS (8.IV.). Masakra mieszkańców arabskiej wioski Deir Yassin w Palestynie przez żydowskie bojówki (9.IV.). Zwycięstwo partii gaullistowskiej RPF i Unii Algierskiej w wyborach parlamentarnych w Algierii (11.IV.). Oskarżenie oskarżeń ZSRR przez Jugosławię – propozycja nawiązania rozmów (13.IV.). Zawieszenie kary śmierci na 5 lat w Wielkiej Brytanii (14.IV.). Katastrofa lotnicza w Irlandii (30 ofiar) – (15.IV.). Powstanie OEEC – Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej w Paryżu (rozporządzanie funduszami z planu MARSHALLA, 16 państw: Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Portugalia, Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria, Austria, Norwegia, Dania, Szwecja, Grecja, Turcja, Włochy) – (16.IV.). Sukces chadecji w wyborach parlamentarnych we Włoszech (18.IV.). Konferencja 6 państw (USA, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg) w Londynie (zaproszenie Beneluxu do uczestnictwa w opracowaniu wspólnego planu dla Niemiec w zakresie problemowym, kontrola nad Zagłębiem Ruhry w gestii międzynarodowego organu władzy, podjęcie decyzji w sprawie koordynacji gospodarczej trzech alianckich stref okupacyjnych, a także współdziałania między dowódcami stref okupacyjnych i szefami rządów krajów niemieckich w związku z utworzeniem zgromadzenia ustawodawczego) – (20.IV.-27.VI.). Zdobycie Hajfy przez wojska żydowskie, żądanie Francji do ustanowienia opieki ONZ nad świętymi miejscami w Palestynie (22.IV.). Konferencja państw arabskich w Ammanie (nasilenie zamachów na Żydów) – (26.IV.). Jerycho w rękach arabskich – otoczenie miasta przez Brytyjczyków (29.IV.). Utworzenie w Bogocie Organizacji Państw Amerykańskich – OPA (Meksyk, Nikaragua, Boliwia, Argentyna, Brazylia, Chile, Dominikana, Kostaryka, Kanada, Kuba, Paragwaj, Ekwador, Gwatemala, Haiti, Honduras, Kolumbia, Panama, Peru, Salwador, Urugwaj, USA, Wenezuela; umacnianie pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie amerykańskim, rozwój ekonomiczny i kulturalny; najwyższą władzą – Konferencja Międzyamerykańska i Zgromadzenie Ogólne, Konferencje Konsultacyjne Ministrów Spraw Zagranicznych oraz Konsultacyjny Komitet Obrony pomocniczymi organami, organ kierujący na bieżąco pracami OPA – Stała Rada) – (30.IV.). Zamordowanie w Atenach greckiego min. sprawiedliwości, CHRISTOSA LADASA przez komunistów (1.V.), ogłoszenie stanu wojennego w Grecji – aresztowania wśród komunistów, stracenie 213 osób (V.). Żądanie STALINA do Jugosławii: bezdyskusyjne złożenie samokrytyki przez komunistów jugosłowiańskich na najbliższym posiedzeniu Kominformu (4.V.). Pierwsze posiedzenie rządu izraelskiego w Tel-Awiwie (DAVID BEN GURION) – (5.V.). Uchwalenie nowej konstytucji w Czechosłowacji, odmowa podpisania jej przez BENEŠA (9.V.). Dymisja prezydenta Włoch, DE NICOLI – LUIGI EINAUDI prezydentem (do 1955) – (11.V.). Abdykacja królowej WILHELMINY w Holandii – JULIANA królową (do 1980) – (12.V.). Wypowiedzenie wojny Żydom palestyńskim przez Ligę Arabską tzw. I wojna izraelsko-arabska (Izrael kontra Egipt, Syria, Liban, Irak, Transjordania i Arabia Saudyjska), walki pod Jerozolimą, Hajfą, Akką (13.V.). Utworzenie Państwa Izrael w Palestynie z miastami: Jerozolimą, Tel-Awiw, Hajfa, Akka, Saled, Nazaret i Beer Szewa (14.V.), BEN GURION premierem (do 1953), CHAIM WEIZMANN prezydentem Tymczasowej Rady Państwa (do 1949). Zajęcie części Jerozolimy przez Legion Arabski (16.V.). Odmowa wysłania przez Jugosławię delegacji na zebranie organizacji Kominformu (17.V.). Szwed FOLKE hr. BERNADOTTE mediatorem ONZ w Palestynie (20.V.). Apogeum korupcji w Chinach, wzrost inflacji: 1$ = 12 000 000 dolarów chińskich (V.). Pozbawienie byłego króla Rumunii, MICHAŁA – obywatelstwa rumuńskiego (22.V.). LI SYNG-MAN (SYNGMAN RHEE) przewodniczącym parlamentu krajowego w płd. części Korei (30.V.). Nasilenie walk komunistów (CHIN PENG) z siłami brytyjskimi na Malajach (V.). Założenie teleskopu Hale’a o średnicy 5 m na górze Palomar w Kalifornii (zasięg: mld lat świetlnych) – (3.VI.). Konflikt w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce (VI-VIII.). Dymisja BENEŠA w Czechosłowacji, GOTTWALD prezydentem (do 1953) – (7.VI.). Pierwsze zawieszenie broni między Żydami a Arabami, wchłonięcie partii socjalistycznej przez komunistów na Węgrzech: powstanie Węgierskiej Partii Pracujących (11.VI.). Genewa siedzibą Międzynarodowego Biura Pracy (12.VI.). Zablokowanie przez ZSRR transportów węgla do zachodnich sektorów Berlina (14-15.VI.). Napływ broni do Izraela z Czechosłowacji, Włoch i USA, narada Kominformu w Ploeşti (potępienie TITO: oskarżenie o rewizjonizm ideologiczny, odejście od marksizmu-leninizmu, kultywowanie w partii wojskowej metody kierownictwa; rezolucja o wprowadzeniu kolektywizacji rolnictwa w krajach tzw. demokracji ludowej) – (15.VI.). Reforma walutowa LUDWIGA ERHARDA w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec: 40 reichsmarek (RM) za 40 marek niemieckich (DM), wkłady oszczędnościowe i należności w stosunku 1:10 (de facto 100 RM za 6,50 DM), zniesienie reglamentacji 4 tys. artykułów przez ERHARDA (20.VI.), sprzeciw ZSRR. Wprowadzenie reformy walutowej w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec: 1 RM za 1 DM (23.VI.). Spotkanie min. spr. zagr. krajów demokracji ludowej w Warszawie (odrzucenie uchwały konferencji londyńskiej w sprawie Niemiec), przerwanie ruchu drogowego do zachodnich sektorów Berlina przez ZSRR w wyniku „trudności technicznych” – de facto blokada miasta przez wojska radzieckie, początek mostu powietrznego do Berlina (USA, Wielka Brytania), 12 940 t dziennie przewozu lotniczego, kryzys zimnej wojny) – (24.VI.). Wchłonięcie partii socjaldemokratycznej przez komunistów w Czechosłowacji (27.VI.). Przeniesienie siedziby Kominformu z Belgradu do stolicy Rumunii – Bukaresztu (28.VI.). Ogłoszenie stanu wyjątkowego na Malajach (do 1960) – (VI.). Koniec czterostronnego dowództwa Berlina z winy ZSRR (1.VII.). Wydalenie personelu placówek jugosłowiańskich przez władze Albanii (3.VII.). Nota Komitetu Centralnego Jugosłowiańskiej Partii Komunistycznej z ubolewaniem do Kominformu (4.VII.). Wznowienie walk w Palestynie między Arabami a Żydami (9.VII.). Zwolnienie 375 tys. jeńców niemieckich przez Brytyjczyków (12.VII.). Nieudany zamach na przywódcę włoskich komunistów, PALMIRO TOGLIATTI w Rzymie, wybuch zamieszek (14.VII.). Nakaz ONZ o zawieszeniu broni w Palestynie (16.VII.). Aresztowanie przywódców partii komunistycznej w USA, oskarżenie Kominformu o przygotowywaniu wojny domowej w Jugosławii (TITO) – (21.VII.). Stan wyjątkowy w Kairze w związku z zamieszkami, delegalizacja Komunistycznej Partii Malajów przez władze brytyjskie (23.VII.). Igrzyska XIV Olimpiady w Londynie (zwycięzca maratonu: DELFO CABRERA (Argentyna), klasyfikacja medalowa: 1.USA (38 złotych, 27 srebrnych, 19 brązowych, łącznie 84 medale), 2.Szwecja (16 złotych, 11 srebrnych, 17 brązowych, łącznie 44 medali), 3.Francja (10 złotych, 6 srebrnych, 13 brązowe, łącznie 19 medali) – (30.VII.-14.VIII.). Zaginięcie wodnosamolotu „Late 631” na Antylach (52 osoby) – (31.VII.). Połączenie Bizonii z francuską strefą okupacyjną Niemiec (ekonomicznie) – (3.VIII.). Nagonka w USA na osoby podejrzane o szpiegostwo na rzecz ZSRR, oskarżenie przewodniczącego fundacji na rzecz pokoju – ALGERA HISSA oraz DEXTERA WHITE’A, byłego doradcy prezydenta ROOSEVELTA (VIII.). ÁRPÁD SZAKASITS prezydentem Węgier (do 1950). Szereg powodzi w Chinach – rzeki Jangcy i Huang-Ho (VIII.). Organizacja kontrblokady Berlina wschodniego przez aliantów (11.VIII.). Proklamacja niepodległości Republiki Korei Płd. (15.VIII.), LI SYNG-MAN prezydentem (do 1960). Samoloty odrzutowe w lotnictwie wojskowym USA (22.VIII.). Ogólna suma wypłaconych reparacji wojennych przez Niemcy: 418 000 000 dolarów (25.VIII.). Obrady Światowego Kongresu Intelektualistów we Wrocławiu – narodziny Światowego Ruchu Pokoju (25-28.VIII.). Utworzenie komunistycznego rządu Chin Północnych, powstanie Rady Parlamentarnej (ADENAUER) w Bonn jako zalążka rządu niemieckiego (1.IX.). Śmierć BENEŠA (3.IX.). Strzelanie do tłumu przez wojska radzieckie w Berlinie Wschodnim, utworzenie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w płn. części kraju – KIM IR SEN premierem rządu (do 1972) – (9.IX.). Ofensywa indyjska w Pakistanie – zajęcie Hajdarabadu w prowincji Sindh (11.IX.). Początek obrad mocarstw (ZSRR, USA, Francja, Wielka Brytania) w sprawie byłych kolonii włoskich w Paryżu (13.IX.). Zamach na mediatora ONZ na terenach Palestyny i Izraela, hr. BERNADOTTE w Jerozolimie (terrorysta izraelski) – (17.IX.). Zatrzymanie ofensywy komunistów greckich w zachodniej Macedonii przez siły rządowe (21.IX.). Zdobycie Tsinan przez siły komunistów chińskich (MAO TSE-TUNG) – (26.IX.). Zapowiedź utworzenia zachodniej wspólnoty obronnej w Paryżu (28.IX.). Przesłuchanie CHAPLINA podejrzanego o działalność antyamerykańską (1.X.). Odkrycie złóż rudy uranu w Kongu Belgijskim (3.X.). Ofensywa wojsk izraelskich w Egipcie na pustyni Negev (14.X.). Zamknięcie przejścia pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią Berlina przez władze radzieckie (19.X.). Wprowadzenie kary śmierci na Płw. Peloponez w Grecji (25.IX.). Nieudany zamach stanu w Indonezji – likwidacja partii komunistycznej (SUKARNO) – (28.X.). Zajęcie Mukdenu przez oddziały komunistyczne w Chinach, reaktywacja Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (International Federation of Human Rights) w Paryżu (31.X.). Proces utrudnienia alianckich lotów korytarzem powietrznym do Berlina Zach. przez ZSRR (zboczenie z trasy powodem do internowania samolotu i załogi) – (XI.). Ofensywa komunistów w Chinach – przekroczenie Wielkiego Muru (9.XI.). Wyroki Międzynarodowego Trybunału Wojskowego dla Dalekiego Wschodu w Tokio (7 kar śmierci, w tym były premier TOJO i min. spr. zagr. KOKI HIROTA, 16 kar dożywocia, 1 kara 20 lat więzienia, 1 kara 7 lat więzienia) – (12.XI.). Kryzys dynastyczny w Iranie (rozstanie szacha REZY z żoną) – (18.XI.). Oficjalna prośba Wietnamu o przyjęcie do ONZ (22.XI.). Zamknięcie szkół francuskich w Rumunii (24.XI.). Decyzja o całkowitej niepodległości Irlandii i wystąpieniu z Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (26.XI.). Zawieszenie broni izraelsko-arabskie w Jerozolimie (30.XI.). Zakaz działalności organizacji „Bracia Muzułmanie” w Egipcie wskutek urządzania przez nich zamachów na obiekty handlowe Kairu (8.XII.). Przyjęcie Deklaracji Praw Człowieka na sesji ONZ w Paryżu, nagrody Nobla (fizyka – PATRICK MAYNARD BLACKETT (Wielka Brytania), chemia – ARNE WILHELM TISELIUS (Szwecja), fizjologia lub medycyna – PAUL HERMAN MÜLLER (Szwajcaria), literatura – THOMAS STEARNS ELIOT (Wielka Brytania), pokojowa – nie przyznano) – (10.XII.). Proklamowanie niepodległości Kambodży w ramach Unii Francuskiej (16.XII.). Odrzucenie prośby Izraela o przyjęcie do ONZ (17.XII.). Operacja powietrzno-desantowa wojsk holenderskich w Indonezji, opanowanie Dżakarty – aresztowanie SUKARNO i premiera MOHAMMADA HATTY (18.XII.). Przyjęcie przez Japonię planu stabilizacji ekonomicznej „Dodge” (19.XII.). Oficjalne wystąpienie Irlandii z Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (21.XII.). Wznowienie walk arabsko-izraelskich w Palestynie na pustyni Negev (22.XII.). Aresztowanie prymasa Węgier, kardynała JOZSEFA MINDSZENTY’EGO przez służby bezpieczeństwa pod zarzutem szpiegostwa (26.XII.). Zamach na premiera Egiptu, NOKRASZI PASZĘ w Kairze (Bracia Muzułmanie), następcą IBRAHIM ABDUL HADJI (28.XII.). Oświadczenie TITO w Jugosławii na temat własnej drogi do komunizmu (29.XII.). KARL-AUGUST FAGERHOLM premierem Finlandii (do 1950). Krótkie rządy ANDRÉ MARIE we Francji, HENRI QUEUILLE nowym premierem (do 1949). WILLEM DREES premierem Holandii (do 1958). CONSTANTIN IVAN PARHON przewodniczącym Prezydium Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Rumunii (do 1952), realna władza GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ’A, sekretarza generalnego KC Rumuńskiej Partii Komunistycznej (do 1954). LOUIS STEPHEN SAINT LAURENT premierem Kanady (do 1957). DANIEL MALAN premierem ZPA (do 1954). Krótka władza ABDULLAHA AL-HADI w Jemenie, AHMAD AN-NASIR nowym sułtanem (do 1962). Przyjęcie Birmy do ONZ. Krótka władza JUANA MANUELA FRUTOSA w Paragwaju, JUAN NATALICIO GONZÁLEZ nowym prezydentem (do 1949). CARLOS PRÍO SOCARRÁS prezydentem Kuby (do 1952). DOMINGO DÍAZ AROSEMENA prezydentem Panamy (do 1949). Krótka władza RÓMULO GALLEGOSA w Wenezueli, przejęcie rządów przez juntę, DELGADO CHALBUD przewodniczącym (do 1950). Władza Rady Rządzącej w Salwadorze (do 1950). MANUEL ODRIA prezydentem Peru (do 1950). Krótka władza SANTOSA LEÓNA HERRERY w Kostaryce, JOSÉ FIGUERES FERRER nowym prezydentem (do 1949). GALO PLAZA LASSO prezydentem Ekwadoru (do 1952). Rozbicie komunistycznej partyzantki w Hiszpanii. ELPIDIO QUIRINO prezydentem Filipin (do 1953). Wykaz szczegółowej pomocy USA w ramach Planu MARSHALLA – kwoty w dolarach (do 1954): Belgia i Luksemburg – 556 500 000, Austria – 726 100 000, Dania – 278 900 000, RFN – 1 472 600 000, Francja – 3 103 800 000, pomoc żywnościowa dla NRD – 15 000 000, Grecja – 773 900 000, Islandia – 34 600 000, Irlandia – 146 200 000, Włochy – 1 577 800 000, Holandia – 980 100 000, Indonezja – 101 400 000, Norwegia – 274 700 000, Portugalia – 49 800 000, Triest – 31 800 000, Wielka Brytania – 3 585 600 000, Szwecja – 106 800 000, Jugosławia – 231 000 000, Turcja – 277 500 000, Europejska Unia Płatnicza – 361 600 000, na inne cele – 55 900 000. Utworzenie Komisji Gospodarczej dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów w Santiago de Chile. Powstanie Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie. Założenie Afrykańskiej Wspólnoty Walutowej dla kolonii francuskich w Afryce. Utworzenie Międzynarodowej Rady Muzeów w Warszawie. Początek działalności Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów. Założenie Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Pradze. Powstanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki w Paryżu. Utworzenie Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej w Londynie. KHWAJA NAZIMUDDIN gubernatorem Pakistanu (do 1951). Śmierć EGONA ERWINA KISCHA – dziennikarza czeskiego, GEORGESA BERNANOSA – francuskiego pisarza, SERGIUSZA EISENSTEINA – radzieckiego reżysera, FERENCA LEHARA – kompozytora węgierskiego.
  1949 Pierwszy wzlot szybowca na wysokość 10 000 m (Amerykanin, JOHN ROBINSON), przerwanie walk w Kaszmirze między Indiami a Pakistanem (pozostawienie ludności kraju prawa decydowania o przyszłości ich kraju) – (1.I.). Żądanie bezwarunkowej kapitulacji sił CZANG KAJ-SZEKA przez komunistów chińskich (MAO TSE-TUNG), spory między Hindusami a Zulusami na targowisku w Durbanie w ZPA: wybuch zamieszek – śmierć 75 osób (14.I.). Początek blokady izraelskich portów przez Egipt, zbombardowanie Jerozolimy przez lotnictwo arabskie (17.I.). Utworzenie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) w Moskwie (ZSRR, Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria; ustalenie założeń wspólnej polityki ekonomicznej – de facto uniformizacja i integracja pod hegemonią ZSRR) – (18-25.I.). Obrady konferencji poświęconej niepodległości Indonezji i próbom jej obrony w Delhi (przedstawiciele 19 państw) – (19.I.). 4-punktowy program pomocy dla krajów gospodarczo zacofanych autorstwa TRUMANA w USA (20.I.). Rezygnacja CZANG-KAJ SZEKA z funkcji prezydenta Chin w celu podjęcia rokowań pokojowych z komunistami (21.I.). Wkroczenie oddziałów komunistycznych do Pekinu (22.I.). Uznanie Izraela przez Francję (24.I.). Wygranie wyborów parlamentarnych w Izraelu przez Mapai, Robotniczą Partię Izraela (BEN GURION) – (25.I.). Zamysł utworzenia przez kraje Europy Zachodniej – Rady Europy, żądanie ONZ wobec Holandii o wycofanie swoich oddziałów z Indonezji, groźba wstrzymania przez USA planu MARSHALLA dla Holandii (28.I.). Wzrost świadczeń emerytalnych do 5 tys. franków w skali rocznej we Francji (4.II.). Delegalizacja Komunistycznej Partii Iranu (5.II.). Proces prymasa Węgier, kard. MINDSZENTY’EGO (skazany na dożywotnie więzienie) w Budapeszcie (7-13.II.). Konferencja londyńska w sprawie statusu Austrii (ZSRR, USA, Wielka Brytania, Francja), optowanie ZSRR za pozostawieniem dotychczasowego podziału Austrii na strefy okupacyjne (8.II.). Kryzys parlamentarny w Japonii (10.II.). Panika po transmisji radiowej „Wojny światów” WELLSA w Ekwadorze (13.II.). Zarzut przetrzymywania przez ZSRR od 8 do 14 mln osób w obozach pracy (USA) – (14.II.). WEIZMANN prezydentem Izraela (do 1952). Sprzeciw francuskich komunistów wobec możliwej wojny państw zachodnich z ZSRR (22.II.). Zawieszenie broni między Egiptem i Izraelem na wyspie Rodos przy mediacji ONZ (RALPH BUNCHE), rewizje w redakcjach dzienników komunistycznych we Francji – liczne aresztowania (24.II.). Wybuch miny k/Sajgonu – śmierć 7 oficerów francuskich, spotkanie SPAAK-CHURCHILL w Brukseli (rozmowa na temat przyszłości Europy) – (28.II.). Akcesja Albanii do RWPG (II.). Sprzeciw lidera amerykańskich komunistów, FOSTERA wobec możliwości wybuchu wojny z ZSRR, pierwszy lot dookoła świata bez lądowania (B-50 „Lucky Lady” (14-osobowa załoga (kpt. GALLAGHER)) powraca do Fortu Worth w stanie Teksas) – (2.III.). Zastąpienie MOŁOTOWA przez ANDRIEJA WYSZYŃSKIEGO na stanowisku min. spr. zagr. ZSRR (4.III.). Konferencja USA (DEAN ACHESON), Wielkiej Brytanii (BEVIN) i Francji (SCHUMAN) w Waszyngtonie w sprawie statusu Niemiec (zakończenie zarządu wojskowego z chwilą utworzenia rządu niemieckiego, nadzór komisarzy alianckich nad polityką zagraniczną, sprawami bezpieczeństwa i działalnością parlamentu, całkowita autonomia rządu niemieckiego, zastrzeżenie przez aliantów prawa interwencji w koniecznych wypadkach, modyfikacja polityki ekonomicznej za zgodą aliantów, obietnica zjednoczenie wszystkich 3 zachodnich stref okupacyjnych Niemiec, włączenie tychże stref do planu MARSHALLA, kontrola handlu zagranicznego przez aliantów, dyskusja na temat kontroli Zagłębia Ruhry, otrzymanie przez Niemcy Zachodnie szerszej autonomii po roku) – (6.III.-8.IV.). Porozumienie Francji z byłym cesarzem Annamu, BAO DAI, utworzenie Państwa Wietnam – BAO DAI szefem państwa (do 1955) – (8.III.). Desant wojsk francuskich w Son La w płn. Wietnamie (16.III.). Układ ZSRR-KRL-D o współpracy w przemyśle, handlu i kulturze (17.III.). Opracowanie konstytucji w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec (Niemiecka Rada Ludowa) – (19.III.). Podpisanie zawieszenia broni między Libanem a Izraelem w Ras el-Nakura (23.III.). Założenie dziennika „Paris Match” we Francji (JEAN PROUVOST) – (29.III.). Zamach stanu w Syrii, władza HUSAJNA AS-ZAIMA (30.III.-14.VIII.), wzrost wpływów francuskich w kraju. Nasilenie walk komunistów z siłami rządowymi w Grecji (Tracja i zach. Macedonia) – (III.). Podpisanie zawieszenia broni między Izraelem a Transjordanią (3.IV.). Utworzenie NATO – North Atlantic Treaty Organization (Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego) przez USA, Kanadę, Wielką Brytanię, Francję, Belgię, Holandię, Luksemburg, Norwegię, Portugalię, Danię, Islandię i Włochy na obradach w Waszyngtonie; wzajemna pomoc w przypadku agresji na jedno z państw układu, załatwianie sporów pokojowo, siedziba w Londynie (do 1952), najwyższa władza w ręku Rady Atlantyckiej (min. spr. zagr., obrony i finansów państw członkowskich), znacząca rola Rady Stałych Przedstawicieli w randze ambasadorów, pracami kieruje sekretarz generalny, zupełne zerwanie USA z polityką izolacjonizmu (4.IV.). I Światowy Kongres Pokoju w Paryżu (IV.). Powstanie Trizonii (połączenie francuskiej strefy okupacyjnej Niemiec z Bizonią) – (8.IV.). Rozpoczęcie negocjacji pokojowych nacjonalistów z komunistami w Chinach, przerwanie walk między Izraelem a Syrią (13.IV.). Dymisja DYMITROWA ze stanowiska premiera Bułgarii z powodu choroby (14.IV.). Mowa PIUSA XII za międzynarodowym statusem Jerozolimy i innych miejsc świętych w Palestynie (15.IV.). Nasilenie dostaw żywności i innych towarów przez aliantów do Berlina Zachodniego (16.IV.). Proklamowanie nowej nazwy Irlandii: Republika Irlandzka (Eire) – (18.IV.). Konferencja genewska w sprawie rewizji postanowień konwencji Czerwonego Krzyża z 1864 r., początek fali strajków i rozruchów w Berlinie Wschodnim (21.IV.). Zdobycie Nankinu (23.IV.) i Szanghaju (25.IV.) przez komunistów w Chinach. Warunek ZSRR co do odstąpienia od blokady Berlina Zachodniego – odstąpienie od kontrblokady Berlina Wschodniego – USA, Francji i Wielkiej Brytanii (26.IV.). Zagłębie Ruhry pod kontrolą międzynarodową (28.IV.-25.VIII.1952). Strajk robotniczy (62 tys.) w zakładach Ford w Detroit w USA (V.). Wystrzelenie na dużą wysokość amerykańskiej sondy „Viking” dla zbadania atmosfery (3.V.). Katastrofa lotnicza we Włoszech, śmierć piłkarzy drużyny FC Torino (4.V.). Utworzenie Rady Europy (Council of Europe) w Londynie przez Francję, Wielką Brytanię, Holandię, Belgię, Luksemburg, Danię, Irlandię, Norwegię, Włochy oraz Szwecję (rozwój współpracy państw w dziedzinie politycznej, ekonomicznej, kulturalnej i ochrony praw obywatelskich, siedziba w Strasbourgu, organy: Komitet Ministrów oraz Zgromadzenie Parlamentarne liczące 147 reprezentantów, warunek przyjęcia: demokratyczny charakter państwa) – (5.V.). Zatwierdzenie konstytucji przyszłej Republiki Federalnej Niemiec przez Radę Parlamentarną Trizonii (8.V.). Wybranie miasta Bonn na stolicę RFN (10.V.). RAINIER III księciem Monako (do 2005). Uchylenie ograniczeń imigracyjnych dla Żydów przez Izrael, przyjęcie Izraela do ONZ (11.V.). Udane negocjacje ONZ (PHILIPP JESSUP) z ZSRR (JAKUB MALIK) w sprawie zakończenia blokady i kontrblokady Berlina Zach. i Wsch., konferencja przedstawicieli ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i Francji (rezygnacja ZSRR z wprowadzenia do obiegu tylko jednego systemu monetarnego, zgoda na utworzenie niezależnego państwa w Niemczech Zachodnich), ogólny koszt mostu powietrznego aliantów do Berlina Zach. – 200 000 000 dolarów i 55 ofiar pilotów samolotów (12.V.). Uznanie niepodległości Irlandii przez Wielką Brytanię (17.V.). Rehabilitacja BAUDELAIRE’A po 92 latach we Francji (19.V.). Przegłosowanie przez Zgromadzenie Narodowe we Francji zrzeczenia się protektoratu nad Republiką Kochinchiny i przyłączenie jej do Państwa Wietnam (21.V.). Ofensywa wojsk komunistycznych w Chinach (V.). Pobicie rekordu prędkości przez pociąg relacji Paryż-Bordeaux (131 km/h), odwrót floty amerykańskiej z Chin (27.V.). Podpisanie w Nowym Jorku ustawę znoszącą ograniczenia w handlu i komunikacji między Berlinem Zachodnim a Niemcami Zachodnimi (V.). Apel Francji o pomoc zagraniczną w zaopatrzeniu w zboże przed żniwami (1.VI.). Przyjęcie nazwy Haszymidzkiego Królestwa Jordanii przez Transjordanię (2.VI.). Sprzeciw USA wobec możliwości uzbrojenia Europy i redukcji kredytów w ramach planu MARSHALLA (11.VI.). Wkroczenie sił wietnamskich (BAO DAI) do Sajgonu (13.VI.). „Rok 1984” ORWELLA. Proklamacja zjednoczonego Państwa Wietnam pod przewodnictwem BAO DAI (14.VI.). Aresztowanie min. spr. zagr. Węgier, LÁSZLÓ RAJKA pod zarzutem współpracy z TITO i szpiegostwa na rzecz USA (15.VI.). Nasilenie nagonki na osoby sympatyzujące z komunistami w USA (VI.). Ponowne otwarcie Wielkiej Loży Wolnomularstwa we Frankfurcie n/Menem (19.VI.). Podpisanie paktu o przyjaźni między Irakiem a Iranem (23.VI.). Ewakuacja ludności holenderskiej z Dżakarty (29.VI.). Dekret o władzy absolutnej dla BAO DAI w Wietnamie (1.VII.). Śmierć DYMITROWA (2.VII.). Powstanie Federacyjnego Związku Europejskich Mniejszości Etnicznych w Paryżu (10.VII.). Otwarcie pierwszego banku krwi (Asničres, Francja) – (12.VII.). Ogłoszenie ekskomuniki PIUSA XII na wszystkich członków i sympatyków partii komunistycznej na świecie (13.VII.). Rozruchy w Sajgonie (22 ofiary) – (14.VII.). Utworzenie Rady Wojennej przez Kuomintang (CZANG KAJ-SZEK) w Chinach i przygotowanie ewakuacji na Tajwan, operacja wojsk francuskich w płn. Wietnamie (Tonkin) przeciw oddziałom Ligi Niepodległości Wietnamu (16.VII.). Proklamacja autonomii wewnętrznej Laosu w ramach Unii Francuskiej (19.VII.). Wizyta wybitnego pisarza niemieckiego, THOMASA MANNA we Frankfurcie n/Menem i Weimarze po raz pierwszy od wyjazdu na emigrację (25.VII.). Mowa francuskiego gen. KOENIGA o francusko-niemieckim pojednaniu, skrócenie czasu przelotu samolotem z Londynu do Nowego Jorku do 6 godzin (26.VII.). Ratyfikacja NATO w Waszyngtonie (27.VII.). Zawieszenie broni między Izraelem a Syrią w Tel-Awiwie (29.VII.). Wycofanie się wojsk saudyjskich i irackich z Palestyny (VII.). Trzęsienie ziemi w Ekwadorze (10 tys. ofiar) – (7.VIII.). Osiągnięcie wysokości 21 915 m przez amerykański samolot „Bell XI” (FRANK EVEREST), pierwsze zebranie Rady Europy w Strasbourgu (pomysł zaproszenia w przyszłości do organizacji: RFN, Turcji, Grecji, Zagłębia Saary i Islandii) – (8.VIII.). Były premier Belgii, SPAAK pierwszym przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (11.VIII.). 4 konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny (pierwsza o ochronie osób cywilnych podczas wojny, druga o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych, trzecia o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu, czwarta o traktowaniu jeńców wojennych przez strony konfliktu) – (12.VIII.). Porażka oddziałów komunistycznych (gen. MARKOS) w górach Vitsi w Grecji (wstrzymanie pomocy przez Jugosławię), ofensywa wojsk rządowych (marsz. ALEXANDROS PAPAGOS) – (VIII.). Zamach stanu w Syrii, ujęcie i rozstrzelanie premiera HUSAJNA AZ-ZAIMA oraz przewodniczącego Rady, BARAZI – krótka władza SAMI AL-HINNANI, pierwsze wybory parlamentarne w Niemczech Zachodnich (zwycięstwo chadecji (CDU-CSU) – 31%, partia socjaldemokratyczna (SPD) – 29,2%, liberałowie (FDP) – 11,9%, komuniści – 5,7%, Partia Bawarska – 4,2%, Partia Niemiecka – 4%, Centrum – 3,1%, 20 mandatów dla mniejszych ugrupowań) – (14.VIII.). Antykościelny terror w Czechosłowacji: pozbawienie swobody poruszania się i pełnienia obowiązków duszpasterskich arcybiskupa Pragi, JOSEFA BERANA (16.VIII.). Konferencja okrągłego stołu w Hadze – Unia Holendersko-Indonezyjska (23.VIII.). Pierwsza eksplozja bomby atomowej w ZSRR (29.VIII.). Zajęcie gór Grammos w Grecji przez siły rządowe (31.VIII.). Proklamowanie Republiki Federalnej Niemiec (RFN) – (7.IX.), ADENAUER kanclerzem (do 1963), THEODOR HEUSS pierwszym prezydentem (do 1959). Sprzeciw ZSRR wobec przyjęcia do ONZ – Nepalu, Finlandii, Włoch i Austrii, przejęcie kontroli nad Jerozolimą przez ONZ (13.IX.). Proces RAJKA w Budapeszcie (kara śmierci) – (16-24.IX.). ENIAC – pierwsza elektroniczna maszyna do liczenia (16.IX.). Podanie przez USA do publicznej wiadomości informacji o próbnym wybuchu nuklearnym w ZSRR (23.IX.). Zerwanie układu o przyjaźni z Jugosławią przez ZSRR, Polskę, Czechosłowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Albanię, fala czystek w Bułgarii (28.IX.). Faktyczny koniec mostu powietrznego do Berlina Zach. (do tej pory 277 264 lotów), MAO TSE-TUNG przewodniczącym Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w Chinach (30.IX.). Proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) w Pekinie przez MAO TSE-TUNGA (1.X.), wycofanie się oddziałów chińskich nacjonalistów na Tajwan i założenie tam Republiki Chińskiej – CZANG KAJ-SZEK prezydentem (do 1975), zajęcia miejsca Chin w ONZ przez Tajwan. Powstanie w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec – Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) – (7.X.), WILHELM PIECK prezydentem (do 1960), GROTEWOHL premierem (do 1964). Zdobycie Kantonu przez wojska chińskich komunistów (15.X.). Zakończenie wojny domowej w Grecji (26 tys. ofiar, zniszczenie 12 tys. domostw) – zwycięstwo monarchistów (16.X.), kara śmierci dla 1200 komunistów, emigracja pozostałych komunistów do tzw. państw demokracji ludowej, delegalizacja partii komunistycznej w Grecji. Zdobycie portu Amoy w płd. Chinach przez komunistów, przejęcie kontroli nad całym wybrzeżem chińskim od granicy z Koreą do Hongkongu (17.X.). Uzgodnienie zasad referendum w sprawie powrotu króla Belgii LEOPOLDA III (18.X.). Wyroki skazujące w procesie przywódców partii komunistycznej w USA (21.X.). Katastrofa lotnicza na Azorach (48 ofiar) – (27.X.). Przezbrojenie i przeszkolenie oddziałów Vięt Minhu na terytorium ChRL (HO CHI MINH) – (do 1950). „The CIA Act” w USA. Katastrofa lotnicza nad lotniskiem w Waszyngtonie (56 ofiar) – (1.XI.). Zakończenie konferencji w Hadze: powstanie Stanów Zjednoczonych Indonezji (2.XI.). Występ jazzmana LOUISA ARMSTRONGA w Paryżu (3.XI.). Wybuchy w kopalniach uranu w Zwickau i Johanngeorgenstadt w NRD (do 6,5 tys. ofiar) – (6.XI.). Domaganie się przez NRD uznania na arenie międzynarodowej (11.XI.). Katastrofa lotnicza na trasie Bruksela-Oslo (35 ofiar), nominalne przyznanie byłym koloniom włoskim – niepodległości przez ONZ (21.XI.). Wielka Brytania: nacjonalizacja przemysłu hutniczego (24.XI.). Odmowa umiędzynarodowienia Jerozolimy przez Izrael i Jordanię (25.XI.). Opuszczenie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów przez Indie – przyjęcie nowej konstytucji (Republic of India, Bharat Ganaradja) – (26.XI.). Katastrofa lotnicza k/Lyonu we Francji (5 ofiar), rezolucja Kominformu „Komunistyczna Partia Jugosławii we władzy morderców i szpiegów” autorstwa GHEORGHIU-DEJA (29.XI.). Ostateczne opuszczenie terytorium Chin przez rząd Kuomintangu (CZANG KAJ-SZEK) i ewakuacja na Tajwan (9.XII.). Proces bułgarskiego wicepremiera, TRAJCZO KOSTOWA w Sofii – skazanie go na karę śmierci za w wyniku oskarżeń o przygotowywanie zamachu na DYMITROWA, przewrót rządowy i przyłączenie Bułgarii do Jugosławii (10-14.XII.). Nagrody Nobla (chemia – WILLIAM FRANCIS GIAUQUE (USA), fizyka – HIDEKI YUKAWA (Japonia), fizjologia lub medycyna – (1/2) WALTHER RUDOLF HESS (Szwajcaria) i ANTONIO CAETANO MONIZ (Portugalia), pokojowa – JOHN BOYD-ORR (Wielka Brytania), literatura – WILLIAM FAULKNER (USA)) – (10.XII.). Koncentracja wojsk chińskich na granicy z Wietnamem (14.XII.). Początek wizyty MAO TSE-TUNGA w ZSRR – spotkanie MAO-STALIN (16.XII.). Oświadczenie Japonii na temat zwrotu przez ZSRR płd. Sachalinu, Kuryli oraz zwrotu Okinawy, Wysp Bonin przez USA (22.XII.). Przedstawienie teorii grawitacji EINSTEINA (27.XII.). Ogłoszenie zupełnej niezależności Indonezji od Holandii (SUKARNO), uchwalenie tymczasowej konstytucji, władza rządu Holandii tylko nad zach. częścią Nowej Gwinei tzw. Irian Zachodni, opuszczenie innych terytoriów przez wojska holenderskie do VII.1950 r., zwolnienie więźniów politycznych, zagwarantowanie interesów handlowych Holandii w dziedzinie polityki ekonomicznej i finansowej (28-30.XII.). Nacjonalizacja przedsiębiorstw mających powyżej 10 robotników na Węgrzech (29.XII.). Przyjęcie planu MARSHALLA przez Jugosławię. Ucieczki do RFN: 124 245 Niemców z NRD. Zmiana nazwy Brytyjskiej Wspólnoty Narodów na Wspólnotę Narodów (Commonwealth of Nation). Sir MENZIES premierem Australii (do 1966). SYDNEY GEORGE HOLLAND premierem Nowej Zelandii (do 1957). Terytorium Papua Nowa Gwinea pod kontrolą Australii i ONZ (do 1975). Przyjęcie Grecji, Turcji i Zagłębia Saary do Rady Europy. Krótka władza DANIELA CHANISA i ROBERTO CHIARI w Panamie, ARIAS MADRID prezydentem (do 1951). TADEUSZ TOMASZEWSKI premierem Polski na emigracji (do 1950). ADIB SZISZAKLI premierem Syrii (do 1953). ALI emirem Kataru (do 1960). GASTON EYSKENS premierem Belgii (do 1950). MAMERTO URRILAGOITIA HARRIAGUE prezydentem Boliwii (do 1951). Krótka władza FELIPE MOLASA LÓPEZA w Paragwaju, FEDÉRICO CHÁVEZ nowym prezydentem (do 1954). JUAN MANUEL GÁLVEZ prezydentem Hondurasu (do 1954). OTILLO ULATE BLANCO prezydentem Kostaryki (do 1952). Deportacja części ludności byłych państw nadbałtyckich w głąb ZSRR. Pokazowy proces w Albanii: skazanie byłego min. spr. wewnętrznych i szefa służby bezpieczeństwa, KOÇI XOXE i jego zwolenników na karę śmierci za „titoizm”, czystka (do 1951). IDRIS I królem Libii (do 1969). Uznanie mandatu ZPA nad Namibią za nielegalny przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Zależność Bhutanu od Indii (do 1971). LI TSUNG-JEN tymczasowym prezydentem Chin (Tajwanu) – (do 1950). Utworzenie Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim w Wiedniu. Założenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych w Brukseli. Powstanie Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych w Londynie. Początek działalności Międzynarodowych Uniwersytetów Radiowych (instytucja powstała w Nicei). Śmierć MAURICE’A MAETERLINCKA – pisarza i filozofa belgijskiego (Pelleas i Melisandra), SIGRID UNDSET – pisarki norweskiej, AXELA MUNTHE – lekarza i pisarza szwedzkiego, JOSÉ CLEMENTE OROZCO – malarza meksykańskiego, MARGARET MITCHELL – pisarki amerykańskiej (Przeminęło z wiatrem), RICHARDA STRAUSSA – niemieckiego kompozytora (Salome, Intermezzo, Arabella, Tako rzecze Zaratustra), JAMESA ENSORA – malarza belgijskiego.
  Autor książki "Almanach dat 1799-1918", Warszawa 2007.

 4. #4
  Mage of the Lesser Tower
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Płońsk
  Posts
  264
  1950 - 1953 WOJNA KOREAŃSKA.
  1950 Zwycięstwo partii Wafd (NAHAS PAŞA) w wyborach do parlamentu w Egipcie (3.I.). Uznanie ChRL przez m.in. Wielką Brytanię, Indie, Danię, Szwecję, Finlandię i Szwajcarię (I.). Zamieszki w Modenie we Włoszech (20 tys. strajkujących, 6 ofiar), protest ZSRR wobec obecności Tajwanu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ – „polityka pustego krzesła” (nieobecność przedstawicieli ZSRR w składzie Rady Bezpieczeństwa) – (10.I.). Skandal łapówkowy w Stuttgarcie – odpowiednia kwota pieniężna za świadectwo niewinności dla byłych funkcjonariuszy nazistowskich (16.I.). Uznanie emigracyjnego rządu HO CHI MINHA (Demokratycznej Republiki Wietnamu) przez ChRL (19.I.). Proklamowanie Jerozolimy stolicą Państwa Izrael (23.I.). Wejście w życie konstytucji Republiki Indii – zniesienie podziału na kasty i dyskryminacji „niedotykalnych” (26.I.). Pokonanie resztek sił Kuomintangu przez komunistów na terenie Chin kontynentalnych, uznanie Demokratycznej Republiki Wietnamu przez ZSRR, zamysł budowy bomby atomowej w USA (TRUMAN) o nie znanym do tej pory potencjale zniszczenia (31.I.). URHO KALEVA KEKKONEN premierem Finlandii (do 1953). Uznanie przez Francję Kambodży i Laosu (2.II.). Aresztowanie niemieckiego fizyka, EMILA JULIUSA KLAUSA FUCHSA w Londynie podejrzanego o szpiegostwo na rzecz ZSRR (3.II.). Uznanie Państwa Wietnam (BAO DAI) przez USA, Wielką Brytanię oraz Australię, Nową Zelandię, Luksemburg, Belgię, Grecję, Włochy, Jordanię, Honduras, Brazylię i Tajlandię (II.). Uznanie Demokratycznej Republiki Wietnamu (HO CHI MINH) przez Polskę, Czechosłowację, Bułgarię, Węgry, Rumunię, Albanię, KRL-D i Jugosławię (II.). Odmowa abdykowania przez króla Belgii, LEOPOLDA III na rzecz syna (7.II.). Wprowadzenie minimum socjalnego we Francji (11.II.). Głosowanie nad wnioskiem ZSRR o przyjęcie ChRL do ONZ – porażka ZSRR wskutek sprzeciwu USA, Francji, Kuby, Ekwadoru, Egiptu i Tajwanu (13.II.). Układ o wzajemnej pomocy i przyjaźni między ChRL (MAO TSE-TUNG) i ZSRR (STALIN) na 30 lat (zwrot linii kolejowej Mandżuria-Chiny oraz wycofanie się ZSRR z baz w Port Artur i Darien do roku 1955, otrzymanie przez ChRL kredytu w wysokości 300 000 000 dolarów, uznanie niepodległości Mongolii przez ZSRR) – (14.II.). Sukces Partii Pracy (ATTLEE) w wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii (23.II.). Obniżka cen i rewaloryzacja rubla w ZSRR (28.II.). Potwierdzenie CZANG KAJ-SZEKA na urzędzie prezydenta Chin, wyrok w procesie FUCHSA w Wielkiej Brytanii (14 lat więzienia) – (1.III.). Wypowiedzenie się za obecnością ChRL w ONZ i krytyka zachowania ZSRR (sekretarz generalny TRYGVE LIE), podpisanie 5 porozumień między Francją (SCHUMAN) a Zagłębiem Saary (HOFFMANN), ustanowienie ścisłego związku Saary z Francją, zniesienie okupacji, reprezentowanie Saary za granicą przez władze francuskie, eksploatacja kopalni węgla w Saarze przez Francuzów do czasu podpisania traktatu pokojowego z Niemcami, utrzymanie parytetu cen i płac i wprowadzenie jednakowych opłat kolejowych (3.III.-18.IV.). Przyjęcie Islandii w skład Rady Europy (7.III.). Propozycja ADENAUERA dotycząca utworzenia unii francusko-niemieckiej (8.III.). Referendum w Belgii w sprawie powrotu LEOPOLDA III (za 57,7% (Flamandowie i katolicy), przeciw 41,3% (Walonowie i socjaliści)) – (12.III.). Powołanie przez ONZ Komisji Specjalnej do zbadania sprawy przedstawicielstwa Chin w ONZ (13.III.). Zamieszki w belgijskich ośrodkach hutniczych, kryzys rządowy (16-17.III.). Konwencja w sprawie zakazu handlu żywym towarem (21.III.). Strajk generalny w Walonii i Brukseli, barykady w Ličge (23.III.). Ogłoszenie Apelu Sztokholmskiego przeciwko używaniu bomb atomowych (m.in. YVES MONTAND, SIMONE SIGNORET) – (25.III.). Przyjęcie planu podziału Jerozolimy między Izrael a Jordanię przez ONZ, ogłoszenie planu STALINA (wzrost zalesienia obszarów europejskiej części ZSRR o 32,5%) – (1.IV.). Protest ZSRR wobec naruszenia przestrzeni powietrznej przez amerykański samolot (11.IV.). Podpisanie konwencji obronnej i gospodarczej przez państwa Ligi Arabskiej w Kairze (13.IV.). Porozumienie między państwem a Kościołem w Polsce (14.IV.). Uznanie Państwa Izrael przez Wielką Brytanię (27.IV.). Odwołanie francuskiego wysokiego komisarza do spraw energii atomowej, PIERRE’A JOLIOT-CURIE z powodu sympatii komunistycznych (28.IV.). Kryzys parlamentarny w Belgii (29.IV.). Wprowadzenie zakazu zabijania dzieci, poligamii oraz zawierania małżeństw między dziećmi w ChRL (1.V.). Aresztowania polityków komunistycznych w Argentynie (4.V.). Wezwanie CZANG KAJ-SZEKA do USA o pomoc (8.V.). Ogłoszenie planu SCHUMANA dla krajów europejskich (zamysł stworzenia organizacji kontrolującej wydobycie węgla i produkcję stali RFN i Francji), poparcie ze strony ADENAUERA i KURTA SCHUMACHERA, przywódcy opozycji socjaldemokratycznej (9.V.). Powstanie CDU – Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej w RFN, liderem ADENAUER (11.V.). Zwycięstwo opozycji demokratycznej w wyborach w Turcji (14.V.). Nałożenie embarga na dostawy materiałów strategicznych dla ChRL przez ONZ (18.V.). CELAL BAYAR prezydentem Turcji (do 1960). Wznowienie stosunków dyplomatycznych między Grecją a Jugosławią (21.V.). Trzęsienie ziemi w Peru (śmierć 100 osób w Cuzco) – (22.V.). Opanowanie wyspy Hajnan przez oddziały chińskich komunistów (V.). Walki wietnamsko-francuskie: Dong Khe w płn-zach. Tonkinie tzw. wietnamska operacja „Hong Phong 1” (V.). Pierwsze manifestacje antyamerykańskie w Japonii, porażka zwolenników prezydenta LI SYNG-MANA w Korei Płd. w wyborach parlamentarnych (30.V.). Odmowa przystąpienia do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali – Wielkiej Brytanii (3.VI.). Zwycięstwo Partii Chrześcijańsko-Społecznej (JEAN DUVIEUSART) w wyborach parlamentarnych w Belgii (4.VI.). Oświadczenie min. spr. zagr. Francji, SCHUMANA o możliwości przyznania niepodległości Tunezji (22.VI.). IV Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Brazylii (uczestnicy: Anglia, Brazylia, Boliwia, Chile, Szwajcaria, Hiszpania, Jugosławia, Meksyk, Paragwaj, Szwecja, Urugwaj, USA, Włochy; 1.Urugwaj, 2.Brazylia, 3.Szwecja, 4.Hiszpania) – (24.VI.-16.VII.). Agresja wojsk północnokoreańskich (188 tys. armia) na Koreę Płd. – wojna koreańska (do 1953), ofensywa sił komunistycznych (25.VI.-14.IX.). Głosowanie nad kwestią wysłania Sił Zbrojnych ONZ w Radzie Bezpieczeństwa (za – USA, Wielka Brytania, Francja, Norwegia, Kuba, Ekwador, Tajwan, wstrzymanie się od głosu Jugosławii, nieobecność ZSRR) – (25.VI.). Utworzenie Sił Interwencyjnych ONZ w Korei (MAC ARTHUR), głównie wojska USA, a także Australii, Belgii, Kanady, Kolumbii, Etiopii, Francji, Grecji, Luksemburga, Holandii, Nowej Zelandii, Filipin, Tajlandii, Turcji, ZPA i Wielkiej Brytanii, poza tym jednostki medyczne z Danii, Włoch, Indii, Norwegii i Szwecji (26.VI.), wzrost napięcia w Europie (masowa sprzedaż statków żaglowych, gromadzenie zapasów benzyny, multum podań o wizę w ambasadach krajów Ameryki Płd.) i USA (podniesienie się cen żywności, pośpieszne budowanie schronów przeciwlotniczych). Zdobycie Seulu przez siły KRL-D, konfiskata wielkich majątków ziemskich, a także ziem należących do Kościoła w ChRL (28.VI.). Pierwsze amerykańskie dostawy wojskowe dla Wietnamu, odcięcie się ZSRR od ingerencji w wojnę koreańską (30.VI.). Wkroczenie wojsk amerykańskich do Korei (1.VII.). Podpisanie umowy o wytyczeniu granicy między NRD a Polską w Zgorzelcu (6.VII.). MAC ARTHUR oficjalnie mianowany dowódcą wojsk ONZ w Korei, pierwsza emisja telewizji kolorowej w USA oraz ogłoszenie mobilizacji (7.VII.). Manifestacja 500 tys. Belgów w Brukseli przeciw powrotowi LEOPOLDA III (8.VII.). Przyznanie Korei Płd. amerykańskiego kredytu wojennego na sumę 1 200 000 000 dolarów (11.VII.). Wybuch strajków górniczych w regionie Ličge w Belgii (12.VII.). Aresztowanie JULIUSA i ETHEL ROSENBERGÓW w USA pod zarzutem szpiegostwa na rzecz komunistów (17.VII.). Ofensywa północnokoreańska – odwrót wojsk sprzymierzonych za rzekę Kum i wycofanie się z Tegu (18.VII.). Zażądanie od Izby Reprezentantów USA – 10 000 000 000 dolarów dodatkowo na pomoc wojskową dla Korei Płd. przez TRUMANA (19.VII.). Zaproszenie LEOPOLDA III do powrotu przez belgijski parlament (20.VII.). Plan 6-letni w Polsce (do 1955). Powrót LEOPOLDA III do Belgii (22.VII.). Dotarcie sił KRL-D do południowego wybrzeża Korei, w posiadaniu sprzymierzonych wąski pas lądu z Tegu i Pusan na płd-wsch. Korei, strajk generalny w regionie Ličge w Belgii (26.VII.). Przedłużenie służby wojskowej w USA o jeden rok (27.VII.). Abdykacja LEOPOLDA III w Belgii (31.VII.). Ponowne uczestnictwo ZSRR w obradach ONZ (Rada Bezpieczeństwa), BAUDOUIN następcą tronu w Belgii (1.VIII.). Zakończenie fali strajków w Belgii (2.VIII.). Domaganie się przez ZSRR wycofania wszystkich obcych oddziałów z Korei (4.VIII.). Symboliczne zniszczenie francusko-niemieckich barier granicznych przez 150 Włochów, Francuzów, Brytyjczyków i Niemców na znak protestu przeciw powolnemu jednoczeniu Europy (5.VIII.). Obrady Rady Europy w Strasbourgu – propozycja CHURCHILLA (utworzenie europejskiej armii, składającej się również z wojsk niemieckich) – (9.VIII.). Uchwalenie rezolucji tworzącej armię europejską z udziałem RFN (11.VIII.). Encyklika „Humani generis” PIUSA XII (12.VIII.). Jugosławia państwem niezaangażowanym w żadne organizacje i sojusze (TITO) – (16.VIII.). Żądanie przez ADENAUERA powołania niemieckiej armii obronnej (17.VIII.). Zamach na przywódcę belgijskich komunistów, JULIENA LAHAUT w Seraing (19.VIII.). Pierwsze kontakty Francji i komunistów wietnamskich w celu wymiany jeńców (20.VIII.). Zatwierdzenie Deklaracji Praw Człowieka przez Radę Europy (22.VIII.). Strajk kolejowy w USA, militaryzacja kolei (27.VIII.). Skarga ChRL do ONZ w związku z bombardowaniem terytorium ChRL przez siły lotnicze USA (29.VIII.). Katastrofa lotnicza w Egipcie – delta Nilu (55 ofiar) – (31.VIII.). Ofensywa wojsk KRL-D w płd. części Korei (1-15.IX.). Usunięcie francuskich doradców w Tunezji (7.IX.). Utworzenie antykomunistycznego ruchu „Pokój i wolność” we Francji (DAVID) – (12.IX.). Desant 50-tys. armii amerykańskiej (MAC ARTHUR) pod Inczhon (30 km na zachód od Seulu) w Korei (15.IX.), równoczesna ofensywa sił sprzymierzonych z pozycji Pusan-Tegu, wyparcie oddziałów KRL-D (KIM IR SEN) na północ (IX.). Odrzucenie kandydatury ChRL przez ONZ (19.IX.). Ustawa o zwalczaniu antyamerykańskiej działalności (senator JOSEPH MAC CARTHY) w USA (23.IX.). Decyzja NATO o uczestnictwie RFN w systemie obronnym tej organizacji, pożar kopalni w Cresswell w Anglii (80 ofiar) – (26.IX.). Oświadczenie ChRL (CZOU EN-LAJ) o interwencji w wojnie koreańskiej w wypadku zagrożenia niepodległości KRL-D, wejście Indonezji do ONZ (28.IX.). Zdobycie Seulu przez wojska amerykańskie (28-29.IX.). Przystąpienie NRD do RWPG (29.IX.). Wezwanie oddziałów północnokoreańskich do poddania się przez MAC ARTHURA (30.IX.). Wkroczenie wojsk Korei Płd. na terytorium KRL-D (1.X.). Wycofanie gróźb ChRL co do interwencji w Korei (2.X.). Ewakuacja oddziałów francuskich z Cao Bang w Wietnamie, koncert żydowskiego dyrygenta, BRUNO WALTERA w Monachium po 28 latach przerwy (4.X.). Zniszczenie francuskich kolumn wojskowych pod Cao Bang i That Khe przez Vięt Minh (8.X.). Uchwalenie specjalnej konstytucji dla Berlina Zach. (X.). Spotkanie TRUMAN-MAC ARTHUR na wyspie Wake (wojna koreańska, wyższość władzy cywilnej nad wojskową) – (15.X.). Początek cichej „interwencji” wojsk ChRL po stronie KRL-D (16.X.). Zdobycie Phenianu przez południowokoreańskie siły wojskowe i wojska ONZ (19.X.). Katastrofa lotnicza w Londynie (28 ofiar), wkroczenie wojsk ChRL do Tybetu i jego aneksja (21.X.). Dojście wojsk ONZ w Korei do granicy z ChRL (24.X.). Protest Indii przeciw inwazji ChRL na Tybet (27.X.). Przedłużenie służby wojskowej z 12 do 18 miesięcy (28.X.). GUSTAW VI ADOLF królem Szwecji (do 1973). Ogłoszenie dogmatu o wniebowzięciu NMP przez PIUSA XII, nieudany zamach na TRUMANA (2 obywateli Puerto Rico) w Waszyngtonie (1.XI.). Katastrofa lotnicza nad Alpami (47 ofiar) – (3.XI.). Zniesienie blokady dyplomatycznej Hiszpanii przez ONZ (4.XI.). Odwołanie komunistycznych merów miast i ich zastępców we Francji, interwencja wojsk ChRL w Korei de facto (400 tys. armia tzw. ochotników) – (6.XI.). Pierwsza w dziejach walka powietrzna między dwoma odrzutowcami (strącenie MIG-15 lotnictwa KRL-D przez amerykański F-86 nad Sinyidzu) – (7.XI.). Zaproszenie przedstawiciela ChRL do ONZ w celu złożenia wyjaśnień dotyczących obecności oddziałów ChRL w Korei (8.XI.). Zamieszki w Enfidaville w Tunezji (21.XI.). Pierwsza konferencja przywódców Ligi Niepodległości Wietnamu (Vięt Minh) z szefami sił rebeliantów z Laosu i Kambodży (22.XI.). Załamanie się frontu sprzymierzonych w KRL-D, odwrót wojsk ONZ i Korei Płd. z terenu płn. części Korei w wyniku ofensywy armii ChRL i KRL-D (24.XI.). Możliwość użycia bomby atomowej przeciw oddziałom chińskim w Korei – wypowiedź TRUMANA (30.XI.). Stłumienie ostatnich sił komunistycznych w Grecji przy granicy z Albanią przez wojska rządowe. Zapoczątkowanie w Jugosławii koncepcji socjalizmu samorządowego przez TITO. Legalność mandatu ZPA nad Namibią (nowa decyzja Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości). Początek rozdzielania posiadłości szacha wśród ludności chłopskiej w Iranie (do I.1963). Pobyt ostatniego cesarza Chin, PU YI w obozie reedukacyjnym w ChRL (do 1956). Plebiscyt na Cyprze (większość ludności za jednością Cypru i Grecji – enosis), odrzucenie tej możliwości przez władze brytyjskie. Wzrost liczby kin, w których można obejrzeć film nie wysiadając z samochodu w USA (2200), bankructwo tradycyjnych sal kinowych. Ofensywa wojsk KRL-D i ChRL w Korei – zdobycie Phenianu (4.XII.), osiągnięcie granicy z Koreą Płd. (7.XII.). Nagrody Nobla (fizyka – CECIL FRANK POWELL (Wielka Brytania), fizjologia lub medycyna – PHILIP SHOWALTER HENCH (USA), EDWARD CALVIN KENDALL (USA) i TADEUSZ REICHSTEIN (Szwajcaria), chemia – KURT ALDER i OTTO PAUL DIELS (RFN), pokojowa – RALPH BUNCHE (USA), literatura – BERTRAND RUSSELL (Wielka Brytania)) – (10.XII.). Wyrażenie zgody przez ONZ na utworzenie trójstronnej komisji w celu zawarcia zawieszenia broni w Korei (14.XII.). Utworzenie w Brukseli europejskiej rady współpracy celnej (15.XII.). Ogłoszenie stanu wyjątkowego w USA – utworzenie biura wojennego odpowiedzialnego za koordynację zwiększenia pomocy militarnej armii Korei Płd. – kredyt: 17 850 000 000 dolarów, zwiększenie liczebności armii amerykańskiej z 2,5 do 3,5 mln żołnierzy, nasilenie bombardowań miast KRL-D (16.XII.). Gen. DE LATTRE DE TASSIGNY nowym dowódcą wojsk francuskich w Indochinach (17.XII.). Gen. EISENHOWER głównodowodzącym wojsk NATO (19.XII.). Kryzys polityczny w Maroku Francuskim (MOHAMMAD V kontra pasza Marrakeszu, EL-GLAOUI) – (XII.). ERIK ERIKSEN premierem Danii (do 1953). RENÉ PLEVEN premierem Francji (do 1952). ROMAN ODZIERZYŃSKI premierem Polski na emigracji (do 1954). MAX PETITPIERRE prezydentem Szwajcarii. THEODOR KÖRNER prezydentem Austrii (do 1957). WYŁKO CZERWENKOW I sekretarzem Komitetu Centralnego Bułgarskiej Partii Komunistycznej (do 1954). 6 krótkich rządów w Belgii (do 1953). Somali Włoskie terytorium powierniczym ONZ (do 1960). RAJENDRA PRASAD tymczasowym prezydentem Indii (do 1952). ABDULLAH III emirem Kuwejtu (do 1965). Krótka władza ZENONA NORIEGI w Peru, ODRIA ponownie prezydentem (do 1956). LAUREANO GÓMEZ prezydentem Kolumbii (do 1953). SUÁREZ FLAMERICH przewodniczącym junty w Wenezueli (do 1952). Krótka władza junty wojskowej na Haiti (LAVAUD, LEVELT, PAUL EUGČNE MAGLOIRE), MAGLOIRE prezydentem (do 1956). SÁNDOR RÓNAI przewodniczącym Rady Prezydialnej Węgier (do 1952). Układ RFN z Radą Europy o stowarzyszeniu. OSCAR OSORIO prezydentem Salwadoru (do 1956). GYANENDRA królem Nepalu (do 1951). Aneksja terytorium Aksai Chin w Kaszmirze przez ChRL. Ucieczki do RFN: 197,8 tys. Niemców z NRD. Powstanie Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Genewie. GEORGI DAMIANOW przewodniczącym Rady Państwa w Bułgarii (do 1958). Założenie Międzynarodowej Unii Matematycznej w Nowym Jorku. Powstanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawnych w Londynie. Utworzenie Rady do Spraw Współpracy i Rozwoju Gospodarczego Azji i Pacyfiku tzw. Planu Kolombo. LIAQUAT ALI KHAN premierem Pakistanu (do 1951). Śmierć KURTA WEILLA – kompozytora niemieckiego, GEORGE’A ORWELLA – pisarza angielskiego (Folwark zwierzęcy, Rok 1984), CESARE PAVESE – pisarza włoskiego, HEINRICHA MANNA – pisarza niemieckiego, ARTHURA MILNE’A – astrofizyka angielskiego, ALVARO DE ROMANONES – pisarza hiszpańskiego, GEORGE’A BERNARDA SHAW’A – pisarza angielskiego, JOHANNESA VILHELMA JENSENA – poety duńskiego, MAXA BECKMANNA – malarza niemieckiego.
  Autor książki "Almanach dat 1799-1918", Warszawa 2007.

 5. #5
  Mage of the Lesser Tower
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Płońsk
  Posts
  264
  1951 Przerwanie ewakuacji cywilnej ludności z Tonkinu (płn. Wietnam) przez Francuzów (DE LATTRE DE TASSIGNY) – (1.I.). Zdobycie Seulu przez wojska KRL-D i ChRL (4.I.). Rozmowy na temat obrony europejskiej w Paryżu (m.in. EISENHOWER), demonstracje (7.I.). Początek rozmów RFN z aliantami zachodnimi na temat włączenia niemieckiego udziału w obronie Europy przed ekspansją komunizmu (9.I.). Ofensywa wietnamska w płn. części Tonkinu (11-18.I.). Powstrzymanie ofensywy komunistycznej w Korei przez siły ONZ i Korei Płd. (15-21.I.), odwrót komunistów na północ Korei. Wizyta premiera Indii, NEHRU we Francji (16.I.). Sukces wojsk francuskich w walce z komunistami wietnamskimi pod Vinh Yen (18.I.). VARGAS prezydentem Brazylii (do 1954). 217 ofiar lawin w Szwajcarii, we Włoszech oraz w Austrii (21.I.). Przeprowadzenie próbnego wybuchu jądrowego na pustyni Nevada w USA (28.I.). Podpisanie paktu o wzajemnym bezpieczeństwie między krajami Ligi Arabskiej (Arabia Saudyjska, Egipt, Jemen, Irak, Liban, Syria, Jordania) – (2.II.). Aresztowanie min. spr. zagr. Czechosłowacji, VLADIMIRA CLEMENTISA pod zarzutem spisku antyrządowego (3.II.). Zdobycie Seulu przez wojska ONZ i Korei Płd., odepchnięcie komunistów za linię 38 równoleżnika (4.II.). Odmowa potępienia partii Al-Hizb al-Istiklal (nacjonaliści) przez MOHAMMADA V w Maroku Fr., nieudana ofensywa chińska w Korei, drugie małżeństwo szacha Persji, MOHAMMADA REZY (księżniczka SORAYA) – (12.II.). Utworzenie Narodowego Centrum Niezależnych i Chłopów we Francji (Centre National des Indépendants et Paysans – CNIP), podpisanie umowy między Polską a ZSRR o wymianie obszarów (480 km˛ po obydwu stronach: część obwodu drohobyckiego dla Polski, część województwa lubelskiego dla ZSRR) – (15.II.). NATO: siedziba we Francji w Rocquencourt k/Wersalu (do 1966) – (19.II.). Zatwierdzenie 23 poprawki do konstytucji w USA na temat zakazu sprawowania urzędu prezydenta dłużej niż 2 kadencje, potępienie metod działania partii al-Istiklal w Maroku Francuskim przez MOHAMMADA V pod wpływem kolonialnych francuskich władz wojskowych (26.II.). Obniżka cen w ZSRR (28.II.). Zamordowanie premiera Iranu, gen. ALI RAZMARĘ w Teheranie (7.III.). Strajk 300 tys. osób w Barcelonie przeciw wzrostowi kosztów utrzymania (12.III.). Określenie wysokości odszkodowań należnych od Niemiec przez Izrael – 6 200 000 000 marek (13.III.). Początek ofensywy wojsk ONZ i Korei Płd. (gen. MATTHEW RIDGWAY) w Korei (14.III.). Znacjonalizowanie przemysłu naftowego w Iranie (Anglo-Iranian Oil Company Ltd), żądanie posiłków dla francuskich wojsk w Indochinach (DE LATTRE DE TASSIGNY) – (15.III.). Parafowanie układu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w Paryżu przez Francję, RFN, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg (19.III.). Zdobycie Sunczhon i dotarcie wojsk ONZ i Korei Płd. do 38 równoleżnika na terenie Korei (21.III.). Zagrożenie ChRL utworzeniem drugiego frontu na ich terytorium przez MAC ARTHURA (24.III.). Dwa wyroki śmierci w procesie małżeństwa ROSENBERGÓW w Nowym Jorku (5.IV.). Zmiany w dowództwie wojsk amerykańskich w Korei: odsunięcie MAC ARTHURA przez TRUMANA i zastąpienie go RIDGWAY’EM (powodem rozbieżności w sprawie utworzenia drugiego frontu przeciw ChRL) – (11.IV.). Strajki i rozruchy w Abadanie w Iranie (12.IV.). Utworzenie de facto Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali przez Francję (SCHUMAN), Włochy (CARLO SFORZA), RFN (ADENAUER), Belgię (PAUL VAN ZEELAND, JOSEPH MEURICE), Holandię (DIRK STIKKER, JAN VAN BRINK), Luksemburg (JOSEPH BECK) w Paryżu (celem wspólny rynek węgla, stali, rudy żelaza i złomu, obowiązujący na 50 lat) – (18.IV.). Kontrofensywa chińsko-koreańska na południe od 38 równoleżnika (22.IV.). Umowa duńsko-amerykańska o obronie Grenlandii (27.IV.). MOHAMMAD MOSADDEK premierem Iranu (do 1953), zaginięcie francuskiego gen. HARTEMANNA w rejonie Cao Bang w płn. Wietnamie (28.IV.). Upoważnienie rządu Japonii przez RIDGWAY’A do zrewidowania rozporządzeń MAC ARTHURA względem tego państwa (30.IV.). Zniszczenie opery genewskiej w wyniku pożaru, początek emisji Radia Wolna Europa na państwa Europy Wschodniej – Monachium, manifestacja Ruchu na rzecz Zwycięstwa Swobód Demokratycznych, algierskiej organizacji nacjonalistycznej w Paryżu, demonstracje w Kolonii (opowiedzenie się przeciw remilitaryzacji), Frankfurcie n/Menem (komuniści za ustąpieniem ADENAUERA) i Berlinie Wschodnim (hasła: pokój, wolność i jedność Niemiec) – (1.V.). Próbny wybuch amerykańskiej bomby wodorowej (12.V.). Przemówienie beja MOHAMMADA VIII AL-AMINA w Tunisie (żądanie ustroju demokracji konstytucyjnej od władz francuskich) – (15.V.). Eksplozja francuskiego okrętu wojennego „Adour” na redzie w Sajgonie (55 ofiar, 143 rannych) – (17.V.). Aresztowanie 65 tys. osób na Węgrzech pod zarzutem przynależności do tzw. burżuazji, zatrzymanie ofensywy oddziałów komunistycznych w Korei na 38 równoleżniku przez wojska ONZ i Korei Płd. (21.V.). Podpisanie między ChRL (MAO TSE-TUNG) a Tybetem (Tybet integralną częścią Chin z dużą samodzielnością i własnym systemem władzy z dalajlamą na czele) – (23.V.). Emocje antybrytyjskie w Iranie (VI.), wniesienie przez Wielką Brytanię skargi na Iran do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze (nacjonalizacja Anglo-Iranian Oil Company Ltd). Ostatnie egzekucje zbrodniarzy wojennych w RFN, zniknięcie MAC LEANA i GUY FRANCISA BURGESSA, wysokich urzędników ministerstwa spr. zagr. Wielkiej Brytanii zamieszanych w aferę szpiegowską na rzecz ZSRR (7.VI.). Zmiana statusu kolonii portugalskich na terytoria zamorskie (11.VI.). Wybory parlamentarne we Francji: zwycięstwo komunistów (26,5%), partia gaullistowska (21,7%), socjaliści (14,5%) – (17.VI.). Zakończenie ofensywy komunistycznej w płn. Wietnamie pod Ninh Binh, odwrót wojsk francuskich (18.VI.). Przejęcie przez władze rządowe w Iranie urządzeń naftowych w Abadanie, fiasko brytyjsko-irańskiej konferencji w sprawie sporu naftowego w Teheranie, zerwanie stosunków dyplomatycznych między Iranem a Wielką Brytanią (20.VI.). Propozycja ZSRR (JAKUB MALIK) w ONZ dotycząca zawieszenia broni w Korei (23.VI.). Przeniesienie PÉTAINA z wyspy Yeu w Zatoce Biskajskiej do prywatnego domu (29.VI.). Deklaracja gotowości do podjęcia rokowań w sprawie zawieszenia broni w Korei przez wojska ONZ (RIDGWAY) – (30.VI.). Wejście w życie planu Colombo, w sprawie współpracy i rozwoju gospodarczego płd-wsch. Azji (1.VII.). BAUDOUIN królem Belgii (do 1993). Rozpoczęcie rokowań w Korei w sprawie zawieszenia broni (10.VII.). Zamach na króla Jordanii, ABDULLAHA I IBN HUSAJNA w Jerozolimie (19.VII.), emir NAWEF tymczasowym regentem, TALAL nowym królem (do 1952). Śmierć byłego szefa Państwa Vichy, PÉTAINA (23.VII.). Zgoda rządu Wielkiej Brytanii na nacjonalizację irańskiego przemysłu naftowego (1.VIII.). Aresztowanie byłego szefa partii komunistycznej w Polsce, WŁADYSŁAWA GOMUŁKI (2.VIII.). Zniesienie wszelkich ulg celnych dla komunistycznych państw Europy Wsch. przez USA (3.VIII.). Ogłoszenie ostatecznej wersji układu pokojowego z Japonią przez USA, odmowa uznania go przez ZSRR (15.VIII.). Huragan w Meksyku – zniszczenie zapory w Gardedas (21 ofiar) – (24.VIII.). Początek konferencji państw Beneluksu w Brukseli, podpisanie traktatu o obronie wzajemnej między USA a Filipinami w Waszyngtonie (30.VIII.). Pierwsza płyta długogrająca: „Deutsche Grammophon” w Düsseldorfie (31.VIII.). Pierwszy program TV w kolorze – „CBS-show” (USA). Podpisanie w San Francisco sojuszu militarnego między USA, Australią i Nową Zelandią tzw. ANZUS gwarancja pomocy militarnej w wypadku zbrojnego ataku na którekolwiek z tych państw (główne organy paktu: Rada złożona z min. spr. zagr. krajów członkowskich, Stały Komitet Koordynacyjny (wiceministrowie spr. zagr. w Waszyngtonie), Komitet Wojskowy) – (1.IX.). Odwołanie sekretarza generalnego partii komunistycznej w Czechosłowacji, RUDOLFA SLANSKY’EGO, podpisanie traktatu pokojowego z Japonią przez 49 państw (w tym USA, Wielka Brytania, Holandia, Francja) w San Francisco (zobowiązanie do rozbrojenia, zwrócenie suwerenności politycznej i gospodarczej, pozostanie pewnej liczby wojsk amerykańskich w Japonii, odmowa podpisania traktatu przez ZSRR, Polskę i Czechosłowację) – (8.IX.). Wkroczenie oddziałów ChRL do Lhasy, stolicy Tybetu (9.IX.). Wypłacenie przez Bank Światowy 3 500 000 000 franków dla Belgii i Konga Belgijskiego na odbudowę i rozwój przemysłowy, wizyta DE LATTRE DE TASSIGNY w Waszyngtonie (13.IX.). Katastrofa lotnicza nad Morzem Śródziemnym (35 ofiar) – (19.IX.). Obrady państw NATO w Ottawie (propozycja dla Grecji i Turcji w sprawie przystąpienia do paktu), odmowa przyznania prawa wyborczego kobietom w Szwajcarii (20.IX.). Poinformowanie opinii publicznej o drugim próbnym wybuchu nuklearnym w ZSRR przez USA (3.X.), potwierdzenie jej przez STALINA (6.X.), niepokoje w Europie Zachodniej. Kolejna runda negocjacji w sprawie zawieszenia broni w Korei – Panmundżon, zamieszki antybrytyjskie w Egipcie, sprzeciw Izby Ludowej NRD (parlamentu) wobec 14-punktowego projektu ordynacji wyborczej RFN (ADENAUER), fiasko przeprowadzenia ogólnoniemieckich wyborów parlamentarnych (10.X.). Podpisanie karty o utworzeniu Organizacji Państw Ameryki Środkowej (Organización de los Estados Centroamericanos – ODECA) w San Salvador przez Gwatemalę, Kostarykę, Salwador, Nikaraguę i Honduras (14.X.). Zajęcie strefy Kanału Sueskiego przez wojska brytyjskie, wypowiedzenie układów z Wielką Brytanią przez Egipt (15.X.). Zamach na premiera Pakistanu, LIAQUATA ALI KHANA, zamieszki antybrytyjskie k/Suezu (12 ofiar) – (16.X.). Próbny wybuch nuklearny na pustyni Nevada w USA (22.X.). Oficjalne zakończenie stanu wojny między USA a Niemcami (24.X.). Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii: zwycięstwo Partii Konserwatywnej – CHURCHILL premierem (do 1955) – (25.X.). Rozruchy w Casablance, pierwsze manewry wojsk lądowych z bronią atomową na pustyni Nevada w USA (1.XI.). Wniesienie skargi na ZSRR przez Jugosławię do ONZ (wrogie działania) – (9.XI.). Reelekcja PERÓNA w Argentynie (11.XI.). Zaniechanie wszelkiej ofensywy przez wojska ONZ (RIDGWAY) w Korei (12.XI.). Aresztowanie byłego sekretarza gen. partii komunistycznej w Czechosłowacji, SLANSKY’EGO w Pradze (13.XI.). Zdobycie Hoa Binh w płn. Wietnamie przez oddziały francuskie (14.XI.). Wniosek w Trybunale Konstytucyjnym RFN o delegalizację KPD (partii komunistycznej) i SRP (Socjalistycznej Partii Rzeszy) – (16.XI.). Wielka Brytania: użycie po raz pierwszy reaktora atomowego do wytworzenia energii, zamieszki antybrytyjskie w Ismailii (14 ofiar) – (19.XI.). Wielkie powodzie w płn. Włoszech – zerwanie tamy na rzece Pad (20.XI.). Zawarcie umowy demarkacyjnej między ChRL, KRL-D i wojskami ONZ w Korei (27.XI.). Antyfrancuski strajk generalny w Tunezji, przywrócenie konstytucji z 1932 r. w Tajlandii przez marsz. PIBBULSONGGRAMA (29.XI.). Konferencja państw Beneluksu w Anneville (protesty Holandii i Luksemburga przeciw belgijskiemu cłu eksportowemu) – (2.XII.). Odrzucenie przez NRD możliwości uczestniczenia w igrzyskach olimpijskich w 1952 r. (3.XII.). Zamieszki komunistyczne w Iranie, rozruchy w Egipcie (50 ofiar), ogłoszenie stanu wyjątkowego (6.XII.). Nagrody Nobla (fizyka – sir JOHN DOUGLAS COCKROFT (Wielka Brytania) i ERNEST THOMAS WALTON (Irlandia), chemia – EDWIN MATTISON MACMILLAN i GLENN THEODORE SEABORG (USA), fizjologia lub medycyna – MAX THEILER (ZPA), literatura – PÄR LAGERKVIST (Szwecja), pokojowa – LÉON JOUHAUX (Francja)) – (10.XII.). Porażka komunistów wietnamskich w walce z Francuzami pod Hoa Binh (11.XII.). Odrzucenie przez Francję tunezyjskich żądań zwiększenia autonomii (15.XII.). Katastrofa lotnicza w New Jersey w USA (56 ofiar) – (16.XII.). Opuszczenie Wietnamu przez DE LATTRE DE TASSIGNY z powodu ciężkiej choroby, gen. RAOUL SALAN nowym dowódcą wojsk francuskich (19.XII.). Koniec ograniczenia włoskich zbrojeń wg traktatów paryskich, proklamacja niepodległości Libii jako Federacji Trypolitanii, Cyrenajki i Fezzanu (21.XII.). Zgoda ZSRR na wzięcie udziału w igrzyskach olimpijskich w 1952 r. (27.XII.). TORP premierem Norwegii (do 1955). FRANCISCO HIGINO CRAVEIRO LOPES prezydentem Portugalii (do 1958). TRIBHUWAN królem Nepalu (po raz drugi) – (do 1955). ARBENZ GUZMÁN prezydentem Gwatemali (do 1954). SOMOZA GARCIA prezydentem Nikaragui (do 1956). ALEJANDRO MARTÍNEZ TRUEBA prezydentem Urugwaju (do 1952). ALCIBIADES AROSEMENA prezydentem Panamy (do 1952). Zamach stanu w Boliwii, HUGO BALLIVIÁN ROJAS przewodniczącym junty (do 1952). Wypowiedzenie przez Egipt układu o kondominium egipsko-brytyjskim nad terytorium Sudanu, FARUK królem Sudanu (do 1956). Wejście RFN do Rady Europy. Powstanie Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w Paryżu. Utworzenie Międzynarodowej Federacji Bojowników Ruchu Oporu w Wiedniu. GHULAM MOHAMMAD gubernatorem Pakistanu (do 1955). Śmierć SINCLAIRA LEWISA – pisarza amerykańskiego, ARNOLDA SCHÖNBERGA – kompozytora austriackiego, ANDRÉ GIDE – pisarza francuskiego, LUDWIGA WITTGENSTEINA – austriackiego filozofa, LOUISA JOUVETA – francuskiego aktora i reżysera, HERMANNA BROCHA – pisarza austriackiego, TADEUSZA BOROWSKIEGO – polskiego pisarza, FERDINANDA PORSCHE – niemieckiego konstruktora samochodowego, CONSTANTA LAMBERTA – angielskiego kompozytora.
  1952 Odmowa NRD co do przygotowania organizacyjnych wyborów parlamentarnych na jej terytorium przez ONZ (2.I.). Spotkanie TRUMAN-CHURCHILL w Waszyngtonie, podpisanie układu między USA a Indiami w New Delhi o pomocy ekonomicznej dla Indii w wysokości 50 000 000 dolarów (5.I.). SALAN tymczasowym szefem wojsk francuskich w Indochinach (6.I.). 9,6 mln przesiedleńców w RFN (I.). Zgoda USA do nie dokonywania ataku atomowego na kraje bloku wschodniego bez porozumienia z Wielką Brytanią (8.I.). Zakończenie epopei kapitana KURTA CARLSONA z tonącego statku handlowego „Flying Enterprise” – Falmouth w płd. części Anglii (10.I.). Złożenie przez tunezyjskich ministrów skargi na Francję w związku z zablokowaniem rozmów między obydwoma krajami (14.I.). DE LATTRE DE TASSIGNY pośmiertnie mianowany marszałkiem Francji (15.I.). Zapowiedź wprowadzenia powszechnej służby wojskowej w RFN (19.I.). Zamieszki antybrytyjskie w Kairze, odwołanie premiera NAHASA PAŞY (25.I.). Wniesienie sprawy tunezyjskiej na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ przez państwa arabskie i azjatyckie (4.II.). Śmierć JERZEGO VI, króla Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na zamku Sandringham, następczynią ELŻBIETA II (do dzisiaj) – (6.II.). Igrzyska VI Olimpiady Zimowej w Oslo (hokej: Kanada, klasyfikacja medalowa: 1.Norwegia (7 złotych, 3 srebrne, 6 brązowych, łącznie 16 medali), 1.USA (4 złote, 6 srebrnych, 1 brązowy, łącznie 11 medali), 3.Finlandia (3 złote, 4 srebrne, 2 brązowe, łącznie 9 medali)) – (14-25.II.). Konferencja państw Beneluxu w Anneville (wprowadzenie wolnego handlu rybnego) – (14.II.). Zamach na doradcę premiera Iranu – HOSNI FATEMI w Teheranie (15.II.). Przystąpienie Grecji i Turcji do NATO (16.II.). Pakt pomocy wojskowej między USA a Peru (22.II.) i Ekwadorem (26.II.). Wycofanie się oddziałów francuskich i wietnamskich spod Hoa Binh (24.II.). Kryzys rządowy we Francji – krótkie premierostwa ANTOINE PINAY i EDGARA FAURE, RENÉ MAYER nowym premierem (do 1953) – (II.). Katastrofa lotnicza we Francji na trasie Paryż-Nicea (śmierć gwiazd filmu i baletu) – (3.III.). Zwolnienie z więzienia byłego przywódcy nacjonalistycznej organizacji Action Française, CHARLESA MAURRASA (7.III.). Zamach stanu na Kubie – gen. BATISTA Y ZALDIVAR prezydentem (do 1954) – (10.III.). Lord ISMAY sekrearzem generalnym NATO (do 1957) – (11.III.). Pierwszy elektryczny stymulator pracy serca (PAUL ZOLL). Zamach terrorystyczny w Tunezji: Gabes (7 ofiar) – (13.III.). Propozycja STALINA dotycząca zjednoczenia Niemiec (jednolitość obu części Niemiec, opuszczenie Niemiec przez wojska okupacyjne, dawni kombatanci nie będą dyskryminowani, gwarancja praw demokratycznych, istnienie partii o różnych tendencjach, zakaz działalności partii antydemokratycznych, zgoda na utworzenie armii, odmowa przystąpienia Niemiec do paktu wojskowego skierowanego przeciw jakimkolwiek aliantowi), odrzucenie tej propozycji przez ADENAUERA (19.III.). Anulowanie ustawy o segregacji rasowej przez Sąd Najwyższy w ZPA, kryzys konstytucyjny (20.III.). Żądanie rewizji umowy o protektoracie Francji nad Marokiem wysunięte przez MOHAMMADA V (21.III.). Fala huraganów w USA w stanach Arkansas, Tennessee, Missouri i Missisipi (167 ofiar) – (III.). Katastrofa lotnicza w Holandii (15 ofiar) – (23.III.). Ogłoszenie stanu wyjątkowego w Tunezji przez władze francuskie, aresztowanie premiera HAMIDA SZENIKA i 3 innych ministrów, przywrócenie cenzury, godziny policyjnej (rezydent generalny Francji, JEAN DE HAUTECLOCQUE) – (26.III.). Nieudany zamach na ADENAUERA w Monachium, częściowe zniesienie bezpłatnych usług medycznych w Wielkiej Brytanii (27.III.). Ogłoszenie planu reform w Tunezji przez władze francuskie (1.IV.). Zajęcie strajkujących hut stali przez wojsko w USA, obniżenie notowań TRUMANA (8.IV.). Odwołanie EISENHOWERA ze stanowiska dowódcy wojsk NATO w Europie (11.IV.). 500-rocznica śmierci LEONARDO DA VINCI, imprezy i wystawy w całej Europie (15.IV.). Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między RFN a Japonią (18.IV.). Bunt sześciuset więźniów w Jackson w stanie Michigan – USA (20.IV.). Fiasko rozmów francusko-niemieckich w Bonn na temat przyszłości Zagłębia Saary (23.IV.). Kolizja amerykańskich okrętów wojennych k/Azorów na Atlantyku, zatonięcie niszczyciela „Hobson” w wyniku zderzenia z lotniskowcem „Wasp” (176 ofiar) – (27.IV.). RIDGWAY dowódcą sił NATO w Europie, wejście w życie układu pokojowego USA z Japonią (28.IV.). Zaatakowanie samolotów pasażerskich Air France nad NRD przez radzieckie myśliwce (29.IV.). Wprowadzenie samolotów odrzutowych przez British Airways (2.V.). Powrót RFN do hymnu dawnych Niemiec (śpiewany bez pierwszej zwrotki), amnestia dla tunezyjskich ministrów – zwolnienie ich z więzienia przez francuskie władze (6.V.). Projekt załogowego lotu na Marsa (WERNER VON BRAUN) w USA (15.V.). Podpisanie traktatu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Obronnej w Paryżu (stworzenie siły militarnej sprzymierzonej z NATO) – (17.V.). Pierwszy atomowy pocisk artyleryjski (25.V.). Zablokowanie ruchu turystycznego między RFN a Berlinem Zachodnim przez NRD i ZSRR (przerwanie połączeń telefonicznych między strefą zach. i wsch. Berlina, początek rozbiórki torów kolejowych, zamknięcie przejazdu do Berlina Zach. alianckim pojazdom wojskowym, wycięcie drzew na szerokości 5 km wzdłuż granicy NRD-RFN), przystąpienie RFN do Europejskiej Wspólnoty Obronnej i układu o integracji w systemie Europy Zachodniej (odzyskanie suwerenności przez RFN, możliwość utworzenia własnych sił powietrznych, zwrot kosztów utrzymania wojsk alianckich przez RFN w wysokości 850 000 000 marek miesięcznie, interwencja aliancka w przypadku ewolucji ustroju RFN w sposób zagrażający demokracji) – (26.V.). Dwudniowy strajk drukarzy w RFN (27-29.V.). Manifestacje komunistyczne w Paryżu, aresztowanie JACQUESA DUCLOSA – tymczasowego sekr. gen. partii komunistycznej we Francji (protesty przeciw przyjazdowi RIDGWAY’A) – (28.V.). Przyznanie kobietom praw wyborczych w Grecji (29.V.). Dzieła GIDE’A na indeksie ksiąg zakazanych (1.VI.). Zajęcie radzieckiej stacji nadawczej w Berlinie Zach. przez policję i brytyjskich żołnierzy (3.VI.). Kryzys rządowy w Państwie Wietnam, nowy gabinet NGUYEN VAN TAMA, incydent w Berlinie (śmierć amerykańskiego żołnierza, zastrzelonego przez strażnika NRD na granicy stref okupacyjnych) – (4.VI.). Żądanie 14 000 000 dolarów od USA przez NRD za korzystanie z kabla telefonicznego z Berlina Zach. do RFN (5.VI.). Deklaracja nowego dowódcy wojsk ONZ w Korei, gen. MARKA CLARKA (użycie niekonwencjonalnej broni w wyniku chińsko-północnokoreańskiej ofensywy) – (12.VI.). Incydenty powietrzne między Szwecją a ZSRR nad Bałtykiem (zestrzelenie dwóch szwedzkich samolotów przez radzieckie myśliwce nad Gotlandią, ostra wymiana not dyplomatycznych) – (13, 16.VI.). Katastrofa górnicza w kopalniach belgijskich k/Charleroi (12 ofiar), 5-letni plan rozwoju energii atomowej we Francji, oskarżenia ZSRR wobec wojsk alianckich o stosowanie broni bakteriologicznej w Korei (18.VI.). Bombardowanie pięciu elektrowni wodnych na rzece Jalu w KRL-D przez 500 bombowców amerykańskich (23.VI.). Otwarcie linii kolei elektrycznych między Paryżem a Lyonem (24.VI.). Uchwalenie ustawy MAC CARRANA-WALTERA w USA (ograniczenie imigracji) – (27.VI.). Zakończenie dostaw dla Europy z tytułu Planu MARSHALLA (30.VI.). Pierwsze udane wszczepienie sztucznego stawu biodrowego z pleksiglasu – RFN (1.VII.). Zwolnienie z więzienia przywódcy komunistów we Francji, DUCLOSA (2.VII.). Ogłoszenie stanu pogotowia w Kairze (4.VII.). Czystka w Rumunii – aresztowanie ANNY PAUKER oraz pozbawienie jej stanowiska min. spr. zagr. (5.VII.). Tragedia na pokazie lotniczym w Lyonie – śmierć 8 osób w wyniku rozbicia się samolotu transportowego „Nord 2501” (6.VII.). Uchwalenie ustawy o ubezpieczeniu emerytalnym rolników we Francji (10.VII.). Igrzyska XV Olimpiady w Helsinkach (zwycięzca maratonu: EMIL ZÁTOPEK (Czechosłowacja), klasyfikacja medalowa: 1.USA (40 złotych, 19 srebrnych, 17 brązowych, łącznie 76 medali), 2.ZSRR (22 złote, 30 srebrnych, 19 brązowych, łącznie 71 medali), 3.Węgry (16 złotych, 10 srebrnych, 16 brązowych, łącznie 42 medale) – (19.VII.-3.VIII.). Uchwalenie konstytucji w Polsce (22.VII.). Zamach stanu w Egipcie – obsadzenie kluczowych punktów Kairu przez tajny komitet oficerów armii egipskiej (organizacja Wolnych Oficerów), mianowanie MOHAMMADA NAGIBA naczelnym dowódcą armii egipskiej, ALI MAHER na czele rządu (22-23.VII.). Wejście w życie układów o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (24.VII.). Nadanie Puerto Rico samorządu wewnętrznego przez USA (25.VII.). Śmierć EVITY PERÓN na białaczkę w Buenos Aires, abdykacja FARUKA w Egipcie – FUAD II królem (do 1953), realna władza w ręku 9-osobowej Rady Dowództwa Rewolucji (26.VII.). Ograniczenie władzy szacha w Iranie przez premiera MOSADDEKA (31.VII.). Początek kolejnej rundy rozmów na temat przyszłości Zagłębia Saary między RFN a Francją (1.VIII.). Zdobycie Nanga Parbat w Himalajach (Austriak HERMANN BUHL) – (3.VIII.). Pierwszy przelot śmigłowcem przez Atlantyk (dwa helikoptery amerykańskie typu Sikorsky H-19 z USA przez Grenlandię, Islandię, Szkocję do RFN), pierwsze posiedzenie Rady ANZUS w Honolulu (4.VIII.). Utworzenie Algierskiego Frontu Obrony i Przestrzegania Swobód (FADRL) – (5.VIII.). Protest Ligi Arabskiej przeciw negocjacjom izraelsko-niemieckim w sprawie normalizacji stosunków (6.VIII.). Nasilenie demonstracji w Belgii przeciw przedłużeniu służby wojskowej do 24 miesięcy (9.VIII.). Początek sesji inauguracyjnej Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w Luksemburgu, pierwszym przewodniczącym JEAN MONNET (10.VIII.). „Stary człowiek i morze” HEMINGWAY’A. Detronizacja TALALA przez parlament Jordanii, HUSAJN nowym królem (do 1999), rządy Rady Regencyjnej pod przewodnictwem SHARIFA NASERA BEN DJEMILA (do 1954) – (11.VIII.). Prezentacja pierwszego telefonu z ekranem – Londyn, zakończenie się negocjacji na temat wypłaty odszkodowań Izraelowi przez RFN: 3 000 000 000 marek w postaci towarów i usług w ciągu 12 lat – Luksemburg (27.VIII.). Przybycie 16 tys. uchodźców ze Wschodu do Berlina Zach. (30.VIII.). Gorączka zakupów odbiorników radiowych z „magicznym okiem” i ferrytową anteną w Europie Zachodniej. Zatonięcie jugosłowiańskiego promu na Dunaju pod Belgradem (107 ofiar) – (9.IX.). SPAAK pierwszym przewodniczącym Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (11.IX.). Veto ZSRR wobec propozycji przyjęcia Państwa Wietnam do ONZ (12.IX.). Moskwa: układ ChRL-ZSRR w sprawie przyszłości Port Arthur (15.IX.). Dymisja prezydenta Libanu, KHOURI, CAMILLE CHAMOUN nowym prezydentem (do 1958) – (23.IX.). Katastrofa francuskiego okrętu podwodnego „La Sybille” (48 ofiar) – (24.IX.). Przyjęcie planu rozwoju europejskich kolonii przez Radę Europy, jako sposobu przeciwdziałania wpływom ZSRR w Trzecim Świecie – Strasbourg (25.IX.). Wybuch pierwszej brytyjskiej bomby atomowej na archipelagu Montebello w Australii (3.X.). Odmowa akceptacji ingerencji ONZ w Maroku, Algierii i Tunezji przez rząd francuski (7.X.). Odrzucenie francuskiego projektu reform w Maroku Fr. przez MOHAMMADA V, zdemaskowanie w RFN – tajnej organizacji Służby Techniczne Związku Młodzieży Niemieckiej (zagrożenie zamachem stanu), katastrofa kolejowa k/Londynu (98 ofiar) – (8.X.). Początek ofensywy komunistów (VO NGUYEN GIAP) w płn. części Wietnamu (11.X.). Ogłoszenie stanu pogotowia w Brytyjskiej Afryce Wschodniej przeciw organizacji Mau-Mau (JOMO KENYATTA), likwidacja Afrykańskiego Związku Kenii przez władze brytyjskie (20.X.). Nacjonalizacja kopalń cynku w Boliwii (21.X.). Początek francuskiej kontrofensywy „Lorraine” w płn. części Wietnamu – ataki na bazy zaopatrzeniowe komunistów (29.X.). Odrzucenie wniosku o wprowadzenie kary śmierci przez Bundestag w RFN (30.X.). Protest Egiptu wobec paktowi izraelsko-niemieckiemu o naprawie krzywd (3.XI.). Zamieszki w Kimberley w ZPA (12 ofiar) – (8.XI.). Śmierć WEIZMANNA, pierwszego prezydenta Izraela (9.XI.). ICCHAK BEN CWI nowym prezydentem Izraela (do 1963). Rezygnacja TRYGVE LIE z funkcji sekretarza generalnego ONZ (10.XI.). Żądanie rewizji traktatu o protektoracie Francji z 1912 r. przez Maroko Fr. (MOHAMMAD V) – (11.XI.). Aresztowanie KENYATTY w Nairobi (Kenia) przez władze brytyjskie (18.XI.). Pierwszy lot samolotu rejsowego nad biegunem północnym (trasa Los Angeles-Kopenhaga) – (20.XI.). Ewakuacja Son La (Wietnam) przez Francuzów wskutek ofensywy komunistów (22.XI.). Ogłoszenie 11 wyroków śmierci przeciw byłym przywódcom komunistycznym w Czechosłowacji (m.in. SLANSKY, CLEMENTIS) – (27.XI.). Dotarcie oddziałów komunistycznych Wietnamu do granicy z Laosem (30.XI.). ADOLFO RUIZ CORTINES prezydentem Meksyku (do 1958). Wizyta prezydenta-elekta USA, EISENHOWERA w Korei Płd. (2.XII.). Zamach na FERHATA HACHEDA, sekretarza generalnego Powszechnego Związku Pracowników Tunezyjskich w Tunisie (organizacja „Czerwona Ręka”) – (5.XII.). Strajk powszechny w Maroku Fr. (Partia Istiklal), 52 ofiary, w tym 7 Europejczyków, zatrzymanie części działaczy komunistycznych i przywódców narodowych, zakazanie działalności dla Istiklal i Komunistycznej Partii Maroka (8-11.XII.). Nagrody Nobla (fizyka – (1/2) EDWARD MILLS PURCELL (USA) i FELIX BLOCH (Szwajcaria), chemia – ARCHER JOHN PORTER MARTIN i RICHARD LAWRENCE MILLINGTON SYNGE (Wielka Brytania), fizjologia lub medycyna – SELMAN ABRAHAM WAKSMAN (USA), pokojowa – ALBERT SCHWEIZER (Francja), literatura – FRANÇOIS MAURIAC (Francja)) – (10.XII.). Otwarcie Kongresu Narodów w obronie pokoju w Wiedniu (12.XII.). Oświadczenie NATO o solidarności z francuską polityką w Indochinach (17.XII.). Publikacja raportu o zbrodni w Katyniu (1940 r.) przez Komisję Izby Reprezentantów w USA (22.XII.), uznanie winy ZSRR i zalecenie wniesienia skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Wejście w życie ustawy MAC CARRANA o imigracji w USA – incydent podczas wpłynięcia francuskiego statku „Liberté” (23.XII.). Konferencja państw afrykańskich i azjatyckich w Kairze (24.XII.). BIERUT premierem (do 1954) i I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do 1956). ASGEIR ASGEIRSSON prezydentem Islandii (do 1968). ALBERT JOHN LUTHULI na czele Afrykańskiego Kongresu Narodowego (do 1967). JUMDŻAGIJN CEDENBAŁ premierem Mongolii (do 1974). Siły francuskie oraz posiłki Wietnamskiej Armii Narodowej w Indochinach: 450 tys. żołnierzy. Okres rozbudowy przemysłu ciężkiego, kolektywizacji rolnictwa oraz zaostrzenia walki klasowej w NRD – spadek stopy życiowej i masowe ucieczki ludności do RFN. Utworzenie Komisji Rozbrojeniowej ONZ. JOSÉ RAMÓN CANTERA prezydentem Panamy (do 1955). HÉCTOR TRUJILLO MOLINA prezydentem Dominikany (do 1960). VÍCTOR PAZ ESTENSSORO prezydentem Boliwii (do 1956). Władza I Rządzącej Rady Narodowej w Urugwaju (do 1955), zniesienie urzędu prezydenta na podstawie konstytucji. OREAMUNO prezydentem Kostaryki (do 1953). PETRU GROZA przewodniczącym Prezydium Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Rumunii (do 1958). VELASCO IBARRA prezydentem Ekwadoru (do 1956). IBAŃEZ DEL CAMPO prezydentem Chile (do 1958). MARCOS PÉREZ JIMÉNEZ prezydentem Wenezueli (do 1958). Utworzenie Rady Nordyckiej przez Islandię, Danię, Norwegię i Szwecję. Powstanie Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy w Brukseli. ISTVÁN DOBI przewodniczącym Rady Prezydialnej Węgier (do 1967). Początek kampanii przeciw systemowi segregacji rasowej w ZPA (NELSON MANDELA). Śmierć CONSTANTA PERMEKE – belgijskiego rzeźbiarza, KNUTA HAMSUNA – norweskiego pisarza (Głód, Błogosławieństwo ziemi), FERENCA MOLNÁRA – pisarza węgierskiego (Chłopcy z Placu Broni), JOHN’A DEWEY’A – filozofa amerykańskiego, CHARLESA MAURRASA – pisarza francuskiego, PAULA ÉLUARDA – poety francuskiego, BENEDETTO CROCE – filozofa włoskiego, HUGO HENKELA – niemieckiego chemika.
  1953 Pierwszy plan 5-letni w ChRL, ogłoszenie niepodległości przez Malediwy (1.I.). Początek procesu 25 członków dywizji SS „Das Reich”, oprawców mieszkańców Oradour-sur-Glane w Bordeaux (12.I.). Uchwalenie nowej konstytucji w Jugosławii, BROZ-TITO prezydentem (do 1980), wykrycie w ZSRR rzekomego spisku lekarzy kremlowskich – kolejna fala antysemityzmu państwowego (13.I.). Aresztowanie min. spr. zagr. NRD, GEORGA DERTINGERA pod zarzutem szpiegostwa – początek czystki w kraju (15.I.). Ofensywa komunistyczna w Wietnamie (Annam) – (19.I.). Ataki powstańców Mau-Mau w Kenii (27.I.). EISENHOWER prezydentem USA (do 1961). Śmierć 128 osób w wyniku zatonięcia promu „Princess Victoria” między Szkocją a Irlandią (31.I.). Zapowiedź nowej polityki amerykańskiej wobec krajów komunistycznych – koniec polityki demokratycznego nowego ładu, likwidacja kontroli cen i zarobków, deneutralizacja Tajwanu (2.II.). Konferencja w sprawie uchodźców politycznych ze Wschodu w Bonn w RFN (7.II.). Dekret o trybie obsadzania duchownych stanowisk kościelnych w Polsce przez władze państwowe – sprzeciw Kościoła (9.II.). Zerwanie negocjacji gospodarczych między Egiptem a RFN w następstwie podjęcia rozmów Egiptu z NRD (10.II.). Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez ZSRR w wyniku zamachu przeciw radzieckiemu poselstwu w Tel Awiwie (11.II.). Podpisanie między Egiptem a Wielką Brytanią traktatu o przyszłości Sudanu (12.II.). Wyroki śmierci i kary długoletniego więzienia dla oprawców miasta Oradour-sur-Glane (1944 r.) we Francji (13.II.). Zapoczątkowanie konferencji min. spr. zagr. państw Europy Zachodniej w celu utworzenia europejskiej wspólnoty gospodarczej (24.II.). Sprzeciw DE GAULLE’A wobec Europejskiej Wspólnoty Obronnej (25.II.). Nasilenie napięcia między szachem Iranu, MOHAMMADEM REZĄ a premierem MOSADDEKIEM (28.II.). Powodzie w Holandii i Wielkiej Brytanii – zniszczenia wybrzeży (1487 ofiar w Holandii) – (II.). Jednostronna pełna niepodległość Kambodży (SIHANOUK), śmierć STALINA (5.III.), władza I triumwiratu w ZSRR (BERIA, GIEORGIJ MALENKOW, MOŁOTOW) – (III-VII.), powolny krach systemu stalinowskiego w ZSRR. Zestrzelenie dwóch samolotów: amerykańskiego i brytyjskiego przez Rosjan nad NRD (10.III.). Śmierć przywódcy czechosłowackich komunistów, GOTTWALDA w wyniku zaziębienia się podczas pogrzebu STALINA w Moskwie, NIKITA CHRUSZCZOW I sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (do 1964) – (14.III.). Ćwiczebny wybuch amerykańskiej bomby atomowej na pustyni k/Las Vegas (17.III.). Ustawa o sukcesji w Danii (przywrócenie prawa królewskich córek do korony i objęcia tronu) – (27.III.). Zgoda komunistów koreańskich na negocjacje w sprawie wymiany rannych lub chorych jeńców (28.III.). Rehabilitacja radzieckich lekarzy w związku z tzw. aferą „białych fartuchów” (4.IV.). Wyrok dla przywódcy ruchu Mau-Mau w Kenii, KENYATTY (skazanie go na 7 lat przymusowych robót) – (8.IV.). Wykrycie siatki radzieckich szpiegów w RFN (9.IV.). Podpisanie porozumienia o wymianie jeńców wojennych w Korei (11.IV.). Zwycięstwo zwolenników segregacji rasowej w wyborach parlamentarnych w ZPA, nieudany zamach na PERÓNA w Buenos Aires – zamieszki (6 ofiar) – (15.IV.). Stopniowa ewakuacja oddziałów francuskich z płn. Laosu (21.IV.). Początek rokowań w sprawie zawieszenia broni w Korei (26.IV.). Pierwsza konferencja brytyjsko-egipska w sprawie ewakuacji wojsk brytyjskich z Egiptu – Londyn (27.IV.). Luksemburg: oficjalne otwarcie Wspólnego Rynku Węgla i Stali (30.IV.). Zatrzymanie ofensywy komunistycznej w Indochinach przez Francuzów (7.V.). Wywłaszczenie szacha z jego dóbr w Iranie, krytyka polityki USA w przemówieniu CHURCHILLA (postawa wobec ChRL) – (11.V.). Rehabilitacja zasady kolektywnego sprawowania władzy w ZSRR (12.V.). Pierwszy numer tygodnika „L’Express” we Francji (16.V.). Przekroczenie prędkości dźwięku przez pierwszą kobietę, Francuzkę JACQUELINE COCHRAN (samolot odrzutowy) – (20.V.). Petycja przeciw sułtanowi MOHAMMEDOWI V w Maroku (270 książąt) – (21.V.). Pierwszy lot komunikacyjny nad biegunem północnym (samolot Skandynawskich Linii Lotniczych leci z Oslo do Tokio – 12 400 km) – (23.V.). Zdobycie Mount Everest przez Nepalczyka TENSINGA NORGAY’A i Nowozelandczyka EDMUNDA HILLARY (29.V.). Przeprowadzenie reformy monetarnej i likwidacja systemu kartkowego w Czechosłowacji (30.V.). Zamieszki w Pilźnie (1.VI.). Nowa Karta Konstytucyjna w Danii: włączenie Grenlandii, sprzeciw Senatu USA wobec przyjęcia ChRL do ONZ (5.VI.). Odrzucenie projektu zawieszenia broni w Korei przez Koreę Płd. (LI SYNG-MAN) – (9.VI.). Rezygnacja ZSRR z roszczeń do tureckich cieśnin czarnomorskich (10.VI.). EISENHOWER przeciw maccartyzmowi w USA (nagonce na osoby sympatyzujące z komunistami), początek wielkiej ofensywy wojsk komunistycznych w Korei (14.VI.). Bunt robotników w Berlinie Wschodnim – 21 ofiar (16-19.VI.). Obalenie monarchii w Egipcie – narodziny Republiki Egipskiej, prezydentem, premierem i szefem Rady Dowództwa Rewolucji ALI MOHAMMAD NAGIB (do 1954), zwolnienie 27 tys. więźniów koreańskich (18.VI.). Egzekucja małżeństwa ROSENBERGÓW w USA pod zarzutem przekazania ZSRR tajemnicy bomby atomowej (19.VI.). Przemiany w NRD pod naciskiem ZSRR: cofnięcie zwyżek norm roboczych, zwolnienia osób ujętych w czerwcowych zamieszkach, polepszenie zaopatrzenia w artykuły konsumpcyjne (VI.). Aresztowanie szefa NKWD i min. spr. wewn. ZSRR, BERII (26.VI.). II triumwirat w ZSRR (MALENKOW, MOŁOTOW, CHRUSZCZOW) – (do 1957). Nowy kurs w polityce ekonomicznej Węgier (IMRE NAGY), koniec obozów pracy, reorientacja rozwoju przemysłu w kierunku produkcji dóbr konsumpcyjnych, ułatwienia dla chłopów i powrót prywatnego handlu (4.VII.). SZISZAKLI prezydentem Syrii (do 1955). Wybuch strajków robotniczych w Berlinie Wschodnim (7.VII.). Zablokowanie swobody poruszania się między wschodnimi a zachodnimi strefami Berlina przez ZSRR (8.VII.). Zniesienie stanu wyjątkowego w NRD i Berlinie Wschodnim (11.VII.). Operacja francuska „Plan Navarre” w płn. części Wietnamu (Tonkin), ofensywa na Lang Son (17-20. VII.). Powódź w Japonii na wyspie Honsiu (1700 ofiar, 7 tys. rannych) – (18.VII.). Głosowanie w parlamencie francuskim nad ustawą o amnestii za kolaborację, plan obrony Laosu przed siłami komunistycznymi (HENRI NAVARRE) – (24.VII.). Atak komunistów (FIDEL CASTRO RUZ) na koszary Moncada w Santiago na Kubie, pojmanie CASTRO i jego uwięzienie na okres 11 lat (wyjście już po dwóch latach), strajk więźniów w łagrze na Workucie w ZSRR, oficjalne rozwiązanie obozów pracy na Węgrzech i ogłoszenie szerokiej amnestii (26.VII.). Podpisanie rozejmu w Panmundżonie, kończącego wojnę koreańską (linia demarkacyjna wzdłuż linii frontu z 23.V.1951 r. (38 równoleżnik), uregulowanie problemu jeńców wojennych), straty wojenne: KRL-D – 1,52 mln, ChRL – 900 tys., Korea Płd. – 1,31 mln, USA – 142 tys., siły ONZ – 17 tys. (27.VII.). Strajk producentów wina we Francji, kryzys rządowy we Włoszech (28.VII.). Desant oddziałów francuskich pod Hue w środkowej części Wietnamu (29.VII.). Początek wymiany jeńców w Korei (5.VIII.). Oświadczenie MOŁOTOWA o przełamaniu przez ZSRR monopolu USA w kwestii produkcji bomby wodorowej (8.VIII.). Podpisanie paktu o wzajemnej pomocy między USA a Koreą Płd. (9.VIII.). Strajk generalny we Francji (4 mln uczestników) – (13.VIII.). Wznowienie stosunków dyplomatycznych między ZSRR a Jugosławią (14.VIII.). Zamieszki w Casablance, Rabacie i Udżdzie w wyniku ogłoszenia imamem SIDI MOHAMMADA BEN ARAFĘ przez paszę Marakeszu (32 ofiary) – (16.VIII.). Trzęsienia ziemi na Wyspach Jońskich (1000 ofiar) – (VIII.). Wojskowy zamach stanu w Iranie – odsunięcie od władzy premiera MOSADDEKA, nowym premierem gen. MOHAMMAD FAIZULLA ZAHEDI (19.VIII.). Pierwszy próbny wybuch radzieckiej bomby wodorowej, odsunięcie od władzy sułtana Maroka, MOHAMMADA V przez rząd francuski i zesłanie go wraz z dwoma synami na Korsykę, nowym władcą BEN ARAFA (do 1955) – (20.VIII.). Podpisanie między Francją a Laosem traktatu o przyjaźni i współpracy, porozumienie ZSRR-NRD (zwolnienie NRD od spłaty reparacji wojennych od 1.I.1954 r.) – (22.VIII.). Zakończenie strajku powszechnego we Francji (25.VIII.). Podpisanie konkordatu między Hiszpanią a Watykanem (27.VIII.). Katastrofa lotnicza na trasie Paryż-Sajgon k/Barcelonnette (42 ofiary) – (2.IX.). Dymisja ministra stanu Francji, FRANÇOISA MITTERRANDA z powodu polityki wobec Maroka, zapowiedź wprowadzenia nowej polityki rolnej w ZSRR (CHRUSZCZOW), wejście w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (3.IX.). 45 000 000 dolarów pomocy od USA dla Iranu (5.IX.). Zwycięstwo CDU (chadecji), porażka SPD (socjaliści) w wyborach parlamentarnych w RFN (6.IX.). Film „Deszczowa piosenka” GENE’A KELLY’EGO i STANLEY’A DONENA (VIII.). Uznanie Republiki Austrii i rezygnacja z opłat okupacyjnych przez ZSRR (8.IX.). Proces bp. kieleckiego, CZESŁAWA KACZMARKA w Polsce (12 lat więzienia) – (14.IX.). Odrzucenie wniosku ZSRR o przyjęcie ChRL do ONZ, potępienie księży-robotników przez papieża PIUSA XII (15.IX.). Przyjazd pierwszej grupy jeńców wojennych do RFN ze Wschodu (25.IX.). Aresztowanie prymasa Polski, kardynała STEFANA WYSZYŃSKIEGO przez władze komunistyczne, traktat o pomocy w Madrycie między Hiszpanią a USA na okres 20 lat (rozmieszczenie amerykańskich baz wojskowych, 226 000 000 dolarów na cele wojskowe dla Hiszpanii) – (26.IX.). Desant wojsk francuskich w płn. Wietnamie pod Lao Cai (3.X.). Napięcie między Włochami a Jugosławią (sprawa Wolnego Miasta Triest) – (X.). Atak senatora MAC CARTHY’EGO na dowództwo sił zbrojnych USA (zarzut o sympatie dla komunizmu w szczególności do sekretarza Departamentu Obrony, ROBERTA STEVENSA) – (X.). Utworzenie bazy lotniczej NATO w Izmirze w Turcji (9.X.). JOSEPH LANIEL premierem Francji (do 1954). Fiasko kongresu liderów politycznych w Wietnamie (10.X.). Podpisanie przez Turcję i USA traktatu wojskowego (12.X.). Strajk hodowców we Francji (X.). Napad żołnierzy izraelskich na wioskę jordańską Qibya (53 ofiary), katastrofa lotnicza k/Frankfurtu n/Menem (śmierć 44 osób) – (14.X.). Niepodległość Laosu w ramach Unii Francuskiej (22.X.). Zainstalowanie w Mainz (RFN) przez Amerykanów nowego działa (możliwość wystrzeliwania pocisków atomowych) – (23.X.). Zahamowanie prac nad projektem ONZ w kwestii nawodnienia terenów pustynnych nad rzeką Jordan (28.X.). Kryzys rządowy w Izraelu – dymisja BEN GURIONA, premierem MOSHE SHARETT (do 1955) – (5.XI.). Stłumienie 3-dniowych zamieszek w Trieście przez brytyjsko-amerykańskie siły porządkowe (6.XI.). Proces MOSADDEKA w Iranie (wyrok: 3 lata więzienia za stworzenie nielegalnego rządu) – (8.XI.). SAUD IBN ABD AL-AZIZ królem Arabii Saudyjskiej (do 1964). Zniesienie kontroli paszportów przy przekraczaniu zachodnich stref okupacyjnych Niemiec (RFN) przez aliantów (16.XI.). Rozstrzygnięcie sporu między Wielką Brytanią a Francją o wysepki Ecrehou i Minquiers w kanale La Manche (przyznanie ich Brytyjczykom decyzją Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości) – (17.XI.). Desant wojsk francuskich w Dien Bien Phu w płn. Wietnamie (20.XI.). Przekroczenie podwójnej prędkości dźwięku przez amerykański samolot Douglas B 558 II (2135 km/h) – (24.XI.). Przywrócenie stosunków dyplomatycznych między Iranem a Wielką Brytanią (2.XII.). Fortyfikowanie Dien Bien Phu przez wojska francuskie w Wietnamie (3.XII.). Konferencja Francji (LANIEL), Wielkiej Brytanii (CHURCHILL) i USA (EISENHOWER) na Bermudach (4.XII.). Przemówienie EISENHOWERA na forum ONZ (propozycja utworzenia międzynarodowej agencji do spraw energii atomowej) – (8.XII.). Nagrody Nobla (fizyka – FRITS ZERNIKE (Holandia), chemia – HERMANN STAUDINGER (RFN), fizjologia lub medycyna – (1/2) HANS ADOLF KREBS (Wielka Brytania) i FRITZ ALBERT LIPPMANN (USA), literatura – CHURCHILL (Wielka Brytania), pokojowa – MARSHALL (USA)) – (10.XII.). Przekroczenie dwu- i półkrotnie prędkości dźwięku za sterami samolotu XIA przez Amerykanina YEAGERA (16.XII.). Egzekucja BERII w Moskwie (23.XII.). Negocjacje amerykańsko-radzieckie w sprawie spłaty części kredytów uzyskanych przez ZSRR w ramach Lend-Lease Act z 1941 r. (do 1954). Publikacja przez MILOVANA DJILASA, wiceprezydenta i przewodniczącego parlamentu Jugosławii – serii artykułów w dzienniku „Borba” i miesięczniku „Nova Misao” (krytyka mechanizmów władzy, zarzuty nepotyzmu, podatności na korupcję i wykorzystywania stanowisk dla gromadzenia osobistego majątku wobec najwyższych przywódców kraju) – (do 1954). Nasilenie walk Brytyjczyków z komunistami na Malajach (do 1957). Zniesienie wolności prasy i zrzeszania się oraz poddanie uniwersytetów pod nadzór władz politycznych przez PERÓNA w Argentynie. Nagonka na urzędników odmawiających poddania się przesłuchaniu komisji Senatu do spraw działalności antyamerykańskiej. JULIUS RAAB kanclerzem Austrii (do 1961). HEDTOFT-HANSEN premierem Danii (do 1955). ETTER prezydentem Szwajcarii. ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ prezydentem Czechosłowacji (do 1957). Utworzenie przez władze brytyjskie – Federacji Rodezji i Niasy w Afryce Płd. (istniała do 1963). RAMÓN MAGSAYSAY prezydentem Filipin (do 1957). Krótkotrwałe istnienie republiki na Malediwach, sułtanat (do 1968) pod protektoratem brytyjskim (do 1965). Przyjęcie Libii do Ligi Państw Arabskich. HADJI LLESHI przewodniczącym Prezydium Zgromadzenia Narodowego Albanii (do 1982). Szwed, DAG HAMMARSKJÖLD sekretarzem generalnym ONZ (do 1961). FIGUERES FERRER prezydentem Kostaryki (do 1958). Krótkie rządy RAFAELA URDANETY ARBELÁEZA w Kolumbii, GUSTAVO ROJAS PINILLA nowym prezydentem (do 1957). SAKARI TUOMIOJA premierem Finlandii (do 1954). Ucieczki do RFN: 331,4 tys. Niemców z NRD. Śmierć JEAN’A EPSTEINA – reżysera francuskiego, JEAN’A BAPTISTE’A REINHARDTA zw. DJANGO – belgijskiego muzyka jazzowego, SERGIUSZA PROKOFIEWA – kompozytora rosyjskiego, IMRE KÁLMÁNA – kompozytora węgierskiego, JACQUESA THIBAUD – francuskiego muzyka, HENRI BERNSTEINA – pisarza francuskiego, KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO – poety polskiego, DYLANA THOMASA – poety angielskiego, ROBERTA MILLIKIANA – amerykańskiego fizyka, JULIANA TUWIMA – poety polskiego.
  Autor książki "Almanach dat 1799-1918", Warszawa 2007.

 6. #6
  Mage of the Lesser Tower
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Płońsk
  Posts
  264
  1954 Apel PIUSA XII do społeczeństwa włoskiego (zagrożenie przekazem telewizyjnym) – (2.I.). Publiczna prezentacja pierwszego kalkulatora elektronicznego – Nowy Jork (9.I.). Pierwsze rozmowy miedzy USA a ZSRR w sprawie zakazu stosowania broni atomowej (11.I.). Odsunięcie DJILASA w Jugosławii od pełnienia wysokich stanowisk w państwie w wyniku jego krytycznych artykułów w prasie (17.I.). Operacja wojsk francuskich „Atlante” w Annamie (Indochiny), odmowa uznania władzy BEN ARAFY w Maroku przez 400 notabli z terytorium Maroka Hiszp., zwodowanie pierwszego na świecie okrętu podwodnego o napędzie atomowym – „Nautilus” (USA) – (21.I.). Konferencja min. spr. zagr. ZSRR, USA, Francji i Wielkiej Brytanii w Berlinie (odmowa uznania ChRL na forum ONZ przez mocarstwa zachodnie, fiasko propozycji zwołania konferencji rozbrojeniowej, różne koncepcje przyszłości RFN i NRD oraz ewentualnego zjednoczenia Niemiec, przerwanie negocjacji na temat podpisania traktatu pokojowego z Austrią, decyzja o zwołaniu w IV.1954 r. konferencji w Genewie w sprawie problemów w Azji) – (25.I.-18.II.). Przenosiny byłego sułtana Maroka, MOHAMMADA V z Korsyki na Madagaskar przez rząd francuski (26.I.). Rozwój ruchu naturystycznego w Europie Zachodniej. Otoczenie francuskiej twierdzy Dien Bien Phu przez siły komunistów wietnamskich (VO NGUYEN GIAP) – (5.II.). Żądanie połączenia z Indiami przez Zgromadzenie Konstytucyjne Kaszmiru (6.II.). Boom samochodowy w RFN. Możliwość interwencji amerykańskiej w Indochinach jako posiłków dla armii francuskiej (EISENHOWER) – (10.II.). Pierwsza szczepionka przeciw chorobie Heine-Medina (niemiecka firma Behring) – (15.II.). Światowy rekord szybkości w jeździe pociągiem: 243 km/h (na linii Paryż-Lyon) – (21.II.). Coraz większa niechęć Amerykanów do dalszego przesłuchiwania w zakresie sprawdzenia sympatii do komunizmu przez Komisję Kongresową senatora MAC CARTHY’EGO (artyści, wojsko) – (II.). Odsunięcie od władzy prezydenta Egiptu, NAGIBA przez Radę Dowództwa Rewolucji, krótka władza GAMALA ABDEL NASERA, bunt ludności Kairu i powrót do rządów NAGIBA, NASER szefem Rady Dowództwa Rewolucji (24-27.II.). Obalenie dyktatury wojskowej (SZISZAKLI) w Syrii (25.II.). Zamieszki w Sudanie między zwolennikami unii kraju z Egiptem a stronnikami wprowadzenia autonomii, strzały w Izbie Reprezentantów USA (4 nacjonalistów z Puerto Rico), próbny wybuch amerykańskiej bomby wodorowej na atolu Eniwetok w arch. Wysp Marshalla – napromieniowanie 287 osób, protesty Japonii (1.III.). Murzyn na stanowisku wiceministra pracy w USA – ERNEST WILKINS, nieudany zamach na sułtana Maroka, BEN ARAFA w Marrakeszu (5.III.). Uznanie niezależności Kościoła kongijskiego przez Watykan (11.III.). Początek ataku komunistów na Dien Bien Phu w Wietnamie (13.III.). Otwarcie po 14 latach przerwy rynku złota w Londynie (22.III.). Założenie organizacji humanitarnej Emmaus (ksiądz PIERRE) – (23.III.). Wysłanie do Indochin Fr. w ramach pomocy – 25 bombowców przez USA, rozszerzenie praw NRD przez ZSRR (26.III.). Pomoc finansowa krajów tzw. demokracji ludowej dla komunistów wietnamskich – 500 000 000 dolarów (28.III.). Chęć wstąpienia ZSRR do NATO (31.III.). Utworzenie Frontu Wyzwolenia Maghrebu arabskiego w Kairze (4.IV.). Proces byłego min. sprawiedliwości Rumunii, LUCRETIU PATRĂSCANU w Bukareszcie (wyrok śmierci) – (6.IV.). Negatywna wypowiedź DE GAULLE’A na temat Europejskiej Wspólnoty Obronnej (7.IV.). Usunięcie DJILASA z partii komunistycznej i pozbawienie stanowisk państwowych w Jugosławii (IV.). Odsunięcie od amerykańskich projektów badawczych – wybitnego specjalisty JACOBA ROBERTA OPPENHEIMERA (krytyka przeprowadzania próbnych wybuchów bomb wodorowych, zarzuty współpracy z komunistami) – (13.IV.). Zapoczątkowanie represji przeciwko sojusznikom obalonego sułtana, MOHAMMADA V w Casablance (17.IV.). NASER ponownie na stanowisku premiera Egiptu, orędzie wielkanocne PIUSA XII (apel o potępieniu broni atomowej) – (18.IV.). Porozumienie o wzajemnej pomocy między USA a Irakiem (21.IV.). Ogłoszenie Europejskiego Statusu dla Zagłębia Saary (23.IV.). Rozpoczęcie konferencji w Genewie na temat problemu Korei i Indochin (26.IV.). Aresztowanie 10 tys. osób z plemienia Kikuju w Kenii w odwecie za pomaganie ruchowi Mau-Mau przez władze brytyjskie (IV.). Dien Bien Phu oblężone przez wojska komunistów wietnamskich (VO NGUYEN GIAP) – (IV-V.). Odmowa dalszego udzielania pomocy militarnej dla Francji przez USA (groźba umiędzynarodowienia konfliktu w Indochinach) – (29.IV.). Zamach na francuskich osadników w Casablance (6 ofiar) – (30.IV.-1.V.). Żądanie zaprzestania prób nuklearnych i uchwała w sprawie dekolonizacji na konferencji państw azjatyckich na Cejlonie (3.V.). Odrzucenie prośby ZSRR dotyczącej wstąpienia do NATO (5.V.). Kapitulacja wojsk francuskich pod Dien Bien Phu (straty: Francja – 4 tys., komuniści wietnamscy – 8 tys.) – szok we Francji (7.V.). Sprawa zakończenia wojny indochińskiej na konferencji w Genewie (8.V.). Porozumienie między Kanadą a USA w sprawie budowy kanału łączącego Wielkie Jeziora i Atlantyk (13.V.). Konwencja haska o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego (14.V.). Orzeczenie zakazu segregacji rasowej w szkołach publicznych w USA przez Sąd Najwyższy (17.V.). Przewiezienie tunezyjskiego przywódcy narodowego, HABIBA BURGIBY na wyspę Groix we Francji (21.V.). Seria aresztowań polityków z partii komunistycznej w RFN (24.V.). Zamach bombowy w Marrakeszu (2 ofiary) – (25.V.). Kanonizacja PIUSA X (29.V.). Fala zamachów terrorystycznych na francuskich osadników w Tunezji – wzmocnienie wojsk francuskich (VI.). Incydent w przestrzeni powietrznej nad granicą Austrii z Jugosławią między radzieckim a belgijskim samolotem (3.VI.). Traktat francusko-wietnamski (uznanie niezależności Wietnamu Płd. pod władzą BAO DAI przez Francję) – (4.VI.). Pierwsza wymiana telewizyjna – „Eurowizja” (RFN, Holandia, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Belgia, Dania, Szwajcaria) – (6.VI.). Ponowienie przez USA braku zainteresowania interwencją w Wietnamie (EISENHOWER) – (10.VI.). Nacjonalizacja United Fruit Company (amerykańskiego przedsiębiorstwa z ogromnymi wpływami) w Gwatemali (GUZMÁN) – (VI.). V Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Szwajcarii (uczestnicy: Anglia, Austria, Belgia, Brazylia, Francja, Jugosławia, Czechosłowacja, Korea Płd., Meksyk, Szwajcaria, RFN, Szkocja, Turcja, Urugwaj, Węgry, Włochy; 1.RFN, 2.Węgry, 3.Austria, 4.Urugwaj) – (16.VI.-4.VII.). Odwołanie z wygnania NGO DINH DIEMA w Wietnamie Płd. przez BAO DAI w celu stworzenia rządu, wprowadzenie blokady morskiej Gwatemali przez USA (16.VI.). PIERRE MENDČS-FRANCE premierem Francji (do 1955). Desant 5 tys. wojsk amerykańskich na terytorium Gwatemali (19.VI.). Uruchomienie pierwszej w świecie elektrowni atomowej (ZSRR), obalenie władzy GUZMÁNA w Gwatemali przez wojskowy zamach stanu – CARLOS CASTILLO ARMAS nowym prezydentem (do 1957), unieważnienie konstytucji z 1945 r., anulowanie reformy rolnej i delegalizacja partii komunistycznej (27.VI.). Rozpoczęcie operacji „Auvergne” (ewakuacja wojsk francuskich z Wietnamu Płn.) – (28.VI.). Pierwszy tranzystorowy odbiornik radiowy (USA) – (VII.). Żądanie ambasadora USA wobec Francji: poparcie dla idei Europejskiej Wspólnoty Obronnej lub stworzenie własnej armii przez RFN (1.VII.). Utworzenie Afrykańskiego Związku Narodowego Tanganiki (TANU) przez JULIUSA KAMBARAGE NYERERE (7.VII.). Krótka władza ROMERO PEREIRY w Paragwaju w wyniku wojskowego zamachu stanu, gen. ALFREDO STROESSNER nowym prezydentem (do 1989) – (VII.). Przebój „That’s All Right Mama” ELVISA PRESLEY’A, początek nowego gatunku muzycznego oraz zjawiska Presley’a w USA (19.VII.). Potajemne wyjechanie do NRD kierownika Urzędu Ochrony Konstytucji RFN, OTTO JOHNA i jego dwukrotne wystąpienia radiowe (dobrowolność czynu) – (20, 23, 26. VII.). Podpisanie traktatu pokojowego między Francją a komunistami wietnamskimi w Genewie (podział Wietnamu wzdłuż rzeki Ben Hai (17 równoleżnik), uznanie istnienia Demokratycznej Republiki Wietnamu w północnej części kraju i Państwa Wietnam w południowej części kraju, przeprowadzenie w ciągu dwóch lat wolnych wyborów na terenie całego Wietnamu i wyłonienie rządu ogólnokrajowego, zwolnienie jeńców wojennych w terminie 30 dni, wycofanie się sił komunistycznych z Laosu i Kambodży, nadzór nad wykonaniem warunków pokoju w ręku Międzynarodowej Komisji Kontroli (Kanada, Polska, Indie)), straty: Francja i jej sojusznicy – 95 tys., brak wiarygodnych danych co do strony komunistycznej (21.VII.). Porozumienie brytyjsko-egipskie w sprawie wycofania wojsk brytyjskich z Egiptu, strefa Kanału Sueskiego pod specjalnym nadzorem Brytyjczyków (27.VII.). Ogłoszenie autonomii Tunezji przez władze francuskie (MENDČS-FRANCE) – (31.VII.). Zgoda Włoch na powołanie Europejskiej Wspólnoty Obronnej (1.VIII.). Powołanie TAHARA BEN AMARY na stanowisko pierwszego premiera Tunezji, rozruchy w Fezie (2.VIII.). Ogłoszenie przerwania ognia w Kambodży, Wietnamie i Laosie (7.VIII.). Strajk w przemyśle metalowym w RFN (200 tys. robotników) – (9.VIII.). Zniesienie unii Holandii i Indonezji, delegalizacja partii komunistycznej w USA (10.VIII.). Oddanie się Tajwanu (Republiki Chińskiej CZANG KAJ-SZEKA) pod opiekę USA (protektorat) – (17.VIII.). Zakończenie konferencji w sprawie ponownego uzbrojenia Niemiec tj. RFN (Francja przeciw projektowi) – (22.VIII.). Dymisja i samobójstwo prezydenta Brazylii, VARGASA (24.VIII.), JOĂO CAFÉ FILHO prezydentem tymczasowym (do 1955). Ostateczne odrzucenie przez Francję idei Europejskiej Wspólnoty Obronnej (319 głosów przeciw, 264 za) – (30.VIII.). Wznowienie dostaw ropy naftowej przez Iran (31.VIII.). Ostrzał artyleryjski wysepki Quemoy należącej do Tajwanu przez ChRL (2.IX.). Zestrzelenie amerykańskiego samolotu nad Syberią przez radziecki myśliwiec, zwolnienie jeńców przez komunistów wietnamskich (5331 Francuzów z metropolii, 4349 z Legii Cudzoziemskiej, 2074 Algierczyków, 2427 Marokańczyków, 1041 innych Afrykanów, 480 Taborów, 63 Tunezyjczyków oraz 23 464 Wietnamczyków (14 060 cywilów), początek negocjacji między Francją a Tunezją w sprawie wewnętrznej autonomii, partia Neo-Destour ponownie zalegalizowana (4.IX.). Podpisanie sojuszu polityczno-militarnego przez Australię, Filipiny, Francję, Pakistan, Nową Zelandię, Tajlandię, USA i Wielką Brytanię w Manili tzw. SEATO – South East Asia Treaty Organization (6.IX.). Film „La Strada” FEDERICO FELLINIEGO (IX.). Trzęsienie ziemi w Algierii w Orleansville (1450 ofiar) – (9.IX.). Nowa konstytucja w ChRL, decydujący wpływ w państwie MAO TSE-TUNGA (do 1975) – (15.IX.). Debata polityczna w RFN na temat spektakularnej ucieczki JOHNA do NRD w dniu 20.VII.1954 r. (16.IX.). Zakaz bigamii w Indiach (17.IX.). Żądanie wycofania wojsk francuskich z terytorium Wietnamu Płd. (NGO DINH DIEM), audycje byłego pracownika Urzędu Bezpieczeństwa w Polsce, ppłk. JÓZEFA ŚWIATŁO w Radiu Wolna Europa (omówienie i zdemaskowanie działalności wielu czołowych postaci komunistycznej władzy w Polsce) – (28.IX.). Oświadczenie USA o przekazaniu pomocy dla Indochin innymi kanałami niż przez Francję od 1.I.1955 r. (29.IX.). Przyjęcie nowej konstytucji w kolonii brytyjskiej Nigeria (1.X.). Konferencja państw NATO w Londynie (decyzja o remilitaryzacji RFN i jak najszybszym włączeniu tego państwa w struktury paktu) – (2.X.). Porozumienie między USA, Wielką Brytanią, Jugosławią i Włochami w sprawie Triestu w Londynie (Triest i port w tym mieście dla Włoch, część terytorium Płw. Istria dla Jugosławii, prawo do korzystania z portu w Trieście dla Jugosławii) – (5.X.). Wycofanie się oddziałów francuskich z Hanoi (9.X.). Powrót HO CHI MINHA do Hanoi (10.X.). Huragan „Hazel” na Haiti: zniszczenie miast Jérémie i Les Cayes (12.X.), dotarcie „Hazel” do Kanady (płd. Ontario i zach. Quebec – śmierć 80 osób) – (17/18.X.). Porozumienie Francji z Indiami w sprawie francuskich osad handlowych (Pondicherry, Yanaon, Karikal, Mahé) – (21.X.). Układ między Wielką Brytanią i Francją o uznaniu pełnej suwerenności RFN (23.X.). Propozycja EISENHOWERA dotycząca przyznania pomocy Wietnamowi Płd. (25.X.). Podpisanie w Paryżu układu o Unii Zachodnioeuropejskiej (Francja, Wielka Brytania, Włochy, RFN, Belgia, Holandia, Luksemburg) – (28.X.). Nieudany zamach na NASERA w Egipcie – aresztowanie przywódców organizacji „Bracia Muzułmanie” oraz delegalizacja tego ugrupowania (29.X.). Ustawa o państwowym systemie ochrony zdrowia w Szwecji (30.X.). Seria zamachów terrorystycznych w Algierii (AHMAD BEN BELLA) – (31.X.-1.XI.), wojna algierska (do 1962). Odsunięcie sen. MAC CARTHY’EGO z funkcji przewodniczącego podkomisji śledczej Senatu USA (w wyniku fałszywych oskarżeń osób o sympatie komunistyczne i zarzut protekcji) – (XI.). Wysłanie przez Francję korpusu wojskowego do Algierii (12.XI.). Ustawa o legalizacji rozwodów w Argentynie, konflikt PERÓNA z Kościołem (XI.). Oficjalna wizyta cesarza Etiopii, HAJLE SELLASJE w RFN (XI.). Aresztowanie prezydenta Egiptu NAGIBA, władza NASERA w kraju (do 1970) – (13-17.XI.). Manifestacje w Belgii przeciwko polityce oświatowej rządu (24.XI.). Rozpoczęcie operacji przeciwko ugrupowaniom lokalnym w Tunezji przez wojska francuskie (30.XI.). Potępienie działalności MAC CARTHY’EGO przez Senat USA (stosunkiem głosów 67 do 22), zapowiedź współpracy wojskowej państw bloku socjalistycznego w Europie – konferencja w Moskwie, wypowiedź EISENHOWERA i sekretarza stanu USA, JOHNA FOSTERA DULLESA (optowanie za pokojowym współżyciem z państwami komunistycznymi), utworzenie armii narodowej w NRD, odkopanie jednego z największych pałaców asyryjskich w Iraku (2.XII.). Egzekucja 6 przywódców organizacji „Bracia Muzułmanie” w Egipcie (7.XII.). Nagrody Nobla (fizjologia lub medycyna – JOHN FRANKLIN ENDERS, THOMAS HUCKLE WELLER i FREDERICK CHAPMAN ROBBINS (USA), literatura – ERNEST HEMINGWAY (USA), pokojowa – Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, fizyka – (1/2) MAX BORN i WALTER BOTHE (RFN), chemia – LINUS CARL PAULING (USA)) – (10.XII.). Zwodowanie największego okrętu wojennego na świecie – lotniskowca „Forrestal” w Newport News w stanie Virginia (USA), dane: 316 m długości, 76,90 m szerokości, prędkość 40 węzłów, 80 tys. t wyporności, koszt budowy okrętu: 197 869 000 dolarów) – (12.XII.). Zwolnienie z więzienia byłego przywódcy partii komunistycznej w Polsce, GOMUŁKI (13.XII.). Otwarcie w Dallas największego na świecie budynku z aluminium i szkła (17.XII.). Protest telewidzów brytyjskich wobec nadmiernie realistycznemu obrazowi świata w filmie „Rok 1984” (23.XII.). Ratyfikacja przez Francję układu w sprawie remilitaryzacji Niemiec (30.XII.). Utworzenie Komitetu Rozbrojeniowego ONZ. Powstanie Ligi Awami w Pakistanie Wschodnim (MUJIBUR RAHMAN), jej celem wywalczenie szerokiej autonomii wewnętrznej dla kraju. VAN ACKER premierem Belgii (do 1958). Krótkie rządy JERZEGO HRYNIEWSKIEGO (rząd Polski na emigracji w Londynie), nowym premierem STANISŁAW CAT-MACKIEWICZ (do 1955). JÓZEF CYRANKIEWICZ premierem Polski (do 1970). HOXHA I sekretarzem Komitetu Centralnego Albańskiej Partii Pracy (do 1976). TODOR ŻIWKOW I sekretarzem Komitetu Centralnego Bułgarskiej Partii Komunistycznej (do 1971). DEL CASTILLO prezydentem Kuby (do 1955). RENÉ COTY prezydentem Francji (do 1959). GHEORGHIU-DEJ I sekretarzem Komitetu Centralnego Rumuńskiej Partii Komunistycznej (do 1965). JULIO LOZANO DÍAZ prezydentem Hondurasu (do 1956). Oświadczenie państw zachodniej Europy w sprawie Berlina Zachodniego (atak na miasto równoznaczny z agresją na te państwa). Powieść ILII ERENBURGA „Odwilż” w ZSRR. Krótkie rządy RALFA TÖRNGRENA w Finlandii, KEKKONEN premierem (do 1956). JOHANNES GERHARDUS STRIJDOM premierem ZPA (do 1958). Włączenie Krymu w skład Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad. Śmierć OTTO DIELSA – chemika niemieckiego, LEONA SCHILLERA – polskiego reżysera teatralnego, MARTINA ANDERSENA-NEXŘ – duńskiego pisarza, SIDONIE GABRIELLE COLETTE – pisarki francuskiej, AUGUSTE LUMIČRE’A – francuskiego pioniera filmu, ZOFII NAŁKOWSKIEJ – pisarki polskiej, HENRI MATISSE – francuskiego malarza, ENRICO FERMIEGO – włoskiego fizyka, WILHELMA FURTWÄNGLERA – niemieckiego dyrygenta.
  1955 Pomoc finansowa USA dla Wietnamu Płd. w wysokości 216 000 000 dolarów (1.I.). Propozycja min. spr. wewn. Francji, MITTERRANDA integracji Algierii z Francją (2.I.). Zatwierdzenie projektu reform w Algierii przez władze francuskie (poszerzenie praw wyborczych dla muzułmanów), oświadczenie Komisji Energii Atomowej USA o prywatyzacji elektrowni atomowych (9.I.). MARION ANDERSON pierwszą Murzynką śpiewającą i występującą w Metropolitan Opera w Nowym Jorku (10.I.). Fuzja Manhattan Bank i Chase National Bank w USA (13.I.). Wyznaczenie księcia JANA KAROLA BOURBONA (JUANA CARLOSA) na następcę FRANCO w Hiszpanii (18.I.). Początek operacji „Veronique” w Algierii (przeczesywanie terytorium Oresów w poszukiwaniu grup partyzanckich) – (19.I.). 100 tys. demonstracja w Paryżu tzw. ruch PIERRE’A POUJADE’A (zwalczanie fiskalizmu i biurokracji) – (24.I.). Ogłoszenie zakończenia wojny z Niemcami przez ZSRR – możliwość powrotu niemieckich jeńców wojennych, porozumienie między USA a Panamą na temat współpracy w sprawach Kanału Panamskiego (25.I.). 60 tys. demonstracja murzyńska przeciwko rządowemu planu wysiedlenia mniejszości poza Johannesburg w ZPA (30.I.). Kryzys rządowy we Francji (II.). Zmiany personalne na najwyższych stanowiskach w ZSRR (zastąpienie MALENKOWA przez NIKOŁAJA BUŁGANINA na urzędzie premiera) – (5, 8.II.). Wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej w ChRL (9.II.). Protest biskupów przeciw reformom oświatowym w Belgii (10.II.). Wejście w życie układu sojuszniczego SEATO (19.II.). FAURE premierem Francji (do 1956). Pierwsze posiedzenie państw SEATO w Bangkoku (23.II.). Demonstracja 20 tys. kupców i rzemieślników w Paryżu (ruch Poujade), podpisanie sojuszu militarnego między Irakiem i Turcją tzw. Pakt Bagdadzki (24.II.). Protest organizacji katolickich w Belgii (10 tys. osób) przeciw reformie oświaty (27.II.). Wizyta szacha Iranu, MOHAMMADA REZY wraz z małżonką w RFN (II.). Starcia izraelsko-egipskie w rejonie Gazy, pierwsza podróż pociągu relacji Hanoi-Pekin-Moskwa-Berlin (28.II.). Demonstracje antyniemieckie podczas występu muzyków z Filharmonii Berlińskiej (dyrygent HERBERT VON KARAJAN) w Nowym Jorku (1.III.). Wielkie powodzie w Australii (200 ofiar, straty wśród pogłowia owiec – 300 tys.) – (III.). Opublikowanie dokumentów konferencji w Jałcie (1945 r.) w USA, Francji, RFN i Wielkiej Brytanii (fala oburzenia społecznego z powodu postępowań głównych polityków „Wielkiej Trójki”) – (17.III.). Napięcie w Wietnamie Płd. (ultimatum sił nacjonalistycznych do rządu NGO DINH DIEMA) – (21.III.). Uzgodnienie przez państwa bloku socjalistycznego i ZSRR wprowadzenia zjednoczonego dowództwa sił zbrojnych w wypadku rozpoczęcia zbrojeń przez RFN (22.III.). Wezwanie cesarza BAO DAI w Wietnamie Płd. o jedność narodową (25.III.). 100 tys. demonstracja w Brukseli w proteście przeciw reformie oświatowej (26.III.). Pobicie rekordu świata w jeździe pociągiem (francuska lokomotywa BB 9004 osiąga prędkość 331 km/h) – (29.III.). Przystąpienie Wielkiej Brytanii do Organizacji Paktu Bagdadzkiego (30.III.). Ustawa o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w Algierii przez władze francuskie (31.III.). Zamachy terrorystyczne na Cyprze (1.IV.). Ogłoszenie stanu wyjątkowego w Algierii i wprowadzenie cenzury, katastrofa kolejowa w Meksyku (Guadalajara), 300 ofiar (3.IV.). Uzyskanie w USA syntetycznych diamentów przemysłowych (IV.). Rezygnacja CHURCHILLA z funkcji premiera Wielkiej Brytanii (5.IV.), EDEN nowym premierem (do 1957). Utworzenie stałej Komisji do spraw Komunikacji Międzyplanetarnej w ZSRR (15.IV.). Przyjęcie Austrii do Rady Europy, porozumienie radziecko-austriackie (nie przystępowanie Austrii w przyszłości do żadnych sojuszy wojskowych) – (16.IV.). Śmierć EINSTEINA w Princeton w USA, kryzys rządowy na Węgrzech – odsunięcie premiera NAGY’EGO za tzw. odchylenia prawicowe, porozumienie między Izraelem a Jordanią w sprawie wprowadzenia neutralności miasta Jerozolimy (Al-Kuds) – (18.IV.). Obrady konferencji państw niezaangażowanych w Bandungu na Jawie (Indonezja), uczestnicy – 29 państw afrykańskich i azjatyckich (Indonezja (SUKARNO), Egipt (NASER), Indie (NEHRU), Kambodża (SIHANOUK), Pakistan (MOHAMMAD ALI), Birma (U NU), Ghana (KWAME NKRUMAH), Etiopia, Afganistan, Arabia Saudyjska, Filipiny, Irak, Iran, Japonia, Laos, Liban, Liberia, Libia, Nepal, Sudan, Tajlandia, Syria, Turcja, Wietnam Płn., Wietnam Płd., Cejlon, Jemen, Jordania) + obserwatorzy Greków z Cypru (abp MAKARIOS III), Murzynów amerykańskich (ADAM CLAYTON POWELL), organizacji zwalczających apartheid w ZPA, delegacja ChRL (CZOU EN-LAJ); ogłoszenie neutralności wobec polityki „zimnej wojny”, konfrontacji między USA a ZSRR, walka z przejawami kolonializmu, rasizmu i dyskryminacji w świecie, ogłoszenie idei przekształcenia Azji i Afryki w kontynenty pokoju (18-24.IV.). Fiasko konferencji między rządem a komunistami w Laosie (21.IV.). Początek wycofywania się Francuzów z Hajfongu (Wietnam Płn.) – (22.IV.). Pokonanie oddziałów nacjonalistycznych sekt przez siły rządowe w Wietnamie Płd. (29.IV.). Obalenie cesarza BAO DAI w Wietnamie Płd. przez Radę Rewolucyjną (1.V.). Uznanie przez parlament Indii za nielegalną dyskryminację kasty „nietykalnych” (2.V.). Pomoc finansowa USA dla budowy nowoczesnej floty w Hiszpanii (3.V.). Oficjalna akcesja RFN do NATO – zniesienie nadzoru USA, Francji i Wielkiej Brytanii w strefach okupacyjnych, likwidacja administracji alianckiej, uznanie suwerenności RFN przez aliantów, zastąpienie komisarzy przez ambasadorów: USA (JAMES CONANT), Francji (ANDRÉ FRANÇOIS-PONCET), Wielkiej Brytanii (FREDERICK ROBERT HOYER-MILLAR) – (5.V.). Wejście w życie układu o Unii Zachodnioeuropejskiej (6.V.). Wypowiedzenie przez ZSRR układów z Francją i Wielką Brytanią – w wyniku włączenia RFN do NATO (7.V.). Przekazanie Zagłębia Ruhry pod kontrolę RFN przez aliantów (8.V.). Propozycja redukcji broni nuklearnej wniesiona przez ZSRR (JAKUB MALIK) na forum ONZ (dotyczy ZSRR, USA, Francji, Wielkiej Brytanii i ChRL) – (10.V.). Powstanie bloku militarnego państw socjalistycznych – Układu Warszawskiego (ZSRR, Polska, Czechosłowacja, Węgry, NRD, Bułgaria, Rumunia, Albania) podpisanego na 20 lat, główna siedziba w Moskwie, pierwszym Naczelnym Dowodzącym marsz. IWAN KONIEW (14.V.). Opuszczenie Hajfongu przez ostatni okręt francuski „Esperance” z żołnierzami – zakończenie ewakuacji wojsk francuskich z terytorium Wietnamu Płn., podpisanie austriackiego traktatu państwowego przywracającego suwerenność temu krajowi przez USA, ZSRR, Wielką Brytanię i Francję w Wiedniu (ustalenie przez ZSRR oraz Austrię wzajemnych ustępstw ekonomicznych, wycofania wojsk radzieckich z Austrii do końca roku, zwolnienie austriackich jeńców wojennych, rezygnacja Austrii z jakichkolwiek umów o charakterze sojuszy wojskowych oraz nie wyrażanie zgody na zainstalowanie obcych baz wojskowych na swoim terytorium, zgoda Austrii na nie wchodzenie w żadne ścisłe stosunki ekonomiczne czy polityczne z RFN) – (15.V.). Traktat o pomocy wojskowej między USA a Kambodżą (16.V.). Epidemia tyfusu w Zagłębiu Ruhry w RFN (20.V.). Rozbudowa armii francuskiej w Algierii, podjęcie sprzedaży broni do Egiptu przez ZSRR, protest RFN wobec wywłaszczenia niemieckiej własności w Austrii (21.V.). Manifestacje na rzecz tzw. enosis (przyłączenia do Grecji) na Cyprze (24.V.), powołanie tajnego ruchu EOKA (walka z władzami brytyjskimi), natężenie walk między ludnością grecką a turecką na Cyprze. Zwycięstwo Partii Konserwatywnej w wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, wizyta CHRUSZCZOWA i BUŁGANINA w Jugosławii – odprężenie w stosunkach Jugosławia-ZSRR (26.V.). Decyzja o wycofaniu się wojsk radzieckich z bazy morskiej Port Artur i przekazanie jej ChRL (31.V.). Powrót szefa tunezyjskiego ruchu niepodległościowego, BURGIBY do Tunisu (1.VI.). Konwencja między Francją a Tunezją o przyznaniu Tunezji pełnej autonomii (3.VI.). Wystosowanie zaproszenia do Moskwy dla kanclerza RFN, ADENAUERA przez ZSRR w celu omówienia normalizacji stosunków między oboma państwami (7.VI.). Napięcie strajkowe w Belgii – walka o 5-dniowy tydzień pracy (VI.). Zamach w Casablance na dyrektora „Maroc-Presse”, JACQUES’A LEMAIGRE-DUBREUIL’A, zwolennika porozumienia Maroka z Francją, tragedia w Le Mans na wyścigach samochodowych (80 zabitych) – (11.VI.). Nieudany pucz wojskowy w Argentynie (160 ofiar) przeciw dyktaturze PERÓNA, obłożenie klątwą PERÓNA przez Kościół katolicki w Argentynie (16.VI.). Fala aresztowań politycznych w Algierii (m.in. sekretarz partii komunistycznej) przez władze francuskie (VI.). Porozumienie Belgii z USA na temat współpracy w wykorzystaniu energii atomowej do pokojowych celów (sprzedaż rud uranu z Konga Belgijskiego) – (20.VI.). Powietrzny incydent amerykańsko-radziecki w Cieśninie Beringa (25.VI.). Wielkie manewry NATO z bronią atomową i udziałem 3 tys. samolotów (wykazanie niemożności osiągnięcia zwycięstwa w wojnie atomowej) – (27.VI.). Pomoc USA dla RFN w kwestii odbudowy armii, dekret we Francji o zakazie budowy fabryk w promieniu 80 km od Paryża (30.VI.). Zapowiedź wycofania się DE GAULLE’A z życia politycznego Francji (2.VII.). Strajk generalny w Algierii (Front Wyzwolenia Narodowego), powstanie Europejskiej Komisji Praw Człowieka przy Radzie Europy (5.VII.). Apel 9 światowej sławy uczonych do opinii publicznej przeciw zagrożeniu wybuchowi wojny atomowej na świecie (9.VII.). Dymisja PERÓNA ze stanowiska przewodniczącego partii rządzącej w Argentynie (10.VII.). Zwolnienie kard. MINDSZENTY’EGO z więzienia i przeniesienie go do aresztu domowego – Węgry (16.VII.). Zamieszki w Maroku (17.VII.). Konferencja mocarstw (ZSRR – BUŁGANIN, USA – EISENHOWER, Wielka Brytania – EDEN, Francja – FAURE) w Genewie (problemy bezpieczeństwa Europy, kwestia rozbrojenia, sprawa zjednoczenia Niemiec, żądanie ZSRR wycofania wojsk amerykańskich z Europy) – (18-23.VII.). Fala demonstracji w Sajgonie w Wietnamie Płd. (20.VII.). Ratyfikacja ustawy o poborze 6 tys. ochotników do armii Bundeswehry w RFN (25.VII.). Zestrzelenie izraelskiego samolotu w przestrzeni powietrznej Bułgarii (57 ofiar) – (27.VII.). Zapowiedź produkcji satelitów przez USA i ZSRR (VII.). Masakra ludności europejskiej w Maroku – Oued Zem (31.VII.). Początek konferencji genewskiej na temat energii atomowej z udziałem 3 tys. przedstawicieli 62 państw, HUGO HANKE nowym premierem Polski na emigracji (8.VIII.). Rezygnacja USA z kontroli nad organizacją szpiegowską „Gehlen” w Niemczech i przekazanie jej RFN (VIII.). Porozumienie między Francją a Libią dotyczące wycofania się wojsk francuskich z libijskiego Fezzanu (10.VIII.). 49 ofiar zamieszek (Francuzi) w Maroku, zerwanie stosunków dyplomatycznych z Indiami przez Portugalię w wyniku inwazji hinduskich nacjonalistów na miasto Goa w Indiach – faktorię portugalską, nasilenie działań zbrojnych między partyzantami algierskimi a wojskami francuskimi – region Konstantyny, Philippeville (20.VIII.). Konferencja przedstawicieli Francji i Maroka w Aix-les-Bains (podjęcie decyzji o powrocie do Maroka – MOHAMMADA V) – (22.VIII.). Początek rajdu fedainów (partyzantów palestyńskich) przeciw Izraelowi w Gazie, otwarcie kolejki liniowej w Chamonix-Mont Blanc we Francji (25.VIII.). Rozszerzenie stanu wyjątkowego w Algierii na terenie całego kraju (30.VIII.). Rozruchy antygreckie w Stambule i Smyrnie (6.IX.). Otrzymanie przez kobiety prawa głosu w Peru (7.IX.). Powrót do Polski premiera rządu emigracyjnego – HANKE, ANTONI PAJDAK nowym premierem Polski na emigracji (do 1965), wybuch rewolty wojskowych w Argentynie (8.IX.). Wizyta ADENAUERA w ZSRR: nawiązanie stosunków dyplomatycznych ZSRR-RFN (9.IX.). Przyjęcie Kambodży do ONZ i ogłoszenie przez nią neutralności mimo pomocy finansowej od USA (14.IX.). Podpisanie układu między NRD a ZSRR (zniesienie stanowiska wysokiego komisarza ZSRR w NRD) – (17.IX.). Dymisja PERÓNA z urzędu prezydenta w Argentynie (19.IX.). Akcesja Pakistanu do Paktu Bagdadzkiego (23.IX.). Potwierdzenie odbioru transportów broni z Czechosłowacji i ZSRR przez Egipt, sesja ONZ poświęcona problemowi Algierii (27.IX.). Abdykacja sułtana Maroka, MOHAMMADA BEN ARAFY, śmierć popularnego aktora amerykańskiego – idola młodzieży, JAMESA DEANA w wypadku samochodowym na drodze z Los Angeles do Salinas w USA (30.IX.). Wyjazd PERÓNA z Argentyny i jego pobyt na emigracji w Panamie, Paragwaju, Wenezueli i Dominikanie (do 1960) – (2.X.). Spotkanie ADENAUER-FAURE w Luksemburgu (sprawa Zagłębia Saary) – (5.X.). Manifestacja w Rouen we Francji przeciw wysłaniu kontyngentu wojskowego do Algierii – wybuch zamieszek (8.X.). Opuszczenie przez wojska radzieckie Port Artur w ChRL (11.X.). Zjednoczenie partii socjalistycznej w Japonii, porozumienie handlowe między Francją a Wietnamem Płn. (14.X.). Początek negocjacji Egiptu z USA w kwestii finansowania zapory w Asuanie (17.X.). Wotum zaufania dla polityki rządu w Algierii udzielone przez Zgromadzenie Narodowe Francji (18.X.). Połączenie się dowództw wojskowych Egiptu, Syrii i Jordanii (19.X.). Otwarcie drugiej co do wielkości śluzy w Europie „Król Baudouin” w Antwerpii (22.X.). Film „Słomiany wdowiec” z udziałem gwiazdy Hollywood, MARILYN MONROE. Odrzucenie przez mieszkańców Zagłębia Saary tzw. Statusu Europejskiego (67,72% przeciw), odwrót ludności od opcji unii monetarnej oraz ekonomicznej z Francją (23.X.). Uchwalenie ustawy o stałej dobrowolnej neutralności w Austrii, ogłoszenie Republiki Wietnam w Sajgonie, NGO DINH DIEM prezydentem (do 1963) – (26.X.). Powieść „Lolita” WŁADIMIRA NABOKOWA – wywołanie skandalu obyczajowego we Francji (X.). Starcia grecko-turecko-brytyjskie na Cyprze (X.). Pierwsza konferencja na temat energii słonecznej – Tucson, USA (1.XI.). BEN GURION premierem Izraela (do 1963). Przystąpienie Iranu do Paktu Bagdadzkiego (3.XI.). Deklaracja z La Celle-Saint Cloud we Francji – niezależność Maroka w układzie dobrowolnej współzależności (6.XI.). Odrzucenie przez Izrael kompromisu z państwami arabskimi przedstawionego przez Wielką Brytanię (EDEN) – (9.XI.). Propozycja polskiego rządu na emigracji w Londynie o utworzeniu pasa neutralnego w Europie obejmującego Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Czechosłowację, Węgry i Rumunię, ucieczka z więzienia w Algierze kilku skazanych na śmierć m.in. przywódcy Frontu Wyzwolenia Narodowego – MUSTAFY BEN BULAIDA (11.XI.). Krótka władza EDUARDO LONARDI w Argentynie, PEDRO ARAMBURU nowym prezydentem (do 1958). Pierwszy wzlot samolotem na wysokość powyżej 20 000 m (pilot brytyjski – GIBB osiągnął 20 079 m) – (15.XI.). Powrót sułtana MOHAMMADA V do Maroka i jego rządy (do 1961) – (16.XI.). Przeprowadzenie próbnego wybuchu bomby wodorowej dużej mocy nad Syberią przez ZSRR, odczucie zagrożenia w USA (22.XI.). Zapowiedź zniesienia segregacji rasowej w miejscach publicznych i środkach transportu w USA od 10.I.1956 r. (25.XI.). Przemówienie CHRUSZCZOWA w Indiach i Birmie, potępiające politykę kolonialną Wielkiej Brytanii i Portugalii – gwałtowne protesty brytyjsko-portugalskie (1.XII.). Doktryna HALLSTEINA w RFN (zasada nie utrzymywania stosunków dyplomatycznych z NRD), połączenie 2 głównych central związków zawodowych w USA: AFL i CIO (2.XII.). Utworzenie Frontu Republikańskiego we Francji (8.XII.). Fiasko negocjacji Holandii z Indonezją w sprawie Irianu Zachodniego (status terytorium) na konferencji w Genewie, nagrody Nobla (fizyka – POLYKARP KUSCH i WILLIS EUGENE LAMB (USA), chemia – VINCENT DU VIGNEAUD (USA), fizjologia lub medycyna – AXEL HUGO THEORELL (Szwecja), pokojowa – nie przyznano, literatura – HALLDÓR KILJAN LAXNESS (Islandia)) – (10.XII.). Ewakuacja konsulatu USA w Hanoi na teren Wietnamu Płd., atak izraelskich bojówek na terenie Syrii w rejonie jeziora Tyberiadzkiego, odłożenie wyborów w Algierii (niepewna sytuacja), rajd izraelski przeciw Egiptowi (12.XII.). Powrót byłego szefa Urzędu Konstytucji RFN, JOHNA do ojczyzny z NRD, fiasko przystąpienia Jordanii do Paktu Bagdadzkiego (wybuch buntu antykrólewskiego) – (13.XII.). Oficjalne przyjęcie do ONZ 16 państw (Nepal, Jordania, Portugalia, Hiszpania, Irlandia, Włochy, Austria, Bułgaria, Albania, Rumunia, Węgry, Finlandia, Libia, Kambodża, Laos, Cejlon) – (15.XII.). Powiązanie Unii Zachodnioeuropejskiej z NATO, umowa RFN-Włochy o zatrudnieniu 100 tys. Włochów na terenie RFN (20.XII.). Oświadczenie BUŁGANINA w Moskwie o posiadaniu przez ZSRR „broni absolutnej” (bomba wodorowa z zasięgiem do 4 tys. km) – (29.XII.). Produkcja stali: 1.USA, 2.ZSRR, 3.RFN. Uchwalenie konstytucji w Etiopii. Konferencja w Mesynie na temat założeń ściślejszej integracji państw zachodniej Europy. Uzyskanie przez Berlin Zachodni prawa do delegowania do Bundestagu 22 posłów-obserwatorów, przyjęcie ustawodawstwa finansowego RFN i reprezentacja Berlina Zach. przez RFN na arenie międzynarodowej. Wycofanie się wojsk radzieckich z fińskiej bazy morskiej w Porkkala-Udd. Uzbrojenie amerykańskiego lotnictwa w samoloty B-52, uzbrojone w 4 bomby wodorowe o mocy 20 megaton każda. HANS CHRISTIAN HANSEN premierem Danii (do 1960). PETITPIERRE prezydentem Szwajcarii. GERHARDSEN premierem Norwegii (do 1965). AL-KUWATLI prezydentem Syrii (do 1958). MAHENDRA BIR BIKRAM SZAH DEVA królem Nepalu (do 1972). NORODOM SURAMARIT królem Kambodży (do 1960). Władza II Rządzącej Rady Narodowej w Urugwaju (do 1959). Krótka władza CARLOSA COIMBRA DA LUZ w Brazylii jako prezydenta tymczasowego, NEREU DE OLIVEIRA RAMOS nowym prezydentem tymczasowym (do 1956). Krótka władza JOSÉ GUIZADO w Panamie, RICARDO ARIAS ESPINOZA nowym prezydentem (do 1956). BATISTA Y ZALDIVAR prezydentem Kuby (do 1958). Przyjęcie Finlandii do Rady Nordyckiej. Utworzenie Banku Centralnego dla Afryki Zachodniej w Dakarze w ramach Afrykańskiej Wspólnoty Walutowej. GIOVANNI GRONCHI prezydentem Włoch (do 1962). IWAN KONIEW naczelnym dowódcą UW (do 1960). Śmierć PAULA CLAUDELA – poety i dramaturga francuskiego, ALEXANDRA FLEMINGA – biologa angielskiego, JOSÉ ORTEGI Y GASSETA – hiszpańskiego filozofa, THOMASA MANNA – niemieckiego pisarza, CARLA WILLEMA MILLESA – szwedzkiego rzeźbiarza, MAXA PECHSTEINA – niemieckiego malarza, ARTHURA HONEGGERA – szwajcarskiego kompozytora.
  Autor książki "Almanach dat 1799-1918", Warszawa 2007.

 7. #7
  Mage of the Lesser Tower
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Płońsk
  Posts
  264
  1956 Ogłoszenie deklaracji niepodległości Sudanu – Chartum, rządy parlamentu (do 1958) – (1.I.). Zwycięstwo lewicy w wyborach parlamentarnych we Francji (2.I.). Żądanie uznania narodowości algierskiej przez 61 deputowanych muzułmańskich w Algierii (4.I.). Zainstalowanie pierwszych rakiet dalekiego zasięgu przez wojska amerykańskie w RFN (5.I.). Wojna partyzancka z ruchem Mau-Mau w Kenii – zabicie 10 173 członków organizacji przez oddziały brytyjskie (od X. 1952 r.) – (7.I.). Uchwalenie nowej konstytucji w Egipcie – islam religią państwową (16.I.). Utworzenie Narodowej Armii Ludowej przez NRD (18.I.). Zatargi francusko-algierskie na uniwersytecie w Montpellier, żądanie wycofania wojsk francuskich z Wietnamu Płd. (NGO DINH DIEM) – (19.I.). Wykłady słynnego pisarza francuskiego, ALBERTA CAMUSA w Algierii (I.). List osobisty BUŁGANINA do EISENHOWERA (propozycja zawarcia układu o przyjaźni i nieagresji między ZSRR a USA na 20 lat) –(23.I.), odrzucenie propozycji przez prezydenta USA. Igrzyska VII Olimpiady Zimowej w Cortina d’Ampezzo (hokej: ZSRR, klasyfikacja medalowa: 1.ZSRR (7 złotych, 3 srebrne, 6 brązowych, łącznie 16 medali), 2.Austria (4 złote, 3 srebrne, 4 brązowe, łącznie 11 medali), 3.Finlandia (3 złote, 3 srebrne, 1 brązowy, łącznie 7 medali)) – (26.I.-5.II.). Oficjalne zgłoszenie akcesji NRD do Układu Warszawskiego (28.I.). Mrozy w środkowej Europie (919 ofiar) – (II.). GUY MOLLET premierem Francji (do 1957). Manifestacja przeciw przyjęciu pierwszej czarnej studentki na uniwersytet w Alabamie (USA), demonstracje przeciw premierowi MOLLETOWI i generalnemu rezydentowi, gen. CATROUX w Algierze (6.II.). Uspołecznienie prywatnych przedsiębiorstw w ChRL (11.II.). Przyłączenie się umiarkowanego ruchu narodowego Ulemas do Frontu Wyzwolenia Narodowego (FLN) w Algierii (12.II.). XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w Moskwie – tajny referat CHRUSZCZOWA potępiający politykę STALINA i kult jednostki (14-25.II.), wstrząs w ruchu komunistycznym na świecie. KEKKONEN prezydentem Finlandii (do 1981). FAGERHOLM premierem Finlandii (do 1957). Początek oficjalnych negocjacji w sprawie przyznania niepodległości między Francją a Marokiem – Paryż (15.II.). Obietnica USA dla RFN w kwestii dostawy reaktorów atomowych do celów badawczych (18.II.). Kolejne akcesje do FLN – Frontu Wyzwolenia Narodowego w Algierii (przywódcy organizacji UDMA: FERHAT ABBAS i AHMAD FRANCIS) – (21.II.). Dekret królewski w Belgii ograniczający kredyty dla szkół prywatnych (23.II.). Odwołanie szefa Legionu Arabskiego w Jordanii, GLUBB PAŞY (29.II.). Ogłoszenie niepodległości Maroka (2.III.). Starcia w Gruzińskiej SRR między ludnością a milicją radziecką (5.III.). Aresztowanie abp. MAKARIOSA przez Brytyjczyków na Cyprze (za przechowywanie broni) i jego zesłanie na Seszele (9.III.). Zniesienie kary śmierci w Wielkiej Brytanii, przyznanie premierowi Francji – MOLLETOWI specjalnych uprawnień w sprawie Algierii przez parlament francuski, śmierć w Moskwie przywódcy polskich komunistów – BIERUTA (12.III.). EDWARD OCHAB I sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (III-X.). Uznanie przez Francję – niepodległości Tunezji (20.III.). Ogłoszenie konstytucji w Pakistanie – wprowadzenie republiki islamskiej, ISKANDER MIRZA prezydentem (do 1958), pośmiertna rehabilitacja RAJKA na Węgrzech (23.III.). Powstanie Konfederacji Arabskich Związków Zawodowych (związki zawodowe z Egiptu, Jordanii, Libanu, Libii, Syrii (kraje-założyciele) oraz Iraku i Sudanu) z siedzibą w Kairze (24.III.). Opuszczenie Sajgonu przez ostatnie oddziały wojsk francuskich w Indochinach (26.III.). Powstanie we Francji – Związku na Rzecz Ocalenia i Odnowy Algierii Francuskiej (1.IV.). Rezygnacja Hiszpanii z protektoratu nad płn. częścią Maroka oraz z płn. części Sahary Hiszpańskiej (Sahary Zachodniej) – powrót tych terenów do niepodległego Maroka (7.IV.). BURGIBA pierwszym premierem Tunezji (9.IV.). Powołanie 70 tys. rezerwistów we Francji, atak fedainów palestyńskich na okolice Tel-Awiwu, rozwiązanie parlamentu algierskiego przez rząd francuski (11.IV.). Prezentacja samolotu Lockheed F-104 „Starfighter”, zdolnego przenosić bomby atomowe (USA), rozwiązanie Kominformu w Moskwie (17.IV.). Wizyta CHRUSZCZOWA i BUŁGANINA w Wielkiej Brytanii (18.IV.). Ślub księcia Monako, RAINIERA III z amerykańską aktorką – GRACE KELLY, pośrednictwo ONZ w sporze izraelsko-egipskim (19.IV.). Początek „odwilży” w Polsce (IV.). 100 tys. demonstracja w Berlinie na rzecz zjednoczenia Niemiec (1.V.). Rekord świata w locie docelowym (pilot francuski – FONTEILLES w szybowcu od Troyes do Dax (670 km)) – (5.V.). Obchody 100-rocznicy urodzin FREUDA w Berlinie i Wiedniu (6.V.). Liberalizacja i destalinizacja życia politycznego w Czechosłowacji (rehabilitacja byłego przywódcy komunistów, SLANSKY’EGO i wypuszczenie na wolność pozostałych członków tego procesu) oraz na Węgrzech – samokrytyka RÁKOSIEGO, zwolnienia więźniów politycznych, zgoda na tworzenie organizacji niekomunistycznych (V.). Nieoficjalne rozwiązanie wszystkich „obozów internowania” przez ZSRR (15.V.). Masakra 19 żołnierzy francuskich przez siły algierskich partyzantów na drodze z Algieru do Konstantyny (18.V.), wrzenie we Francji. Próbny wybuch pierwszej amerykańskiej niestacjonarnej bomby wodorowej na Oceanie Spokojnym (21.V.). Kryzys rządowy we Francji (V.). Obiecanie liberalizacji życia przez LU DINGYI, min. propagandy ChRL – tzw. przemówienie 100 kwiatów (25.V.). Operacja policyjna w Algierze – Kazba (26.V.). Zdobycie Lhotse w Himalajach przez szwajcarską wyprawę (FRED LUCHSINGER, ERNST REISS) – (28.V.). Dymisja MOŁOTOWA w ZSRR, nowym min. spr. zagr. – DYMITR SZEPIŁOW (1.VI.). Opublikowanie tajnego referatu CHRUSZCZOWA w USA (4.VI.). Porozumienie francusko-niemieckie odnośnie przyszłości Zagłębia Saary – spotkanie MOLLET-ADENAUER (5.VI.). Olimpijskie Igrzyska Jeździeckie w Sztokholmie wchodzące w skład Igrzysk XVI Olimpiady w Melbourne (10-17.VI.). Pierwszy finał w rozgrywkach o Puchar Europy Mistrzów Krajowych w piłce nożnej, stadion Parc des Princes w Paryżu: Real Madryt-Stade Reims 4:3 (12.VI.). Opuszczenie Egiptu przez ostatnie oddziały brytyjskie, strefa Kanału Sueskiego pod nadzorem Międzynarodowego Towarzystwa Kanału Sueskiego (18.VI.). Skazanie pierwszych przywódców FLN w Algierii na karę śmierci (MOHAMMAD BEN ZABAN, ABD EL-KADER FERRADŻ) przez władze francuskie – więzienie Barberousse w Algierze (19.VI.). Deklaracja radziecko-jugosłowiańska w Moskwie (poglądy TITO na temat różnych dróg dochodzenia do socjalizmu w krajach demokracji ludowej), napięcie antyfrancuskie w Algierze (20.VI.). Zamieszki w dzielnicy Kazba w Algierze – śmierć 70 osób (22.VI.). Uchwalenie nowej konstytucji w Egipcie, faktyczne zatwierdzenie NASERA na stanowisku prezydenta (23.VI.). Strajk robotniczy w Poznaniu (74 ofiary), stłumienie buntu przez wojsko (28.VI.). Uchwała KC KPZR o przezwyciężaniu kultu jednostki i jego następstw w ZSRR (30.VI.). Przyłączenie się Algierskiej Partii Komunistycznej do FLN (1.VII.). Katastrofa lotnicza nad Wielkim Kanionem Kolorado w USA (127 ofiar) – (2.VII.). Zgłoszenie przez marokańską nacjonalistyczną Partię Istiklal roszczeń do terytorium Mauretanii, Sudanu Fr. i Sahary Zach. (7.VII.). Wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej w wieku od 18 do 45 lat w RFN (9.VII.). Porwanie samolotu linii węgierskich do RFN (13 rannych w wyniku bójki) – (13.VII.). Strajk hutników (650 tys.) w USA (17.VII.). Odejście RÁKOSIEGO na Węgrzech, ERNÖ GERÖ I sekretarzem Komitetu Centralnego Węgierskiej Partii Pracujących (VII-X.). Spotkanie NASER-NEHRU-TITO na wyspie Brioni u wybrzeży Jugosławii (potwierdzenie przestrzegania zasad ustaleń konferencji w Bandungu) – (19.VII.). Odkrycie prehistorycznych malowideł w jaskini w Rouffignac w Dordonii we Francji (jaskinia mamutów) – (20.VII.). Fiasko budowy egipskiej zapory w Asuanie przez NASERA (odmowa pomocy przez USA, Wielką Brytanię i Bank Światowy) – (21.VII.). Starcie tybetańskich sił partyzanckich z Chińczykami pod Litang (VII.). Kolizja w odległości 200 mil morskich od Nowego Jorku – zatonięcie włoskiego statku pasażerskiego „Andrea Doria” po zderzeniu ze szwedzkim statkiem pasażerskim „Stockholm” (54 ofiary), odpowiedź NASERA na odmowę pomocy finansowej na budowę tamy w Asuanie przez USA i Wielką Brytanię, nacjonalizacja Kanału Sueskiego i konfiskata mienia Towarzystwa Kanału Sueskiego przez Egipt (26.VII.), ostra reakcja Wielkiej Brytanii i Francji (zagrożenie interwencją wojskową) – (28.VII.). Opowiedzenie się francuskiego parlamentu przeciw nacjonalizacji Kanału Sueskiego (422 głosy za, 160 przeciw), próba nakłonienia Wielkiej Brytanii do zawieszenia interwencji zbrojnej w Egipcie przez EISENHOWERA (rozmowa z premierem EDENEM) – (2.VIII.). Eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych w Cali w Kolumbii (ok. 1000 ofiar) – (6.VIII.). Wodowanie największego tankowca na świecie w Japonii (84 730 t wyporności, 234 m długości) – (8.VIII.). Zakaz poligamii w Tunezji, katastrofa górnicza w Marcinelle w Belgii (273 ofiary) – (9.VIII.). Zamach terrorystyczny w Algierze w dzielnicy Kazba (kilkadziesiąt ofiar) – (10.VIII.). Delegalizacja partii komunistycznej w RFN (17.VIII.). Sprzeciw ADENAUERA wobec amerykańskiego programu przezbrojenia nuklearnego (21.VIII.). Zapowiedź wysłania przez CHRUSZCZOWA radzieckich „ochotników” do Egiptu w wypadku agresji Francji i Wielkiej Brytanii na ten kraj, konferencja 22 państw w Londynie w sprawie Kanału Sueskiego (gwarancja poszanowania międzynarodowego statusu kanału) – (23.VIII.). Odnowienie ślubów jasnogórskich w Częstochowie (tekst uwięzionego prymasa Polski, WYSZYŃSKIEGO) szokiem dla władz komunistycznych (26.VIII.). Dekret o zniesieniu wszystkich francuskich imion w Wietnamie Płd. (30.VIII.). 409 tys. bezrobotnych w RFN (31.VIII.). Proklamowanie autonomicznej republiki przez Togo w Afryce Zachodniej – kontrola francuska nad walutą, dyplomacją i obroną kraju (1.IX.). Odrzucenie planu rozwiązania kwestii statusu Kanału Sueskiego przez NASERA, zamknięcie Kanału Sueskiego dla statków izraelskich oraz zatoki Akaba na Morzu Czerwonym przez Egipt, pierwsze występy PRESLEY’A w telewizji – „Ed Sullivan Show” (9.IX.). Przybycie do Kairu radzieckich pilotów wojskowych (15.IX.). Rehabilitacja byłego przywódcy komunistów bułgarskich, KOSTOWA w Sofii (18.IX.). Przekroczenie w lotnictwie prędkości 3000 km/h (osiągnięcie przez amerykański samolot rakietowy Bell X-2 844,4 m/s (3040 km/h)) – (20.IX.). Pierwsza europejska elektrownia atomowa – francuski ośrodek Marcoule w dep. Gard (28.IX.). Zamach na prezydenta Nikaragui, ANASTASIO SOMOZĘ GARCIĘ, LUIS SOMOZA DEBAYLE nowym prezydentem (do 1963) – (IX.). Zamachy terrorystyczne w europejskich kawiarniach w Algierze – francuskie ekspedycje karne (29.IX.). Pogrzeb ofiar represji RÁKOSIEGO na Węgrzech – manifestacja uliczna (6.X.). Oświadczenie Izraela dotyczące dochodzenia sprawiedliwości własną drogą wobec braku działań ONZ (problem palestyński) – (7.X.). Zatrzymanie przez Francuzów nieopodal Oranu egipskiego statku „Athos II”, przewożącego broń dla FLN w Algierii (16.X.). Otwarcie największej elektrowni atomowej świata w Calder Hall w Wielkiej Brytanii (17.X.). Porozumienie między ZSRR a Japonią, kończące stan wojny między oboma państwami – Moskwa (obietnica zwrotu dwóch wysp Kurylskich – Habomai i Shikotan Japonii z chwilą podpisania układu pokojowego), wizyta CHRUSZCZOWA w Polsce (19.X.). GOMUŁKA I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do 1970). Podstępne aresztowanie przywódców Frontu Wyzwolenia Narodowego (AIT AHMAD HOSSIN, RABAH BITAT, MOHAMMAD BUDJAF, MOHAMMAD CHIDER, BEN BELLA) przez Francuzów, odwołanie ambasadorów z Francji przez Maroko i Tunezję, tajny układ Izraela z Francją i Wielką Brytanią o podjęciu wspólnych działań zbrojnych przeciw Egiptowi w związku z nacjonalizacją Kanału Sueskiego (22.X.). Fala manifestacji studenckich w Budapeszcie, żądania wycofania wojsk radzieckich z Węgier, likwidacji cenzury, zwolnienia więźniów politycznych, stworzenia pluralizmu systemu partyjnego, przeprowadzenia wolnych wyborów, autonomii dla uniwersytetów, ściślejszej współpracy z Zachodem, zerwania ze stalinizmem, reformy rolnej, zmiany flagi Węgier – wyrzucenia czerwonej gwiazdy z narodowych barw, zmiany mundurów armii węgierskiej, wzorowanych na mundurach Armii Czerwonej (X.). Obalenie pomnika STALINA w Budapeszcie przez manifestujący tłum, nadanie groźnego oświadczenia GERÖ o represjach wobec demonstrantów, próba zdobycia budynku radia przez manifestację – otworzenie ognia do tłumu przez służbę bezpieczeństwa (1 ofiara), wybuch powstania ludowego na Węgrzech, przejście armii węgierskiej (PÁL MALÉTER) na stronę manifestantów, czołgi radzieckie w mieście, ogłoszenie stanu wyjątkowego w kraju, walki tłumu z radzieckimi czołgami (23.X.). Przemówienie GOMUŁKI na Placu Defilad w Warszawie – szansa na liberalizację i demokratyzację ustroju w Polsce, NAGY premierem Węgier (24.X.). JÁNOS KÁDÁR I sekretarzem Komitetu Centralnego Węgierskiej Partii Pracujących (do 1957) – (25.X.). Wybuch de facto wojny domowej na Węgrzech (X.). Utworzenie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu (26.X.). Przekazanie Zagłębia Saary pod kontrolę RFN przez Francję (27.X.). Apel NAGY’A o przerwanie ognia na Węgrzech, ogłoszenie mobilizacji powszechnej w Izraelu, antyfrancuskie wystąpienia w Syrii (28.X.). II wojna izraelsko-arabska, agresja Izraela na Egipt, ofensywa na Płw. Synaj – desant lotniczy na przeł. Mitla i jej opanowanie, wycofywanie się czołgów radzieckich z Budapesztu, zniesienie międzynarodowego statusu miasta Tanger w Maroku (29.X.). Zwolnienie kard. MINDSZENTY’EGO z aresztu domowego na Węgrzech, pogorszenie się zaopatrzenia ludności Budapesztu, 15 tys. rannych w szpitalach, koncentracja armii radzieckiej poza Budapesztem, ultimatum francusko-brytyjskie pod adresem Egiptu i Izraela (żądanie przerwania walk, wycofania wojsk w ciągu 12 h poza linię wytyczoną 10 mil na wsch. i zach. od Kanału Sueskiego – odrzucenie ultimatum przez NASERA (30.X.). Nalot sił lotniczych Francji i Wielkiej Brytanii na lotniska egipskie – początek walki o strefę Kanału Sueskiego między Francją, Wielką Brytanią, Izraelem a Egiptem, potępienie agresji mocarstw przez USA i ZSRR na sesji ONZ (31.X.). Ogłoszenie wycofania Węgier z UW i neutralności oraz wezwanie na pomoc siły ONZ w celu ochrony neutralności przez NAGY’A (1.XI.). Żądanie wycofania się wojsk izraelskich z Płw. Synaj i wstrzymania akcji francusko-brytyjskiej przeciw Egiptowi przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, desant lotniczy Izraela na At-Tur (2.XI.). Zdobycie Gazy przez wojska izraelskie, początek negocjacji w sprawie wycofania wojsk ZSRR z Węgier – aresztowanie dowódcy wojsk węgierskich, MALÉTERA przez Rosjan (3.XI.). 1000 czołgów radzieckich na ulicach Budapesztu – przechwycenie nadajników radiowych przez Rosjan, utworzenie rządu robotniczo-chłopskiego przez KÁDÁRA w Szolnok, schronienie się NAGY’A w ambasadzie Jugosławii, kard. MINDSZENTY’EGO w ambasadzie USA (4.XI.). Ultimatum ZSRR pod adresem Francji, Izraela i Wielkiej Brytanii, groźba USA dotycząca odcięcia dostaw ropy naftowej agresorom Egiptu, desant powietrzny francusko-brytyjski w strefie Kanału Sueskiego (7 tys. żołnierzy), opanowanie Port Said i Port Fuad, zdobycie większości terytorium Płw. Synaj przez wojska izraelskie, (5.XI.). Nasilenie działań zbrojnych w strefie Kanału Sueskiego (6.XI.). Gwałtowne manifestacje antykomunistyczne w Paryżu (protest przeciw inwazji ZSRR na Węgrzech), wstrzymanie walk w Egipcie wskutek mediacji ONZ (7.XI.). Podjęcie decyzji przez ONZ o wysłaniu sił pokojowych do Egiptu (8.XI.). Stłumienie głównych ognisk oporu w Budapeszcie przez radzieckie czołgi – 3 tys. ofiar (11.XI.). Utworzenie Naczelnej Rady Robotniczej w Budapeszcie – strajk generalny (13.XI.). Wylądowanie pierwszych oddziałów ONZ w Egipcie, likwidacja ostatnich ognisk oporu w Budapeszcie na wyspie Csepel przez wojska radzieckie (15.XI.). Pierwsze lądowanie samolotu na biegunie południowym (amerykański lotnik GEORGE DUFEK z załogą), aresztowanie DJILASA w Jugosławii pod pretekstem jego krytyki niekorzystnej polityki TITO wobec powstańców węgierskich i pomocy Jugosławii udzielonej ZSRR (20.XI.). Początek represji na Węgrzech (6 tys. wyroków, w tym ok. 100 wyroków śmierci) – (XI.). Aresztowanie NAGY’A przez Rosjan i wywiezienie go na terytorium ZSRR (22.XI.). Igrzyska XVI Olimpiady w Melbourne (zwycięzca maratonu: ALAIN MAMOUN (Francja), klasyfikacja medalowa: 1.ZSRR (37 złotych, 29 srebrnych, 32 brązowe, łącznie 98 medali), 2.USA (32 złote, 25 srebrnych, 17 brązowych, łącznie 74 medale), 3.Australia (13 złotych, 8 srebrnych, 14 brązowych, łącznie 35 medali) – (22.XI.-8.XII.). Problem blokady Kanału Sueskiego przez zatopione statki (46) – (XI.), zagrożenie możliwością kryzysu energetycznego w Europie – opracowanie programu pomocy w zaopatrzenie Europy w produkty naftowe przez USA (30.XI.). Nielegalny powrót na Kubę przywódcy komunistów, CASTRO na łodzi „Granma” wraz z 82-osobowym oddziałem, walki z siłami rządowymi i ucieczka wraz z 12 towarzyszami broni w góry Sierra Maestra: założenie bazy rewolucyjnej „Ruchu 26 Lipca” (XII.). Odmowa przyjęcia delegacji ONZ przez nowy rząd na Węgrzech (3.XII.). Ponad 200 tys. węgierskich uchodźców w Austrii (XII.). Zapoczątkowanie ewakuacji wojsk francusko-brytyjskich ze strefy Kanału Sueskiego (4.XII.). Operacja policyjna w dzielnicy Algieru – Kazbie (5.XII.). Zajścia uliczne w Szczecinie – atak na konsulat ZSRR, nagrody Nobla (fizyka – JOHN BARDEEN, WALTER HOUSER BRATTAIN i WILLIAM BRADFORD SHOCKLEY (wszyscy USA), chemia – sir CYRIL NORMAN HINSHELWOOD (Wielka Brytania) i NIKOŁAJ SIEMIONOW (ZSRR), literatura – JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (Hiszpania), fizjologia lub medycyna – DICKINSON WOODRUFF RICHARDS (USA), WERNER FORSSMANN (RFN) i ANDRÉ FRÉDÉRIC COURNAND (USA), pokojowa – nie przyznano) – (10.XII.). Wprowadzenie stanu wyjątkowego w Irlandii Płn. (Ulster) przez władze brytyjskie w związku z zamachami IRA (15.XII.). Siły pokojowe ONZ w Port Said w Egipcie (16.XII.). Wycofanie wojsk francusko-brytyjskich z Suezu, potępienie interwencji radzieckiej na Węgrzech przez PIUSA XII (24.XII.). Niepokoje w Algierze: lincz 6 muzułmanów podczas pogrzebu AMÉDÉE FROGERA, szefa Federacji Burmistrzów Miast Algierskich zabitego przez bojówki nacjonalistów (29.XII.). Akcesja Sudanu do Ligi Państw Arabskich. Potwierdzenie legalności mandatu ZPA nad Afryką Płd-Zach. (Namibią) przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Wypuszczenie z obozu reedukacyjnego ostatniego cesarza Chin – PU YI w ChRL. Bunty w Indonezji (wyspy Celebes i Sumatra), ogłoszenie stanu wyjątkowego (SUKARNO), uchwalenie programu demokracji – ograniczanie pluralizmu i wolności politycznej w Indonezji. Przyjęcie Sudanu, Maroka, Tunezji oraz Japonii do ONZ. Zamach stanu w Hondurasie – LÓPEZ przewodniczącym junty (do 1957). PRADO Y UGARTECHE prezydentem Peru (do 1962). JOSÉ MARIA LEMUS prezydentem Salwadoru (do 1960). HERNÁN SILES ZUAZO prezydentem Boliwii (do 1960). PIERRE-LOUIS NEMOURS prezydentem Haiti (do 1957). ERNESTO DE LA GUARDIA prezydentem Panamy (do 1960). CAMILO PONCE ENRÍQUEZ prezydentem Ekwadoru (do 1960). JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA prezydentem Brazylii (do 1961). SOLOMON BANDARANAIKE premierem Cejlonu (do 1959). Pobyt MANDELI w więzieniu (do 1961). Przekształcenie Karelo-Fińskiej Socjalistycznej Republiki Rad w Karelską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Rad w ZSRR. Włączenie terytorium Togo Brytyjskiego do brytyjskiej kolonii Złote Wybrzeże na podstawie referendum. Ucieczki do RFN: 279,1 tys. Niemców z NRD. Powstanie Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Rady Europy. Założenie Międzynarodowego Towarzystwa Finansowego w Waszyngtonie. Powstanie Rady Lapońskiej Krajów Skandynawskich (Finlandia, Norwegia, Szwecja, ZSRR). Utworzenie PAIGC – Afrykańskiej Partii Niepodległości Gwinei Bissau i Wysp Zielonego Przylądka. Śmierć HERMANNA ABENDROTHA – niemieckiego dyrygenta, EMILA NOLDE – niemieckiego malarza, IRENY JOLIOT-CURIE – francuskiego fizyka, JAMESA JOHANNESA JÖRGENSENA – duńskiego poety, ALEKSANDRA FADIEJEWA – rosyjskiego pisarza, ARTHURA TATUMA – amerykańskiego pianisty jazzowego, BERTOLTA BRECHTA – niemieckiego pisarza (Matka Courage, Opera za trzy grosze), CLIFFORDA BROWNA – amerykańskiego muzyka jazzowego, JACKSONA POLLOCKA – amerykańskiego malarza.
  Autor książki "Almanach dat 1799-1918", Warszawa 2007.

 8. #8
  Mage of the Lesser Tower
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Płońsk
  Posts
  264
  1957 Oficjalne przekazanie przez Francję terytorium Zagłębia Saary – RFN, wycofanie się Egiptu z układu z Wielką Brytanią dotyczącego Kanału Sueskiego z 1954 r. (1.I.). Wystąpienie EISENHOWERA w Kongresie USA – sformułowanie doktryny: interwencja wojsk USA w wypadku ataku komunistycznego na którykolwiek z państw regionu bliskowschodniego oraz udzielenie tymże krajom pomocy gospodarczej do wysokości 200 000 000 dolarów (5.I.). Ogłoszenie deklaracji o „zdradzie” NAGY’A w ZSRR, Rumunii, Czechosłowacji i na Węgrzech (6.I.). Nasilenie walk w Algierze (I.). Ustąpienie EDENA w Wielkiej Brytanii (9.I.), HAROLD MACMILLAN nowym premierem (do 1963). Poglądy min. obrony RFN, FRANZA JOSEFA STRAUSSA dotyczące kwestii atomowego uzbrojenia Bundeswehry (13.I.). „Egipcjanizacja” banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz agencji handlowych w Kairze (15.I.). Protesty po nominacji gen. HANSA SPEIDLA (dawniej żołnierza Wehrmachtu) na urząd głównodowodzącego siłami NATO w Europie Środkowej (24.I.). Zajęcie Kaszmiru przez Indie (25.I.). Aresztowania intelektualistów na Węgrzech – progres represji, eksplozja ładunków wybuchowych w barze „Otomatic” i kawiarni „Coq Hardi” w centrum Algieru (5 ofiar i 60 rannych), lincz 2 Arabów przez tłum Europejczyków (26.I.). Stłumienie strajku generalnego FLN w Algierii przez wojsko francuskie (JACQUES MASSU, ROBERT LACOSTE) – (31.I.). Ustalenie dotyczące przejmowania mienia IG Farbenindustrie w RFN przez poszczególne firmy (wypłacanie przez nich odszkodowań dla żydowskich więźniów obozów koncentracyjnych) – (6.II.). Powiadomienie Szwecji przez ZSRR o losie szwedzkiego dyplomaty, RAULA WALLENBERGA, zaginionego w Budapeszcie w 1945 r. (śmierć w więzieniu w Moskwie) – (7.II.). Propozycja ZSRR dla RFN dotycząca poprawy wzajemnych stosunków, wizyta króla Arabii Saudyjskiej, SAUDA w USA (pomoc wojskowa USA) – (8.II.). Śmierć byłego regenta Węgier, HORTHY’EGO w Portugalii (9.II.). Zaatakowanie wojsk francuskich w Mauretanii przez oddziały marokańskie, ANDRIEJ GROMYKO nowym min. spr. zagr. ZSRR (15.II.). Początek procesu uczestników powstania w Budapeszcie (18.II.). Objęcie podczas debaty układem o wspólnym rynku europejskim także kolonii poszczególnych państw (20.II.). Fala aresztowań członków FLN w Algierze i Paryżu przez Francuzów (m.in. MOHAMMAD LARBI BEN M’HIDI) – (23, 26.II.). Spotkanie szefów państw: Jordanii, Syrii, Arabii Saudyjskiej i Egiptu w Kairze (24.II.). Pierwszy regularny przelot pasażerski nad biegunem północnym na linii Kopenhaga-Tokio, doniesienia prasowe o torturach więźniów algierskich, stosowanych przez armię francuską: katolickie pismo „Temoignage chrétien” i komunistyczny dziennik „L’Humanité” (26.II.). Odwrót wojsk izraelskich ze strefy Gazy i przejęcie jej przez siły ONZ, ogłoszenie niepodległości Ghany w Afryce Zachodniej – NKRUMAH premierem (do 1960) – (6.III.). Zwycięstwo wyborcze komunistów w stanie Kerala w Indiach, poinformowanie o uzbrojeniu jednostek amerykańskich, stacjonujących w RFN w broń atomową przez dowództwo USA (14.III.). Ponowne otwarcie Kanału Sueskiego dla statków o pojemności powyżej 2000 t (20.III.). Umowa w sprawie repatriacji i terminów akcji repatriacyjnej obywateli polskich między Polską a ZSRR w Moskwie, podpisanie w Rzymie traktatów o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej przez Francję, Włochy, RFN, Belgię, Holandię i Luksemburg (wspólny rynek dla produktów rolnych i przemysłowych oraz stopniowe doprowadzenie do jedności ekonomicznej danych gospodarek narodowych, 4 wolności: przepływ towarów, kapitału, osób i usług, działanie na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej oraz badań w tej dziedzinie, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo reaktorów) – (25.III.). Wystąpienie gen. DE LA BOLLARDIČRE przeciw metodom stosowanych przez oddziały francuskie w Algierii i złożenie przez niego dymisji, zwolnienie abp cypryjskiego, MAKARIOSA III z więzienia na Seszelach przez Brytyjczyków (28.III.). Utworzenie linii helikopterowej między Brukselą a Paryżem (III.). Wypowiedź ADENAUERA za uzbrojeniem armii RFN w broń atomową, redukcja wydatków na zbrojenia w Wielkiej Brytanii i koniec strajku metalowców oraz stoczniowców (1,7 mln uczestników) – (4.IV.). Powołanie w Paryżu – Komisji ochrony praw i wolności osobistej dla Algierii (5.IV.). Skazanie na karę śmierci trzech dowódców i organizatorów powstania na Węgrzech (8.IV.). Całkowite otwarcie Kanału Sueskiego (9.IV.). Otrzymanie wewnętrznej autonomii przez Singapur od Wielkiej Brytanii, uruchomienie największego na świecie akceleratora cząstek o mocy 10 mld woltów w Dubnej pod Moskwą (11.IV.). Zapowiedź ustanowienia samorządu dla Singapuru od 1.I.1958 r. przez Wielką Brytanię (12.IV.). Fiasko antykrólewskiego puczu w Jordanii (14.IV.). Największa, jak do tej pory podziemna eksplozja atomowa (ZSRR) – (16.IV.). Podpisanie protokołów o statucie Sądu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu w Brukseli (17.IV.). Likwidacja związku pisarzy na Węgrzech (22.IV.). Apel dr ALBERTA SCHWEIZERA dotyczący zaprzestania doświadczeń jądrowych (23.IV.). Ponowny zakaz korzystania z Kanału Sueskiego przez izraelskie statki (NASER) – (26.IV.). Początek kampanii „100 kwiatów” w ChRL (nacisk na składanie samokrytyki przez działaczy partyjnych i bezpartyjnych) – (27.IV.). Zwycięstwo partii Neo-Destur w wyborach parlamentarnych w Tunezji (5.V.). Etap decentralizacji gospodarki w ZSRR (V.). Tragedia podczas rajdu samochodowego „Tysiąca mil” we Włoszech (12 ofiar) – (12.V.). Pierwsza eksplozja brytyjskiej bomby wodorowej – Wyspy Bożego Narodzenia (15.V.). SPAAK sekretarzem generalnym NATO (do 1961) – (16.V.). Opowiedzenie się Arabii Saudyjskiej (SAUD) za większą pomocą dla algierskich powstańców (20.V.). Nasilenie walk partyzanckich w Algierii (V.). Kryzys rządowy we Francji (V.). Zamordowanie w Colombes we Francji, wiceprzewodniczącego algierskiego Zgromadzenia Narodowego, ALI SZEKKALA (26.V.). Zamieszki w Bejrucie (30.V.). Protest 2000 uczonych amerykańskich w sprawie dokonywania próbnych wybuchów jądrowych (m.in. PAULING), wywiad amerykańskiej telewizji z CHRUSZCZOWEM (2.VI.). Wzajemne oskarżenia FLN i armii francuskiej o dokonanie masakry wsi Melouza w Algierii (303 ofiary) – (3.VI.). Zamieszki w Algierze, eksplozja amerykańskiej rakiety międzykontynentalnej „Atlas” podczas pierwszego próbnego startu (12.VI.). Skrócenie służby wojskowej w Belgii do 15 miesięcy (14.VI.). Początek budowy tzw. „linii MORICE’A” na granicy algiersko-tunezyjskiej przez Francuzów (15.VI.). Zamieszki w Léopoldville w Kongu Belgijskim, pierwsza transmisja telewizyjna obrazów podwodnych (JACQUES-YVES COUSTEAU) – (16.VI.). Rozbicie frakcji MOŁOTOWA, MALENKOWA, SZEPIŁOWA i ŁAZARA KAGANOWICZA w ZSRR, umocnienie pozycji CHRUSZCZOWA (29.VI.). Likwidacja głównej kwatery wojsk amerykańskich w Japonii (30.VI.). Amerykańska pomoc gospodarcza i wojskowa dla Jordanii (1.VII.). Pierwsze głosy w USA o podjęcie interwencji w Algierii (sen. JOHN FITZGERALD KENNEDY), trzęsienie ziemi w Iranie (2000 ofiar) – (2.VII.). Uznanie kwestii niepodległości Algierii jako warunku wszelkich negocjacji FLN z władzami francuskimi (4.VII.). Odcięcie się MAO TSE-TUNGA od kampanii „100 kwiatów” w ChRL, wypowiedź CHRUSZCZOWA na temat osiągnięcia w najbliższym czasie przez ZSRR poziomu życia USA, potwierdzenie wprowadzenia monarchii w Hiszpanii po śmierci FRANCO (15.VII.). Powstanie w sułtanatach Maskat i Oman stłumione przez wojska brytyjskie (21.VII.). Koniec monarchii w Tunezji (bej MOHAMMAD VIII AL-AMIN w areszcie domowym), proklamowanie republiki, BURGIBA prezydentem (do 1987) – (25.VII.). TV: pierwsza transmisja narodzin dziecka (Wielka Brytania) – (27.VII.). Przyznanie Nigerii autonomii przez Wielką Brytanię (30.VII.). Spotkanie CHRUSZCZOW-TITO na terytorium Rumunii (1.VIII.). Utworzenie wspólnego dowództwa powietrznego przez USA i Kanadę (2.VIII.). Pobyt CHRUSZCZOWA w Berlinie Wsch. i NRD (VIII.). Rozmowy delegacji syryjskiej w Moskwie w sprawie uzyskania pomocy gospodarczej i wojskowej od ZSRR (7.VIII.). Dewaluacja franka francuskiego o 20% na tle niezrównoważonego bilansu płatniczego i obciążeń trwającym konfliktem w Algierii (12.VIII.). Możliwy przemyt broni do Algierii dla FLN przez terytorium Tunezji (BURGIBA) – (13.VIII.). Pierwszy w Europie akcelerator cząstek o mocy 600 mln woltów – Genewa (17.VIII.). Przyjęcie tytułu króla przez MOHAMMADA V w Maroku (18.VIII.). Osiągnięcie przez balon stratosferyczny wysokości 30 942 m (Amerykanin SIMONS) – (20.VIII.). Sukcesy pierwszych prób z rakietą międzykontynentalną w ZSRR – zaniepokojenie w USA (26.VIII.). Oskarżenie państw zachodnich o przygotowywanie wojny wysunięte przez ZSRR – żądanie zaprzestania prób z bronią nuklearną (27.VIII.). Koniec 5-dniowego zlotu Chrześcijańskiej Młodzieży Robotniczej w Rzymie (28.VIII.). Projekt ustawy o prawach obywatelskich dla ludności murzyńskiej w USA (30.VIII.). Ogłoszenie niepodległości Federacji Malajskiej (31.VIII.). Układ o unii gospodarczej między Syrią a Egiptem, manifestacja we Frankfurcie n/Menem przeciw służbie wojskowej i zbrojeniom atomowym (1.IX.). Katastrofa kolejowa we Francji: wykolejenie się pociągu relacji Paryż-Nimes (26 ofiar) – (7.IX.). Wprowadzenie stanu wyjątkowego w prowincjach przygranicznych w Tunezji, ustawa o prawach obywatelskich w USA (9.IX.). Nakaz zaniechania brytyjskich prób jądrowych przez Australię na jej terytorium (10.IX.). Encyklika papieska o kinie, radiu i telewizji (12.IX.). Ukończenie budowy „linii MORICE’A” na granicy Algierii z Tunezją przez Francuzów (odcięcie partyzantów FLN od baz zaopatrzenia oraz możliwości odwrotu do Tunezji), zwycięstwo CDU (ADENAUER) w wyborach parlamentarnych w RFN (50,2%) – (15.IX.). Utworzenie systemu telewizji kolorowej (SECAM – systeme electronique couleur avec memoire) przez HENRI DE FRANCE (IX.). Zatonięcie niemieckiego żaglowca szkolnego „Pamir” wskutek silnego huraganu na płd-zach. od Azorów (80 ofiar), śmierć króla Norwegii – HAAKONA VII, OLAF V nowym władcą (do 1991) – (21.IX.). Chaos na Haiti, krótka władza FRANCKA SYLVAINA, rządzącego komitetu wykonawczego, LČONA CANTAVE, DANIELA FIGNOLČ i junty wojskowej, dr FRANÇOIS DUVALIER „PAPA DOC” nowym prezydentem (do 1971) – (22.IX.). Rozruchy na tle rasowym w stanie Arkansas w USA – miasto Little Rock: interwencja policji oraz spadochroniarzy (23.IX.). Projekt umowy o wymianie kulturalnej między Francją a ZSRR w Paryżu (30.IX.). Przedstawienie na sesji ONZ polskiej propozycji dotyczącej utworzenia strefy bezatomowej w Europie Środkowej (zgoda NRD i RFN na zakaz produkcji oraz składowania broni atomowej i wodorowej na ich terytorium i wyrażenie zgody przez Polskę tzw. Plan polskiego min. spr. zagr. ADAMA RAPACKIEGO), propozycja przywódcy Partii Pracy w Wielkiej Brytanii na sesji ONZ, GAITSLALLA (wycofanie obcych wojsk z RFN, NRD, Polski oraz Węgier i pakt bezpieczeństwa europejskiego) – (2.X.). Stopniowe odchodzenie od liberalizacji życia w Polsce (zamykanie niezależnych pism przez komunistów) – (X.). Wizyta NEHRU w Japonii (żądanie zaprzestania prowadzenia doświadczeń z bronią jądrową przez mocarstwa światowe), pierwszy sztuczny satelita Ziemi: wystrzelenie przez ZSRR – „Sputnika I” (okrążenie przez niego (średnica 58 cm, waga 83,5 kg) globu ziemskiego w ciągu 95 minut z szybkością 24 500 km/h) – (4.X.). Przybycie wojsk egipskich do Syrii jako osłony przeciw możliwemu atakowi Turcji i Izraela (13.X.). Tajny układ o energii atomowej między ZSRR a ChRL, uznanie NRD przez Jugosławię (15.X.). Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Jugosławią przez RFN (wskutek uznania NRD przez Jugosławię) – (18.X.). Próba członu rakiety wynoszącej satelity w USA (24.X.). Usunięcie ze wszystkich zajmowanych urzędów i przymusowa emerytura dla ŻUKOWA w ZSRR (oskarżenie o bonapartyzm) – (26.X.). Afera ROSEMARIE NITRIBITT, frankfurckiej prostytutki w RFN (szerokie kontakty z prominentami rządu zachodnioniemieckiego) – (1.XI.). Utworzenie partii socjalistycznej w Egipcie – Unii Narodowej (2.XI.). Film „Most na rzece Kwai” (XI.). Wystrzelenie przez ZSRR – drugiego sztucznego satelitę Ziemi z żywą istotą na pokładzie – suką Łajką (3.XI.). Proklamowanie neutralności przez Kambodżę, układ Francji z szefem rebelii algierskiej – BELLOUNISEM, wrogiem FLN (6.XI.). Powodzie we Włoszech (XI.). Pierwsza światowa konferencja partii komunistycznych w Moskwie (potwierdzenie hegemonii radzieckiej partii, sprzeciw Jugosławii) – (14.XI.). Oburzenie we Francji na wieść o dostawach broni brytyjskiej i amerykańskiej do Tunezji (15.XI.). Plan amerykańskiego sekretarza stanu, JOHNA FOSTERA DULLESA dotyczący wyposażenia Europy Zachodniej w broń atomową średniego zasięgu (19.XI.). Pierwszy lodołamacz o napędzie atomowym – „Lenin” (5.XII.). Fiasko wystrzelenia pierwszego sztucznego satelity przez USA – eksplozja rakiety „Vanguard” (6.XII.). Uznanie przedstawicielstwa algierskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego (FLN) na sesji ONZ, nagrody Nobla (chemia – sir ALEXANDER ROBERTUS TODD (Wielka Brytania), fizjologia lub medycyna – DANIEL BOVET (Włochy), literatura – CAMUS (Francja), pokojowa – LESTER BOWLES PEARSON (Kanada), fizyka – TSUNG-DAO LEE i CHEN-NING YANG (USA)) – (10.XII.). Nowe przepisy paszportowe w NRD (kara 3 lat więzienia za nielegalny wyjazd z kraju) – (11.XII.). Pierwsze przenośne telewizory (RFN) – (13.XII.). Udany start amerykańskiej rakiety dalekiego zasięgu „Atlas” (16.XII.). Wyrok 2 lat więzienia w procesie farmaceuty FENILLETA we Francji, twórcy leku „Stalinon” (śmierć 100 osób, 117 niepełnosprawnych) – (19.XII.). Propozycja sojuszu z Francją przez Tunezję w zamian za zabranie wojsk francuskich z Bizerty (BURGIBA), początek konferencji solidarności afro-azjatyckiej z udziałem ZSRR w Kairze (26.XII.). EYSKENS premierem Belgii (do 1961). Krótkie rządy MAURICE’A BOURGES-MAUNOURY we Francji, FÉLIX GAILLIARD nowym premierem (do 1958). ADOLF SCHÄRF prezydentem Austrii (do 1965). ANTONÍN NOVOTNÝ prezydentem Czechosłowacji (do 1968). KÁDÁR I sekretarzem Komitetu Centralnego Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (do 1985). Sir WALTER NASH premierem Nowej Zelandii (do 1960). Rządy junty wojskowej w Kolumbii (do 1958). Krótka władza LUISA ARTURO GONZÁLEZA LÓPEZA i junty wojskowej w Gwatemali, GUILLERMO FLORES AVENDAŃO nowym prezydentem (do 1958). RAMÓN VILLEDA MORALES prezydentem Hondurasu (do 1963). Krótkie rządy SUKSELAINENA w Finlandii, RAINER VON FIEANDT nowym premierem (do 1958). Przyjęcie Ghany i Federacji Malajskiej do ONZ. CARLOS GARCIA prezydentem Filipin (do 1961). JOHN GEORGE DIEFENBAKER premierem Kanady (do 1963). Reaktywacja Kabardyno-Bałkarskiej i Czeczeńsko-Inguskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Rad w ZSRR oraz powstanie Kałmuckiego Obwodu Autonomicznego (istniał do 1958). Zmiana nazwy portu izraelskiego na Morzu Czerwonym – Umm Reszresz na Eljat. Utworzenie Federacji Arabskich Emiratów Południa (Aden + 9 sułtanatów, 5 szejkatów i 2 emiraty) – (istniała do 1963). Powstanie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach EWG. Utworzenie Międzynarodowej Federacji Automatyki w Genewie. Założenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów i Badań nad Informacją w Paryżu. Powstanie Międzynarodowego Doradczego Komitetu Telegraficznego i Telefonicznego w Genewie. TUANKU ABDUL RAHMAN królem Federacji Malajskiej (do 1960). Śmierć WALTERA BOTHE – niemieckiego fizyka, HUMPHREY’A BOGARTA – aktora amerykańskiego (Casablanca, Afrykańska królowa), GABRIELI MISTRAL – poetki chilijskiej, ARTURO TOSCANINIEGO – włoskiego dyrygenta, CONSTANTINA BRANCUSI – rzeźbiarza rumuńskiego, LEOPOLDA STAFFA – poety i dramatopisarza polskiego, ALFREDA DÖBLINA – pisarza niemieckiego, SACHY GUITRY – dramaturga i filmowca francuskiego, CHRISTIANA DIORA – francuskiego projektanta mody, JANA SIBELIUSA – fińskiego kompozytora (Finlandia, Valse triste), HENRY VAN DER VELDE – architekta belgijskiego, OLIVERA HARDY – amerykańskiego komika filmowego, NIKOSA KAZANDZAKISA – pisarza greckiego (Grek Zorba, Kapitan Michał), DIEGO RIVERA – malarza meksykańskiego, CHARLESA PATHÉ – francuskiego pioniera przemysłu filmowego.
  1958 Wejście w życie Układów Rzymskich o utworzeniu EWG i Euratomu (oficjalne powstanie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli i Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Luksemburg) – (1.I.). Nacjonalizacja banków w Holandii, utworzenie Federacji Antyli Brytyjskich (Indii Zachodnich) przez Wielką Brytanię (Saint Chritopher i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Antigua i Barbuda, Barbados, Jamajka, Trynidad i Tobago, Dominika, Grenada) – (istniała do 1962), zdobycie bieguna południowego przez nowozelandzką wyprawę (zdobywca Mount Everest z 1953 r. HILLARY) – (3.I.). Zapowiedź redukcji sił zbrojnych ZSRR o liczbę 300 tys. żołnierzy (6.I.). Niemiec WALTER HALLSTEIN pierwszym szefem europejskiej komisji gospodarczej (7.I.). Zamknięcie komunistycznego dziennika „Daily Worker” w USA (8.I.). Walki w Algierii: śmierć 15 żołnierzy francuskich w starciu z partyzantami FLN, mającymi bazy w Tunezji (Sakhiet Sidi Youssef) – (11.I.). Apel 9235 naukowców z 44 krajów o zaprzestanie doświadczeń z bronią nuklearną (13.I.). Pierwsza udana próba rakiety „Polaris”, przeznaczonej na wyposażenie amerykańskich okrętów podwodnych (17.I.). Zatrzymanie przez Francuzów jugosłowiańskiego statku „Slovenija”, przewożącego broń dla partyzantów algierskich, starcia francusko-marokańskie pod Colomb-Béchar w Algierii (18.I.). Rozwiązanie Powszechnego Związku Algierskich Studentów Muzułmańskich przez władze francuskie (28.I.). Wyniesienie na orbitę Ziemi pierwszego satelitę (Explorer I) przez Amerykanów, utworzenie Zjednoczonej Republiki Arabskiej przez Egipt i Syrię (istniała do 1961), NASER prezydentem (do 1961) – (1.II.). Katastrofa lotnicza w Monachium (śmierć 7 piłkarzy angielskiego klubu Manchester United) – (2.II.). Utworzenie unii ekonomicznej przez państwa Beneluxu (Belgia, Holandia, Luksemburg) w Hadze (3.II.). Kolejna nieudana próba wystrzelenia rakiety „Vanguard” w USA (5.II.). Czystka w NRD – usunięcie trzech członków Biura Politycznego nie doceniających procesu zagrożenia z powodu militaryzacji RFN (6.II.). Odwet lotnictwa francuskiego – zaatakowanie tunezyjskiej wioski Sakhiet Sidi Youssef, bazy algierskich terrorystów z FLN (69 ofiar, 130 rannych), odwołanie ambasadora Tunezji z Francji i żądanie wycofania się Francuzów z bazy morskiej w Bizercie (BURGIBA) – (8.II.). Zgoda na wprowadzenie alfabetu łacińskiego w ChRL (11.II.). Utworzenie federacji przez Jordanię i Irak (14.II.). Awaria pocisku rakietowego „Atlas” na Przylądku Canaveral na Florydzie (20.II.). Pomoc wojskowa USA dla Wielkiej Brytanii (przekazanie 60 pocisków rakietowych Thor, uzbrojonymi w głowice atomowe) – (22.II.). Przetrzymywanie przez grupę bojowników CASTRO na Kubie, argentyńskiego mistrza świata w rajdach samochodowych, JUANA MANUELA FANGIO przez 28 godzin (23.II.). Przedstawienie formuły uniwersalnej przez HEISENBERGA (możliwość ogłoszenie ogólnej teorii materii) – (28.II.). Kryzys rządowy w Grecji (III.). Ostatnia wielka wyprawa badawcza przez Antarktydę (Anglik sir VIVIAN FUCHS), dotarcie do bieguna południowego (2.III.). Start drugiego amerykańskiego satelity – „Explorer II” (5.III.). Recesja w USA – 5,2 mln bezrobotnych (III.). Zakup zboża w Kanadzie przez ChRL (7.III.). Manifestacje policjantów w Paryżu (13.III.). Rozwód szacha Iranu, MOHAMMADA REZY i SORAYI z powodu braku potomstwa (14.III.). Dokonanie przez uczonych brytyjskich oraz amerykańskich kontrolowanej syntezy jądrowej (III.). Ultimatum CASTRO dla dyktatora Kuby, BATISTY (17.III.). Zakończenie budowy Atomium w Brukseli (pomnik przedstawiający strukturę żelaza) – (18.III.). SCHUMAN wybrany przewodniczącym Parlamentu Europejskiego (19.III.). Powołanie PRESLEY’A do służby wojskowej w USA (pobyt w RFN w amerykańskiej bazie we Friedbergu, numer US 53310761) – (24.III.). Odsunięcie premiera BUŁGANINA w ZSRR od pełnienia tej funkcji, CHRUSZCZOW następcą (27.III.). Rozruchy w Nigerii, decyzja ZSRR o przerwaniu doświadczeń z bronią jądrową (propaganda) – (31.III.). Pierwsza konferencja państw afrykańskich w Gwinei (IV.). Ofensywa sił komunistycznych (CASTRO) na Kubie w kierunku Hawany (IV.). Manifestacja 3 tys. socjalistów, liberałów, ewangelików oraz związkowców w Berlinie Zach. przeciw wyposażeniu Bundeswehry w broń atomową, demonstracje 4 tys. rzeszy ludzi wokół zakładów atomowych w Aldermaston w Wielkiej Brytanii, wiec 1000 młodych ludzi przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku (8.IV.). Zaprezentowanie w USA – „płuco-serca”, pierwszego urządzenia do sztucznego oddychania podczas operacji serca (9.IV.). Otworzenie linii Paryż-Tokio biegnącej nad Biegunem Północnym (10.IV.). Porażka strajku kolorowej ludności ZPA (13.IV.). Wystawa „Expo 58” w Brukseli (koszty organizacji wystawy: 10 000 000 000 franków belg., wartość eksponatów i dzieł: 3 000 000 000 franków belg., całkowita kubatura: ponad 5 500 000 mł, ogrody: 60 ha, zużycie 67 mln kg stali i 1,5 mln kg aluminium na Expo 58, największą atrakcją – pomnik atomu żelaza powiększony 200 mld razy tzw. Atomium, liczba zwiedzających: 41,5 mln) – (17.IV.-19.X.). Manifestacje w Algierze na rzecz Algierii Francuskiej (26.IV.). Odrzucenie skargi gubernatora Arkansas przeciw środkom ograniczającym segregację rasową w szkole w Little Rock (28.IV.). Zapowiedź udzielenia Egiptowi przez ZSRR pożyczki przy budowie zapory w Asuanie, propozycja rekompensaty strat akcjonariuszy Kanału Sueskiego przez Egipt, 4 konwencje genewskie w sprawie praw morza (o morzu terytorialnym i strefie przyległej, o morzu pełnym (otwartym), o rybołówstwie i ochronie zasobów biologicznych mórz, o szelfie kontynentalnym) – (29.IV.). Początek polityki „Wielkiego Skoku” w ChRL (celem osiągnięcie 25% tempa wzrostu gospodarczego w skali roku, zamiar prześcignięcia Wielkiej Brytanii w ciągu 15 lat i USA w ciągu 20-30 lat, fala tworzenia wielkich komun rolniczych, obcięcie wydatków na konsumpcję, służbę zdrowia i oświatę, bezwzględny priorytet produkcyjności – każdy mieszkaniec komuny zobowiązany do wytopienia stali w prymitywnych piecach) – (3.V.). Odrzucenie polskiego planu RAPACKIEGO (utworzenie w Europie Środkowej strefy bezatomowej) przez USA (5.V.). Osiągnięcie przez samolot myśliwski wysokości 27 830 m (pilot amerykański, HOWARD JOHNSON) – (7.V.). Ogłoszenie Karty Królewskiej w Maroku, pierwsze oznaki możliwych negocjacji między FLN a Francją w Algierii (8.V.) . Antyprezydenckie powstanie w Libanie, telegram gen. SALANA do prezydenta Francji – COTY przeciw wycofaniu się Francuzów z Algierii, rozstrzelanie 3 francuskich wojskowych w Tunezji przez FLN (9.V.). Szturm zwolenników Algierii Francuskiej w Algierze na siedzibę rządu lokalnego i utworzenie Komitetu Ocalenia Narodowego (SID CARA, JACQUES SOUSTELLE, SALAN, MASSU, LEON DELBECQUE), kontrakcja w metropolii – PIERRE PFIMPLIN premierem Francji (13.V.). Ogłoszenie stanu wyjątkowego w Boliwii w wyniku zamieszek (15.V.). Stopniowy chaos we Francji – powołanie Komitetu Obrony Republiki przez federację francuskiej sekcji międzynarodówki robotniczej, głosowanie w parlamencie w sprawie wprowadzenia 3-miesięcznego stanu wyjątkowego, naciski młodych oficerów francuskich w Algierii na przeprowadzenie puczu wojskowego we Francji (ustalenie 29.V. jako daty operacji Rezurekcja w Paryżu) – (17.V.). 200 tys. manifestacja przeciw polityce rządu Belgii w sprawie oświaty – Bruksela, katastrofa lotnicza k/Casablanki (65 ofiar) – (18.V.). Konferencja prasowa DE GAULLE’A w Paryżu (gotowość zaprowadzenia porządku we Francji) – (19.V.). Powrót cenzury we Francji i kryzys rządowy, zamieszki w Algierii i na Korsyce (25, 27-31.V.). DE GAULLE premierem Francji (do 1959). Wizyta DE GAULLE’A w Algierii i przemówienie w siedzibie generalnego gubernatorstwa w Algierze: „Zrozumiałem was” (4.VI.). Nasilenie starć między Grekami a Turkami na Cyprze (V.). VI Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Szwecji (uczestnicy: Anglia, Argentyna, Austria, Brazylia, Czechosłowacja, Francja, Irlandia Płn., Walia, Jugosławia, Meksyk, Paragwaj, RFN, Szkocja, Szwecja, Węgry, ZSRR; 1.Brazylia, 2.Szwecja, 3.Francja, 4.RFN) – (8-29.VI.). Pomoc amerykańska dla Libanu (czołgi i samoloty) – (11.VI.). Wykonanie wyroku śmierci na gen. MALETERZE i byłym premierze NAGY’U na Węgrzech – oburzenie opinii publicznej (16.VI.). Odznaczenie CHURCHILLA Krzyżem Wyzwolenia we Francji, złamanie tradycji w Japonii (pozwolenie następcy tronu, AKIHITO na samodzielny wybór narzeczonej) – (18.VI.). Rozmowy ekpertów radzieckich i państw Europy Zachodniej w sprawie kontroli tajnych prób z bronią nuklearną (1.VII.). Zapoczątkowanie wycofywania się wojsk francuskich z Tunezji (3.VII.). Zamknięcie granic Maroka dla wszystkich francuskich wojskowych (4.VII.). Starcia w Brukseli podczas wystawy Expo 58 (6.VII.). Ogłoszenie Alaski 49 stanem USA (7.VII.). Bezrobocie: USA – 5,43 mln (VII.). Wystrzelenie dwustopniowej rakiety interkontynentalnej typu Thor-Able przez USA z myszą na pokładzie (9.VII.). Wojskowy zamach stanu w Iraku – zamordowanie FAJSALA II, następcy tronu oraz premiera NURI ES-SAIDA, obalenie monarchii, ogłoszenie republiki i wprowadzenie tymczasowej konstytucji, gen. ABD AL-KARIM KASEM premierem (do 1963) – (15.VII.). Ustąpienie CHAMOUNA w Libanie, gen. FUAD CHEHAB nowym prezydentem (do 1964), desant 5400 żołnierzy amerykańskich pod Bejrutem (VII.). Bunt antykrólewski w Jordanii – interwencja Wielkiej Brytanii po stronie króla HUSAJNA (17.VII.). Wystrzelenie rakiety „Explorer IV” przez USA, książę KAROL następcą tronu w Wielkiej Brytanii (26.VII.). Powstanie NASA (National Aeronautics and Space Administration) w USA (29.VII.). Uznanie rządu KASEMA w Iraku przez RFN i inne państwa Europy Zachodniej (30.VII.). Uzyskanie przez partię komunistyczną prawa do ponownego istnienia w Chile (31.VII.). Walki między wojskami ChRL a siłami Tybetu pod Nyemo (VIII.). Przepłynięcie amerykańskiego atomowego okrętu podwodnego „Nautilus” pod lodami Bieguna Północnego (3.VIII.). Napięcie chilijsko-argentyńskie wskutek okupacji jednej ze spornych wysp k/Ziemi Ognistej przez Argentynę (VIII.). Katastrofa lotnicza w Irlandii (99 ofiar) – (14.VIII.). Śmierć BELLOUNISA, dowódcy nacjonalistów algierskich, współpracującego z Francją, a wrogiego FLN (16.VIII.). Manifestacje na rzecz niepodległości Senegalu w Dakarze (17.VIII.). Podróż DE GAULLE’A po francuskich koloniach w Afryce (19-29.VIII.). Wodowanie największego na świecie atomowego okrętu podwodnego w USA (5900 t) – (19.VIII.). Wystąpienie DE GAULLE’A w Brazzaville w Kongu Śr. (propozycja wyboru przyszłości przez kolonie francuskie w drodze referendum) – (23.VIII.). Wypady bojowników FLN na składy benzyny w płd-wsch. Francji (25.VIII.). Powrót na Ziemię radzieckiego satelity z dwoma psami na pokładzie (27.VIII.). Oświadczenie Sądu Najwyższego USA o nielegalności segregacji rasowej w szkołach (29.VIII.). Wizyta CHRUSZCZOWA w ChRL (odmowa poparcia ZSRR dla idei Wielkiego Skoku w ChRL) – (VIII.). Lansowanie tworzenia komun ludowych w ChRL (VIII.). Katastrofa górnicza w Polsce: 72 ofiary (30.VIII.). 130 tys. uciekinierów z NRD na terytorium RFN (od początku 1958 r.). Przedstawienie przez DE GAULLE’A projektu konstytucji, zwiększającej władzę prezydenta Francji, katastrofa kolejowa na zwodzonym moście nad Zatoką Newark w USA (47 ofiar) – (4.IX.). Spotkanie DE GAULLE-ADENAUER w Colombey-les-Deux- Eglises, zakończenie drugiej konferencji w Genewie o pokojowym wykorzystaniu energii atomowej (odsłonięcie tajemnicy produkcji uranu 233 przez Francję) – (13.IX.). Powołanie Tymczasowego Rządu Republiki Algierskiej (GPRA), premierem ABBAS (19.IX.). Powstanie Unii na Rzecz Nowej Republiki we Francji, rozruchy na tle rasowym w Little Rock w USA (24.IX.). Wojskowy zamach stanu w Birmie, odsunięcie U NU, gen. NE WIN premierem (do 1960) – (26.IX.). Akceptacja nowej konstytucji we Francji w wyniku referendum (za – 79,25%, przeciw – 20,75%, frekwencja – 85%), początek V Republiki (rozszerzenie zakresu władzy prezydenta, wybierany przez kolegium elektorów, premier rządu mianowany przez prezydenta, możliwość rozwiązania rządu na wniosek 50 deputowanych przegłosowany absolutną większością, niektóre projekty uchwał poddane pod referendum, jednoosobowe sprawowanie władzy przez prezydenta w wypadku zagrożenia ciągłości funkcjonowania władzy, powrót Senatu do dawnej nazwy (przedtem Rada Republiki), zastąpienie Unii Francuskiej Wspólnotą Francuską: departamenty zamorskie – Algieria, Sahara, Gujana Fr., Gwadelupa, Reunion, Martynika, terytoria zamorskie – Komory, Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, Saint Pierre i Miquelon, Somali, terytoria powiernicze ONZ – Togo, Kamerun, republiki autonomiczne – Czad, Dahomej, Gabon, Górna Wolta, Madagaskar, Kongo Środkowe, Mauretania, Niger, Senegal, Sudan Francuski, Wybrzeże Kości Słoniowej) – (28.IX.). Zamieszki w Berlinie Zach. i Hamburgu w związku z koncertami BILLA HALEY’A (X.). Akt niepodległości Gwinei, AHMAD SEKOU TOURE prezydentem (do 1984) – (2.X.), przyjęcie Gwinei do ONZ. Plan reform gospodarczych i społecznych DE GAULLE’A w Konstantynie w Algierii (3.X.). Zatwierdzenie nowej konstytucji we Francji, nasilenie zamachów przeciw Brytyjczykom na Cyprze (4.X.). Starcia chińsko-tybetańskie pod Damshung (X.). Oficjalne powołanie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu (7.X.). Śmierć PIUSA XII (9.X.).
  Autor książki "Almanach dat 1799-1918", Warszawa 2007.

 9. #9
  Mage of the Lesser Tower
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Płońsk
  Posts
  264
  1958 - 1963 PONTYFIKAT JANA XXIII.
  1958 Utworzenie Kongijskiego Ruchu Narodowego przez PATRICE LUMUMBĘ w Kongu Belgijskim (10.X.). Fiasko wysłania przez Amerykanów sondy „Pioneer 1” na Księżyc (spłonięcie w wyższych warstwach atmosfery) – (11.X.). Proklamowanie autonomicznej republiki przez Madagaskar tzw. Republika Malgaska (14.X.). Pożar platformy wiertniczej 45-E w Zatoce Meksykańskiej: 9 ofiar (15.X.). Zamknięcie wystawy Expo 58 w Brukseli (19.X.). Wojskowy zamach stanu w Tajlandii (20.X.). Reperkusje w ZSRR wobec przyznania literackiej nagrody Nobla – BORYSOWI PASTERNAKOWI (X.). Oficjalna zgoda ZSRR na pomoc Egiptowi w wybudowaniu zapory w Asuanie – pożyczka 400 000 000 rubli (wizyta wiceprezydenta Zjednoczonej Republiki Arabskiej, AKIMA AMERA w Moskwie) – (23.X.). Manifestacje ludności murzyńskiej w ZPA przeciw wprowadzeniu specjalnych dowodów osobistych dla kolorowych mieszkańców kraju (27.X.). Nieudana próba zakończenia konfliktu w Algierii przez DE GAULLE’A (X.). Uwolnienie 1000 więźniów algierskich przez władze francuskie (31.X.). Otwarcie Pałacu UNESCO w Paryżu (dzieło Amerykanina MARCELA BREUERA, Francuza BERNARDA ZEHRFUSSA i Włocha PIERA LUIGI NERVIEGO) – (3.XI.). Ogłoszenie przez DE GAULLE’A prawa narodów Afryki do niepodległości, nieudany atak samolotów Zjednoczonej Republiki Arabskiej na samolot króla Jordanii, HUSAJNA (10.XI.). Wybory parlamentarne we Francji: zwycięstwo Unii na Rzecz Nowej Republiki, wprowadzenie nowego 7-letniego planu gospodarczego w ZSRR (13.XI.). Krótka „wojna dorszowa” między Islandią a Wielką Brytanią (14.XI.). Bunt armii w Sudanie i zamach stanu: gen. IBRAHIM ABBUD premierem (przewodniczącym Najwyższej Rady Wojskowej) – (do 1964), rozwiązanie wszystkich partii politycznych, schwytanie przez wojska francuskie – szefa Frontu Wyzwolenia Narodowego, AZZEDINE’A w Algierii (17.XI.). Ultimatum ZSRR dotyczące statusu Berlina (propozycja uczynienia Berlina Zach. – wolnym miastem bez nadzoru mocarstw) wobec Francji, Wielkiej Brytanii i USA (27.XI.). Proklamowanie republik autonomicznych w Sudanie Fr., Senegalu, Mauretanii, Czadzie, Gabonie i Kongu Śr. (XI.). Tragiczny wypadek w Chicago – pożar szkoły (90 ofiar) – (1.XII.). Nagrody Nobla (literatura – PASTERNAK (ZSRR) nie przyjęta z powodów politycznych, pokojowa – DOMINIQUE GEORGES PIRE (Belgia), fizyka – PAWIEŁ CZERENKOW, IGOR TAMM i ILIA FRANK (ZSRR), chemia – FREDERICK SANGER (Wielka Brytania), fizjologia lub medycyna – (1/2) JOSHUA LEDERBERG (USA), (1/2) GEORGE WELLS BEADLE i EDWARD LAWRIE TATUM (USA)) – (10.XII.). Wystrzelenie amerykańskiej rakiety „Jupiter” z małpką na pokładzie (13.XII.). Odejście MAO TSE-TUNGA z funkcji przewodniczącego Rady Państwowej ChRL, zachowanie tytułu szefa partii komunistycznej (16.XII.). Ogłoszenie republikami autonomicznymi Wybrzeża Kości Słoniowej, Dahomeju, Górnej Wolty i Nigru (XII.). Umieszczenie na orbicie Ziemi satelity (4 t) przez Amerykanów (19.XII.). Incydent powietrzny egipsko-izraelski (20.XII.). Antykomunistyczne przemówienie NASERA w Egipcie (23.XII.). Plan Pinay-Rueff we Francji (prognozowanie 300 000 000 000 franków podatków, dewaluacja waluty o 17,55% i wprowadzenie tzw. ciężkiego franka przez wymianę 100:1) – (27.XII.). Mowa niepodległościowa LUMUMBY w Kongu Belgijskim (28.XII.). Odrzucenie ultimatum ZSRR w sprawie zmiany statusu Berlina Zach. przez USA, Wielką Brytanię i Francję, wybuch strajku generalnego na Kubie – atak komunistów na Hawanę (31.XII.). MARIO ECHANDI JÍMENEZ prezydentem Kostaryki (do 1962). ARTURO FRONDIZI prezydentem Argentyny (do 1962). MIGUEL YDIGORAS FUENTES prezydentem Gwatemali (do 1963). JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ prezydentem Chile (do 1964). Rządy junty (WOLFGANG LARRAZÁBAL, EDGAR SANABRIA) w Boliwii. ALBERTO LLERAS CAMARGO prezydentem Kolumbii (do 1962). ADOLFO LÓPEZ MATEOS prezydentem Meksyku (do 1964). BEEL premierem Holandii (do 1959). MOHAMMAD AYUB KHAN prezydentem Pakistanu (do 1968). Autonomia dla Mauritiusu od Wielkiej Brytanii (do 1968). BORG OLIVIER premierem Malty (do 1971). AMERICO DEUS RODRIGUES TOMAS prezydentem Portugalii (do 1974). Utworzenie Fundacji Pahlavi w Iranie (celem pomoc najuboższym mieszkańcom kraju poprzez poprawę służby zdrowia, stanu szkolnictwa, warunków socjalnych, zainicjowanie przez szacha programu modernizacji Iranu tzw. Biała rewolucja: rozdział ziemi wśród chłopów, likwidacja analfabetyzmu, stopniowa emancypacja kobiet, tworzenie Korpusu Oświaty i Korpusu Zdrowia, tworzonych przez irańskich studentów – sprzeciw wobec programu konserwatywnych kręgów społecznych i duchowieństwa szyickiego). Przyjęcie Tunezji i Maroka do Ligi Państw Arabskich. ION GHEORGHE MAURER przewodniczącym Prezydium Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Rumunii (do 1961). Krótkie rządy REINO KUUSKOSKI w Finlandii, FAGERHOLM premierem (do 1959). HENDRIK FRENSCH VERWOERD premierem ZPA (do 1966). Przekształcenie Buriato-Mongolskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Rad w Buriacką ASRR i powstanie Kałmuckiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Rad w ZSRR. GRANTLEY ADAMS premierem Federacji Indii Zachodnich (do 1962). Powstanie Komisji Gospodarczej Afryki w Addis Abebie. DYMITR GANEW-WYRBANOW przewodniczącym Rady Państwa w Bułgarii (do 1964). Założenie Międzynarodowego Instytutu Badań Strategicznych w Londynie. Śmierć GIACOMO BALLI – malarza włoskiego, FREDERICA JOLIOTA-CURIE – francuskiego fizyka, ERNSTA HENKELA – niemieckiego inżyniera, HENRI FARMANA – francuskiego pioniera lotnictwa, KURTA ALDERA – chemika niemieckiego, ALFREDA WEBERA – niemieckiego socjologa, HENRI JUANA RÁMONA JIMÉNEZA – pisarza hiszpańskiego, ROGERA MARTINA DU GARDA – pisarza francuskiego (Rodzina Thibault), LIONA FEUCHTWANGERA – pisarza niemieckiego, ARTURA RODZIŃSKIEGO – polskiego kompozytora, MAURICE’A DE VLAMINCKA – francuskiego malarza.
  1959 Ucieczka dyktatora BATISTY z Kuby, przejęcie władzy przez siły komunistyczne CASTRO (1.I.). Wystrzelenie przez ZSRR – satelity „Łunnik I” i przekroczenie po raz pierwszy progu grawitacji Ziemi (zbliżenie się do Księżyca na odległość 7500 km) – (2.I.). 3-dniowe zamieszki w Léopoldville w Kongu Belgijskim (42 ofiary) – (2-4.I.). Wkroczenie oddziałów CASTRO do Hawany, krótka władza MANUELA URRUTÍI LLEÓ, OSVALDO DORTICÓS TORRADO nowym prezydentem (do 1976), de facto rządy CASTRO (8.I.). MICHEL DEBRE premierem Francji (do 1962), DE GAULLE prezydentem Francji (do 1969) – (8-9.I.). Przerwanie tamy w Rivadelago w Hiszpanii (140 ofiar) – (9.I.). Wkroczenie oddziałów Wietnamu Płn. do Laosu (11.I.). 200 000 000 dolarów pożyczki od banków amerykańskich dla Francji (20.I.). Ogłoszenie zamiaru zwołania soboru powszechnego przez papieża JANA XXIII (24.I.). Akcje antysemickie w RFN (Berlin Zach., Hamburg, Fryburg) – (I.). Fala zabawy w hula-hoop w Ameryce Płn. i Europie (I.). XXI Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego – umocnienie pozycji CHRUSZCZOWA (I.). SALAN wojskowym gubernatorem Paryża (28.I.). Walki między Chińczykami a Tybetańczykami nad rzeką Brahmaputrą pod Tsenang (I.). Ustawa o szkolnictwie prywatnym we Francji, zawieszenie konstytucji w Monako (RAINIER III) – (29.I.). INDIRA GANDHI, córka premiera Indii, NEHRU na czele Indyjskiego Kongresu Narodowego (2.II.). Zamówienie przez RFN 296 amerykańskich myśliwców odrzutowych „Starfighter”, ofensywa wojsk francuskich w Oranie (6.II.). Objęcie przez CASTRO urzędu premiera na Kubie (16.II.). Wystrzelenie amerykańskiego satelity meteorologicznego „Vanguard II” (17.II.). Rozmowy przedstawicieli Wielkiej Brytanii, ludności greckiej i tureckiej Cypru w Londynie (obiecanie za rok pełnej niepodległości Cypru przez Brytyjczyków) – (19.II.). Rozruchy w Brazzaville w Kongu Śr. (20-23.II.). Spotkanie w sprawie organizacji lewicy europejskiej w Londynie (MENDÉS-FRANCE, PIETRO LUIGI NENNI, ANEURIN BEVAN) – (21.II.). Fala protestów we Francji w wyniku zniesienia emerytur dla kombatantów (II.). Zakończenie strajku górniczego w Borinage w Belgii (24.II.). Wprowadzenie stanu wyjątkowego w Rodezji Płd. oraz delegalizacja Południoworodezyjskiego Kongresu Narodowego przez władze brytyjskie (25.II.). Powrót abp MAKARIOSA III (MICHALISA CHRISTODOULOSA MOUSKOSA) na Cypr po 3 latach wygnania (1.III.). Podjęcie przez Francję decyzji o wycofaniu w razie wybuchu wojny Floty Śródziemnomorskiej z NATO (7.III.). Kara śmierci dla zbrodniarza wojennego, byłego gauleitera Prus Wsch., ERICHA KOCHA w procesie w Polsce (nie wykonanie kary z powodu stanu zdrowia) – (9.III.). Wybuch antychińskiego buntu w Tybecie – śmierć ok. 2 tys. żołnierzy ChRL (10.III.). Zapewnienie EISENHOWERA o nie wycofaniu wojsk amerykańskich z Berlina Zach. i przyjęciu propozycji negocjacji z ZSRR (17.III.). Hawaje 50 stanem USA, cofnięcie ultimatum berlińskiego z 1958 r. przez ZSRR, zakazanie działalności Zgromadzenia na Rzecz Zaprzestania Tortur w Algierii i Francji przez policję (18.III.). Nawiązanie pierwszego kontaktu radarowego z planetą Wenus w USA, Tybet: ogłoszenie niepodległości (19.III.), kontrakcja oddziałów ChRL. Pierwsza konferencja prasowa DE GAULLE’A we Francji jako prezydenta (25.III.). Cyklon na Madagaskarze (3300 ofiar) – (III.). Wystąpienie Iraku z Paktu Bagdadzkiego, zmiana nazwy organizacji na CENTO (Central Treaty Organization) z siedzibą w Ankarze (III). Stłumienie powstania w Tybecie przez Chińczyków, zmuszenie Dalajlamy do ucieczki z Lhasy do Indii (siedziba w Dharamsala) – (28.III.). Tsone k/granicy Tybetu z Indiami bazą partyzancką wojsk tybetańskich (przez 1959 r.). Potępienie sojuszów komunistów z katolikami przez JANA XXIII (2.IV.). Rewizja czechosłowackiego statku handlowego przewożącego broń przeznaczoną dla FLN w Algierii przez władze francuskie (8.IV.). Utworzenie przez lewicę gaullistowską we Francji – Demokratycznego Związku Pracy (UDT), wystrzelenie amerykańskiego satelity „Discoverer II” (14.IV.). Rezygnacja DULLESA ze stanowiska sekretarza stanu USA z powodu choroby, wizyta CASTRO w Waszyngtonie (15.IV.). Zwolnienie JOMO KENYATTY z więzienia w Kenii przez władze brytyjskie, nadzór policyjny (do 1962) – (IV.). Otwarcie pierwszej arabskiej konferencji na temat wydobycia ropy naftowej w Kairze (16.IV.). Opublikowanie szokującego raportu na temat obozów przesiedleńczych w Algierii przez paryski dziennik „Le Monde” (18.IV.). DE VALERA prezydentem Irlandii (do 1973). Otwarcie drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Ameryki Płn. i Oceanem Atlantyckim przez rzekę Św. Wawrzyńca (25.IV.). LIU SZAO-TSI przewodniczącym Rady Państwowej ChRL (do 1968). Nasilenie procesu prywatyzacji w RFN (IV.). Wezwanie do podziemnej walki przeciw konfliktowi w Algierii (pisarz JEAN VERCORS) – (2.V.). Zwycięstwo socjalistów w wyborach parlamentarnych w Austrii (10.V.). Konferencja min. spr. zagr. USA, ZSRR, Wielkiej Brytanii i Francji w Genewie z udziałem przedstawicieli NRD i RFN (11.V.). Wydanie białej księgi o opadach radioaktywnych w Japonii (16.V.). Nacjonalizacja ziemi na Kubie (ogółem 83,1 tys. ha) – (17.V.). Powołanie komisji w Watykanie (kard. DOMENICO TARDINI) mającej zebrać propozycje i sugestie co do tematów przyszłego soboru powszechnego (V.). Początek walk między siłami królewskimi a komunistami w Laosie, wybuch wojny domowej w kraju (18.V.). Zamordowanie mecenasa FLN, AMOKRANE OULD AUDIA w Paryżu (23.V.). Wystrzelenie amerykańskiej rakiety „Jupiter” z 2 małpkami na pokładzie (28.V.). Zapoczątkowanie prac przy budowie tunelu pod Mont Blanc (30.V.). Zalecenie USA, Wielkiej Brytanii i Francji dla RFN w sprawie rezygnacji z możliwości wybierania prezydenta na terenie Berlina Zach., konfiskata mienia byłego marsz. Rzeszy, GÖRINGA w Niemczech (3.VI.). Wycofanie się ADENAUERA z kandydowania na urząd prezydenta RFN (4.VI.). Spotkanie przedstawicieli Francuskiego Ruchu na Rzecz Pokoju w Paryżu (7.VI.). Sprzeciw Francji wobec możliwości zainstalowania na swoim terytorium wyrzutni rakietowych i gromadzeniu broni atomowej przez NATO (8.VI.). Wodowanie pierwszego okrętu podwodnego z rakietami balistycznymi – „George Washington” w USA (9.VI.). Zerwanie stosunków dyplomatycznych między Kubą a USA (10.VI.). Zerwanie układu o broni jądrowej z ChRL przez ZSRR (15.VI.). Demonstracje ludności murzyńskiej wobec polityki dyskryminacji rasowej w ZPA – Durban (18.VI.). Uroczyste otwarcie Kanału Św. Wawrzyńca w USA i Kanadzie (ELŻBIETA II, EISENHOWER), katastrofa lotnicza k/Mediolanu (68 ofiar) – (26.VI.). Spotkanie DE GAULLE-JAN XXIII w Watykanie (27.VI.). Bunt komunistyczny w Indiach w stanie Kerala (1.VII.). Encyklika papieska „Ad Petri Cathedram” (problem ekumenizmu), udana próba wystrzelenia rakiety z 2 psami i królikiem na pokładzie przez ZSRR (2.VII.). Kryzys rządowy w Izraelu (sprawa dostaw broni z RFN), integracja gospodarcza Zagłębia Saary z RFN (5.VII.). Wystawa sztuki współczesnej „Documenta II” w Kassel (11.VII.). Fala zamachów terrorystycznych we Francji, osiągnięcie 28 852 m wysokości przez pilota radzieckiego, WŁADIMIRA ILJUSZYNA na samolocie myśliwskim (14.VII.). Początek strajku hutników (500 tys.) w USA (15.VII.). Podział Kongijskiego Ruchu Narodowego na dwie frakcje: LUMUMBY i KALONJI w Kongu Belgijskim (17.VII.). Oficjalna wizyta wiceprezydenta USA, RICHARDA NIXONA w ZSRR (23.VII.). Operacja wojsk francuskich w Algierii – „Jumelles”, zniszczenie 40% potencjału wojskowego FLN (VII.). Rozruchy w Kongu Śr. przeciw polityce rządu autonomii (35 ofiar) – (28.VII.). Uznanie fiaska koncepcji lansowania budowy komun ludowych w ChRL (2.VIII.). Wizyta NIXONA w Polsce (VIII.). Wystrzelenie amerykańskiego satelity „Explorer VI”, m.in. sfotografowanie Ziemi (7.VIII.). Powodzie na Tajwanie (ok. 2 tys. ofiar) – (VIII.). Utworzenie parytetowej komisji Wschód-Zachód do spraw rozbrojenia na konferencji min. spr. zagr. w Genewie (13.VIII.). Wznowienie stosunków dyplomatycznych między Jordanią a Zjednoczoną Republiką Arabską (Egipt i Syria) – (14.VIII.). Ograniczenia w odraczaniu służby wojskowej studentom we Francji (18.VIII.). Wizyta EISENHOWERA w krajach Europy Zachodniej: Wielka Brytania, Francja, RFN (VIII.). Tajfun „Vera” w Japonii (śmierć5 tys. ludzi) – (VIII-IX). Pierwsza inspekcja oddziałów francuskich w Algierii przez DE GAULLE’A (27.VIII.). Napięcie między Indiami a ChRL w wyniku problemu z wytyczeniem przebiegu dokładnej granicy, neutralne stanowisko ZSRR (VIII.). Ofensywa komunistyczna w Laosie (IX.). Poparcie stanowiska Indii w sporze o granice z ChRL przez ZSRR, pogorszenie się stosunków chińsko-radzieckich (9.IX.). Dotarcie radzieckiej sondy „Łunnik II” do Księżyca i wyrzucenie proporczyka z flagą ZSRR (13.IX.). Wizyta CHRUSZCZOWA w USA – ostre starcia słowne ze związkowcami amerykańskimi, rozmowy z przedstawicielami przemysłu i banków, częściowe zrewidowanie uprzedzeń „zimnej wojny” (15-25.IX.). Wzmocnienie skrzydła maoistowskiego w Komunistycznej Partii Chin (IX.). Skrócenie czasu pracy w ZSRR do 7 godzin (21.IX.). Inauguracja pierwszego połączenia telefonicznego między USA a Europą (22.IX.). Zamach na premiera Cejlonu, SOLOMONA BANDARANAIKE w Kolombo (26.IX.). Przedstawienie warunku Tymczasowego Rządu Republiki Algierskiej do podjęcia rozmów z Francją (uzyskanie niepodległości przez Algierię) – (28.IX.). Wizyta CHRUSZCZOWA w Chinach z okazji 10-rocznicy powstania ChRL (1.X.). Aresztowanie na granicy francusko-belgijskiej francuskiego deputowanego, JEAN’A BERTHOMMIERA w wyniku odkrycia bomby (zamiar dokonania zamachu na jednego z przywódców FLN, przebywającemu w Charleroi) – (3.X.). Sfotografowanie ciemnej strony Księżyca przez radziecką sondę kosmiczną „Łunnik III” (4, 18.X.). Afera flag NRD, wiszących na terytorium Berlina Zach. (zerwanie przeszło 70 flag w wyniku akcji policyjnej) – (7.X.). Wynalazki: poduszkowiec (CHRISTOPHER COCKEWELL), mikroskop interferencyjny (firma z NRD – Carl Zeiss). Oświadczenie DE GAULLE’A na temat samookreślenia się Algierii, ferment w rządzącej partii we Francji (8.X.). Zamordowanie lidera ukraińskiej emigracji, BANDERY w Monachium przez agenta KGB, BOGDANA STARZYŃSKIEGO (15.X.). Nieudany zamach na MITTERRANDA, głównego oponenta DE GAULLE’A we Francji (15/16.X.). Wywieszanie flag NRD na terytorium RFN prawnie zakazane (18.X.). Starcia zbrojne na granicy chińsko-indyjskiej w Ladakh (21.X.). Prywatyzacja koncernu Volkswagena w RFN (27.X.). Zamieszki w Stanleyville w Kongu Belgijskim, aresztowanie lidera dążeń niepodległościowych, LUMUMBY przez władze kolonialne (1.XI.). Otwarcie pierwszej autostrady w Wielkiej Brytanii: Londyn-Birmingham (2.XI.). Antyamerykańskie zamieszki w Panamie, zwycięstwo Izraelskiej Partii Pracy (BEN GURION) w wyborach parlamentarnych w Izraelu (3.XI.). Podpisanie umowy o podziale wód Nilu między Egiptem a Sudanem (dla Sudanu – 18,5 mld mł, dla Egiptu – 55,5 mld mł) – (8.XI.). Uchwalenie nowego programu partii przez socjaldemokratów RFN w Bad Godesberg, odrzucenie ideologii marksistowskiej (13.XI.). Pierwszy układ o powołaniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w Sztokholmie (Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania) – (20.XI.). Uchwalenie rezolucji ONZ o wezwaniu do rezygnacji z przeprowadzania prób jądrowych na świecie (21.XI.). Manifestacje antyamerykańskie w Japonii (27.XI.). Napięcie algiersko-francuskie (XI.). Podpisanie układu w sprawie Antarktydy przez Argentynę, Chile, Australię, Francję, Norwegię, Wielką Brytanię, ZSRR, USA, Nową Zelandię, Belgię, ZPA i Japonię (uznanie Antarktydy za obszar neutralny i wykorzystywany tylko do celów naukowych (pomiary pokrywy lodowej, ruchu lodów, miejsc wolnych od lodów, natężenia pola magnetycznego, jezior ciepłej wody, obserwacji pogody, światła polarnego, kartografia) – (1.XII.). Przerwanie tamy we Frejus we Francji (400 ofiar) – (2.XII.). Podróż EISENHOWERA po Europie, Afryce i Azji, udział w konferencji paryskiej wraz z DE GAULLE’M, ADENAUER’EM i premierem Wielkiej Brytanii, MACMILLAN’EM (omówienie stanowiska państw zachodnich wobec ZSRR) – (XII.). Demonstracja w obronie szkół publicznych we Francji (6.XII.). Umowa między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Belgią o uzdrowieniu belgijskiego przemysłu węglowego, nagrody Nobla (chemia – JAROSLAV HEYROVSKÝ (Czechosłowacja), fizyka – OWEN CHAMBERLAIN i EMILIO GINO SEGRČ (USA), fizjologia lub medycyna – SEVERO OCHOA i ARTHUR KORNBERG (USA), literatura – SALVATORE QUASIMODO (Włochy), pokojowa – PHILIP JOHN NOEL-BAKER (Wielka Brytania)) – (10.XII.). Referendum niepodległościowe w Kongu Belgijskim (20.XII.). Ślub szacha Iranu, MOHAMMADA REZY ze studentką z Indii, FARAH DIBĄ w Teheranie (21.XII.). Trzydniowe rozruchy na Martynice (22-24.XII.). Przegłosowanie ustawy o pomocy dla szkolnictwa prywatnego we Francji (24.XII.). Memoriał Austrii na sesji ONZ w sprawie poszerzenia autonomii obszaru Górna Adyga (Tyrol Płd.) we Włoszech. Program rządu ZPA, zakładający założenie kilku bantustanów dla czarnej ludności kraju (na 13% powierzchni państwa). Rawalpindi stolicą Pakistanu (do 1966). Początek aktywności baskijskiej organizacji ETA (Kraj Basków i Wolność) w Hiszpanii. BETANCOURT prezydentem Wenezueli (do 1964). III Rządząca Rada Narodowa w Urugwaju (do 1963). HEINRICH LÜBKE prezydentem RFN (do 1969). SAVANGVATTHANA królem Laosu (do 1975). SUKSELAINEN premierem Finlandii (do 1961). Przystąpienie Hiszpanii do OEEC. Ucieczki do RFN: 143,9 tys. Niemców z NRD. LEE KUAN YEW premierem Singapuru (do 1990). DE QUAY premierem Holandii (do 1963). Utworzenie Międzynarodowej Federacji Przetwarzania Informacji w Paryżu. Powstanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu. Śmierć LESTERA YOUNGA – amerykańskiego muzyka jazzowego, RAYMONDA CHANDLERA – amerykańskiego pisarza (Wysokie okno, Żegnaj, laleczko, Długie pożegnanie, Tajemnica jeziora), FRANKA LLOYDA WRIGHTA – architekta amerykańskiego, HECTORA VILLA LOBOSA – kompozytora brazylijskiego, SYDNEY BECHETA – amerykańskiego muzyka jazzowego, GEORGE GROSZA – malarza i rysownika niemieckiego, sir JACOBA EPSTEINA – rzeźbiarza angielskiego, ALFREDA KUBINA – malarza austriackiego, CHARLESA WILSONA – fizyka angielskiego, BORISA VIANA – pisarza francuskiego, ERROLA FLYNNA – aktora amerykańskiego, GÉRARDA PHILIPE’A – aktora francuskiego.
  1960 Ogłoszenie niepodległości Kamerunu Francuskiego, wystrzelenie amerykańskiego satelity meteorologicznego „Tiros I”, rozpoczęcie służby wojskowej przez pierwszy amerykański atomowy okręt podwodny wyposażony w rakiety średniego zasięgu, wprowadzenie reformy walutowej we Francji (1.I.). Śmierć słynnego pisarza francuskiego, CAMUSA w wypadku samochodowym pod Sens we Francji, podpisanie konwencji o utworzeniu Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (EFTA) tzw. II układ w Kopenhadze (Portugalia, Austria, Szwecja, Dania, Wielka Brytania, Szwajcaria, Norwegia) – (4.I.). Aresztowanie uczestników manifestacji antysemickiej w RFN, opublikowanie raportu Czerwonego Krzyża o torturowaniu więźniów w Algierii przez paryski dziennik „Le Monde” (5.I.). Początek budowy zapory na Nilu w Asuanie (7.I.). Rozpoczęcie regularnych rejsów między Francją a Korsyką – prom „Napoleon” (8.I.). Manifestacje rolnicze we Francji (11.I.). Zniesienie stanu wyjątkowego w Kenii przez władze brytyjskie (12.I.). Katastrofa lotnicza kolumbijskiego samolotu pasażerskiego na trasie z Nowego Jorku do Ameryki Płd. (37 ofiar) – (18.I.). Konferencja belgijsko-kongijska w Brukseli w sprawie niepodległości Konga Belgijskiego (20.I.-18.II.). Zdymisjonowanie komendanta wojskowego w Algierii, MASSU przez DE GAULLE’A (22.I.), wybuch zamieszek w Algierze (20 ofiar) kierowanych przez francuskich nacjonalistów (JO ORTIZ, PIERRE LAGAILLARDE), walki z siłami rządowymi (24.I.-1.II.). Wyprawa na dno Rowu Mariańskiego – osiągnięcie 10 916 m przez batyskaf „Trieste” (JACQUES PICCARD, DONALD WALSH) – (25.I.). Pierwsze rozmowy w sprawie ewentualnego przyjęcia Grecji do EWG, kapitulacja francuskich nacjonalistów w Algierze – ucieczka ORTIZA do Hiszpanii, LAGAILLARDE osadzony w więzieniu (1.II.). Prawo wydawania dekretów z mocą ustawy dla DE GAULLE’A we Francji (4.II.). Napięcie między ZSRR a ChRL (inne koncepcje polityki z państwami zachodnimi) – (II.). Uruchomienie największego na świecie akceleratora elementarnych cząstek materii w Genewie (5.II.). Oświadczenie państw Układu Warszawskiego o suwerenności i równouprawnieniu członków w Moskwie (9.II.). Rozruchy 30 tys. rolników w Amiens we Francji (11.II.). Kampania zbierania podpisów pod petycją w sprawie ochrony świeckiej szkoły publicznej we Francji, zniszczenie przez burzę największego sterowca świata ZPG-3W (120 m długości) w amerykańskiej bazie w Massachusetts, Francja mocarstwem atomowym – próbny wybuch jądrowy na pustyni Tanezrouf na Saharze (13.II.). Protest Maroka przeciw francuskim próbom nuklearnym na Saharze, odwołanie ambasadora z Francji, zakup dużej ilości kubańskiego cukru przez ZSRR (15.II.). Wezwanie ABBASA w Tunisie do Europejczyków o utworzenie wraz z Arabami Republiki Algierskiej, aresztowanie pastora MARTINA LUTERA KINGA, przywódcy ruchu antyrasistowskiego w USA – Atlanta (17.II.). Przyjęcie 30.VI.1960 r. jako dnia niepodległości Konga Belgijskiego przez konferencję belgijsko-kongijską w Brukseli (18.II.). Igrzyska VIII Olimpiady Zimowej w Squaw Valley (hokej: USA, klasyfikacja medalowa: 1.ZSRR (7 złotych, 5 srebrnych, 6 brązowych, łącznie 18 medali), 2.USA (3 złote, 4 srebrne, 3 brązowe, łącznie 10 medali), 3.Norwegia (3 złote, 3 srebrne, łącznie 6 medali)) – (18-28.II.). Trzęsienie ziemi w Maroku – tragedia miasta Agadir (zburzone w 90%, 2-3 tys. ofiar) – (1.III.). Inspekcja wojsk francuskich w Algierii przez DE GAULLE’A (3.III.). Umowa o współpracy kulturalnej między ZSRR a Afganistanem w Moskwie, eksplozja francuskiego statku z bronią w Hawanie (4.III.). Prawa wyborcze dla kobiet w kantonie genewskim w Szwajcarii, zamieszki w Kamerunie (6.III.). Spotkanie BEN GURION- ADENANUER w hotelu Waldorf-Astoria w Nowym Jorku, pierwsza w historii rozmowa izraelsko-niemiecka na tym szczeblu (14.III.). Konferencja rozbrojeniowa w Genewie (uczestnicy: USA, ZSRR, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada, Polska, Bułgaria, Rumunia, Czechosłowacja, koncepcja całkowitego rozbrojenia w 3 etapach (brytyjska), kwestia rozbrojenia w ciągu 4 lat (radziecka), propozycja podpisania układu o zaprzestaniu doświadczeń z bronią jądrową (radziecka)) – (III.). Zatwierdzenie przez Bundestag w RFN procesu prywatyzacji Volkswagena (20% dla państwa, 20% dla kraju federalnego Dolna Saksonia, 60% dla udziałowców prywatnych), zgoda prezydenta USA, EISENHOWERA na szkolenie przeciwników CASTRO przez CIA (17.III.). Powołanie w Algierii muzułmańskich pomocniczych oddziałów policyjnych (20.III.). Projekt ustawy o obowiązkowym w tygodniu wolnym dniu od pracy dla rzemiosła i handlu – Belgia, wprowadzenie dowodów tożsamości dla ludności kolorowej w ZPA – wybuch zamieszek (21.III.). Początek wizyty CHRUSZCZOWA we Francji, dokonanie syntezy termonuklearnej przez amerykańskich naukowców w Los Alamos – stan Nowy Meksyk (23.III.). Starcia policji ze studentami w Meksyku (24.III.). Umowa gospodarcza między Polską a Kubą (31.III.). Drugi próbny wybuch francuskiej bomby atomowej – Reggane na Saharze (1.IV.). 10 Oscarów dla amerykańskiego filmu „Ben Hur” (główny rola CHARLTON HESTON) – (5.IV.). Manifestacje rolników w 18 miastach Francji – sprzeciw wobec nowej ustawie rolnej (200 tys. osób) – (7.IV.). Zakończenie kolektywizacji w NRD (6,45 mln ha w ręku spółdzielni) – (14.IV.). Sprawa „krzyża” w Nowej Hucie w Polsce (17.IV.). Wprowadzenie stanu wojennego w Korei Płd. po rozruchach w Seulu (18.IV.). Przeniesienie stolicy Brazylii z Rio de Janeiro do Brasilii (architekci nowej stolicy: LUCIO COSTA, OSCAR NIEMEYER SOARES FILHO) – (21.IV.). Zniszczenie miasta Lar w Iranie przez trzęsienie ziemi (24.IV.). Niepodległość Togo (27.IV.), SYLVANUS OLYMPIO prezydentem (do 1963). Umowa o współpracy naukowej między Francją a ZSRR, manifestacje antyrządowe w Ankarze i Stambule – wprowadzenie stanu wojennego w Turcji (30.IV.). Zestrzelenie przez radziecką obronę przeciwlotniczą amerykańskiego samolotu szpiegowskiego U-2 nad terytorium ZSRR, aresztowanie pilota FRANCISA GARY POWERSA, początek kryzysu dyplomatycznego między ZSRR a USA (1.V.). Podanie faktu o U-2 do wiadomości opinii publicznej przez ZSRR, LEONID ILJICZ BREŻNIEW nowym przewodniczącym Rady Najwyższej ZSRR po WOROSZYŁOWIE (5.V.). Zwycięstwo partii komunistycznej w wyborach parlamentarnych w Wietnamie Płn. (8.V.). Dopuszczenie do sprzedaży pigułki antykoncepcyjnej w USA (9.V.). Tajna akcja izraelskich służb specjalnych na terenie Argentyny – porwanie hitlerowskiego zbrodniarza wojennego, EICHMANNA (kierującego eksterminacją narodu żydowskiego podczas II wojny światowej) i przewiezienie go na sąd w Izraelu (11, 20.V.). Obiecanie ZSRR zaprzestania wszelkiej działalności zwiadowczej przez USA (EISENHOWER) – (12.V.). Wystrzelenie pierwszego satelity komunikacyjnego – „Echo I” (USA) – (13.V.). Początek spotkania mocarstw: USA, ZSRR, Wielka Brytania i Francja w Paryżu, memorandum CHRUSZCZOWA wobec incydentu z U-2 i żądanie wyraźnego uznania tego za akt agresji i zakazu lotu tych maszyn (14.V.). Zerwanie obrad konferencji paryskiej przez ZSRR (17.V.). Wystrzelenie amerykańskiego satelity „Midas I”, wykrywającego rakiety międzykontynentalne, zdobycie Mount Everest przez chińską wyprawę badawczą (24.V.). Film „La Dolce Vita” FELLINIEGO. Gwałtowne trzęsienie ziemi w Chile oraz erupcje 9 wulkanów (tysiące ofiar), wojskowy zamach stanu w Turcji (gen. CEMAL GÜRSEL) – (27.V.). Przejęcie niektórych urządzeń w byłej francuskiej bazie wojskowej w Bizercie przez Tunezyjczyków, nasilenie rozbieżności w stosunkach między ZSRR a ChRL tzw. Notatka informacyjna (atak komunistów radzieckich na odchylenia w polityce Komunistycznej Partii Chin) – (1.VI.). Początek operacji „Camoens” w Kongu Belgijskim (celem ochrona obywateli belgijskich opuszczających terytorium byłej kolonii) – (9.VI.). Skarga Argentyny na Izrael do Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z porwaniem EICHMANNA i pogwałceniem jej suwerenności (VI.). Uporządkowanie materiału przez komisję soborową w Watykanie i ujęcie go w 70 schematów przyszłego soboru powszechnego (VI.). Poufne rozmowy DE GAULLE’A z dowódcą IV wilajatu w Algierze okręgu Frontu Wyzwolenia Narodowego, SI SALAHEM (10.VI.). Tymczasowa konstytucja w Turcji – władza w ręku wojskowych (13.VI.). Umowa Francji z RFN w sprawie odszkodowań dla francuskich ofiar nazizmu (15.VI.). Niepodległość Senegalu, LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR prezydentem (do 1981) i Sudanu Francuskiego, prezydentem MODIBO KEITA (do 1968) – utworzenie Federacji Mali (Sudan Francuski (Mali) i Senegal, istniała do VIII.) – (20.VI.). 10,0 sek. w biegu na 100 m (Niemiec ARMIN HARRY) – (21.VI.). Potępienie Izraela 9 głosami Rady Bezpieczeństwa ONZ (od głosu wstrzymują się Polska i ZSRR), wydanie rezolucji o obowiązku ekstradycji zbrodniarzy wojennych i karania ich przed właściwymi sądami (23.VI.). Ogłoszenie niepodległości Somali Brytyjskiego i Madagaskaru (26.VI.), PHILIBERT TSIRANANA prezydentem Madagaskaru (do 1972). Fiasko negocjacji rozejmowych w Melun we Francji między rządem francuskim (gen. DE GASTINES, ROGER MORIS) a Tymczasowym Rządem Republiki Algierskiej (MOHAMMAD BEN YAHIA, AHMAD BUMENDJEL) – (28.VI.). Nacjonalizacja rafinerii ropy naftowej amerykańskiej firmy Texaco na Kubie (29.VI.). Apel central związkowych we Francji dotyczący Algierii, niepodległość Konga Belgijskiego zw. teraz Kongo-Léopoldville – JOSEPH KASAVUBU prezydentem (do 1965), LUMUMBA premierem (do 1961) – (30.VI.). Niepodległość Somali Włoskiego – zjednoczenie z Somali Brytyjskim, proklamacja Republiki Somalii w Mogadiszu, ABDULLAH ADEN OSMAN prezydentem (do 1967), nacjonalizacja instalacji petrochemicznych amerykańskich firm Shell i Esso na Kubie (1.VII.). Zmniejszenie importu kubańskiego cukru o 95% przez USA (6.VII.). I Puchar Europy Narodów w piłce nożnej we Francji (uczestnicy: Francja, ZSRR, Jugosławia, Czechosłowacja, 1.ZSRR 2.Jugosławia, 3.Czechosłowacja, 4.Francja) – (6-10.VII.). Odwołanie radzieckich specjalistów z ChRL przez władze ZSRR. (VII.). Zagrożenie atakiem rakietowym przez ZSRR w przypadku uderzenia USA na Kubę (8.VII.). Ogłoszenie secesji Katangi (MOISE CZOMBE) od Konga, wojna domowa w Kongu (do 1965) – (11.VII.), zwrócenie się Konga z prośbą o pomoc do ONZ (wysłanie sił pokojowych do Katangi), skierowanie się wojsk belgijskich do Konga (13.VII.), zerwanie stosunków dyplomatycznych z Belgią przez Kongo (14.VII.), dotarcie pierwszych oddziałów pokojowych ONZ do Konga (15.VII.), prośba LUMUMBY do ZSRR o interwencję w konflikcie, bunt kongijskich oddziałów bezpieczeństwa przeciw belgijskim oficerom (16.VII.), nasilenie się aktów agresji wobec ludności europejskiej w Kongu (15 tys. uchodźców) – (VII.). Odmowa uznania Tymczasowego Rządu Republiki Algierskiej jako jedynego reprezentanta narodu algierskiego przez DE GAULLE’A (20.VII.). Pierwsza kobieta w historii na stanowisku premiera – SIRIMAVO BANDARANAIKE na Cejlonie (do 1965) – (21.VII.). Negocjacje między Kongiem (LUMUMBA) a sekretarzem gen. ONZ (HAMMARSKJÖLD) w Nowym Jorku (VII.). Utworzenie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD w Paryżu (Austria, Belgia, Dania, Francja, Luksemburg, Grecja, Holandia, RFN, Irlandia, Islandia, Kanada, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Wielka Brytania, Włochy) – (23.VII.). Wizyta sekretarza generalnego ONZ, HAMMARSKJÖLDA w Kongu (28.VII.). Niepodległość Dahomeju, HUBERT MAGA prezydentem (do 1963) – (1.VIII.). Ogłoszenie niepodległości Nigru, HAMANI DIORI prezydentem (do 1974), powrót LUMUMBY do Konga i oskarżenie ONZ o współpracę z wojskami belgijskimi, ogłoszenie stanu wojennego i wydanie rozkazu ataku wojsk na komandosów belgijskich, masakra żołnierzy kanadyjskich i marokańskich z oddziałów ONZ (3.VIII.). Rekord świata w szybkości lotu samolotem (North American X-15 pilotowany przez WALKERA osiąga 3440 km/h (4.VIII.). Niepodległość Górnej Wolty, MAURICE YAMEOGO prezydentem (do 1966) – (5.VIII.). Nacjonalizacja wszystkich przedsiębiorstw amerykańskich na Kubie (CASTRO), niepodległość Wybrzeża Kości Słoniowej, FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY prezydentem (do 1993) – (7.VIII.). Secesja prowincji Kasai od Konga, prezydentem KALONJI (8.VIII.). Decyzja RB ONZ o wysłaniu do Konga nowego kontyngentu sił zbrojnych w celu przywrócenia porządku i zapewnienia ochrony ludności (9.VIII.). Niepodległość Czadu, NGARTA (FRANÇOIS) TOMBALBAYE prezydentem (do 1975) – (11.VIII.). Wydalenie dwóch urzędników ambasady Francji ze Szwajcarii pod zarzutem szpiegostwa (12.VIII.). Ogłoszenie niepodległości przez Republikę Środkowo-afrykańską, DAVID DACKO prezydentem (do 1966) – (13.VIII.). Niepodległość Konga Środkowego zw. teraz Kongo-Brazzaville, FULBERT YOULOU prezydentem (do 1963) – (15.VIII.). Akt niepodległości Cypru, abp MAKARIOS III prezydentem (do 1977), przywódca Turków Cypryjskich, KUÇUK wiceprezydentem – (16.VIII.). Niepodległość Gabonu, LEON M’BA prezydentem (do 1967), zerwanie stosunków dyplomatycznych z Holandią przez Indonezję (17.VIII.). Nasilenie walk między siłami ONZ a wojskami Kongo-Léopoldville (18.VIII.). Skazanie pilota U-2, POWERSA za szpiegostwo na karę 10 lat więzienia w ZSRR (19.VIII.). Wycofanie się Senegalu z Federacji Mali, pełna niezależność (20.VIII.). Krwawe starcia na granicy somalijsko-etiopskiej – nieudana ofensywa oddziałów Somalii na etiopską prowincję Ogaden (21.VIII.). Żądanie Tymczasowego Rządu Republiki Algierskiej przeprowadzenia referendum niepodległościowego pod kontrolą ONZ (22.VIII.). Igrzyska XVII Olimpiady w Rzymie (zwycięzca maratonu: BIKILA ABEBE (Etiopia), klasyfikacja medalowa: 1. ZSRR (43 złote, 29 srebrnych, 31 brązowych, łącznie 103 medale), 2.USA (34 złote, 18 srebrnych, 16 brązowych, łącznie 68 medali), 3.Włochy (13 złotych, 10 srebrnych, 13 brązowych, łącznie 36 medali) – (25.VIII.-11.IX.). Likwidacja secesji Kasai przez oddziały Kongo-Léopoldville (27.VIII.). Konferencja 13 niepodległych państw afrykańskich (zwrócenie się do LUMUMBY o umiarkowanie w działaniach) – (31.VIII.). Porozumienie między Francją a Marokiem w Rabacie w kwestii ewakuacji francuskich baz wojskowych (1.IX.). Manifest „121” we Francji (5.IX.). Śmierć PIECKA, prezydenta NRD (7.IX.). Wydalenie z ZPA anglikańskiego biskupa, sprzeciwiającego się polityce apartheidu, WALTER ULBRICHT przewodniczącym Rady Państwa w NRD (do 1973) – (12.IX.). Wojskowy zamach stanu w Kongu-Léopoldville, obalenie LUMUMBY, przejęcie rządów przez płk. JOSEPHA DÉSIRÉ MOBUTU (przy poparciu Belgii i USA), deklaracja gen. SALANA we Francji o nienaruszalności Algierii, powstanie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (Organization of the Petroleum Exporting Countries – OPEC) na konferencji w Bagdadzie (Irak, Iran, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Wenezuela) – (14.IX.). Napięcie między Jordanią a Zjednoczoną Republiką Arabską (terytorium Syrii) – (16.IX.). Mobilizacja wojsk wiernych LUMUMBIE w Kongu-Léopoldville (poparcie Ghany, Gwinei i Indii) – (IX.). Oficjalny koniec Federacji Mali (22.IX.). Wodowanie amerykańskiego lotniskowca „Enterprise” o napędzie atomowym (24.IX.). 20 968 uciekinierów z NRD w Berlinie Zach. w tym miesiącu (30.IX.). Niepodległość Nigerii, NNAMDI (BENJAMIN) AZIKIWE premierem (do 1963) – (1.X.). Manifestacje kombatantów w Paryżu przeciw manifestowi „121” (3.X.). Wystrzelenie przez USA satelity telekomunikacyjnego „Courier 1B” (4.X.). Manifest 200 intelektualistów we Francji, opowiadających się za Algierią Francuską, referendum: zwycięstwo zwolenników ogłoszenia republiki w ZPA (5.X.). Pierwszy numer magazynu „Jeune Afrique” w Tunezji (BECHIR BEN YAHMED) – (10.X.). Cyklon i powodzie w Pakistanie Zach. (6 tys. ofiar), zamach na przywódcę japońskiej partii socjalistycznej, INEJIRO ASANUMĘ (11.X.). Wystrzelenie amerykańskiej rakiety „Atlas” z 3 myszami na pokładzie, barwne wystąpienie CHRUSZCZOWA na sesji ONZ w Nowym Jorku (uderzanie butem w pulpit) – (13.X.). 3 tys. zwolnionych robotników w zakładach Renault we Francji (17.X.). Zalecenie ONZ co do podjęcia negocjacji między Włochami a Austrią w sprawie Górnej Adygi (Południowego Tyrolu) – (X.). Starcia z partyzantami Vięt Congu w Wietnamie Płd., uczestnictwo oddziałów armii RFN (po raz pierwszy od II wojny światowej) w manewrach poza granicami kraju (26.X.). Wejście w życie układu o unii ekonomicznej Beneluxu z 3.II.1958 r. (1.XI.). Zamordowanie FELIXA MOUMÉ, przywódcę opozycji kameruńskiej w Genewie (3.XI.). Demonstracyjne opuszczenie konferencji 81 partii komunistycznych w Moskwie przez przywódcę Albanii, HOXHĘ (11.XI.). Upadek powstania antyprezydenckiego w Wietnamie Płd. (12.XI.). Przyjęcie delegatów Kongo-Léopoldville (przedstawicieli KASAVUBU) i odwołanie przedstawicieli LUMUMBY z ONZ (22.XI.). Zniesienie obowiązku powszechnej służby wojskowej w Wielkiej Brytanii (23.XI.). Ucieczka premiera LUMUMBY z Léopoldville do Stanleyville (XI.). Niepodległość Mauretanii, MUHTAR OULD DADDAH prezydentem (do 1978) – (28.XI.). Ustawa o utworzeniu stacji radiowych w RFN o międzynarodowym zasięgu: Deutsche Welle, Deuschlandfunk, ucieczka głównego konstruktora przemysłu NRD, FRITZA FREITAGA do RFN (29.XI.). Schwytanie i uwięzienia byłego premiera LUMUMBY przez żandarmerię gen. MOBUTU w Kongu-Léopoldville, start radzieckiej sondy kosmicznej z 2 psami na pokładzie (1.XII.). Film „Spartakus” STANLEY’A KUBRICK’A. Konfiskata przedsiębiorstw belgijskich w Egipcie przez NASERA (2.XII.). Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Belgią przez Ghanę (5.XII.). Nagrody Nobla (fizyka – DONALD ARTHUR GLASER (USA), chemia – WILLARD FRANK LIBBY (USA), literatura – SAINT JOHN PERSE (Francja), fizjologia lub medycyna – sir FRANK MAC FARLANE BURNET (Australia) i sir PETER BRIAN MEDAWAR (Wielka Brytania), pokojowa – ALBERT JOHN LUTHULI (ZPA)) – (10.XII.). Wizyta DE GAULLE’A w Algierii, zamieszki w Algierze (60 ofiar), Oranie (4 ofiary) – (12.XII.). 200 ofiar mrozów w USA (13.XII.). Porozumienie paryskie w sprawie utworzenia OECD (oficjalny dokument, koordynowanie współpracy w zakresie rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia i stopy życiowej w krajach członkowskich oraz umocnienia stabilizacji finansowej, głównym organem OECD – Rada, złożona z ministrów lub stałych przedstawicieli państw członkowskich, mianowanie przez nią Komitetu Wykonawczego i Komisji Roboczych, w składzie OECD – Międzynarodowa Agencja Energetyczna, Agencja Energii Atomowej, Ośrodek Rozwoju (14.XII.). Katastrofa lotnicza w Nowym Jorku (142 ofiary) – (16.XII.). Początek strajku generalnego w Belgii, utworzenie Frontu Wyzwolenia Narodowego w Wietnamie Płd., fiasko przewrotu w Etiopii, dementi Izraela w sprawie prowadzenia prac nad produkcją bomby atomowej (20.XII.). Rozwiązanie Narodowego Frontu na Rzecz Algierii Francuskiej (FNAF) we Francji (24.XII.). Trzeci wybuch francuskiej bomby atomowej na Saharze (27.XII.). Negocjacje radziecko-amerykańskie w sprawie spłaty części kredytów w ramach Lend-Lease Act z 1941 r. przez ZSRR. Namibia: powstanie Organizacji Ludu Afryki Południowo-Zachodniej (SWAPO). Zakończenie dzieła wznoszenia nowej stolicy Brazylii – Brasilia (NIEMEYER). Pobyt PERÓNA w Hiszpanii (do 1973). NYERERE premierem Tanganiki (do 1962). Kryzys parlamentarny w Indonezji. Medog główną bazą partyzantów tybetańskich w ChRL (do 1962). Przyjęcie Gabonu, Nigerii, Nigru, Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Cypru, Konga-Brazzaville, Konga-Léopoldville, Górnej Wolty, Wybrzeża Kości Słoniowej, Somalii, Mali, Senegalu, Dahomeju, Togo i Madagaskaru do ONZ. Utworzenie Grupy Brazzaville (13 państw z terenu dawnej francuskiej Afryki Zachodniej i Równikowej). Krótka władza JUSTO FIGUEROLI w Ekwadorze, VELASCO IBARRA prezydentem (do 1961). ESTENSSORO prezydentem Boliwii (do 1964). CHIARI prezydentem Panamy (do 1964). MOSHOESHOE II królem Lesotho (do 1990). Obalenie władzy TRUJILLO MOLINY na Dominikanie, JOAQUÍN BALAGUER RICARDO prezydentem (do 1962). Rządy junty wojskowej w Salwadorze (do 1961). Ogłoszenie republiki w Ghanie, NKRUMAH prezydentem (do 1966). KEITH JACKA HOLYOAKE premierem Nowej Zelandii (do 1972). ABDULLAH sułtanem Zanzibaru (do 1963). SIHANOUK szefem Państwa Kambodży (do 1970). U NU premierem i prezydentem Birmy (do 1962). VIGGO KAMPMANN premierem Danii (do 1962). PETITPIERRE prezydentem Szwajcarii. Powstanie Strategicznych Wojsk Rakietowych w ZSRR (CHRUSZCZOW). Wylądowanie śmigłowcem na wysokości 6004 m (Francuz JEAN BOULET na „Alouette III” w Himalajach). Utworzenie Stowarzyszenia Wolnego Handlu Ameryki Łacińskiej – LAFTA w Montevideo (Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Ekwador, Kolumbia, Meksyk, Paragwaj, Peru, Urugwaj, Wenezuela). Powstanie obozu szkoleniowego dla emigrantów kubańskich w Gwatemali (ponad 5 tys.) oraz bazy dla amerykańskich sił powietrznych w Nikaragui (potrzebnych do przyszłej operacji obalenia reżimu CASTRO na Kubie). Koniec władzy LI SYNG-MANA w Korei Płd., wojskowy zamach stanu gen. CZANGA. AHMAD emirem Kataru (do 1972). Powstanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju w Waszyngtonie. ANDRIEJ GRIECZKO naczelnym dowódcą UW (do 1967). Krótka władza SULTANA HISAMUDDINA ALAMA SHAHA AL-HAJ w Federacji Malajskiej, TUANKU SYED PUTRA nowym królem (do 1965). Śmierć BORYSA PASTERNAKA – pisarza rosyjskiego, MAXA VON LAUE – fizyka niemieckiego, CLARKA GABLE’A – aktora amerykańskiego, CLARY HASKIL – pianistki rumuńskiej, EDWINA FISCHERA – pianisty szwajcarskiego, MODO ROBIN – francuskiej sopranistki.
  Autor książki "Almanach dat 1799-1918", Warszawa 2007.

 10. #10
  Mage of the Lesser Tower
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Płońsk
  Posts
  264
  1961 Reforma walutowa w ZSRR (2.I.). Ponowne zerwanie stosunków dyplomatycznych między Kubą a USA, separatystyczny rząd Laosu na południu kraju (książę BOUN OUM) i uznanie go w Vientiane przez parlament (4.I.). Protest Nigerii przeciw francuskim próbom nuklearnym na Saharze – zerwanie stosunków dyplomatycznych z Francją (6.I.). Referendum dotyczące samostanowienia ludności algierskiej we Francji i Algierii (8.I.). Amerykańska wyprawa na Biegun Południowy (MARY BYRD) i jego zdobycie (11.I.). Odwołanie radzieckich specjalistów z Albanii (CHRUSZCZOW). Wykrycie radzieckiej siatki szpiegowskiej przez Intelligence Service w Londynie (16.I.). Zamordowanie byłego premiera Konga-Léopoldville, LUMUMBY przez oddziały Katangi w miejscowości Elisabethville (17.I.). JOHN FITZGERALD KENNEDY prezydentem USA (do 1963). Żądanie wycofania się wojsk francuskich z Mali (20.I.). Zakończenie się strajku powszechnego w Belgii (przeciw wprowadzeniu ustawy o opodatkowaniu ludności) – (23.I.). Dymisja sekretarza generalnego NATO, SPAAKA (31.I.). Uchwalenie statutu OPEC na konferencji w Caracas (organem najwyższym Konferencja przedstawicieli rządów państw członkowskich, wykonawczym Rada Gubernatorów, Komisja Ekonomiczna, Sekretariat, siedziba główna w Wiedniu) – (I.). Konferencja w Casablance (powstanie tzw. Grupy Casablanki – Ghana, Gwinea, Mali, Egipt, Maroko, Tymczasowy Rząd Republiki Algierskiej, uchwalenie Karty Afryki: atak na neokolonializm i wezwanie wszystkich państw afrykańskich do ściślejszej integracji) – (I.). Utworzenie Unii Afrykańsko-Malgaskiej przez 13 państw afrykańskich Grupy Brazzaville. Pierwsze wystrzelenie rakiety międzykontynentalnej „Minuteman” na paliwo stałe w USA (1.II.). Kupno zboża kanadyjskiego przez ChRL na sumę 60 000 000 dolarów (6.II.). Incydent francusko-radziecki w przestrzeni powietrznej nad północną Algierią (10.II.). Wystrzelenie francuskiej rakiety „Veronique” ze szczurem na pokładzie z bazy w Colomb-Béchar w Algierii w przestrzeń kosmiczną, start radzieckiej sondy kosmicznej w kierunku Wenus ze „Sputnika VIII” (12.II.). Poinformowanie światowej opinii publicznej o losie LUMUMBY przez Kongo-Léopoldville, JOSEPH ILEO nowym premierem, protesty międzynarodowe – podpalenie ambasady Belgii w Kairze, powołanie kontrarządu przez ANTOINE GIZENGĘ, uznanego przez wiele państw m.in. Czechosłowację, Jugosławię, Rumunię (13.II.). Katastrofa lotnicza na lotnisku Zaventem w Brukseli (73 ofiary) – (15.II.). Fala demonstracji studentów afrykańskich w Paryżu przeciw obecności wojsk belgijskich w Kongu-Léopoldville (16.II.). Tajne rozmowy GEORGESA POMPIDOU, szefa gabinetu DE GAULLE’A z emisariuszami Tymczasowego Rządu Republiki Algierskiej w Szwajcarii (20.II.). Śmierć MOHAMMADA V w Maroku, HASAN II nowym królem (do 1999) – (26.II.). Utworzenie Korpusu Pokoju w USA (grupa ochotników dla niesienia pomocy krajom rozwijającym się) – (1.III.). Rewaluacja marki w RFN (5.III.). Amerykański plan KENNEDY’EGO dla Ameryki Łacińskiej (pomoc finansowa w wysokości 500 000 000 dolarów), przystąpienie Cypru do brytyjskiej Wspólnoty Narodów (13.III.). Rozpoczęcie przygotowań do rozmów francusko-algierskich w Évian-les-Bains, oświadczenie Tajwanu (Republiki Chińskiej) o gotowości do odbicia Chin kontynentalnych (19.III.). Umowa francusko-amerykańska o budowie wspólnego satelity, powstanie Rady Rewolucyjnej (rządu Kuby na emigracji) pod przewodnictwem MIRO JOSÉ CARDONY (21.III.). Wyroki w procesie radzieckiej siatki szpiegowskiej w Londynie (25 lat więzienia dla GORDONA LONSDALE, para PETER i HELEN KROGER po 20 lat, pozostali po 15 lat) – (22.III.). Zniszczenie Pałacu Burbonów w Paryżu w wyniku pożaru (24.III.). Umieszczenie na orbicie okołoziemskiej piątego satelity przez ZSRR (25.III.). Zezwolenie na działalność partii politycznych w Turcji (27.III.). Osiągnięcie wysokości 50 300 m przez amerykański samolot rakietowy „North American X-15” (JOHN WALKER) – (30.III.). Powstanie najnowocześniejszego zakładu metalowego Indii w Rourkela (zbudowany przez RFN i Austrię) o wydajności 1,8 mln t rocznie. Układ o przyjaźni między USA a Wietnamem Płd. (3.IV.). Zamach bombowy na giełdzie paryskiej (14 rannych) – (4.IV.). Rozrzucenie pierwszych ulotek w Oranie podpisanych przez OAS – Organisation de l’Armée Secrčte (Organizację Tajnej Armii) – (7.IV.). Pożar brytyjskiego statku handlowego „Dara” w Zatoce Perskiej (100 ofiar) – (9.IV.). Początek procesu EICHMANNA w Jerozolimie (15 pkt. aktu oskarżenia), konferencja prasowa DE GAULLE’A w Paryżu – „Algierczycy mają wolność własnego wyboru” (11.IV.). Pierwszy w historii lot dookoła Ziemi – pierwszy człowiek w kosmosie – mjr JURIJ GAGARIN na statku „Wostok I” (ciężar 4725 kg) od godz. 9.07 do 10.55 czasu moskiewskiego (12.IV.). Fiasko likwidacji lotnictwa kubańskiego przez nalot amerykański z baz w Nikaragui (15.IV.). Nieudana operacja wojsk emigrantów kubańskich – Brygady 2506 na Playa de Giron (Zatoka Świń) 150 km od Hawany, zniszczenie większości barek desantowych przez wojska CASTRO, w niewoli ponad 1000 żołnierzy z desantu (17-19.IV.), fala represji politycznych na Kubie (aresztowanie ponad 100 tys. ludzi), powołanie komisji w USA dla zbadania przyczyn niepowodzenia (gen. MAXWELL TAYLOR), zmiana na stanowisku dyrektora CIA (zastąpienie ALLENA DULLESA przez JOHNA MC CONE’A). Wezwanie ONZ do Portugalii o przeprowadzenie reform w Angoli, nasilenie walk partyzanckich w Angoli (20.IV.). Porażka puczu generalskiego (MAURICE CHALLE, SALAN, ANDRÉ ZELLER, EDMOND JOUHAUD) w Algierze (22-26.IV.). THEO LEFEVRE premierem Belgii (do 1965). Czwarty próbny wybuch francuskiej bomby atomowej na terytorium Sahary (25.IV.). Aresztowanie premiera Katangi, CZOMBE przez żołnierzy Kongo-Léopoldville (KASAVUBU) na lotnisku w Coquilhatville (26.IV.). Niepodległość Sierra Leone, MILTON AUGUSTUS MARGAI prezydentem (do 1964) – (27.IV.). Opuszczenie przez ZPA brytyjskiej Wspólnoty Narodów i proklamowanie republiki, SWART pierwszym prezydentem RPA (do 1967) – (30.IV.). Ogłoszenie budowy ustroju socjalistycznego na Kubie przez CASTRO (1.V.). 15-minutowy lot Amerykanina, ALANA SHEPARDA na pokładzie statku kosmicznego „Mercury III” (5.V.). Zdobycie szczytu Annapurna w Himalajach przez indyjską wyprawę badawczą (9.V.). Konferencja genewska w sprawie Laosu (Birma, ChRL, Francja, Indie, Kanada, Kambodża, Laos, Polska, Wietnam Płn., Wietnam Płd., Tajlandia, USA, Wielka Brytania, ZSRR) – (12.V.-23.VII.1962). Tworzenie się Organizacji Tajnej Armii w Algierii (SALAN, JEAN-JACQUES SUSINI, JEAN-LUC GODARD), struktura organizacji (trzy filary: OM – Organizacja mas (dostarczanie dokumentów, szukanie kryjówek, zbieranie funduszy, szkolenie działaczy), ORO – wywiad (zbieranie informacji), APP – polityka i propaganda (specjaliści od walki psychologicznej) – (V.). Początek negocjacji między Francją a Tymczasowym Rządem Republiki Algierskiej w Évian-les-Bains (20.V.). Rozruchy na tle rasowym w stanie Alabama w USA (V.). Oświadczenie KENNEDY’EGO o stanięciu człowieka na Księżycu przed upływem obecnego dziesięciolecia (25.V.). Zamordowanie byłego prezydenta Dominikany, RAFAELA LEONIDASA TRUJILLO MOLINY k/Santo Domingo (Ciudad Trujillo) – (30.V.). Wizyta KENNEDY’EGO w Paryżu, wyroki w procesie generałów puczu algierskiego (ZELLER i CHALLE – 15 lat więzienia), rozwiązanie we Francji kilku formacji wojskowych, odwołanie 4 wysokich urzędników państwowych i 6 komisarzy policji, zawieszenie wydania gazet: „L’Echo d’Alger”, „La Depeche quotidienne”, „Derniere Heure” (31.V.). Uformowanie się Grupy Monrovii: 13 państw Grupy Brazzaville + Etiopia, Sierra Leone, Liberia, Libia, Nigeria, Somalia, Togo i Tunezja (V.). Spotkanie CHRUSZCZOW-KENNEDY w Wiedniu (3.VI.). Incydent na granicy marokańsko-algierskiej, przerwanie konferencji francusko-algierskiej w Évian-les-Bains (13.VI.). Opowiedzenie się NRD (ULBRICHT) za neutralizacją Berlina Zach. (15.VI.). Katastrofa kolejowa we Francji (29 ofiar) – (17.VI.). Niepodległość Kuwejtu (19.VI.). Apele o wznowienie rozmów między muzułmanami algierskimi a Francją – Lozanna (21.VI.). Uwolnienie CZOMBE przez gen. MOBUTU w Kongu-Léopoldville (obietnica kasaty secesji Katangi przez CZOMBEGO) – (22.VI.). Nowy rekord szybkości samolotu (Amerykanin ROBERT WHITE na X-15 osiąga 5398 km/h), sprawa tajemniczej śmierci amerykańskiego multimilionera, GEORGE’A VANDERBILTA w USA (25.VI.). Akcje terrorystyczne wymierzone w obiekty włoskie na terytorium Górnej Adygi, wprowadzenie stanu wyjątkowego na tym terenie (VI.). Manifestacje w Kuwejcie przeciwko planom aneksji Kuwejtu przez Irak (26.VI.). Wylądowanie wojsk brytyjskich w Kuwejcie dla ochrony przed agresją Iraku, pierwszy wyrok w skardze obywatela na własny kraj w Trybunale Praw Człowieka w Strasbourgu (przegrana Irlandczyka GERARDA RICHARDA LAWLESSA) – (1.VII.). Samobójstwo HEMINGWAY’A w Ketchum w stanie Idaho (USA) – (2.VII.). Wojskowy zamach stanu (gen. SONG) w Korei Płd. – obalenie władzy gen. CZANGA, JUN PO-SUN prezydentem (do 1963) – (3.VII.). Manifestacje w Algierii wobec projektu francuskiego wykluczenia terytorium Sahary z przyszłej Algierii (5.VII.). Żądanie zwrotu bazy wojskowej w Bizercie przez Tunezję (list BURGIBY do DE GAULLE’A) – (6.VII.). Manifestacje antyfrancuskie w Tunezji (8-13.VII.). Zawieszenie redukcji sił zbrojnych przez ZSRR (8.VII.). Wydanie zaocznych wyroków śmierci na 3 generałów, twórców OAS i 5 pułkowników za udział w puczu w Algierze (11.VII.). Ponowne wystąpienie BURGIBY w Tunezji i ponowienie żądań wobec Francji, encyklika papieska „Mater et Magistra” (doktryna o wolności człowieka, wolność sumienia i wyznania, gwarancje socjalne dla pracujących, sprzeciw wobec luksusowi uprzywilejowanej mniejszości, prawo do prywatnej własności, problematyka godnego życia jednostki i społeczeństwa w interakcjach, sprawiedliwa płaca, tworzenie nowych miejsc pracy, prawo współdecyzji robotników w zakładach pracy oraz rozwój międzynarodowej pomocy dla krajów rozwijających się) – (14.VII.). Atak wojsk tunezyjskich na francuską bazę wojskową w Bizercie (19.VII.), problem Bizerty na sesji ONZ, zerwanie stosunków dyplomatycznych między Tunezją a Francją (20.VII.). Krótki pobyt w przestrzeni kosmicznej Amerykanina VIRGILA GRISSOMA na statku „Liberty Bell” (21.VII.). Układ o zawieszeniu broni między Francją a Tunezją (22.VII.). Spotkanie sekr. gen. ONZ z BURGIBĄ w Tunisie (24.VII.). Kryzys berliński: żądanie KENNEDY’EGO powiększenia sił zbrojnych i zwiększenia wydatków na zbrojenia od Kongresu (25.VII.). 1322 uciekinierów z NRD w ciągu jednego dnia w Berlinie Zach. (1.VIII.). Narada przywódców państw „demokracji ludowej” w Moskwie w sprawie podpisania traktatu pokojowego z Niemcami (propozycja ZSRR dotycząca przekształcenia RWPG w prawdziwy instrument integracji oraz specjalizacji, międzynarodowego podziału pracy i gospodarki, pozytywna reakcja NRD i Czechosłowacji, negatywna Rumunii) – (3-5.VIII.). Memorandum ZSRR do RFN w sprawie zawarcia jeszcze w tym roku traktatu pokojowego (rozbieżności co do formy układu między państwami zachodnimi a ZSRR) – (3.VIII.). Zatwierdzenie rządowego projektu przez parlament w Wielkiej Brytanii o akcesji do EWG (4.VIII.). Nadanie pierwszej pirackiej audycji radiowej przez OAS w Algierze (5.VIII.). Powrót na Ziemię HERMANA TITOWA, drugiego radzieckiego kosmonauty (po wykonaniu 17 okrążeń w ciągu doby, 1 h i 18 min. na statku Wostok II) – (7.VIII.). 1926 uciekinierów z NRD w ciągu jednego dnia w Berlinie Zach., pierwsze decyzje o ograniczeniu swobody ruchu wobec 53 tys. mieszkańców Berlina Wsch. przez NRD, gwałtowne zaostrzenie się stosunków państw zachodnich z ZSRR (9.VIII.). Powołanie w USA 250 tys. rezerwistów (11.VIII.). Aresztowanie antyfrankistowskich bojowników hiszpańskich w Baskonii po stronie francuskiej, zamach na SALAH BEN YOUSSEFA, przywódcę opozycji tunezyjskiej we Frankfurcie n/Menem (12.VIII.). Obsadzenie radzieckiej strefy Berlina przez wojska NRD i rozpoczęcie jej zaryglowania (budowa barykad, umocnień), skasowanie 68 przejść między strefami przez NRD (pozostało 12) – szok w RFN i Berlinie Zach. (13.VIII.). Początek budowy muru berlińskiego na granicy Berlina Wsch. i Zach. przez władze NRD, zakaz wjazdu do Berlina Wsch. pojazdom z rejestracją zachodnioberlińską, wyjątek dla pojazdów z rejestracją RFN oraz innych państw zachodnich (15.VIII.). Wiec 500 tys. mieszkańców Berlina Zach. w proteście przeciw utrudnieniu w przekraczaniu granicy między Berlinem Wsch. a Zach. (16.VIII.). Zamieszki w Oranie (18.VIII.). Protest mocarstw zachodnich wobec decyzjom ZSRR w sprawie Berlina (19.VIII.) i odrzucenie go przez CHRUSZCZOWA (20.VIII.), wzmocnienie wojsk brytyjskich i francuskich w RFN, wysłanie przez Amerykanów 1500-osobowego oddziału żołnierzy do Berlina Zach. Dążenia KENNEDY’EGO do pokojowego rozstrzygnięcia sporu berlińskiego (21.VIII.). Odmowa Szwecji w kwestii przystąpienia do EWG, wizyta ADENAUERA w Berlinie Zach. (22.VIII.). Nowe zarządzenie władz Berlina Wsch. (odwiedzenie Berlina Zach. tylko za specjalnym, płatnym pozwoleniem, redukcja przejść granicznych z 12 do 7), dyslokacja amerykańskich i brytyjskich oddziałów na granicy Berlina Zach., 33 zamachy bombowe we Francji i Algierii (w tym 14 w Paryżu) – (23.VIII.). 17 ofiar zamachów terrorystycznych w Algierii (24.VIII.). Krótka władza prezydenta Brazylii, JĂNIO DA SILVA QUADROSA, RANIERI MAZZILI prezydentem tymczasowym, JOĂO MELCHIOR MARQUES GOULART nowym prezydentem (do 1964). Potępienie Francji za akcję w Bizercie na sesji ONZ (68 za, 33 wstrzymujących się), żądanie państw członkowskich ONZ wycofania oddziałów francuskich i tunezyjskich sprzed wybuchu zamieszek w Bizercie, przekazania pełni kontroli nad Bizertą – Tunezji, wycofania się wojsk francuskich z Tunezji (25.VIII.). Birma pierwszą buddyjską republiką na świecie (poprawka do konstytucji) – (26.VIII.). YOUSSEF BEN KHEDDA nowym premierem Tymczasowego Rządu Republiki Algierskiej (27.VIII.). Konferencja belgradzka 25 państw niezaangażowanych (poruszenie kwestii istnienia dwóch państw niemieckich, fiasko przyjęcia zalecenia o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z NRD, apel do przywódców ZSRR i USA) – (1-5.IX.). Wznowienie przez ZSRR prób z bronią jądrową (1.IX.). Uznanie przynależności Sahary do Algierii przez DE GAULLE’A (5.IX.). Wizyta przedstawicieli 25 państw niezaangażowanych w Moskwie – spotkanie z CHRUSZCZOWEM (powstrzymanie się ZSRR od sięgnięcia po broń w celu rozwiązywania konfliktów) – (6.IX.). Nieudany zamach OAS na DE GAULLE’A w Pont-sur-Seine we Francji (8.IX.). Tragiczny wypadek na wyścigach w Monza (16 ofiar) – (10.IX.). Wkroczenie sił ONZ do Katangi – atak na Elisabethville (13.IX.). Ogłoszenie wyroków w procesie przeciw byłemu rządowi Turcji, obalonemu przez pucz w V.1960 r. – wyspa Yassi na Morzu Marmara (595 oskarżonych, 56 uniewinnionych, 15 wyroków śmierci m.in. na byłego prezydenta BAYARA (zamieniony na dożywocie) oraz na byłego premiera ADNANA MENDERESA) – (14.IX.). Wznowienie podziemnych prób nuklearnych przez USA (15.IX.). Katastrofa lotnicza k/Ndoli w Rodezji Płn., śmierć sekr. gen. ONZ – HAMMARSKJÖLDA oraz pozostałych 15 osób (18.IX.). Agresja wojsk Indonezji na pozostający pod kontrolą Holandii – Irian Zach. (zach. Nowa Gwinea), układ o zawarciu rozejmu między ONZ a Katangą (20.IX.). Żądanie ZSRR uznania NRD i przyjęcia jej do ONZ (26.IX.). Wygaśnięcie specjalnych pełnomocnictw DE GAULLE’OWI we Francji, faktyczne powstanie OECD w Paryżu w oparciu o konwencję z 14.XII.1960 r. (Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Szwecja, Hiszpania, RFN, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, USA, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Włochy) – (30.IX.). Wycofanie się Syrii ze Zjednoczonej Republiki Arabskiej (związek z Egiptem), powstanie Arabskiej Republiki Syrii – NAZIM AL-KODSI prezydentem (do 1962), niepodległość Kamerunu Brytyjskiego – utworzenie federacji z byłym Kamerunem Francuskim (do 1972), AMADOU BABATOURA AHIDJO prezydentem (do 1982) – (1.X.). Zakaz działalności partii komunistycznych w USA (9.X.). Umowa o współpracy między ZSRR a Afganistanem (16.X.). XXII Zjazd KPZR w Moskwie (potępienie Albanii i zerwanie więzi politycznych z ChRL przez CHRUSZCZOWA, propozycja dotycząca statusu Berlina (wolne i zdemilitaryzowane miasto)) – (17-23.X.). Manifestacje ludności muzułmańskiej w Paryżu (17, 18, 20.X.). Próbny wybuch jądrowy w ZSRR o sile 50 megaton (23.X.). Wejście w życie układu o zawieszeniu broni w Katandze, przyjęcie Mongolii, Kamerunu, Sierra Leone i Mauretanii do ONZ (27.X.). Usunięcie trumny STALINA z mauzoleum LENINA w Moskwie (31.X.). Manifestacje ludności arabskiej w Algierze (77 ofiar), zamieszki w Wietnamie Płd. między wojskami rządowymi a partyzantami organizacji Frontu Wyzwolenia Południowego Wietnamu,– (1.XI.). Birmańczyk U THANT nowym sekretarzem generalnym ONZ (do 1971). Miasto Stalingrad – Wołgogradem, wykluczenie MALENKOWA oraz KAGANOWICZA z partii komunistycznej w ZSRR (10.XI.). Stan wyjątkowy w Kamerunie (13.XI.). Oskarżenie ONZ pod adresem CZOMBE, KASAVUBU i ich współpracowników o zamordowanie LUMUMBY (14.XI.). Śmierć 16 włoskich żołnierzy z kontyngentu sił ONZ w Kongu-Léopoldville (16.XI.). Aresztowanie gen. HENRI MANOURY’EGO, inicjatora zamachu na DE GAULLE’A (17.XI.). Potwierdzenie poparcia dla rządu Kongo-Léopoldville przez ONZ (24.XI.). Przybycie specjalnych brygad anty-OAS do Algieru tzw. Barbouzes (28.XI.). Nasilenie walk między oddziałami ONZ a siłami Katangi (5.XII.). Rozbudowa potencjału zbrojnego przez Szwajcarię (7.XII.). Niepodległość Tanganiki (9.XII.). Zerwanie stosunków dyplomatycznych między ZSRR a Albanią oraz między Kubą a Kolumbią, encyklika papieska „Aeterna Dei Sapienta” (apel o jedność chrześcijan), nagrody Nobla (fizyka – (1/2) ROBERT HOFSTADTER (USA) i RUDOLF LUDWIG MÖSSBAUER (RFN), literatura – IVO ANDRIĆ (Jugosławia), fizjologia lub medycyna – GYÖRGY VON BÉKÉSY (Węgry), pokojowa – HAMMARSKJÖLD (Szwecja), chemia – CALVIN MELVIN (USA)) – (10.XII.). Próba aneksji Irianu Zach. (zach. Nowej Gwinei) przez Indonezję, uniewinnienie MARIE BESNARD, „trucicielki z Loudun” we Francji (14.XII.). Wyrok śmierci dla EICHMANNA w procesie w Jerozolimie (15.XII.). Aneksja starych faktorii portugalskich Goa, Daman i Diu przez Indie (17.XII.). Zakaz wjazdu Francuzów do Egiptu (NASER) – (19.XII.). Otrzymanie szerokiej autonomii przez archipelag Wysp Komorów od Francji (23.XII.). Uznanie konstytucji Konga-Léopoldville przez Katangę (CZOMBE) – (24.XII.). Bulla papieska „Humanae Salutis” (zapowiedź zwołania soboru powszechnego), powstanie projektu „Saturn V”, rakiety zdolnej przenieść człowieka na Księżyc (USA) – (25.XII.). Zamachy terrorystyczne w Algierii (44 ofiary), fala mrozów na zachodzie Europy – 91 ofiar wypadków na oblodzonych szosach w Wielkiej Brytanii (26.XII.). Manifestacja 90 tys. ludzi w Stambule (żądanie prawa do strajku) – (31.XII.). Delegalizacja Afrykańskiego Kongresu Narodowego przez władze RPA, powstanie nielegalnego zbrojnego ramienia tej organizacji – Umkonto we Siwe (Włócznia Narodu). Opuszczenie więzienia przez DJILASA w Jugosławii. DIOSDADO MACAPAGAL prezydentem Filipin (do 1965). ISA II emirem Bahrajnu (do 1999). ALFONS GORBACH kanclerzem Austrii (do 1964). Władza dyrektoriatu obywatelsko-wojskowego w Salwadorze (do 1962). Krótka władza CAMILO GALLEGOS TOLEDO w Ekwadorze, AROSEMENA TOSA prezydentem (do 1963). Gen. CEMAL GÜRSEL prezydentem Turcji (do 1966). MARTTI MIETTUNEN premierem Finlandii (do 1962). Ucieczki do RFN: 207 tys. Niemców z NRD. Wystąpienie Albanii z Układu Warszawskiego i RWPG. Przyjęcie Kuwejtu do Ligi Państw Arabskich. Akcesja Cypru do Rady Europy. Powstanie Tuwińskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Rad w ZSRR. Przyjęcie Tanganiki do ONZ. GHEORGHIU-DEJ przewodniczącym Rady Państwa w Rumunii (do 1965). Mustang główną bazą partyzantów tybetańskich w ChRL (do 1974). Powstanie Rady Współpracy Kulturalnej w ramach Rady Europy. Czystka HODŻY w Albanii. Powstanie Światowego Programu Wyżywienia w Rzymie. STIKKER sekretarzem generalnym NATO (do 1964). Powstanie Afrykańskiego Związku Zimbabwe – ZAPU. Akcesja Kataru do OPEC. Śmierć AKIBY RUBINSTEINA – polskiego szachisty, GARY COOPERA – aktora amerykańskiego (W samo południe), CARLA GUSTAVA JUNGA – szwajcarskiego psychologa (twórca teorii libido i podświadomości), SAMUELA DASHIELLA HAMMETTA – amerykańskiego pisarza (Sokół maltański, Szklany klucz, Czerwone żniwa), JULESA VINCENTA BORDETA – biologa belgijskiego, THOMASA BEECHAMA – kompozytora angielskiego, JAMESA THURBERA – pisarza amerykańskiego, ANDRZEJA MUNKA – polskiego reżysera (Pasażerka, Eroica, Zezowate szczęście).
  Autor książki "Almanach dat 1799-1918", Warszawa 2007.

Page 1 of 3 123 LastLast

Similar Threads

 1. Historia powszechna cz.7 /1989-do dzisiaj/
  By Aux_Teergois in forum Forum - Historia (PL)
  Replies: 16
  Last Post: 04-27-2013, 05:24 PM
 2. Historia powszechna cz.5 /1918-1945/
  By Aux_Teergois in forum Forum - Historia (PL)
  Replies: 13
  Last Post: 02-03-2010, 09:32 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
footer